Finne innhold om SharePoint Online

  Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

En serie med blå fliser som presenterer grunnpilarene for SharePoint 2013-funksjonene, som er Dele, Organisere, Finne, Bygge og Administrere.

Denne artikkelen inneholder koblinger som du kan bruke til å bla gjennom listen funksjonen-basert innhold om store funksjonsområder i SharePoint Online.

Foretrekker du å søke etter innhold?

Hvis du leter etter en direkte måte å søke etter sluttbruker og admin innhold om SharePoint Online, bokmerke på følgende kopling: Søk for sluttbruker-innhold for SharePoint Online.

I denne artikkelen

Komme i gang

Tilgjengelighet

Del

Nyhetsfeeds

OneDrive for Business

Deler innhold og ideer

Mobil

Samtidig redigering

Blogger og Wikier

Fellesskap

Undersøkelser og diskusjonstavler

Organisere

Gruppeområder

Holde prosjekter på sporet

Holde oversikt over innholdet

Lister og biblioteker

Behandle enterprise-innhold

Behandle oppføringer

Oppdage

Insights

Søk

Oppbygning

Offentlig nettsted

Behandle publiseringsområder

Arbeide med eksterne data

Apper

Administrere

SharePoint Online administrasjonssenteret

eDiscovery

Behandle områdesamlinger

Behandle områder

Tillatelser

Overvåke og vedlikeholde områder

Komme i gang

Tilgjengelighet

Del

Nyhetsfeeds

 • Publisere noe til alle

 • Publisere noe til en mindre gruppe

 • Legge til elementer i et nyhetsfeedinnlegg

 • Hvilke elementer vises i nyhetsfeeden?

 • Følg personer for å holde rede på aktivitetene deres

OneDrive for Business

Deler innhold og ideer

Mobil

Samtidig redigering

Blogger og Wikier

 • Opprette og redigere en wiki

 • Video: Opprette en blogg

Fellesskap

Undersøkelser og diskusjonstavler

 • Delta i diskusjoner

 • Opprette en undersøkelse

 • Legge til forgreningslogikk i en undersøkelse

Organisere

Gruppeområder

Holde prosjekter på sporet

 • Komme i gang med et prosjektområde

Holde oversikt over innholdet

 • Opprette et varsel eller abonnere på en RSS-feed

Lister og biblioteker

 • Opplæring: Innføring i dokumentbiblioteker

 • Introduksjon til biblioteker

 • Opplæring: Begynne å bruke en liste

 • Opplæring: Opprette og konfigurere en liste

 • Introduksjon til lister

 • Legge til, redigere eller slette listeelementer

 • Opprette eller slette en mappe i en liste eller et bibliotek

 • Laste opp, opprette eller slette filer i et bibliotek

 • Legge til, endre eller slette en liste eller et bibliotek på en side

 • Behandle lister og biblioteker med mange elementer

 • Legge til en vurderingsfunksjon for biblioteket

 • Sende en e-post eller kopiere koblingen til en bibliotekfil eller et listeelement eller sende den via e-post

 • Filtyper som ikke kan legges til i en liste eller et bibliotek

Kolonner

Visninger

Behandle enterprise-innhold

Versjonsbehandling, innsjekking og utsjekking

Dokumentsett

 • Innføring i dokumentsett

Digitale ressurser

 • Konfigurere et aktivabibliotek til lagring av bilde-, lyd- eller videofiler

 • Legge til video eller lyd på en side

 • Laste opp video, lyd eller bilder til et aktivabibliotek

Dokument-IDer

 • Aktivere og konfigurere dokument-IDer i en områdesamling

Innholdstyper

 • Innføring i innholdstyper og innholdstypepublisering

 • Opprette eller tilpasse en innholdstype

 • Aktivere støtte for flere innholdstyper i en liste eller et bibliotek

 • Publisere en innholdstype fra en hub for innholdspublisering

 • Legge til publiseringskolonner i innholdstyper, -lister eller -biblioteker

Forvaltede metadata

Behandle oppføringer

 • Velge hvordan du vil lagre og administrere poster

 • Konfigurere postbehandling på stedet

Oppdage

Insights

Excel Services

PowerPivot

Power View

Søk

Oppbygning

Nettdeler

 • Legge til, flytte, minimere eller slette en nettdel på en side

 • Bruke webdelen for listevisning

 • Bruke nettdelene for forretningsdata

Offentlig webområde

Merknad   Informasjonen om offentlig SharePoint Online-nettsted i denne artikkelen gjelder bare hvis organisasjonen din kjøpte Office 365 før 9. mars 2015.

Behandle publiseringsområder

 • Funksjoner som er aktivert på et SharePoint Online-publiseringsområde

 • Arbeide med en arbeidsflyt for publiseringsgodkjenning

 • Publiseringsaktiverte nettstedsmaler

 • Aktivere publiseringsfunksjoner

Arbeide med eksterne data

Etter emner om hvordan du konfigurerer Business Connectivity Services og sikker lagring, kan du se finne innhold om SharePoint Online administrasjonssenteret

 • Innføring i eksterne data

 • Opprette en ekstern liste

 • Forskjeller på opprinnelige og eksterne lister

 • Opprette og oppdatere en kolonne for eksterne data i en liste eller et bibliotek

 • Bruke nettdelene for forretningsdata

 • Bruke en ekstern liste med Visio

 • Bruke eksterne data med Access

Arbeidsflyter

 • About the workflows included with SharePoint

 • Informasjon om godkjenningsarbeidsflyter

 • Informasjon om arbeidsflyter for innsamling av tilbakemelding

 • Informasjon om arbeidsflyt for innsamling av signaturer

 • fullføre en arbeidsflytoppgave

 • Bruke en arbeidsflyt med tre statuser

 • Arbeide med en arbeidsflyt for publiseringsgodkjenning

 • Kreve godkjenning for elementer i en områdeliste eller et områdebibliotek

Apper

Administrere

SharePoint Online administrasjonssenteret

eDiscovery

Behandle områdesamlinger

Behandle områder

 • Innføring i flerspråklige funksjoner

 • Endre regionale innstillinger for et nettsted

 • Velge språkene som skal være tilgjengelige for brukergrensesnittet på et nettsted

 • Opprette et nytt sekundært nettsted på et annet språk

Tillatelser

 • Innføring – kontrollere brukertilgang med tillatelser

 • Planlegge tillatelsesstrategien

 • Hva er tillatelsesarv?

 • Forstå SharePoint-grupper

 • Standard SharePoint-grupper i SharePoint Online

 • Redigere, opprette og slette tillatelsesnivåer

 • Behandle tillatelser for en liste, et bibliotek eller enkeltelement

 • Hva er unikt sikret innhold?

 • Sette opp og behandle tilgangsforespørsler

Overvåke og vedlikeholde områder

 • Vise rapporter for overvåkingslogg

Merknad   Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Gjelder for: SharePoint Online, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Online WebsiteVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk