Filtrere oppføringer i Business Contact Manager

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Et filter er nyttig for å velge spesifikke oppføringer som du vil se. Du kan filter dataene som vises i lister og rapporter for å fremskaffe nyttig informasjon som bedriften din kan gjøre nytte av. Du kan for eksempel filtrere dataene i standardrapporten Forretningsforbindelser etter poststed for å bare vise forretningsforbindelser som er aktive og har vurderingen Utmerket. Lagre denne filtrerte listen, og bruk den som en anropsliste, en adresseliste for en markedsføringsaktivitet med direktereklame eller en liste for en selger som kontakter forretningsforbindelser. Hvis du vil ha mer informasjon om markedsføringsaktiviteter, kan du se Markedsfør virksomheten din med markedsføringskampanjer i Business Contact Manager.

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan bruke filtre til å opprette egendefinerte faner, lister over mottakere for markedsføringsaktivitet og søke etter rapporter eller oppføringer i kommunikasjonsloggen for å finne akkurat den informasjonen du vil se.

Hva du vil gjøre?

Filtrere data i lister

Filtrere data i rapporter

Åpne et lagret filter

Angre filtrering

Bruke enkle og avanserte filtre

Til toppen av siden

Filtrere data i lister

Du kan filtrere lister over Forretningsforbindelser, Forretningskontakter, Forretningsprosjekter og andre oppføringer i mange steder i Business Contact Manager for Outlook:

Arbeidsområdene Salg, Markedsføring, Prosjektstyring og Kontaktbehandling omfatter filtrerbare lister på eksisterende faner pluss eventuelle egendefinerte faner du oppretter.

 • Du kan filtrere mottakerlister i oppføringer for markedsføringsaktivitet.

 • I enkeltoppføringer kan du filtrere listen over kommunikasjonsloggelementer.

Bruk filtrering for å vise bare de oppføringene som du vil se, for eksempel alle Forretningskontakter med Vurdering av kontaktperson som Utmerket eller alle forretningsforbindelsene i Oslo.

Merknad: Lister kan ikke filtreres fra mappen Forretningsoppføringer i navigasjonsruten.

I denne artikkelen

Endre en liste med et filter

Opprette en ny fane med en filtrert liste

Filtrere en kommunikasjonsloggliste

Filtrere en mottakerliste i en markedsføringsaktivitet

Til toppen av siden

Endre en liste med et filter

Hvis du vil endre informasjonen som vises på fanene i arbeidsområdene i Business Contact Manager for Outlook, oppretter du et filter for listen. Filtre brukes på alle oppføringene i en liste samt nye oppføringer som legges til i listen.

Hvis du vil finne ut om en liste på en fane er filtrert, høyreklikker du fanen og klikker Endre. I dialogboksen Endre fane vises ordene Filtrering er aktivert ved siden av Filter-knappen hvis listen er endret (se illustrasjon).

kategorien med filter aktivert

 1. Klikk én av følgende mapper under Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise arbeidsområdet:

  • Kontaktbehandling.

  • Salg.

  • Markedsføring.

  • Prosjektstyring.

 2. Klikk Visning-fanen på båndet.

 3. Klikk Filter filtreringsknapp i Filter-gruppen.

  Filter-gruppen på båndet inneholder forhåndsdefinerte filtre, for eksempel Tilordnet til og Aktiv. Klikk ønsket filternavn, og klikk deretter informasjonen du vil se i resultatene. Alternativene i Filter-gruppen kan endres basert på valgt arbeidsområde eller oppføringstype. For eksempel er Salgstrinn-filteret bare tilgjengelig for oppføringer for salgsmulighet.

 4. I dialogboksen Filter kan du gjøre følgende:

Når du klikker:

Kan du:

Enkelt filter-fanen

Klikke alternativene du vil inkludere i de filtrerte resultatene, og fjerne valgene for elementer du vil utelate.

Avansert filter-fanen

Opprette én eller flere spørringer som du kan bruke til å filtrere resultatene.

Fanen Gå gjennom resultatene

Se på resultatene av filtreringsvalgene. Hvis du vil fjerne et element fra listen, fjerner du merket for det.

Lagre filter-knappen

Lagre alle valgene dine som et navngitt filter som du kan bruke på nytt. Skriv inn et navn på filteret du har opprettet, og klikk deretter Lagre.

Åpne filter-knappen

Velge og bruke et tidligere lagret filter i listen.

OK-knappen

Bruke filteret på listen du gjennomgår og lukke dialogboksen Filter.

Merknad: Innstillingene for både enkle og avanserte filtre blir brukt på resultatene, så det er mulig å filtrere ut alle oppføringene utilsiktet. Hvis du for eksempel velger bare Aktive oppføringer på Enkelt filter-fanen, men bare Inaktive oppføringer på Avansert Filter-fanen, ser du ingen oppføringer på fanen Gå gjennom resultatene.

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Enkelt filter- og Avansert filter-fanen, kan du se Bruke enkle og avanserte filtre senere i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Opprette en ny fane med en filtrert liste

Noen ganger ønsker du ikke å se alle oppføringene av en gitt type i en fane på arbeidsområdet. En selger ønsker for eksempel kanskje bare å se Forretningsforbindelser som har vurderingene God eller Utmerket, eller se Forretningskontakter i et bestemt distrikt eller salgsområde. Det er enkelt å lage en ny fane for oppføringstypen og deretter filtrere listen på fanen for å vise bare den ønskede informasjonen.

 1. Klikk én av følgende mapper under Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise arbeidsområdet:

  • Kontaktbehandling.

  • Salg.

  • Markedsføring.

  • Prosjektstyring.

 2. I listeruten på arbeidsområde du vil endre, klikker du ikonet Opprett ny fane opprette ny fane .

 3. I dialogboksen Opprett ny fane skriver du inn et beskrivende navn for fanen.

  Dialogboks for oppretting av ny fane

 4. I Elementtype-listen klikker du pilen for å se listen over typer oppføringer du kan legge til, og deretter klikker du en oppføringstype.

  Elementtype-listen inneholder standardoppføringstypene for forretningsforbindelser og forretningskontakter i tillegg til alle egendefinerte oppføringstyper.

 5. Klikk Filter-knappen.

 6. I dialogboksen Filter klikker du kriteriene du vil bruke til å filtrere informasjonen i fanen, som beskrevet i Endre en liste med et filter.

 7. Klikk OK.

  Den nye fanen opprettes og plasseres til høyre for de eksisterende fanene i listeruten. Hvis du vil flytte fanen, drar du den til der du vil ha den.

Til toppen av siden

Filtrere en kommunikasjonsloggliste

Du kan filtrere kommunikasjonslogglistene for enkeltoppføringer for bare å vise kommunikasjonsloggelementene du vil se.

 1. Klikk én av følgende mapper under Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise arbeidsområdet:

  • Kontaktbehandling.

  • Salg.

  • Markedsføring.

  • Prosjektstyring.

 2. Klikk fanen i arbeidsområdet som inneholder oppføringen du vil åpne.

 3. Dobbeltklikk post for å åpne den.

 4. Klikk Logg i Vis-gruppen på båndet.

 5. Klikk fanen Visning.

 6. Klikk Filter i Filter-gruppen på båndet.

  Filter-gruppen inneholder forhåndsdefinerte filtre, som varierer med oppføringstypen du velger. Hvis du vil bruke ett av disse filtrene, klikker du filternavnet og deretter et alternativ for å begrense resultatene.

 7. Dialogboksen Filter åpnes og viser alle typene kommunikasjonsloggelementer som kan kobles til oppføringstypen du valgte.

 8. I dialogboksen kan du gjøre følgende:

Når du klikker:

Kan du:

Enkelt filter-fanen

Klikke på alternativene du vil inkludere i de filtrerte resultatene, og fjerne valgene for elementer som du vil utelate. I Inkluder kommunikasjonslogg fra kan du klikke eller skrive inn navnene på flere oppføringer som skal inkluderes i resultatene (se illustrasjonen nedenfor). Disse valgene blir brukt i forbindelse med valg på Avansert filter-fanen.

Avansert filter-fanen

Opprette én eller flere spørringer som du kan bruke til å filtrere resultatene. Disse blir brukt i forbindelse med valg på Enkelt filter-fanen.

Fanen Gå gjennom resultatene

Se på resultatene av filtreringsvalgene. Hvis du vil fjerne et element fra listen, fjerner du merket for det.

