Filtrere ved hjelp av avanserte vilkår

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis dataene du vil filtrere, krever komplekse vilkår (for eksempel Type = "Frukt og grønt" ELLER Selger = "Nielsen"), kan du bruke dialogboksen Avansert filter.

Avansert filter

Eksempel

Oversikt

Flere vilkår, én kolonne, et hvilket som helst vilkår sant

(Selger = "Nielsen" ELLER Selger = "Berg")

Flere vilkår, flere kolonner, alle vilkår sanne

Type = "Frukt og grønt" OG Salg > 1000

Flere vilkår, flere kolonner, et hvilket som helst vilkår sant

(Type = "Frukt og grønt" ELLER Selger = "Berg")

Flere sett av vilkår, én kolonne i alle sett

(Salg > 60 000 OG Salg < 65 000 ) ELLER (Salg < 5 000)

Flere sett av vilkår, flere kolonner i hvert sett

(Selger = "Nielsen" OG Salg > 3000) ELLER
(Selger = "Berg" OG Salg > 1500)

Jokertegnvilkår

Selger = et navn med u som andre bokstav

Tekst som samsvarer med et søk som skiller mellom store og små bokstaver (formel)

Type = nøyaktig samsvar med «Frukt og grønt»

En verdi i en kolonne større enn gjennomsnittet av alle verdier i den kolonnen (formel)

Salg > gjennomsnittet av totalt salg

Oversikt

Kommandoen Avansert fungerer forskjellig fra kommandoen Filtrer på flere vesentlige måter.

 • Den viser dialogboksen Avansert filter i stedet for Autofilter-menyen.

 • Du skriver inn avanserte vilkår i et separat vilkårsområde i regnearket, og over celleområdet eller tabellen du vil filtrere. Microsoft Office Excel bruker det separate vilkårsområdet i dialogboksen Avansert filter som kilden for de avanserte vilkårene.

  Eksempel: Vilkårsområdet (A1:C4) og listeområdet (A6:C10) brukes til følgende prosedyrer   

  Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

  Slik kopierer du et eksempel

  1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

  2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

   Obs!    Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

   Merke et eksempel fra Hjelp

   Merke et eksempel fra Hjelp

  3. Trykk CTRL+C.

  4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

  5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Type

Selger

Salg

Type

Selger

Salg

Drikkevarer

Suyama

kr 51 220

Kjøtt

Nielsen

kr 4 500

Meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

Matvarer

Nielsen

kr 65 440

Sammenligningsoperatorer

Du kan sammenligne to verdier ved hjelp av de følgende operatorene. Når to verdier sammenlignes ved hjelp av disse operatorene, er resultatet en logisk verdi – enten SANN eller USANN.

Sammenligningsoperator

Betydning

Eksempel

= (likhetstegn)

Lik

A1=B1

> (større enn-tegn)

Større enn

A1>B1

< (mindre enn-tegn)

Mindre enn

A1<B1

>= (større enn- eller lik-tegn)

Større enn eller lik

A1>=B1

<= (mindre enn- eller lik-tegn)

Mindre enn eller lik

A1<=B1

<> (ikke lik-tegn)

Ikke lik

A1<>B1

Bruke likhetstegnet til å skrive inn tekst eller en verdi

Fordi likhetstegnet (=) brukes til å angi en formel når du skriver inn tekst eller en verdi i en celle, evaluerer Excel det du skriver inn. Dette kan imidlertid forårsake uventede filterresultater. Hvis du vil angi en sammenligningsoperator for likhet for enten tekst eller en verdi, skriver du inn vilkårene som et strenguttrykk i den aktuelle cellen i vilkårsområdet:

=''= oppføring ''

Der oppføring er teksten eller verdien du vil finne. Eksempel:

Hva du skriver inn i cellen

Hva Excel evaluerer og viser

="=Nielsen"

=Nielsen

="=30 000"

=30 000

Vurdere skille mellom store og små bokstaver

Når tekstdata filtreres i Excel, skilles det ikke mellom store og små bokstaver. Du kan imidlertid bruke en formel til å utføre et søk som skiller mellom store og små bokstaver. Du finner et eksempel under Jokertegnvilkår.

