Finne og erstatte tekst i en e-postmelding eller et e-postelement

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I Outlook har du tilgang til redigeringsverktøy som gir deg mulighet til å finne og erstatte enkel tekst eller uttrykk i en e-postmelding. Og du kan utvide søket til å finne ord eller uttrykk som inneholder bestemte bokstaver eller kombinasjoner av bokstaver ved hjelp av jokertegn og koder. Du også kan finne og erstatte formateringen, for eksempel søke etter skriftstørrelse, stil, språk og avsnittsmerkene, eller søke etter og erstatte forskjellige substantiv eller verbformer, for eksempel melding kontra meldinger og bruke kontra brukte.

Du kan raskt søke etter alle forekomster av et bestemt ord eller uttrykk ved hjelp av alternativet finne.

 1. Velg Søk i e-postmelding eller elementer du oppretter, redigering-gruppen i kategorien Formater tekst.

  Velg Formater tekst og deretter redigering for å åpne fra rullegardinlisten

 2. Skriv inn teksten du vil søke etter, i boksen Søk etter.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil finne hver forekomst av et ord eller uttrykk, velger du Søk etter neste.

  • Hvis du vil søke etter alle forekomster av et bestemt ord eller uttrykk samtidig, velger du Finner i > Hoveddokument.

Tips!: Hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess, trykker du ESC.

Du kan automatisk erstatte et ord eller uttrykk med et annet, for eksempel du kan erstatte Acme med Apex.

Obs!: Erstatningsteksten skal bruke samme bokstavtype som teksten som erstatter den. Hvis du for eksempel hvis du søker etter S.U. og erstatte den med også kjent som resultatet blir ord.

 1. Velg Erstatt i e-postmelding eller elementet du vil opprette, redigering-gruppen i kategorien Formater tekst.

  Velg Erstatt i Outlook, formatere tekst under redigering.

  Obs!: Du kan også velge kategorien Erstatt i dialogboksen Finn.

 2. Velg kategorien Erstatt i dialogboksen Søk og erstatt, og Skriv inn teksten du vil søke etter i boksen Søk etter.

 3. Skriv inn den nye teksten i Erstatt med-boksen.

  I dialogboksen for Outlook, søk og erstatt.

 4. Gjør et av følgende:

  • For å finne neste forekomst av teksten, velger du Søk etter neste.

  • Hvis du vil erstatte en forekomst av teksten, velger du Erstatt og Outlook går til neste forekomst.

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster av teksten, velger du Erstatt alle.

Tips!: Hvis du vil avbryte en pågående erstatning, trykker du ESC.

For å hjelpe deg med å se gjennom et dokument for alle forekomster av et ord eller uttrykk, kan du søke etter alle forekomster og utheve dem på skjermen. Selv om teksten er uthevet på skjermen, kan den ikke uthevet når dokumentet skrives ut.

 1. Velg Søk i e-postmelding eller elementet du vil opprette, redigering-gruppen i kategorien Formater tekst.

 2. Skriv inn teksten du vil søke etter i Søk etter-boksen.

 3. Velg lese utheving > Merk alt.

  6eee1aa4-822b-4D0E-9763-8f5f2311b2a3

  Obs!: Hvis du vil deaktivere utheving på skjermen, velger du Lese utheve > Fjern utheving.

Avansert søk og Erstatt

Du kan søke etter mer enn bare tekst. Outlook kan du søke etter formatering som for eksempel fet eller kursiv, skrifter, avsnitt merkene, mellomrom, bokmerker, eller til og med språk.

Du kan søke etter og erstatte eller fjerne tegnformatering. Du kan søke etter et bestemt ord eller uttrykk og endre skriftfargen, for eksempel, eller du kan søke etter formatering, som fet og endre den.

 1. Velg Erstatt i e-postmelding eller elementet du vil opprette, redigering-gruppen i kategorien Formater tekst.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil søke etter tekst med bestemt formatering, i Søk etter-boksen skriver du inn teksten til å søke etter.

  • For å finne bare formatering, lar du boksen Søk etter stå tomt.

 3. (Valgfritt) Merk en for Søk under Søkealternativer.

 4. Velg Format, og velg deretter format-alternativene du vil søke etter og erstatte.

  Velg Format og deretter et alternativ i fra rullegardinlisten i dialogboksen Søk og erstatt.

  Obs!: 

  • Hvis du ikke ser Format, velger du mer.

