Filtrere etter unike verdier eller fjerne duplikatverdier

Filtrere etter unike verdier eller fjerne duplikatverdier

Det finnes flere metoder du kan bruke til å filtrere etter unike verdier eller fjerne duplikatverdier i Excel:

 • Hvis du vil filtrere etter unike verdier, bruker du kommandoen Avansert i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data.

 • Hvis du vil fjerne dupliserte verdier, kan du bruke kommandoen Fjern duplikater i Dataverktøy-gruppen på Data fanen.

 • Hvis du vil utheve unike verdier eller duplikatverdier, bruker du kommandoen Betinget formatering i Stil-gruppen i kategorien Hjem.

Hva vil du gjøre?

Lære å filtrere etter unike verdier eller fjerne duplikatverdier

Filtrere etter unike verdier

Fjerne duplikatverdier

Bruke betinget formatering på unike verdier eller duplikatverdier

Lære å filtrere etter unike verdier eller fjerne duplikatverdier

Filtrering etter unike verdier og fjerning av duplikatverdier er to nært beslektede oppgaver fordi resultatet som vises, er det samme, nemlig en liste med unike verdier. Forskjellen er imidlertid viktig: Når du filtrerer etter unike verdier, skjuler du duplikatverdier midlertidig, men når du fjerner duplikatverdier, sletter du duplikatverdier permanent.

En duplikatverdi er en der alle verdiene i raden tilsvarer nøyaktig alle verdiene i en annen rad. Duplikatverdier bestemmes av verdien som vises i cellen, og ikke nødvendigvis verdien som er lagret i cellen. Hvis du for eksempel har samme datoverdi i ulike celler, og én er formatert som 08.03.2006 og den andre som 8. mars 2006, er verdiene unike.

Det kan være nyttige å filtrere etter eller bruke betinget format på unike verdier først for å bekrefte at resultatene er de du ønsker, før du fjerner duplikatverdier.

Til toppen av siden

Filtrere etter unike verdier

 1. Merk celleområdet, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabell.

 2. Gå til Data-fanen, og klikk på Avansert i gruppen Sorter og filtrer.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Avansert filter:

  1. Hvis du vil filtrere celleområdet eller tabellen på stedet, klikker du Filtrer listen på stedet.

  2. Gjør følgende for å kopiere resultatene av filteret til et annet sted:

   1. Klikk Kopier til et annet sted.

   2. Angi en cellereferanse i Kopier til-boksen.

    Du kan eventuelt klikke Skjul dialogboks Knappesymbol for å skjule dialogboksen midlertidig, merke cellen i regnearket, og deretter klikke Utvid dialogboks Knappesymbol .

 4. Merk av for Bare unike poster og klikk OK.

  De unike verdiene fra det merkede området kopieres til det nye stedet.

Til toppen av siden

Fjerne duplikatverdier

Når du fjerner duplikatverdier, påvirker det bare verdiene i celleområdet eller tabellen. Alle andre verdier utenfor celleområdet eller tabellen endres eller flyttes ikke.

Fordi du sletter data permanent, kan det være en god ide å kopiere det opprinnelige celleområdet eller tabellen til et annet regneark eller en annen arbeidsbok før du fjerner duplikatverdier.

 1. Merk celleområdet, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabell.

 2. Data-fanen, i Dataverktøy-gruppen, klikker du Fjern duplikater.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Under Kolonner merker du én eller flere kolonner.

  • Hvis du raskt vil merke alle kolonnene, klikker du Merk alt.

  • Hvis du raskt vil fjerne merket for kolonnene, klikker du Opphev merking.

   Hvis celleområdet eller tabellen inneholder mange kolonner, og du bare vil merke noen få, kan det hende det er enklere å klikke Opphev merking, og deretter merke de aktuelle kolonnene under Kolonner.

 4. Klikk OK.

  Det vises en melding som angir hvor mange duplikatverdier som ble fjernet, og hvor mange unike verdier som gjenstår, eller om det ikke ble fjernet noen duplikatverdier.

 5. Klikk OK.

Problem: Jeg har problemer med å fjerne duplikatverdier fra data som er disponert eller som har delsummer.

Du kan ikke fjerne duplikatverdier fra data som er uthevet eller som har delsummer. Hvis du vil fjerne duplikater, må du fjerne både uthevingen og delsummene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utheve en liste med data i et regneark og Fjerne delsummer.

Til toppen av siden

Bruke betinget formatering på unike verdier eller duplikatverdier

Obs!: Du kan ikke bruke betinget formatering på feltene i Verdier-området i en pivottabellrapport etter unike verdier eller duplikatverdier.

Hurtigformatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stil-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Merk celleregler.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Velg Duplikatverdier.

 4. Skriv inn verdiene du vil bruke, og velg deretter et format.

Avansert formatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler.

  Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at det riktige regnearket eller den riktige tabellen er merket i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knappesymbol i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket og deretter velge Utvid dialogboks Knappesymbol .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Klikk Formater bare unike eller dupliserte verdier under Velg en regeltype.

 5. Velg unike eller dupliserte i Formater alle-listeboksen under Rediger regelbeskrivelsen.

 6. Klikk Format for å vise dialogboksen Formater celler.

 7. Velg tall-, skrift-, kantlinje- eller fyllformatet du vil bruke når celleverdien oppfyller betingelsen, og klikk deretter OK.

  Du kan velge flere formater. Formatene du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×