Filtrere data i et område eller en tabell

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Bruke AutoFilter eller bygd i sammenligning operatører som "større enn" og "topp 10" kan vise ønskede data og skjule resten. Når du har filtrert data i et celleområde eller en tabell, kan du enten bruke et filter for å få oppdatert resultater på nytt, eller fjerne et filter for å vise alle dataene.

Filtrerte data viser bare radene som oppfyller kriterier du angir, og skjuler radene du ikke vil vise. Når du har filtrert data, kan du kopiere, søke i, redigere, formatere, legge inn i diagram og skrive ut delsettet med filtrerte data uten å ordne om på eller flytte det.

Du kan også filtrere mer enn én kolonne. Filtre legges til hverandre, som betyr at hvert nye filter er basert på det gjeldende filteret, noe som dermed reduserer undersettet med data.

Merknad: Når du bruker dialogboksen Søk til å søke etter filtrerte data, søkes det bare i dataene som vises. Det søkes ikke i data som ikke vises. Hvis du vil søke gjennom alle dataene, fjerner du alle filtre.

De tre filtertypene

Ved hjelp av autofilter kan du opprette tre typer filter: Etter en liste med verdier, etter et format eller etter vilkår. Hver av disse filtertypene utelukker hverandre for hvert celleområde eller hver kolonnetabell. Du kan for eksempel filtrere etter cellefarge eller etter en liste med tall, men ikke begge, og du kan filtrere etter ikon eller etter et egendefinert filter, men ikke begge.

Bruke et filter på nytt

Du kan finne ut om det er brukt et filter, ved å se hvilket ikon som finnes i kolonneoverskriften:

 • En rullegardinpilen Pil for rullegardinliste for filter betyr at filtrering er aktivert, men ikke brukt.

  Når du holder over overskriften i en kolonne der filtrering er aktivert, men ikke brukt, viser et skjermtips "(Viser alt)".

 • Et Filter-knappen Ikon for brukt filter betyr at et filter er brukt.

  Når du holder over overskriften i en filtrert kolonne, viser et skjermtips filteret som er brukt på denne kolonnen, for eksempel "Er lik en rød cellefarge" eller "Større enn 150".

Når du bruker et filter på nytt, vises forskjellige resultater av følgende årsaker:

 • Data er lagt til, endret eller slettet i celleområdet eller tabellkolonnen.

 • Filteret er et dynamisk dato- og klokkeslettfilter, for eksempel I dag, Denne uken eller Året så langt.

 • Verdier som er returnert av en formel, er endret, og regnearket er omberegnet.

Ikke bland lagringsformater

De beste resultatene du ikke blande lagringsplass formater, for eksempel tekst og tall eller tall og dato, i samme kolonne fordi bare én type filterkommando er tilgjengelig for hver kolonne. Hvis det er en blanding av lagringsplass formater, er kommandoen som vises Lagringsformat som forekommer oftest. Hvis kolonnen inneholder tre verdiene som er lagret som tall og fire som tekst, er filterkommandoen som skal vises for eksempel Tekstfiltre.

Filtrere et dataområde

 1. Merk dataene du vil filtrere. Resultatet blir best hvis kolonnene har overskrifter.

  Filtrer-knappen

 2. Klikk pilen filterpil i kolonneoverskriften, og klikk deretter Tekstfiltre eller Tallfiltre.

 3. Klikk en av sammenligningsoperatorene. Hvis du for eksempel vil vise tall innen en lavere eller høyere grense, velger du Mellom.

  Tallfilteret Mellom

 4. I Egendefinert AutoFilter-boksen skriver du inn eller velg deretter kriteriene for filtrering av data. For eksempel for å vise alle tall mellom 1000 og 7 000, i boksen er større enn eller lik skriver type 1000, og det er mindre enn eller lik boksen, skriver du inn 7000.

  Dialogboksen Tilpasset Autofilter

 5. Klikk OK for å bruke filteret.

  Merknad: Sammenligningsoperatorer ikke er den eneste måten å filtrere etter vilkår du angir. Du kan velge elementer fra en liste eller Søk etter data. Du kan også filtrere data etter cellefarge eller skriftfarge.

Filtrer data i en tabell

Når du setter inn dataene dine i en tabell, filtrering kontroller er legges automatisk til i tabelloverskriftene.

En Excel-tabell som viser innebygde filtre

Gjør dette for hurtigfiltrering:

 1. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i tabelloverskriften til kolonnen du vil filtrere.

 2. I listen med tekst eller tall fjerner du merket for (Merk alt)-boksen øverst i listen. Deretter merker du av for boksene for elementene du vil vise i tabellen.