Bruke forhåndsdefinerte navn

Du kan gi et område navnet Vilkår, og referansen for området vil vises automatisk i boksen Vilkårsområde. Du kan også definere navnet Database for listeområdet som skal filtreres, og Utvalg for området der du vil lime inn radene, og disse områdene vil automatisk vises i henholdsvis boksen Listeområde og boksen Kopier til.

Opprette vilkår ved hjelp av en formel

Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel, som vilkår. Husk følgende viktige punkt:

 • Formelen må evaluere til SANN eller USANN.

 • Siden du bruker en formel, angir du formelen på vanlig måte, og skriver ikke inn uttrykket på denne måten:

  =''= oppføring ''

 • Ikke bruk en kolonneetikett til vilkårsetiketter. Du bør enten la vilkårsetikettene være tomme eller bruke en etikett som ikke er en kolonneetikett i listeområdet (beregnet gjennomsnitt og nøyaktig samsvar i eksemplene nedenfor).

  Hvis du bruker en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ cellereferanse eller et områdenavn, vises det en feilverdi, for eksempel #NAVN? eller #VERDI!, i cellen som inneholder vilkåret. Du kan ignorere denne feilverdien fordi den ikke påvirker hvordan listeområdet filtreres.

 • Formelen du bruker til vilkår, må bruke en relativ referanse til å referere til den tilsvarende cellen i den første dataraden. I eksemplet under En verdi i en kolonne større enn gjennomsnittet av alle verdier i kolonnen (formel) bruker du C7, og i eksemplet under Tekst som samsvarer med søk som skiller mellom store og små bokstaver (formel) bruker du A7. Så beregnes formelen for hver datarad i listeområdet.

 • Alle andre referanser i formelen må være absolutte referanser.

Til toppen av siden

Flere vilkår, én kolonne, et hvilket som helst vilkår sant

Boolsk logikk:     (Selger = "Nielsen" ELLER Selger = "Berg")

 1. Sett inn minst tre tomme rader over listeområdet som kan brukes som et vilkårsområde. Vilkårsområdet må ha kolonneetiketter. Pass på at du har minst én tom rad mellom vilkårsverdiene og listeområdet.

  Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

  Slik kopierer du et eksempel

  1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

  2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

   Obs!    Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

   Merke et eksempel fra Hjelp

   Merke et eksempel fra Hjelp

  3. Trykk CTRL+C.

  4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

  5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Type

Selger

Salg

Type

Selger

Salg

Drikkevarer

Suyama

kr 51 220

Kjøtt

Nielsen

kr 4 500

Meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

Matvarer

Nielsen

kr 65 440

 1. Hvis du vil finne rader som oppfyller flere vilkår for én kolonne, skriver du inn vilkårene direkte under hverandre i separate rader i vilkårsområdet. I eksemplet skriver du inn:

 

A

B

C

1

Type

Selger

Salg

2

="=Nielsen"

3

="=Berg"

 1. Klikk en celle i listeområdet. I eksemplet klikker du en hvilken som helst celle i området A6:C10.

 2. Gå til Data-fanen, og klikk på Avansert i gruppen Sorter og filtrer.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 3. Gjør ett av følgende:

  1. Hvis du vil filtrere listeområdet ved å skjule rader som ikke oppfyller vilkårene, velger du Filtrer listen på stedet.

  2. Hvis du vil filtrere listeområdet ved å kopiere rader som oppfyller vilkårene til et annet område i regnearket, velger du Kopier til et annet sted, klikker boksen Kopier til og klikker det øverste venstre hjørnet i området der du vil lime inn radene.

   Tips    Når du kopierer filtrerte rader til en annen plassering, kan du angi hvilke kolonner som skal tas med i kopieringen. Før du filtrerer, kopierer du de aktuelle kolonneetikettene til den første raden i området der du vil lime inn de filtrerte radene. Når du filtrerer, angir du en referanse til de kopierte kolonneetikettene i boksen Kopier til. De kopierte radene vil da bare omfatte de kolonnene du har kopiert etikettene for.

  3. Skriv inn referansen til vilkårsområdet i boksen Vilkårsområde, inkludert vilkårsetikettene. I eksemplet skriver du inn $A$1:$C$3.

   Hvis du vil flytte dialogboksen Avansert filter midlertidig mens du velger vilkårsområdet, klikker du Skjul dialogboks Knapp .

  4. I eksemplet er det filtrerte resultatet for listeområdet:

 

A

B

C

6

Type

Selger

Salg

8

Kjøtt

Nielsen

kr 4 500

9

Meieriprodukter

Berg

kr 63 280

10

Meieriprodukter

Nielsen

kr 65 440

Til toppen av siden

Flere vilkår, flere kolonner, alle vilkår sanne

Boolsk logikk:     (Type = "Frukt og grønt" OG Salg > 10 000)

 1. Sett inn minst tre tomme rader over listeområdet som kan brukes som et vilkårsområde. Vilkårsområdet må ha kolonneetiketter. Pass på at du har minst én tom rad mellom vilkårsverdiene og listeområdet.

  Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

  Slik kopierer du et eksempel

  1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

  2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

   Obs!    Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

   Merke et eksempel fra Hjelp

   Merke et eksempel fra Hjelp

  3. Trykk CTRL+C.

  4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

  5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Type

Selger

Salg

Type

Selger

Salg

Drikkevarer

Suyama

kr 51 220

Kjøtt

Nielsen

kr 4 500

Meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

Matvarer

Nielsen

kr 65 440

 1. Hvis du vil finne rader som oppfyller flere vilkår i flere kolonner, skriver du inn alle vilkårene i samme rad i vilkårsområdet. I eksemplet skriver du inn:

 

A

B

C

1

Type

Selger

Salg

2

="=Frukt og grønt"

>10 000

 1. Klikk en celle i listeområdet. I eksemplet klikker du en hvilken som helst celle i området A6:C10.

 2. Gå til Data-fanen, og klikk på Avansert i gruppen Sorter og filtrer.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved å skjule rader som ikke oppfyller vilkårene, velger du Filtrer listen på stedet.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved å kopiere rader som oppfyller vilkårene til et annet område i regnearket, velger du Kopier til et annet sted, klikker boksen Kopier til og klikker det øverste venstre hjørnet i området der du vil lime inn radene.

   Tips    Når du kopierer filtrerte rader til en annen plassering, kan du angi hvilke kolonner som skal tas med i kopieringen. Før du filtrerer, kopierer du de aktuelle kolonneetikettene til den første raden i området der du vil lime inn de filtrerte radene. Når du filtrerer, angir du en referanse til de kopierte kolonneetikettene i boksen Kopier til. De kopierte radene vil da bare omfatte de kolonnene du har kopiert etikettene for.

 4. Skriv inn referansen til vilkårsområdet i boksen Vilkårsområde, inkludert vilkårsetikettene. I eksemplet skriver du inn $A$1:$C$2.

  Hvis du vil flytte dialogboksen Avansert filter midlertidig mens du velger vilkårsområdet, klikker du Skjul dialogboks Knapp .

 5. I eksemplet er det filtrerte resultatet for listeområdet:

 

A

B

C

6

Type

Selger

Salg

9

Meieriprodukter

Berg

kr 63 280

10

Meieriprodukter

Nielsen

kr 65 440

Til toppen av siden

Flere vilkår, flere kolonner, et hvilket som helst vilkår sant

Boolsk logikk:     (Type = "Frukt og grønt" ELLER Selger = "Berg")

 1. Sett inn minst tre tomme rader over listeområdet som kan brukes som et vilkårsområde. Vilkårsområdet må ha kolonneetiketter. Pass på at du har minst én tom rad mellom vilkårsverdiene og listeområdet.

  Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

  Slik kopierer du et eksempel

  1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

  2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

   Obs!    Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

   Merke et eksempel fra Hjelp

   Merke et eksempel fra Hjelp

  3. Trykk CTRL+C.

  4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

  5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Type

Selger

Salg

Type

Selger

Salg

Drikkevarer

Suyama

kr 51 220

Kjøtt

Nielsen

kr 4 500

Meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

Matvarer

Nielsen

kr 65 440

 1. Hvis du vil finne rader som oppfyller flere vilkår i flere kolonner, der ett eller flere vilkår kan være sanne, skriver du inn vilkårene i forskjellige kolonner og rader i vilkårsområdet. I eksemplet skriver du inn:

 

A

B

C

1

Type

Selger

Salg

2

="=Frukt og grønt"

3

="=Berg"

 1. Klikk en celle i listeområdet. I eksemplet klikker du en hvilken som helst celle i listeområdet A6:C10.

 2. Gå til Data-fanen, og klikk på Avansert i gruppen Sorter og filtrer.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved å skjule rader som ikke oppfyller vilkårene, velger du Filtrer listen på stedet.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved å kopiere rader som oppfyller vilkårene til et annet område i regnearket, velger du Kopier til et annet sted, klikker boksen Kopier til og klikker det øverste venstre hjørnet i området der du vil lime inn radene.

