Filtyper som ikke kan legges til i en liste eller et bibliotek

Det finnes visse typer filer som du ikke kan laste opp til en liste eller et bibliotek på SharePoint lokalt. Som standard blokkerer SharePoint disse filtypene. Hvis for eksempel .asp er på listen over blokkerte filtyper, blokkeres en fil kalt «newpage.asp».

Merknad: SharePoint Onlineog Office 365 har disse begrensningene og blokkerer ikke noen filer. Blokkerte filer her gjelder bare for lokale installasjoner av SharePoint 2013 og SharePoint 2016.

Varianter av filtypen blokkeres også. Listen nedenfor viser forskjellige måter å representere den samme filen på, som alle blokkeres dersom .hta-filtypen er på listen over blokkerte filtyper.

  • filnavn.hta

  • filnavn.hta.

  • filnavn.hta. {3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

  • filnavn.hta::$DATA

Listen over filer som er blokkert for SharePoint 2016 lokalt, er forskjellig fra forrige lokale versjoner av SharePoint.

Merknad: Disse listene er de standardfilene som SharePoint blokkerer. Administratorer kan legge til flere typer filer de vil blokkere. Hvis du finner filtyper som ikke er oppført her, men er blokkert, tar du kontakt med SharePoint-administratoren eller din overordnede.

Denne artikkelen ble oppdatert 9. august 2016 takket være tilbakemeldinger fra kunder.

Dette er filtypene som er blokkert som standard for nye lokale SharePoint 2016-distribusjoner.

Filtypenavn

Filtype

.ASHX

ASP.NET-webbehandlerfil. Webbehandlere er programvaremoduler som håndterer Raw HTTP-forespørsler som mottas av ASP.NET.

.ASMX

ASP.NET-kildefil for webtjenester

.JSON

JavaScript Object Notation-fil

.SOAP

Simple Object Access Protocol-fil

.SVC

WCF-tjenestefil (Windows Communication Foundation)

.XAMLX

Servicefil for Visual Studio-arbeidsflyt

For lokale distribusjoner av SharePoint Foundation eller SharePoint 2013 og SharePoint Server 2010 kan en serveradministrator legge til eller fjerne filtyper fra listen over blokkerte filtyper. For mer informasjon om hvordan du arbeider med blokkerte filtyper for SharePoint Server-områder, kan du se følgende artikler, avhengig av hvilken versjon av SharePoint du har:

Følgende filtyper er blokkert som standard i lokale distribusjoner av SharePoint.

Filtypenavn

Filtype

.ADE

Microsoft Access-prosjekt-filtype

.ADP

Microsoft Access-prosjekt

.ASA

ASP-deklarasjonsfil

.ASHX

ASP.NET-webbehandlerfil. Webbehandlere er programvaremoduler som håndterer Raw HTTP-forespørsler som mottas av ASP.NET.

.ASMX

ASP.NET-kildefil for webtjenester

.ASP

Active Server Pages

.BAS

Microsoft Visual Basic-klassemodul

.BAT

Satsvis fil

.CDX

Sammensatt indeks

.CER

Sertifikatfil

.CHM

Kompilert HTML-hjelpefil

.CLASS

Java-klassefil

.CMD

Microsoft Windows NT-kommandoskript

.COM

Microsoft MS-DOS-program

.CONFIG

Konfigurasjonsfil

.CNT

Innhold i hjelpefil

.CPL

Kontrollpanel-filtype

.CRT

Sikkerhetssertifikat

.CSH

Skriptfil

.DER

DER-sertifikatfil

.DLL

Windowsbibliotek for dynamiske koblinger

.EXE

Kjørbar fil

.FXP

Microsoft Visual FoxPro-kompilert program

.GADGET

Windows-miniprogram

.GRP

SmarterMail-gruppefil

.HLP

Hjelpefile

.HPJ

Hemera Photo Objects-bildefil

.HTA

HTML-program

.HTR

Skriptfil

.HTW

HTML-dokument

.IDA

Internet Information Services-fil

.IDC

Tilkoblingsfil for Internett-database

.IDQ

Internett-spørringsfil

.INS

Internet Naming Service

.ISP

Kommunikasjonsinnstillinger for Internett

.ITS

Internett-dokumentsettfil

.JSE

JScript-kodet skriptfil

.JSON

JavaScript Object Notation-fil

.KSH

Korn Shell-skriptfil

.LNK

Snarvei

.MAD

Snarvei

.MAF

Snarvei

.MAG

Snarvei

.MAM

Snarvei

.MAQ

Snarvei

.MAR

Snarvei

.MAS

Lagret prosedyre for Microsoft Access

.MAT

Snarvei

.MAU

Snarvei

.MAV

Snarvei

.MAW

Snarvei

.MCF

Beholderformat for multimedia

.MDA

Tilleggsprogram for Microsoft Access

.MDB

Microsoft Access-program

.MDE

Microsoft Access MDE-database

.MDT

Microsoft Access-datafil

.MDW

Microsoft Access-arbeidsgruppe

.MDZ

Veiviserprogram for Microsoft Access

.MS-ONE-STUB

Microsoft OneNote-stubb

.MSC

Microsoft Common Console-dokument

.MSH

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

.MSH1

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

.MSH1XML

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

.MSH2

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

.MSH2XML

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

.MSHXML

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

.MSI

Microsoft Windows Installer-pakke

.MSP

Pakkefil for Windows Installer-oppdatering

.MST

Visual Test-kildefiler

.OPS

Fil for Microsoft Office-profilinnstillinger

.PCD

Photo CD-bilde eller Microsoft Visual Test-kompilert skript

.PIF

Snarvei til MS-DOS-program

.PL

Perl-skript

.PRF

Systemfil

.PRG

Programkildefil

.PRINTER

Skriverfil

.PS1

Windows PowerShell Cmdlet-fil

.PS1XML

Windows PowerShell skjermkonfigurasjonsfil

.PS2

Windows PowerShell Cmdlet-fil

.PS2XML

Windows PowerShell skjermkonfigurasjonsfil

.PSC1

Windows PowerShell-konsollfil

.PSC2

Windows PowerShell-konsollfil

.PST

Fil for personlig mappe i Microsoft Outlook

.REG

Registreringsoppføringer

.REM

ACT! Vedlikeholdsfil for database

.SCF

Windows Explorer-kommandofil

.SCR

Skjermsparer

.SCT

Skriptfil

.SHB

Windows-snarvei

.SHS

Shell Scrap-element

.SHTM

HTML-fil som inneholder serversidedirektiver

.SHTML

HTML-fil som inneholder serversidedirektiver

.SOAP

Simple Object Access Protocol-fil

.STM

HTML-fil som inneholder serversidedirektiver

.SVC

WCF-tjenestefil (Windows Communication Foundation)

.URL

Uniform Resource Locator (Internett-snarvei)

.VB

Microsoft VBScript-fil (Visual Basic Scripting Edition)

.VBE

VBScript-kodet skriptfil

.VBS

VBScript-fil

.VSIX

Visual Studio-filtype

.WS

Windows Script-fil

.WSC

Windows Script-komponent

.WSF

Windows Script-fil

.WSH

Innstillingsfil for Windows Script Host

.XAMLX

Visual Studio Workflow-tjenestefil

Gi oss tilbakemelding

Var denne artikkelen nyttig? Hvis den var nyttig, send oss en tilbakemelding nederst på denne siden. Hvis den ikke var nyttig, vil vi gjerne vite hva som var forvirrende eller manglet. Vær så spesifikk som mulig. Vi bruker tilbakemeldingen din til å rette opp problemer og oppdatere denne artikkelen.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×