  Filtergalleri

 3. Klikk OK.

Tips!: Hvis du vil vise flere elementer i listen, drar du håndtaket nederst til høyre i filtergalleriet for å gjøre det større.

Filtreringspilen i tabelloverskriften endres til dette ikonet Ikon for brukt filter for å angi at filteret er i bruk. Klikk den for å endre eller fjerne filteret.

Filtergalleri som viser kommandoen for å fjerne filteret

Filtrere elementer etter farge

Hvis du har brukt ulike celle- eller skriftfarger eller betinget formatering, kan du filtrere etter fargene eller ikonene som vises i tabellen.

 1. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i tabelloverskriften til kolonnen som inneholder fargeformatering eller betinget formatering.

 2. Klikk Filtrer etter farge, og velg deretter cellefargen, skriftfargen eller ikonet du vil filtrere etter.

  Filtrere etter fargealternativer

  Alternativene for fargetyper som er tilgjengelig, avhenger av formattypene du har brukt.

Opprette en slicer for å filtrere tabelldataene

Merknad: Slicere er ikke tilgjengelige i Excel 2007.

I Excel 2010, slicere ble lagt til som en ny måte å filtrere pivottabelldata. Du kan også opprette slicere for å filtrere tabelldataene i Excel 2013. En slicer er svært nyttig fordi det viser tydelig hvilke data som vises i tabellen når du har filtrert dataene.

Tabellslicer

Slik kan du opprette en for å filtrere dataene dine:

 1. Klikk hvor som helst i tabellen for å vise Tabellverktøy på båndet.

  Tabellverktøy på båndet

 2. Klikk Utforming > Sett inn slicer.

  Knappen Sett inn slicer i kategorien Utforming under Tabellverktøy

 3. Merk av for boksene du vil opprette slicere for, i dialogboksen Sett inn slicere.

 4. Klikk OK.

  Det vises en slicer for hver tabelloverskrift du merket av i dialogboksen Sett inn slicere.

 5. I hver enkelt slicer klikker du elementene du vil vise i tabellen.

  Hvis du vil velge flere elementer, holder du nede CTRL, og deretter velger du elementene du vil vise.

Tips!: Hvis du vil endre utseendet på slicerne, klikker du sliceren for å vise Slicerverktøy på båndet. Deretter bruker du en slicerstil eller endrer innstillingene på fanenAlternativer.

Filtrering er nyttig når du vil fokusere på en bestemt del av dataene. I Excel Online, før du kan bruke et filter på et dataområde, må du formatere den som en tabell. Her får du vite hvordan:

 1. Merk dataene du vil filtrere. Klikk Formater som tabell i kategorien Hjem, og velg deretter Formater som tabell.

  Knapp for å formatere data som en tabell

 2. Excel Online spør om tabellen har overskrifter.

  • Velg tabellen har overskrifter til å gjøre den øverste raden i dataene til tabelloverskriftene. Dataene i denne raden filtreres ikke.

  • Ikke Merk av Hvis du vil at Excel Online til å legge til plassholdere for overskriftene (som du kan gi nytt navn) over tabelldataene.

   Dialogboks for konvertering av dataområde til en tabell

 3. Click OK.

 4. Klikk pilen i kolonneoverskriften for å bruke et filter, og velg et filteralternativ.

Filtreringsalternativer

Du kan enten bruke et generelt filteralternativ eller et egendefinert filter bestemte med datatypen. For eksempel når du filtrerer tall, ser du Tallfiltre for datoer ser Datofiltre og du vil se Tekstfiltre for tekst. Alternativet Generelt filter lar deg velge dataene du vil se fra en liste over eksisterende data slik ut:

Egendefinert nummerfilteralternativ

Nummerfiltrelar deg bruke et egendefinert filter:

de egendefinerte filtreringsalternativene som er tilgjengelige for tallverdier.

I dette eksemplet kan du bruke et egendefinert filter hvis du vil se regionene som hadde salg under 6 000 dollar i mars:

bruke det egendefinerte filteret for tallverdier

Slik gjør du det:

 1. Klikk filter-pilen ved siden av mars > Tallfiltre > mindre enn og angi 6 000.

  bruke et egendefinert filter for å vise verdiene under et bestemt vilkår

 2. Klikk OK.

  Excel Online bruker filteret og viser bare regioner med salg under 6 000 dollar.

  Resultater av å bruke et egendefinert nummerfilter

Du kan bruke egendefinerte Datofiltre og Tekstfiltre på lignende måte.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

Opplæring i Excel: filtrere data i en tabell

Retningslinjer og eksempler for sortering og filtrering av data etter farge

Filtrer ved å bruke avanserte kriterier

Fjerne et filter

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×