Tips    Når du kopierer filtrerte rader til en annen plassering, kan du angi hvilke kolonner som skal tas med i kopieringen. Før du filtrerer, kopierer du de aktuelle kolonneetikettene til den første raden i området der du vil lime inn de filtrerte radene. Når du filtrerer, angir du en referanse til de kopierte kolonneetikettene i boksen Kopier til. De kopierte radene vil da bare omfatte de kolonnene du har kopiert etikettene for.

 1. Skriv inn referansen til vilkårsområdet i boksen Vilkårsområde, inkludert vilkårsetikettene. I eksemplet skriver du inn $A$1:$B$3.

  Hvis du vil flytte dialogboksen Avansert filter midlertidig mens du velger vilkårsområdet, klikker du Skjul dialogboks Knapp .

 2. I eksemplet er det filtrerte resultatet for listeområdet:

 

A

B

C

6

Type

Selger

Salg

9

Meieriprodukter

Berg

kr 63 280

10

Meieriprodukter

Nielsen

kr 65 440

Til toppen av siden

Flere sett av vilkår, én kolonne i alle sett

Boolsk logikk:     ( (Salg > 60 000 OG Salg < 65 000 ) ELLER (Salg < 5 000) )

 1. Sett inn minst tre tomme rader over listeområdet som kan brukes som et vilkårsområde. Vilkårsområdet må ha kolonneetiketter. Pass på at du har minst én tom rad mellom vilkårsverdiene og listeområdet.

  Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

  Slik kopierer du et eksempel

  1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

  2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

   Obs!    Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

   Merke et eksempel fra Hjelp

   Merke et eksempel fra Hjelp

  3. Trykk CTRL+C.

  4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

  5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Type

Selger

Salg

Type

Selger

Salg

Drikkevarer

Suyama

kr 51 220

Kjøtt

Nielsen

kr 4 500

Meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

Matvarer

Nielsen

kr 65 440

 1. Hvis du vil finne rader som oppfyller flere sett med vilkår, der hvert sett inneholder vilkår for én kolonne, kan du ta med flere kolonner med samme kolonneoverskrift. I eksemplet skriver du inn:

 

A

B

C

D

1

Type

Selger

Salg

Salg

2

>60 000

<65 000

3

<5000

 1. Klikk en celle i listeområdet. I eksemplet klikker du en hvilken som helst celle i listeområdet A6:C10.

 2. Gå til Data-fanen, og klikk på Avansert i gruppen Sorter og filtrer.

Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 1. Gjør ett av følgende:

 2. Hvis du vil filtrere listeområdet ved å skjule rader som ikke oppfyller vilkårene, velger du Filtrer listen på stedet.

 3. Hvis du vil filtrere listeområdet ved å kopiere rader som oppfyller vilkårene til et annet område i regnearket, velger du Kopier til et annet sted, klikker boksen Kopier til og klikker det øverste venstre hjørnet i området der du vil lime inn radene.

Tips    Når du kopierer filtrerte rader til en annen plassering, kan du angi hvilke kolonner som skal tas med i kopieringen. Før du filtrerer, kopierer du de aktuelle kolonneetikettene til den første raden i området der du vil lime inn de filtrerte radene. Når du filtrerer, angir du en referanse til de kopierte kolonneetikettene i boksen Kopier til. De kopierte radene vil da bare omfatte de kolonnene du har kopiert etikettene for.

 1. Skriv inn referansen til vilkårsområdet i boksen Vilkårsområde, inkludert vilkårsetikettene. I eksemplet skriver du inn $A$1:$D$3.

  Hvis du vil flytte dialogboksen Avansert filter midlertidig mens du velger vilkårsområdet, klikker du Skjul dialogboks Knapp .

