Finne data en en Access-app

Data er unyttig hvis du ikke kan finne dem når du trenger dem, og derfor har Access-apper flere metoder for å zoome inn i dataene du trenger. Disse søke- og filtreringsverktøyene inkluderes automatisk når du oppretter en Access-app.

Finne data i en Vis detaljer-visning

En Vis detaljer-visning opprettes automatisk når du legger til en tabell i en app. Hvis du vil åpne visningen, klikker du Vis i visningsvelgeren (hvis du ikke har gitt nytt navn til visningen). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til tabeller i apper, kan du se Opprette en Access-app.

Hver Vis detaljer-visning inneholder et søkefelt som standard, som vist her:

Standard søkefelt på et Vis detaljer-skjema.

Skriv inn noen få tegn i dette feltet og trykk ENTER. Appen filtrerer umiddelbart listen slik at den inneholder elementer som inneholder disse tegnene.

Et eksempelsøk på tegnene ad

I dette eksemplet har vi skrevet inn tegnene ad som finner Adina, Traders og Mahadevan. Access bruker filteret på tvers av flere felt. I dette eksemplet fant Access filterverdien i feltene Fornavn, Firma og Etternavn for tre forskjellige elementer.

Finne data i en Sammendrag-visning

En Sammendrag-visning grupperer elementer etter verdi, for eksempel oppgavestatus:

Et søkefelt i en sammendragsvisning.

Sammendragsvisninger inneholder samme type søkefelt som Vi detaljer-visningen, men filtreringsfunksjonen er begrenset til listen listen like nedenfor, og omfatter ikke listen til høyre. Det er fremdeles en god metode for å finne gruppen du trenger hvis du har mange grupper.

Finne data i en dataarkvisning

På samme måte som Vi detaljer-visningen, opprettes dataarkvisningen automatisk for alle tabeller du legger til i en app, og den er tilgjengelig ved å klikke Dataark i visningsvelgeren (hvis du ikke har gitt nytt navn til visningen). Dataark inneholder ikke et søkefelt slik de andre i visningene ovenfor, men de inneholder filtreringsfunksjoner slik som dem du finner i et regnearkprogram. Hvis du vil ha mer informasjon om dataarkvisninger, kan du se Opprette en dataarkvisning for Internett.

Hold markøren over en kolonneoverskrift, klikk pil ned og klikk et alternativ for å sortere eller filtrere listen.

Bruke et filter på Forfallsdato-feltet i et dataark.

Gjenta prosessen for å legge til flere verdier i filteret for en kolonne. Det vises en hake ved siden av de valgte verdiene.

Filterrullegardinliste i et dataark med flere valgte verdier.

Tips!    Bruk nettleserens funksjon for å søke på siden for hurtig å finne data i en dataarkvisning. I Internet Explorer trykker du for eksempel CTRL+F, skriver inn teksten eller tallet du søker etter, og deretter klikker du Forrige eller Neste for å gå gjennom verdiene som ble funnet.

Gjelder for: Access 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk