Finne og merke celler som oppfyller bestemte betingelser

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke kommandoen Gå til til raskt å finne og merke alle celler som inneholder bestemte typer data (for eksempel formler), eller bare celler som oppfyller bestemte betingelser (for eksempel den siste cellen i et regneark som inneholder data eller formatering).

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil søke etter bestemte celler i hele regnearket, klikker du en hvilken som helst celle.

  • Hvis du vil søke etter bestemte celler i et definert område, merker du område, radene eller kolonnene du ønsker.

   Slik merker du områder, rader eller kolonner

   Hvis du vil merke

   Gjør du dette

   En enkeltcelle

   Klikk cellen, eller trykk piltastene for å flytte til cellen.

   Et celleområde

   Klikk den første cellen i området, og dra deretter til den siste cellen, eller hold nede SKIFT mens du trykker piltastene for å utvide det merkede området.

   Du kan også merke den første cellen i området og deretter trykke F8 for å utvide det merkede området ved hjelp av piltastene. Du stopper utvidelsen av det merkede området ved å trykke F8 på nytt.

   Et stort celleområde

   Klikk den første cellen i området, og hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen i området. Du kan bla for å gjøre den siste cellen synlig.

   Alle cellene i et regneark

   Klikk Merk alt-knappen.

   Merk alt-knappen

   Hvis du vil merke hele regnearket, kan du også trykke CTRL+A.

   Obs!: Hvis regnearket inneholder data, merker CTRL+A gjeldende område. Trykk CTRL+A én gang til hvis du vil merke hele regnearket.

   Celler eller celleområder som ikke ligger ved siden av hverandre

   Merk den første cellen eller det første celleområdet, og hold nede CTRL mens du merker de andre cellene eller områdene.

   Du kan også merke den første cellen eller det første celleområdet, og deretter trykker du SKIFT+F8 for å legge til en celle eller et område som ikke ligger ved siden av det merkede området. Du slutter å legge til celler eller områder i det merkede området ved å trykke SKIFT+F8 på nytt.

   Obs!: Du kan ikke oppheve merkingen av en celle eller et celleområde i et merket område som ikke ligger ved siden av hverandre, uten å oppheve hele merkingen.

   En hel rad eller kolonne

   Klikk rad- eller kolonneoverskriften.

   Regnearkoverskrifter

   1. Radoverskrift

   2. Kolonneoverskrift

   Du kan også merke celler i en rad eller kolonne ved å merke den første cellen og deretter trykke CTRL+SKIFT+piltast (PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for rader og PIL OPP eller PIL NED for kolonner).

   Obs!: Hvis raden eller kolonnen inneholder data, merker CTRL+SKIFT+PIL-tast raden eller kolonnen til den sist brukte cellen. Hvis du trykker CTRL+SKIFT+PIL-tast på nytt, merkes hele raden eller kolonnen.

   Rader og kolonner som ligger ved siden av hverandre

   Dra over rad- eller kolonneoverskriftene, eller merk den første raden eller kolonnen, og hold nede SKIFT mens du merker den siste raden eller kolonnen.

   Rader eller kolonner som ikke ligger ved siden av hverandre

   Klikk kolonne- eller radoverskriften for den første raden eller kolonnen i det merkede området. Hold deretter nede CTRL mens du klikker kolonne- eller radoverskriftene for andre rader eller kolonner du vil legge til i det merkede området.

   Den første eller siste cellen i en rad eller kolonne

   Merk en celle i raden eller kolonnen, og trykk deretter CTRL+PIL-tast (PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for rader, PIL OPP eller PIL NED for kolonner).

   Den første eller siste cellen i et regneark i en tabell i Microsoft Office Excel

   Trykk CTRL+HOME for å merke den første cellen i regnearket eller i en Excel-liste.

   Trykk CTRL+END for å merke den siste cellen i et regneark eller i en Excel-liste som inneholder data eller formatering.

   Celler til den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne)

   Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+END for å utvide det merkede området med celler til sist brukte celle i regnearket (nederste høyre hjørne).

   Celler til begynnelsen av regnearket

   Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+HOME for å utvide det merkede utvalget med celler til begynnelsen av regnearket.

   Flere eller færre celler enn det aktive merkede området

   Hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen du vil ta med i det nye merkede området. Det rektangulære området mellom den aktiv celle og cellen du klikker, blir det nye merkede området.

   Tips!: Hvis du vil oppheve merking av celler, klikker du en hvilken som helst celle i regnearket.

 2. Klikk Søk etter og Merk i redigering-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Gå til. Båndet i Excel

  Hurtigtast du kan også trykke CTRL + G.

 3. Klikk Spesielt.

 4. Klikk ett av følgende alternativer i dialogboksen Gå til utvalgte.

Klikk

Hvis du vil merke

Merknader

Celler som inneholder merknader.

Konstanter

Celler som inneholder konstanter.

Formler

Celler som inneholder formler.

Obs!: Avmerkingsboksene under Formler definerer formeltypen du ønsker.

Tomme celler

Tomme celler.

Gjeldende område

gjeldende område, for eksempel en hel liste.

Gjeldende matrise

En hel matrise hvis aktiv celle befinner seg i en matrise.

Objekter

Grafiske objekter, inkludert diagrammer og knapper, på regnearket og i tekstbokser.

Radforskjeller

Alle celler som er forskjellige fra den aktive cellen i en merket rad. Det er alltid én aktiv celle i et merket område uansett om dette er et område, en rad eller en kolonne. Når du trykker ENTER eller TAB, kan du endre plasseringen til den aktive cellen, som er den første cellen i en rad som standard.

Hvis mer enn én rad er valgt, sammenligningen er gjort for hver enkelt rad i det merkede området, og cellen som brukes i sammenligningen for hver ekstra rad er plassert i samme kolonne som den aktive cellen.

Kolonneforskjeller

Alle celler som er forskjellige fra den aktive cellen i en merket kolonne. Det er alltid én aktiv celle i et merket område uansett om dette er et område, en rad eller en kolonne. Når du trykker ENTER eller TAB, kan du endre plasseringen til den aktive cellen, som er den første cellen i en kolonne som standard.

Hvis mer enn én kolonne er valgt, sammenligningen er gjort for hver enkelt kolonne av det merkede området, og cellen som brukes i sammenligningen for hver ekstra kolonne er plassert i samme rad som den aktive cellen.

Overordnede

Celler det henvises til av formelen i den aktive cellen. Gjør ett av følgende under Underordnede:

Klikk Bare direkte hvis du bare vil søke etter celler som det henvises direkte til av formler.

Klikk Alle nivåer hvis du vil søke etter alle celler som det henvises direkte eller indirekte til av cellene i det merkede området.

Underordnede

Celler med formler som henviser til den aktive cellen.

Klikk Bare direkte hvis du bare vil søke etter celler med formler som henviser direkte til den aktive cellen.

Klikk Alle nivåer hvis du vil søke etter alle celler som henviser direkte eller indirekte til den aktive cellen.

Siste celle

Den siste cellen på regnearket som inneholder data eller formatering.

Bare synlige celler

Bare celler som er synlige i et område som krysser skjulte rader eller kolonner.

Betingede formater

Bare celler med betingede formater. Gjør ett av følgende under Datavalidering:

Klikk Alle for å finne alle celler med betingede formater.

Klikk Samme for å finne celler med samme betingede formater som den merkede cellen.

Datavalidering

Bare celler med datavalideringsregler.

Klikk Alle for å finne alle celler med datavalideringsregler.

Klikk Samme for å finne celler med samme datavalidering som den merkede cellen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×