 2. I eksemplet er det filtrerte resultatet for listeområdet:

 

A

B

C

6

Type

Selger

Salg

8

Kjøtt

Nielsen

kr 4 500

9

Meieriprodukter

Berg

kr 63 280

Til toppen av siden

Flere sett av vilkår, flere kolonner i hvert sett

Boolsk logikk:     ( (Selger = "Nielsen" OG Salg >30 000) ELLER (Selger = "Berg" OG Salg > 15 000) )

 1. Sett inn minst tre tomme rader over listeområdet som kan brukes som et vilkårsområde. Vilkårsområdet må ha kolonneetiketter. Pass på at du har minst én tom rad mellom vilkårsverdiene og listeområdet.

  Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

  Slik kopierer du et eksempel

  1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

  2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

   Obs!    Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

   Merke et eksempel fra Hjelp

   Merke et eksempel fra Hjelp

  3. Trykk CTRL+C.

  4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

  5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Type

Selger

Salg

Type

Selger

Salg

Drikkevarer

Suyama

kr 51 220

Kjøtt

Nielsen

kr 4 500

Meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

Matvarer

Nielsen

kr 65 440

 1. Hvis du vil finne rader som oppfyller flere sett med vilkår, der hvert sett inneholder vilkår for én kolonne, kan du ta med flere kolonner med samme kolonneoverskrift. I eksemplet skriver du inn:

 

A

B

C

1

Type

Selger

Salg

2

="=Nielsen"

>30 000

3

="=Berg"

>15 000

 1. Klikk en celle i listeområdet. I eksemplet klikker du en hvilken som helst celle i listeområdet A6:C10.

 2. Gå til Data-fanen, og klikk på Avansert i gruppen Sorter og filtrer.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 3. Gjør ett av følgende:

 4. Hvis du vil filtrere listeområdet ved å skjule rader som ikke oppfyller vilkårene, velger du Filtrer listen på stedet.

 5. Hvis du vil filtrere listeområdet ved å kopiere rader som oppfyller vilkårene til et annet område i regnearket, velger du Kopier til et annet sted, klikker boksen Kopier til og klikker det øverste venstre hjørnet i området der du vil lime inn radene.

Tips    Når du kopierer filtrerte rader til en annen plassering, kan du angi hvilke kolonner som skal tas med i kopieringen. Før du filtrerer, kopierer du de aktuelle kolonneetikettene til den første raden i området der du vil lime inn de filtrerte radene. Når du filtrerer, angir du en referanse til de kopierte kolonneetikettene i boksen Kopier til. De kopierte radene vil da bare omfatte de kolonnene du har kopiert etikettene for.

 1. Skriv inn referansen til vilkårsområdet i boksen Vilkårsområde, inkludert vilkårsetikettene. I dette eksemplet skriver du inn $A$1:$C$3. Hvis du vil flytte dialogboksen Avansert filter midlertidig mens du merker vilkårsområdet, klikker du Skjul dialog Knapp .

 2. I eksemplet vil det filtrerte resultatet for listeområdet være:

 

A

B

C

6

Type

Selger

Salg

9

Meieriprodukter

Berg

kr 63 280

10

Meieriprodukter

Nielsen

kr 65 440

Til toppen av siden

Jokertegnvilkår

Boolsk logikk:    Selger = et navn der den andre bokstaven er u

Gjør ett eller flere av følgende for å finne tekstverdier som deler noen tegn, men ikke andre:

 • Skriv inn ett eller flere tegn uten et likhetstegn (=) for å finne rader med en tekstverdi i en kolonne som starter med disse tegnene. Hvis du for eksempel skriver inn Dav som vilkår, finner Excel Davolio, David og Davis.

 • Bruk et jokertegn.

Bruk

For å finne

? (spørsmålstegn)

Ett vilkårlig tegn
J?nsen vil for eksempel finne "jensen" og "jansen"

* (stjerne)

Et hvilket som helst antall tegn
*øst vil for eksempel finne "Nordøst" og "Sørøst"

~ (tilde) etterfulgt av ?, * eller ~

Et spørsmålstegn, en stjerne eller et tildetegn.
For eksempel vil fy91~? finne «fy91?».

 1. Sett inn minst tre tomme rader over listeområdet som kan brukes som et vilkårsområde. Vilkårsområdet må ha kolonneetiketter. Pass på at du har minst én tom rad mellom vilkårsverdiene og listeområdet.

  Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

  Slik kopierer du et eksempel

  1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

  2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

   Obs!    Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

   Merke et eksempel fra Hjelp

   Merke et eksempel fra Hjelp

  3. Trykk CTRL+C.

  4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

  5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Type

Selger

Salg

Type

Selger

Salg

Drikkevarer

Suyama

kr 51 220

Kjøtt

Nielsen

kr 4 500

Meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

Matvarer

Nielsen

kr 65 440

 1. Skriv inn vilkårene du vil samsvare, i radene under kolonneetikettene. I eksemplet skriver du inn:

 

A

B

C

1

Type

Selger

Salg

2

="=Me*"

3

="=?u*"

 1. Klikk en celle i listeområdet. I eksemplet klikker du en hvilken som helst celle i listeområdet A6:C10.

 2. Gå til Data-fanen, og klikk på Avansert i gruppen Sorter og filtrer.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 3. Gjør ett av følgende:

 4. Hvis du vil filtrere listeområdet ved å skjule rader som ikke oppfyller vilkårene, velger du Filtrer listen på stedet.

 5. Hvis du vil filtrere listeområdet ved å kopiere rader som oppfyller vilkårene til et annet område i regnearket, velger du Kopier til et annet sted, klikker boksen Kopier til og klikker det øverste venstre hjørnet i området der du vil lime inn radene.

Tips    Når du kopierer filtrerte rader til en annen plassering, kan du angi hvilke kolonner som skal tas med i kopieringen. Før du filtrerer, kopierer du de aktuelle kolonneetikettene til den første raden i området der du vil lime inn de filtrerte radene. Når du filtrerer, angir du en referanse til de kopierte kolonneetikettene i boksen Kopier til. De kopierte radene vil da bare omfatte de kolonnene du har kopiert etikettene for.

 1. Skriv inn referansen til vilkårsområdet i boksen Vilkårsområde, inkludert vilkårsetikettene. I eksemplet skriver du inn $A$1:$B$3.

  Hvis du vil flytte dialogboksen Avansert filter midlertidig mens du velger vilkårsområdet, klikker du Skjul dialogboks Knapp .

 2. I eksemplet er det filtrerte resultatet for listeområdet:

 

A

B

C

6

Type

Selger

Salg

7

Drikkevarer

Steffensen

kr 51 220

8

Kjøtt

Nielsen

kr 4 500

9

Meieriprodukter

Berg

kr 63 280

Til toppen av siden

Tekst som samsvarer med et søk som skiller mellom store og små bokstaver (formel)

Boolsk logikk:    Type = samsvarer nøyaktig med «Frukt og grønt»

 1. Sett inn minst tre tomme rader over listeområdet som kan brukes som et vilkårsområde. Vilkårsområdet må ha kolonneetiketter. Pass på at du har minst én tom rad mellom vilkårsverdiene og listeområdet.

  Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

  Slik kopierer du et eksempel

  1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

  2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

   Obs!    Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

   Merke et eksempel fra Hjelp

   Merke et eksempel fra Hjelp

  3. Trykk CTRL+C.

  4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

  5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Type

Selger

Salg

Type

Selger

Salg

Drikkevarer

Suyama

kr 51 220

Kjøtt

Nielsen

kr 4 500

Meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

Matvarer

Nielsen

kr 65 440

 1. I radene under kolonneetikettene skriver du inn vilkårene du vil samsvare. Lag en formel som bruker EKSAKT-funksjonen til å utføre et søk som skiller mellom små og store bokstaver. Fordi du leter etter nøyaktig samsvar i Type-kolonnen, som er i kolonne A, legger du inn A7 som første argument. I eksemplet skriver du inn:

A

B

C

D

1

Type

Selger

Salg

Nøyaktig samsvar

2

=EKSAKT(A7; "Frukt og grønt")

Så beregnes formelen for hver datarad i listeområdet.

 1. Klikk en celle i listeområdet. I eksemplet klikker du en hvilken som helst celle i listeområdet A6:C10.

 2. Gå til Data-fanen, og klikk på Avansert i gruppen Sorter og filtrer.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 3. Gjør ett av følgende:

 4. Hvis du vil filtrere listeområdet ved å skjule rader som ikke oppfyller vilkårene, velger du Filtrer listen på stedet.

 5. Hvis du vil filtrere listeområdet ved å kopiere rader som oppfyller vilkårene til et annet område i regnearket, velger du Kopier til et annet sted, klikker boksen Kopier til og klikker det øverste venstre hjørnet i området der du vil lime inn radene.

Tips    Når du kopierer filtrerte rader til en annen plassering, kan du angi hvilke kolonner som skal tas med i kopieringen. Før du filtrerer, kopierer du de aktuelle kolonneetikettene til den første raden i området der du vil lime inn de filtrerte radene. Når du filtrerer, angir du en referanse til de kopierte kolonneetikettene i boksen Kopier til. De kopierte radene vil da bare omfatte de kolonnene du har kopiert etikettene for.

 1. Skriv inn referansen til vilkårsområdet i boksen Vilkårsområde, inkludert vilkårsetikettene. I eksemplet skriver du inn $D$1:$D$2.

  Hvis du vil flytte dialogboksen Avansert filter midlertidig mens du velger vilkårsområdet, klikker du Skjul dialogboks Knapp .

 2. I eksemplet er det filtrerte resultatet for listeområdet:

A

B

C

6

Type

Selger

Salg

10

Meieriprodukter

Nielsen

kr 65 440

Til toppen av siden

En verdi i en kolonne større enn gjennomsnittet av alle verdier i den kolonnen (formel)

Boolsk logikk:    Salg > gjennomsnittet av alle Salg

 1. Sett inn minst tre tomme rader over listeområdet som kan brukes som et vilkårsområde. Vilkårsområdet må ha kolonneetiketter. Pass på at du har minst én tom rad mellom vilkårsverdiene og listeområdet.

  Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

  Slik kopierer du et eksempel

  1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

  2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

   Obs!    Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

   Merke et eksempel fra Hjelp

   Merke et eksempel fra Hjelp

  3. Trykk CTRL+C.

  4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

  5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Type

Selger

Salg

Type

Selger

Salg

Drikkevarer

Suyama

kr 51 220

Kjøtt

Nielsen

kr 4 500

Meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

Matvarer

Nielsen

kr 65 440

 1. I radene under kolonneetikettene skriver du inn vilkårene du vil samsvare, som en formel som finner en verdi i kolonnen Salg større enn gjennomsnittet av alle salgsverdier. Fordi du sammenligner formelen med verdier i Salg-kolonnen, som er i kolonne C, skriver du inn C7 som første argument. I eksemplet skriver du inn:

A

B

C

D

1

Type

Selger

Salg

Beregnet gjennomsnitt

2

=C7>GJENNOMSNITT($C$7:$C$10)

Så beregnes formelen for hver datarad i listeområdet.

 1. Klikk en celle i listeområdet. I eksemplet klikker du en hvilken som helst celle i listeområdet A6:C10.

 2. Gå til Data-fanen, og klikk på Avansert i gruppen Sorter og filtrer.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 3. Gjør ett av følgende:

 4. Hvis du vil filtrere listeområdet ved å skjule rader som ikke oppfyller vilkårene, velger du Filtrer listen på stedet.

 5. Hvis du vil filtrere listeområdet ved å kopiere rader som oppfyller vilkårene til et annet område i regnearket, velger du Kopier til et annet sted, klikker boksen Kopier til og klikker det øverste venstre hjørnet i området der du vil lime inn radene.

Tips    Når du kopierer filtrerte rader til en annen plassering, kan du angi hvilke kolonner som skal tas med i kopieringen. Før du filtrerer, kopierer du de aktuelle kolonneetikettene til den første raden i området der du vil lime inn de filtrerte radene. Når du filtrerer, angir du en referanse til de kopierte kolonneetikettene i boksen Kopier til. De kopierte radene vil da bare omfatte de kolonnene du har kopiert etikettene for.

 1. Skriv inn referansen til vilkårsområdet i boksen Vilkårsområde, inkludert vilkårsetikettene. I eksemplet skriver du inn $D$1:$D$2.

  Hvis du vil flytte dialogboksen Avansert filter midlertidig mens du velger vilkårsområdet, klikker du Skjul dialogboks Knapp .

 2. I eksemplet er det filtrerte resultatet for listeområdet:

A

B

C

6

Type

Selger

Salg

7

Drikkevarer

Steffensen

kr 51 220

9

Meieriprodukter

Berg

kr 63 280

10

Meieriprodukter

Nielsen

kr 65 440

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×