  • Søk i Outlook, og dialogboksen Erstatt, velg mer for å se flere alternativer.

 5. Velg Format i Erstatt med-boksen, og velg deretter erstatning format-alternativene.

  Obs!: Hvis du også vil erstatte teksten du skrev inn i boksen Søk etter med, deretter i Erstatt med-boksen skriver du inn erstatningsteksten.

 6. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil søke etter og erstatte hver forekomst av formatering, velger du Søk etter neste > Erstatt.

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster av den angitte formateringen, velger du Erstatt alle.

Du kan søke etter og erstatte spesialtegn og dokumentelementer, for eksempel tabulatorstopp og manuelle sideskift. Du kan for eksempel finne alle doble avsnittsmerker og erstatte dem med enkle avsnittsmerker.

 1. Velg Søk i e-postmelding eller elementet du vil opprette, redigering-gruppen i kategorien Formater tekst.

 2. Velg utvalg, og velg deretter et element.

  Velg spesielt, og deretter et alternativ i listen i dialogboksen Søk og erstatt.

  Obs!: 

  • Hvis du ikke ser spesielle, velger du mer.

  • Søk i Outlook, og dialogboksen Erstatt, velg mer for å se flere alternativer.

 3. Hvis du vil erstatte elementet, velg kategorien Erstatt, og angi hva du vil bruke som erstatning i boksen Erstatt med.

 4. Velg Søk etter neste, Søk etter alle, Erstatt eller Erstatt alle.

  Tips!: Hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess, trykker du ESC.

Du kan bruke jokertegn for å søke etter tekst. For eksempel kan du bruke jokertegnet (*) for å søke etter en streng av tegn (for eksempel: «s*r» finner «stor» og «sorter»).

Bruke jokertegn for å finne og erstatte tekst

 1. Velg finne eller erstatte i e-postmelding eller elementet du vil opprette, redigering-gruppen i kategorien Formater tekst.

 2. Merk av for Bruk jokertegn under Søkealternativer.

  Obs!: Hvis du ikke ser Søkealternativer, velger du mer.

 3. Gjør et av følgende:

  • Velg spesielle, velge et jokertegn, og skriv deretter inn eventuell tilleggstekst i boksen Søk etter. For mer informasjon, se i tabellen under "Jokertegn for elementer du vil søke etter og erstatte," senere i denne delen.

  • Skriv inn et jokertegn direkte i boksen Søk etter. For mer informasjon, se i tabellen under "Jokertegn for elementer du vil søke etter og erstatte," senere i denne delen.

  Obs!: Hvis du også vil erstatte et element som du har angitt i boksen Søk etter med, deretter i Erstatt med-boksen skriver du inn erstatningsteksten.

 4. (Valgfritt) Hvis du også vil erstatte elementet du skrev inn i boksen Søk etter med, velg kategorien Erstatt, og angi hva du vil bruke som erstatning i boksen Erstatt med.

 5. Velg Søk etter neste, Søk etter alle, Erstatt eller Erstatt alle.

  Tips!: Hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess, trykker du ESC.

Jokertegn for elementer du vil søke etter og erstatte

 • Når du velger avmerkingsboksen Bruk jokertegn, finner Outlook bare den nøyaktige teksten som er angitt. Legg merke til at merket for små bokstaver og hele ord er utilgjengelig (nedtonet) for å angi at disse alternativene er automatisk aktivert og kan ikke deaktiveres.

 • Når du vil søke etter et tegn som er definert som et jokertegn, skriver du inn en omvendt skråstrek (\) før tegnet. Skriv for eksempel \? til å finne et spørsmålstegn.

 • Når du vil gruppere jokertegn og tekst og angi rekkefølgen på evalueringen, kan du bruke parenteser. Skriv for eksempel < (pre) * (ed) > til å finne "forhåndsbestilling" og "hindret".

 • Når du vil søke etter et uttrykk, og deretter erstatte den med omordnede uttrykket, kan du bruke \n jokertegn. Skriv for eksempel (Ashton) (Chris) i boksen Søk etter og \2 \1 i Erstatt med-boksen. Outlook finner Ashton Chris og erstatte den med Chris Ashton.

For å finne

Type

Eksempel

Et hvilket som helst enkelttegn

?

s? t finner sat, og angi

En vilkårlig streng med tegn

*

s * d finner søt og startet

Begynnelsen av et ord

<

< (mellom) finner interessant og internasjonal, men ikke sprinter

Slutten av et ord

>

(in) > finner in og within, men ikke interesting

Ett av de angitte tegnene

[ ]

w [io] n finner win og won

Et hvilket som helst tegn i dette området

[-]

[r-t] ett finner rett og sett. Områdene må være i stigende rekkefølge

Et hvilket som helst tegn enkelt tegn bortsett fra tegnene i området innenfor parentesen

[!x-z]

t [! a-m] ll finner Lukk og lokk, men ikke tall eller aksemerker

Nøyaktig n forekomster av det forrige tegnet eller uttrykket

{n}

FE {2} d finner feed men fed ikke

Minst n forekomster av det forrige tegnet eller uttrykket

{n,}

FE {1} d finner fed og feed

Fra n til m forekomster av det forrige tegnet eller uttrykket

NM

10 {1,3} finner 10, 100 og 1000

En eller flere forekomster av det forrige tegnet eller uttrykket

@

lo@t finner lot og loot

Bruke kodene nedenfor til å finne bokstaver, formatering, felt, eller spesialtegn. Vær oppmerksom på at noen koder fungerer bare hvis alternativet Bruk jokertegn er aktivert eller deaktivert.

Koder som fungerer i boksen Søk etter eller Erstatt med-boksen

For å finne

Type

Avsnittsmerke ( Avsnittsmerke )

^p (fungerer ikke i boksen Søk etter når alternativet Bruk jokertegn er slått på) eller ^13

Tabulatortegn ( Tabulatortegn )

^T eller ^9

ASCII-tegn

^nnn, hvor nnn er tegnkoden.

ANSI-tegn

^0nnn, hvor 0 er null, og nnn er tegnkoden

Lang tankestrek ( - )

^+

Kort tankestrek ( - )

^=

Cirkumflekstegn

^^

Manuelt linjeskift ( Manuelt linjeskift )

^l eller ^11

Spalteskift

^n eller ^14

Sideskift eller inndelingsskift

^12 (setter inn et linjeskift ved erstatning)

Manuelt sideskift

^m (finner eller erstatter også inndelingsskift når alternativet Bruk jokertegn er slått på)

Hardt mellomrom ( Hardt mellomrom )

"s"

Hard bindestrek ( Hard bindestrek )

^~

Myk bindestrek ( Myk bindestrek )

^-

Kode som fungerer bare i boksen Søk etter-boksen (når Bruk jokertegn er slått på)

For å finne

Skriv inn

Bilde eller grafikk (bare innebygd)

^g

Koder som fungerer bare i boksen Søk etter-boksen (når Bruk jokertegn er slått av)

For å finne

Type

Hvilket som helst tegn

^?

Hvilket som helst siffer

^#

Hvilken som helst bokstav

^$

Unicode-tegn

^ Unnnn der nnnn er tegnkoden

Bilde eller grafikk (bare innebygd)

^ 1

Fotnotemerke

^f eller ^2

Sluttnotemerke

^e

Felt

^ d

Innledende klammeparentes (når feltkoder vises)

^ 19

Avsluttende klammeparentes (når feltkoder vises)

^ 21

Kommenter

^a eller ^5

Inndelingsskift

^b

Langt mellomrom (Unicode)

^ u8195

Kort mellomrom (Unicode)

^ u8194

Mellomrom

^ w (en hvilken som helst kombinasjon av vanlige og harde mellomrom og tabulatortegn)

Koder som fungerer bare i boksen Erstatt med

For å finne

Type

Innholdet på utklippstavlen for Microsoft Windows

^c

Innholdet i boksen Søk etter

^ &

Du kan gå til bestemte elementer, for eksempel en side, et bokmerke eller linje i en e-postmelding.

 1. Velg Søk i e-postmelding eller elementet du vil opprette, redigering-gruppen i kategorien Formater tekst > Gå til.

  Velg Søk i redigering-gruppen i kategorien Formater tekst, og velg deretter gå til.

 2. Velg et element i listen Gå til hva.

  I dialogboksen Søk og erstatt i kategorien gå til Velg en gå til hvilket alternativ skal begynne.

 3. Gjør et av følgende:

  • Skriv inn den aktuelle identifikasjonsinformasjon for elementet for å gå til et bestemt element, i boksen Skriv inn, og velg deretter Gå til.

  • Hvis du vil gå til neste eller forrige element for den angitte typen, lar du boksen Skriv inn stå tomt, og velg deretter Neste eller forrige.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×