Lagre filter-knappen

Lagre alle valgene dine som en navngitt spørring som du kan bruke på nytt. Skriv inn et navn på filteret, og klikk deretter Lagre.

Åpne filter-knappen

Velge og bruke en tidligere lagret spørring på filterresultatene.

OK-knappen

Bruke filteret på listen du gjennomgår og lukke dialogboksen Filter.

del med historikknavn for filterkommunikasjon
Legge til kommunikasjonsloggelementer fra flere kontakter i denne delen av dialogboksen Filter.

Merknad: Alle filtreringsalternativene fjernes når du lukker listen som du filtrerer. Hvis du har tenkt å bruke den filtrerte visningen du har opprettet, på nytt, må du passe på å lagre den som et navngitt filter. Se Åpne et filter senere i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon om å bruke filtre på nytt.

Til toppen av siden

Filtrere en mottakerliste i en markedsføringsaktivitet

 1. Klikk knappen Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 2. Klikk Markedsføring for å vise arbeidsområdet.

 3. I arbeidsområdet klikker du på fanen for den typen markedsføringsaktivitet du vil oppdatere.

 4. Dobbeltklikk aktivitetsnavnet for å åpne oppføringen for markedsføringsaktiviteten.

  Merknad: Bare markedsføringsaktiviteter som ikke er startet, kan filtreres.

 5. I Mottakerliste klikker du Gå gjennom og filtrer. Dialogboksen Filter åpnes og viser fanen Gå gjennom resultatene.

 6. I dialogboksen kan du gjøre følgende:

Når du klikker:

Kan du:

Enkelt filter-fanen

Klikke alternativene du vil inkludere i de filtrerte resultatene, og fjerne valgene for elementer du vil utelate.

Avansert filter-fanen

Opprette én eller flere spørringer som du kan bruke til å filtrere resultatene. Hvis du for eksempel vil opprette en liste som bare viser Kundeemner i California, klikker du Område arbeid og deretter California.

Fanen Gå gjennom resultatene

Se på resultatene av filtreringsvalgene. Hvis du vil fjerne et element fra listen, fjerner du merket for det.

Lagre filter-knappen

Lagre alle valgene dine som en navngitt spørring som du kan bruke igjen senere. Lagrede filtre kan være nyttige når du skal opprette mottakerlisten for en annen markedsføringsaktivitet.

Åpne filter-knappen

Velge og bruke en tidligere lagret spørring på filterresultatene.

OK-knappen

Bruke filteret på listen du gjennomgår og lukke dialogboksen Filter.

Merknad: Innstillingene for både enkle og avanserte filtre blir brukt på listeresultatene, så det er mulig å filtrere ut alle oppføringene utilsiktet. Hvis du for eksempel velger bare Aktive oppføringer på Enkelt filter-fanen, men bare Inaktive oppføringer på Avansert Filter-fanen, får du ingen resultater på fanen Gå gjennom resultatene.

Til toppen av siden

Filtrere data i rapporter

Du kan filtrere data i rapporter for å velge bestemte oppføringer basert på data du har registrert i forretningsoppføringene. Når du oppretter og bruker et filter, skanner Business Contact Manager for OutlookBusiness Contact Manager-database og viser bare oppføringene som inneholder informasjonen du angav i filteret.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Åpne en standardrapport

   1. Klikk Business Contact Manager i navigasjonsruten.

   2. Klikk Rapporter-fanen på båndet, og klikk deretter gruppen som inneholder den typen rapport som du vil åpne. Hvis du for eksempel vil vise en rapport om forretningskontaktene dine, klikker du Forretningskontakter i Kontaktbehandling-gruppen.

   3. Klikk navnet på rapporten du vil filtrere.

    Kategorien Rapporter på båndet

  • Åpne en lagret rapport

   1. Klikk Business Contact Manager i navigasjonsruten.

   2. Klikk Rapporter-fanen på båndet.

   3. Klikk Lagrede rapporter i Åpne-gruppen, og klikk deretter typen rapport som du vil åpne. Hvis du for eksempel lagret en forretningskontaktrapport, klikker du Forretningskontakter.

   4. Klikk navnet på rapporten du vil filtrere i dialogboksen Åpne lagrede rapporter, og klikk deretter Åpne.

 2. Klikk Filter i gruppen Sorter og filtrer på båndet i rapporten.

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Filter:

  • Merk av for eller fjern merket for alternativene du vil bruke på Enkelt filter-fanen. Hvis du vil ha mer informasjon om alternativene for Enkelt filter, kan du se Bruke Enkelt filter-fanen senere i denne artikkelen.

  • Opprett en spesifikk spørring for dataene du vil inkludere på Avansert filter-fanen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger kriterier og bygger et avansert filter eller en spørring, kan du se Bruke Avansert filter-fanen senere i denne artikkelen.

 4. Klikk på fanen Gå gjennom resultatene for å vise listen over oppføringer som skal vises i rapporten. Hvis du vil ha mer informasjon om resultatene, kan du se Bruke fanen Gå gjennom resultatene senere i denne artikkelen.

 5. Klikk OK for å bruke filteret på rapporten.

 6. Du kan lagre filteret og rapporten for gjenbruk ved å gjøre ett eller begge av følgende:

  • Lagre rapporten    Klikk Lagre som, og skriv deretter inn et navn for rapporten.

  • Lagre filteret    Hvis dialogboksen Filter ikke er åpen, klikker du Filter på båndet. Dialogboksen viser filtreringsvalgene. Klikk Lagre filter, og skriv inn et navn for filteret.

   • Å lagre rapporten lagrer bare formatet.

   • Rapportdataene oppdateres hver gang du åpner rapporten.

   • Hvis du lagrer filteret du har opprettet, kan du bruke det på andre rapporter av samme oppføringstype.

   • Som standard lagres et filter i filformatet Business Contact Manager Query (BCMQ).

Til toppen av siden

Åpne et lagret filter

Du kan bruke et lagret filter på nytt ved å åpne det fra dialogboksen Filter. Lagrede filtre kan være nyttige for å reprodusere det samme resultatet på forskjellige sett med data. Hvis du for eksempel har opprettet et filter for å vise alle telefonlogger i kommunikasjonsloggen for en forsinket konto, kan du bruke samme filter på en annen kontobasert type post som du har opprettet, for eksempel en leverandør. Du kan bruke et filter for alle oppføringer av samme type som du opprettet filteret for.

Du kan også åpne et filter for å endre kriteriene eller redigere resultatene.

 1. Klikk én av følgende mapper under Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise arbeidsområdet:

  • Kontaktbehandling.

  • Salg.

  • Markedsføring.

  • Prosjektstyring.

 2. Gjør ett av følgende for å åpne dialogboksen Filter:

  • På en arbeidsområdefane

  1. Klikk en fane.

  2. Klikk Visning-fanen på båndet.

  3. Klikk Filter i Filter-gruppen.

  • I en kommunikasjonsloggliste

  1. Dobbeltklikk en oppføring for å åpne den.

  2. Klikk Logg i Vis-gruppen på båndet.

  3. Klikk Visning-fanen på båndet.

  4. Klikk Filter i Filter-gruppen.

  • I en oppføring for en markedsføringsaktivitet   

   Du kan bare endre filterinnstillingene i markedsføringsaktiviteter som ikke er startet.

   1. Dobbeltklikk en oppføring for en markedsføringsaktivitet for å åpne den.

   2. Klikk Gå gjennom og filtrer i Mottakerliste.

   • I en rapport

   1. Klikk Rapporter-fanen på båndet i et arbeidsområde eller Velkomstsenter.

   2. Klikk Lagrede rapporter i Åpne-gruppen på båndet, og klikk deretter typen rapport som du vil åpne. Hvis du for eksempel lagret en forretningskontaktrapport, klikker du Forretningskontakter.

   3. Klikk navnet på rapporten i dialogboksen Åpne lagrede rapporter, og klikk deretter Åpne. Dataene oppdateres når rapporten åpnes.

   4. Klikk Filter i gruppen Sorter og filtrer på båndet i rapporten.

 3. Klikk Åpne filter i dialogboksen Filter. Alle de lagrede filtrene er oppført, men du kan bare bruke filtrene som er opprettet for samme oppføringstype som den du bruker for øyeblikket.

 4. Klikk filteret du vil åpne, og klikk deretter Åpne.

 5. Se gjennom resultatene. Klikk fanen Gå gjennom resultatene for å vise listen i dialogboksen, eller klikk OK for å vise de filtrerte oppføringene.

 6. Hvis du vil, kan du gjøre flere endringer i filteret i dialogboksen. Når du er ferdig, klikker du Lagre filter for å lagre innstillingene eller OK for å lukke dialogboksen uten å lagre.

Til toppen av siden

Angre filtrering

Det er enkelt å angre et filter som du har brukt på en liste, ved å fjerne valgene fra filteret.

Du kan se at lister er filtrert på flere måter:

 • Fane et arbeidsområde    Høyreklikk fanen, og klikk deretter Endre. Filter-feltet blir merket Filtrering er aktivert hvis listen er filtrert.

 • Kommunikasjonsloggliste    Disse listene er bare filtrert når oppføringen som inneholder loggelementene, er åpen. De har ingen indikasjoner på at de er filtrert.

 • Markedsføringsaktivitet    Orde (Endret) vises etter navnet på mottakerlister i oppføringer for markedsføringsaktivitet.

 • Rapport    Bare lagrede rapporter filtreres. Et grønt filterikon vises under rapporttittelen ved siden av ordet Filtrering aktivert: Ja på rapporter som er filtrert.

 • Klikk Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 • Gå til listen med filteret du vil fjerne, og åpne dialogboksen Filter ved å gjøre ett av følgende:

  • På en arbeidsområdefane

  1. Klikk en fane.

  2. Klikk Visning-fanen på båndet.

  3. Klikk Filter i Filter-gruppen.

  • I en kommunikasjonsloggliste

  1. Dobbeltklikk en oppføring for å åpne den.

  2. Klikk Logg i Vis-gruppen på båndet.

  3. Klikk Visning-fanen på båndet.

  4. Klikk Filter i Filter-gruppen.

  • I en oppføring for en markedsføringsaktivitet

  Du kan bare endre filterinnstillingene i markedsføringsaktiviteter som ikke er startet.

  1. Dobbeltklikk en oppføring for en markedsføringsaktivitet for å åpne den.

  2. Klikk Gå gjennom og filtrer i Mottakerliste.

  • I en rapport

  1. Klikk Rapporter-fanen på båndet i et arbeidsområde eller Velkomstsenter.

  2. Klikk Lagrede rapporter i Åpne-gruppen på båndet, og klikk deretter typen rapport som du vil åpne. Hvis du for eksempel lagret en forretningskontaktrapport, klikker du Forretningskontakter.

  3. Klikk navnet på rapporten i dialogboksen Åpne lagrede rapporter, og klikk deretter Åpne. Dataene oppdateres når rapporten åpnes.

  4. Klikk Filter i gruppen Sorter og filtrer på båndet i rapporten.

 • Merk av i hver avmerkingsboks og klikk hvert alternativ på Enkelt filter-fanen for å gjenopprette siden til standard, ufiltrerte innstillinger.

  Standardinnstillingen i Sist endret, datoEnkelt filter-fanen er Alle datoer.

 • Klikk Avansert filter-fanen, og klikk deretter Fjern alle.

 • Klikk fanen Gå gjennom resultatene, og klikk deretter Merk alt.

 • Klikk OK for å lukke dialogboksen og fjerne filteret.

Til toppen av siden

Bruke enkle og avanserte filtre

Du kan bruke både enkle og avanserte filtre på dataene. Et enkelt filter gjelder et sett med forhåndsdefinerte betingelser eller kriterier, mens det avanserte filteret gjør at du kan opprette en egendefinert spørring på hvilket som helst datafelt for typen post du filtrerer. De to filtrene kan brukes enkeltvis eller i kombinasjon.

Etter filtrering bruker du fanen Gå gjennom resultatene i dialogboksen Filter for å bekrefte at du har resultatene du forventet.

Bruke Enkelt filter-fanen

Bruke Avansert filter-fanen

Bruke fanen Gå gjennom resultatene

Bruke Enkelt filter-fanen

Enkelt filter-fanen er alle feltverdialternativer merket av som standard. Klikk et alternativ for å fjerne merkingen, og utelat oppføringer med de dataene fra søkeresultatene.

Noen av listene inneholder alternativet <Uspesifisert>. Dette alternativet gir oppføringer som ikke inneholder informasjon for en verdi. Fjern merket for de andre alternativene i listen for å filtrere bare for disse verdiene. Alternativet Uspesifisert er fortsatt valgt som standard.

Enkelt filter-vinduet

Hvis du filtrerer en oppføring som er tilpasset med brukerdefinerte felt, vises disse verdiene også på Enkelt filter-fanen.

Merknad: Innstillingene for både enkle og avanserte filtre blir brukt på listeresultatene, så det er mulig å filtrere ut alle oppføringene utilsiktet. Hvis du for eksempel velger bare Aktive oppføringer på Enkelt filter-fanen, men bare Inaktive oppføringer på Avansert Filter-fanen, får du ingen resultater på fanen Gå gjennom resultatene.

 • Filtrere forretningsforbindelsesoppføringer

  Dialogboksen Filtrerer forretningsforbindelser vises når du filtrerer lister og rapporter over forretningsforbindelser. I hver del velger du verdien du vil inkludere i resultatene.

  verdi

  Handling

  Inkluder

  Merk av i en avkrysningsboks for å inkludere en type forretningsforbindelsesoppføring. Fjern merket for en avmerkingsboks for å utelate dem.

  Status for forretningsforbindelse

  Merk av i avmerkingsboksene for statusen til forretningsforbindelsene du vil inkludere. Fjern merket i avmerkingsboksene for forretningsforbindelsen du vil utelate.

  Kilde til salgsmulighet

  Velg en verdi fra listen.

  Distrikt

  Velg en verdi fra listen.

  Sist endret, dato

  Velg en forhåndsdefinert periode eller bestemte start- og sluttdatoer. Bare Forretningsforbindelser som er endret innenfor den valgte perioden eller de valgte datoene, tas med.

  Betalingsstatus

  Velg en verdi fra listen.

  Vurdering av forretningsforbindelse

  Velg en verdi fra listen.

  Type selskap

  Velg en verdi fra listen.

  Tilordnet til

  Fjern merket for å utelukke Forretningsforbindelser som er tilordnet til bestemte brukere. Brukerne som er inkludert i denne listen, er de du deler databasen med.

 • Filtrere forretningskontaktoppføringer

  Dialogboksen Filtrer forretningskontakter vises når du filtrerer lister og rapporter som inneholder Forretningskontakter og Kundeemner. Velg verdiene du vil inkludere, i hver del.

  Verdi

  Handling

  Inkluder

  Velg en verdi for å inkludere en oppføringstype for en Forretningsforbindelse. Fjern merket for en avmerkingsboks for å utelate dem.

  Betalingsstatus

  Velg en verdi fra listen.

  Kilde til salgsmulighet

  Velg en verdi fra listen.

  Sist endret, dato

  Velg en forhåndsdefinert periode eller bestemte start- og sluttdatoer. Bare oppføringer som er endret innenfor den valgte perioden eller de valgte datoene, tas med.

  Kontaktstatus

  Merk av i avmerkingsboksene for statusen til typene forretningskontaktoppføringer du vil inkludere. Fjern merket i avmerkingsboksene for statusen du vil utelate

  Vurdering

  Velg en verdi fra listen.

  Tilordnet til

  Fjern merket for å utelukke oppføringer som er tilordnet til bestemte brukere. Brukerne som er inkludert i listen, er de du deler databasen med.

 • Filtrer oppføringer i kommunikasjonslogg

  Dialogboksen Filtrer elementer fra kommunikasjonsloggen vises når du filtrerer kommunikasjonsloggen for å finne en oppføring eller når du filtrerer rapportene Aktivitet etter forretningskontakt, Aktivitet etter forretningsforbindelse eller Aktivitet etter salgsmulighet. I hver del velger du verdien du vil inkludere i resultatene.

  Verdi

  Handling

  Opprettingsdato

  Velg en forhåndsdefinert periode eller bestemte start- og sluttdatoer. Bare kommunikasjonsloggelementer som er opprettet innenfor den valgte perioden eller de valgte datoene, tas med.

  Sist endret, dato

  Velg en forhåndsdefinert periode eller bestemte start- og sluttdatoer. Bare kommunikasjonsloggelementer som er endret innenfor den valgte perioden eller de valgte datoene, tas med.

  Elementer fra kommunikasjonslogg som skal inkluderes

  Fjern merkene for å utelate bestemte typer loggelementer.

  Inkluder kommunikasjonslogg fra

  Skriv inn et navn i boksen Skriv inn et navn for å finne en oppføring, eller velg den fra listen.

  Merk av for Inkluder alle kommunikasjonslogger fra koblede oppføringer for å inkludere alle kommunikasjonsloggelementer for oppføringer som er knyttet til oppføringene du valgte.

 • Filtrere oppføringer for salgsmulighet

  Dialogboksen Filtrer salgsmuligheter vises når du filtrerer lister og rapporter som inneholder Salgsmuligheter. Velg verdien du vil inkludere, i hver del.

  Verdi

  Handling

  Salgstrinn

  Velg en verdi fra listen.

  Sluttdato som skal inkluderes

  Velg en forhåndsdefinert periode eller bestemte start- og sluttdatoer. Bare Salgsmuligheter som er lukket innenfor den valgte perioden eller de valgte datoene, tas med.

  Typer salgsmulighet som skal inkluderes

  Velg en verdi fra listen.

  Sist endret, tidspunkt

  Velg en forhåndsdefinert periode eller bestemte start- og sluttdatoer. Bare Salgsmuligheter som er endret innenfor den valgte perioden eller de valgte datoene, tas med.

  Kilde til salgsmulighet

  Velg en verdi fra listen.

  Sannsynlighet

  Merk av for bare å inkludere Salgsmuligheter som har en bestemt sannsynlighet for å resultere i et salg. Velg et vilkår, og angi en verdi for sannsynligheten, som må være et tall mellom 0 og 100.

  Produkter og tjenester

  Fjern merkene for å utelate Salgsmuligheter med eller uten produkter og tjenester.

  Tilordnet til

  Fjern merket for å utelukke oppføringer som er tilordnet til bestemte brukere. Brukerne som er inkludert i denne listen, er de du deler databasen med.

 • Filtrere oppføringer for forretningsprosjekter

  Dialogboksen Filtrer forretningsprosjekter vises når du filtrerer lister og rapporter for forretningsprosjekter. Velg verdien du vil inkludere, i hver del.

  Verdi

  Handling

  startdato

  Velg en forhåndsdefinert periode eller bestemte start- og sluttdatoer. Bare Forretningsprosjekter som er startet innenfor den valgte perioden eller de valgte datoene, tas med.

  Status

  Velg en verdi fra listen.

  Prosjekttype

  Velg en verdi fra listen.

  Sist endret, dato

  Velg en forhåndsdefinert periode eller bestemte start- og sluttdatoer. Bare Forretningsprosjekter som er endret innenfor den valgte perioden eller de valgte datoene, tas med.

  Forfallsdato

  Velg en forhåndsdefinert periode eller bestemte start- og sluttdatoer. Bare Forretningsprosjekter som har frist innenfor den valgte perioden eller de valgte datoene, tas med.

  Prioritet

  Velg en verdi fra listen.

  prosent fullført

  Merk av for bare å inkludere Forretningsprosjekter som har en bestemt prosentandel fullføringsgrad. Velg et vilkår, og angi en verdi for prosentandelen, som må være et tall mellom 0 og 100.

 • Filtrere oppføringer for prosjektoppgaver

  Dialogboksen Filtrer prosjektoppgaver vises når du filtrerer lister og rapporter for prosjektoppgaver. Velg verdien du vil inkludere, i hver del.

  Verdi

  Handling

  startdato

  Velg en forhåndsdefinert periode eller bestemte start- og sluttdatoer. Bare prosjektoppgaver som er startet innenfor den valgte perioden eller de valgte datoene, tas med.

  Status

  Velg en verdi fra listen.

  Tilordnet til

  Fjern merket for å utelukke Forretningsforbindelser som er tilordnet til bestemte brukere. Brukerne som er inkludert i denne listen, er de du deler databasen med.

  Sist endret, dato

  Velg en forhåndsdefinert periode eller bestemte start- og sluttdatoer. Bare prosjektoppgaver som er endret innenfor den valgte perioden eller de valgte datoene, tas med.

  Forfallsdato

  Velg en forhåndsdefinert periode eller bestemte start- og sluttdatoer. Bare prosjektoppgaver med frist innenfor den valgte perioden eller de valgte datoene, tas med.

  Prioritet

  Velg en verdi fra listen.

  Behandling kreves

  Velg om behandling kreves eller ikke.

  prosent fullført

  Merk av for bare å inkludere Forretningsoppgaver som har en bestemt prosentandel fullføringsgrad. Velg et vilkår, og angi en verdi for prosentandelen, som må være et tall mellom 0 og 100.

Knappene som vises på Enkelt filter-fanen, uavhengig av oppføringstypen du filtrerer, omfatter:

 • Lagre filter     Klikk Lagre filter-knappen for å lagre dette filteret med de angitte verdiene for fremtidig bruk.

 • Åpne filter     Klikk Åpne filter-knappen for å bruke et lagret filter.

 • Avansert filter-fanen    Bruk denne fanen for å opprette en spørring som er spesifikk for behovene dine.

 • Fanen Gå gjennom resultatene    Bruk denne fanen for å se resultatene av filteret og for å fjerne oppføringer om nødvendig.

Til toppen av siden

Bruke Avansert filter-fanen

Med Avansert filter-fanen kan du angi informasjonen du vil se ved å opprette en spørring. Du kan opprette én eller flere betingelser eller kriterier som må være sanne for en bestemt oppføring for at den skal inkluderes i resultatene.

Hvis du for eksempel vil sende gratulasjoner til alle aktive Forretningskontakter som har bryllupsdag eller fødselsdag i løpet av de neste 60 dagene, kan du opprette følgende spørring ved å bruke parenteser til å gruppere verdiene: Aktiv = Er valgt Og (Bryllupsdag = Neste 60 dager Eller Fødselsdag = Neste 60 dager).

Hvis du filtrerer en oppføring som er tilpasset med brukerdefinerte felt, foretar du en spørring for disse verdiene med Avansert filter-fanen.

Avansert filter-vinduet

Merknad: Innstillingene for både enkle og avanserte filtre blir brukt på listeresultatene, så det er mulig å filtrere ut alle oppføringene utilsiktet. Hvis du for eksempel velger bare Aktive oppføringer på Enkelt filter-fanen, men bare Inaktive oppføringer på Avansert Filter-fanen, får du ingen resultater på fanen Gå gjennom resultatene.

Bruk denne

Hvis du vil

FELTNAVN

Velg feltet du vil filtrere etter.

Sammenligning

Velg operatøren du vil sammenligne feltet med.

Sammenlign med

Skriv inn eller velg verdien for å sammenligne med det valgte feltet.

Gruppering

Bruke parenteser til å ordne og gruppere radene i spørringen hvis du bruker mer enn én rad av betingelser i spørringen.

Og eller Eller

Kombinere individuelle betingelser med Og eller med Eller. Disse operatorene er bare tilgjengelig når mer enn én rad av betingelser er angitt.

Fjern alle

Start på nytt etter først å ha fjernet alle betingelsene på skjemaet.

Slette

Klikk for å slette denne raden i spørringen.

Merknad: Maksimalt antall betingelser du kan opprette, er 20.

Lagre filter     Klikk Lagre filter-knappen for å lagre dette filteret med de angitte verdiene for fremtidig bruk.

Åpne filter     Klikk Åpne filter-knappen for å åpne et lagret filter.

Til toppen av siden

Bruke fanen Gå gjennom resultatene

Du kan bruke fanen Gå gjennom resultatene til å se gjennom og redigere resultatene av et filter før du bruker det på en liste. Maksimalt antall elementer som kan vises i resultatlisten, er 2000.

vindu for å se gjennom filterresultater

Oppføringer som vises i denne fanen, er resultatet av å bruke enkelt og avansert filter.

 • Hvis du vil fjerne en oppføring fra resultatlisten, fjerner du merket for den.

 • Hvis du vil finne et element uten å rulle nedover hele resultatlisten, skriver du inn navnet i boksen Skriv inn, eller velg fra listen.

Lagre filter     Klikk Lagre filter-knappen for å lagre dette filteret med de angitte verdiene for fremtidig bruk.

Merknad: Hvis mer enn 300 elementer er utelukket fra resultatlisten, kan ikke rapportspørringen lagres.

Åpne filter     Klikk Åpne filter-knappen for å åpne et lagret filter.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×