Filtyper som ikke kan legges til i en liste eller et bibliotek

Det er enkelte filtyper som du ikke kan laste opp til en SharePoint-liste eller et bibliotek. SharePoint blokkerer enkelte filtyper som standard.

Hvis for eksempel ASP er på listen over blokkerte filtyper, blir en fil som heter "newpage.asp", blokkert. Variasjoner av en filtype blir også blokkert. Listen nedenfor viser forskjellige måter samme fil kan bli representert på, som alle blir blokkert hvis filtypen HTA er i listen over blokkerte filtyper.

  • filnavn.hta

  • filnavn.hta.

  • filnavn.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

  • filnavn.hta::$DATA

Listen over filer som blir blokkert fra SharePoint Online, er annerledes enn listen over blokkerte filer for lokale distribusjoner av SharePoint Foundation eller SharePoint Server.

I denne artikkelen

Blokkerte filtyper for SharePoint Online

Blokkerte filtyper for SharePoint Foundation og SharePoint Server

Relaterte oppgaver

Blokkerte filtyper for SharePoint Online

Listen over blokkerte filtyper kan ikke endres for et SharePoint Online-område.

Filtypenavn

Filtype

ASHX

ASP.NET-webbehandlerfil. Webbehandlere er programvaremoduler som håndterer Raw HTTP-forespørsler som mottas av ASP.NET.

ASMX

ASP.NET-kildefil for webtjenester

ASP

Active Server Pages

ASPQ

Active Server Pages

AXD

ASP.NET-kildefil

CSHTM

ASP.NET-nettside

CHTML

ASP.NET-nettside

JSON

JavaScript Object Notation-fil

REM

Kryptert Blackberry-datafil

SHTM

HTML-fil som inneholder serversidedirektiver

SHTML

HTML-fil som inneholder serversidedirektiver

SOAP

Simple Object Access Protocol-fil

STM

HTML-fil som inneholder serversidedirektiver

SVC

WCF-tjenestefil (Windows Communication Foundation)

VBHTM

ASP.NET Razor-nettside

VBHTML

ASP.NET Razor-nettside

XAMLX

Visual Studio Workflow-tjenestefil

Blokkerte filtyper for SharePoint Foundation og SharePoint Server

For lokale distribusjoner av SharePoint Foundation eller SharePoint Server kan en serveradministrator legge til eller fjerne filtyper fra listen over filtyper som blokkeres. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med blokkerte filtyper for SharePoint Server-områder, kan du se en artiklene nedenfor, avhengig av SharePoint-versjonen du har:

Filtypene som blokkeres, vises som standard i følgende tabell.

Filtypenavn

Filtype

ADE

Prosjektfiltype for Microsoft Access

ADP

Microsoft Access-prosjekt

ASA

ASP-deklarasjonsfil

ASHX

ASP.NET-webbehandlerfil. Webbehandlere er programvaremoduler som håndterer Raw HTTP-forespørsler som mottas av ASP.NET.

ASMX

ASP.NET-kildefil for webtjenester

ASP

Active Server Pages

BAS

Microsoft Visual Basic-klassemodul

BAT

Satsvis fil

CDX

Sammensatt indeks

CER

Sertifikatfil

CHM

Kompilert HTML-hjelpefil

CLASS

Java-klassefil

CMD

Microsoft Windows NT-kommandoskript

COM

Microsoft MS-DOS-program

CONFIG

Konfigurasjonsfil

CNT

Innhold i hjelpefil

CPL

Kontrollpanel-filtype

CRT

Sikkerhetssertifikat

CSH

Skriptfil

DER

DER-sertifikatfil

DLL

Windows-bibliotek for dynamiske koblinger

EXE

Kjørbar fil

FXP

Microsoft Visual FoxPro-kompilert program

GADGET

Windows-miniprogram

GRP

SmarterMail-gruppefil

HLP

Hjelpefile

HPJ

Hemera Photo Objects-bildefil

HTA

HTML-program

HTR

Skriptfil

HTW

HTML-dokument

IDA

Internet Information Services-fil

IDC

Tilkoblingsfil for Internett-database

IDQ

Internett-spørringsfil

INS

Internet Naming Service

ISP

Kommunikasjonsinnstillinger for Internett

ITS

Internett-dokumentsettfil

JSE

JScript-kodet skriptfil

JSON

JavaScript Object Notation-fil

KSH

Korn Shell-skriptfil

LNK

Snarvei

MAD

Snarvei

MAF

Snarvei

MAG

Snarvei

MAM

Snarvei

MAQ

Snarvei

MAR

Snarvei

MAS

Lagret prosedyre for Microsoft Access

MAT

Snarvei

MAU

Snarvei

MAV

Snarvei

MAW

Snarvei

MCF

Beholderformat for multimedia

MDA

Tilleggsprogram for Microsoft Access

MDB

Microsoft Access-program

MDE

Microsoft Access MDE-database

MDT

Microsoft Access-datafil

MDW

Microsoft Access-arbeidsgruppe

MDZ

Veiviserprogram for Microsoft Access

MS-ONE-STUB

Microsoft OneNote-stubb

MSC

Microsoft Common Console-dokument

MSH

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

MSH1

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

MSH1XML

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

MSH2

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

MSH2XML

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

MSHXML

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

MSI

Microsoft Windows Installer-pakke

MSP

Pakkefil for Windows Installer-oppdatering

MST

Visual Test-kildefiler

OPS

Fil for Microsoft Office-profilinnstillinger

PCD

Photo CD-bilde eller Microsoft Visual Test-kompilert skript

PIF

Snarvei til MS-DOS-program

Pl

PRF

Systemfil

PRG

Programkildefil

PRINTER

Skriverfil

PS1

Windows PowerShell Cmdlet-fil

PS1XML

Windows PowerShell skjermkonfigurasjonsfil

PS2

Windows PowerShell Cmdlet-fil

PS2XML

Windows PowerShell skjermkonfigurasjonsfil

PSC1

Windows PowerShell-konsollfil

PSC2

Windows PowerShell-konsollfil

PST

Fil for personlig mappe i Microsoft Outlook

REG

Registreringsoppføringer

REM

ACT! Vedlikeholdsfil for database

SCF

Windows Explorer-kommandofil

SCR

Skjermsparer

SCT

Skriptfil

SHB

Windows-snarvei

SHS

Shell Scrap-element

SHTM

HTML-fil som inneholder serversidedirektiver

SHTML

HTML-fil som inneholder serversidedirektiver

SOAP

Simple Object Access Protocol-fil

STM

HTML-fil som inneholder serversidedirektiver

SVC

WCF-tjenestefil (Windows Communication Foundation)

URL

Uniform Resource Locator (Internett-snarvei)

VB

Microsoft VBScript-fil (Visual Basic Scripting Edition)

VBE

VBScript-kodet skriptfil

VBS

VBScript-fil

VSIX

Visual Studio-filtype

WS

Windows Script-fil

WSC

Windows Script-komponent

WSF

Windows Script-fil

WSH

Innstillingsfil for Windows Script Host

XAMLX

Visual Studio Workflow-tjenestefil

Til toppen av siden

Relaterte oppgaver

Laste opp filer eller opprette filer i et bibliotekVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk