Filtrere data i et område eller en tabell

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruke AutoFilter eller innebygde sammenligningsoperatorer for eksempel «større enn» og "topp 10" i Excel kan du vise dataene du vil bruke, og skjule resten. Når du har filtrert data i et celleområde eller en tabell, kan du enten bruke et filter for å få oppdatert resultater på nytt, eller fjerne et filter for å vise alle dataene.

Filtrerte data viser bare radene som oppfyller kriterier du angir, og skjuler radene du ikke vil vise. Når du har filtrert data, kan du kopiere, søke i, redigere, formatere, legge inn i diagram og skrive ut delsettet med filtrerte data uten å ordne om på eller flytte det.

Du kan også filtrere mer enn én kolonne. Filtre legges til hverandre, som betyr at hvert nye filter er basert på det gjeldende filteret, noe som dermed reduserer undersettet med data.

Obs!: Når du bruker dialogboksen Søk til å søke etter filtrerte data, søkes det bare i dataene som vises. Det søkes ikke i data som ikke vises. Hvis du vil søke gjennom alle dataene, fjerner du alle filtre.

De tre typene av filtre

Ved hjelp av autofilter kan du opprette tre typer filter: Etter en liste med verdier, etter et format eller etter vilkår. Hver av disse filtertypene utelukker hverandre for hvert celleområde eller hver kolonnetabell. Du kan for eksempel filtrere etter cellefarge eller etter en liste med tall, men ikke begge, og du kan filtrere etter ikon eller etter et egendefinert filter, men ikke begge.

Bruke et filter på nytt

Du kan finne ut om det er brukt et filter, ved å se hvilket ikon som finnes i kolonneoverskriften:

 • En rullegardinpilen Pil for rullegardinliste for filter betyr at filtrering er aktivert, men ikke brukt.

  Når du holder over overskriften i en kolonne der filtrering er aktivert, men ikke brukt, viser et skjermtips «(Viser alt)».

 • Et Filter-knappen Ikon for brukt filter betyr at et filter er brukt.

  Når du holder over overskriften i en filtrert kolonne, viser et skjermtips filteret som er brukt på denne kolonnen, for eksempel "Er lik en rød cellefarge" eller "Større enn 150".

Når du bruker et filter på nytt, vises ulike resultater av følgende årsaker:

 • Data er lagt til, endret eller slettet i celleområdet eller tabellkolonnen.

 • Filteret er et dynamisk dato- og klokkeslettfilter, for eksempel I dag, Denne uken eller Året så langt.

 • Verdier som er returnert av en formel, er endret, og regnearket er omberegnet.

Ikke bland datatyper

De beste resultatene du ikke blande datatyper, for eksempel tekst og tall, eller tall og dato i samme kolonne, fordi bare én type filterkommando er tilgjengelig for hver kolonne. Hvis det er en blanding av datatyper, er kommandoen som vises datatypen som forekommer oftest. Hvis kolonnen inneholder tre verdiene som er lagret som tall og fire som tekst, vises for eksempel kommandoen Tekstfiltre.

Filtrere et dataområde

 1. Merk dataene du vil filtrere. Resultatet blir best hvis kolonnene har overskrifter.

  Filtrer-knappen

 2. Klikk pilen filterpil i kolonneoverskriften, og klikk deretter Tekstfiltre eller Tallfiltre.

 3. Klikk en av sammenligningsoperatorene. Hvis du for eksempel vil vise tall innen en lavere eller høyere grense, velger du Mellom.

  Tallfiltre mellom

 4. Skriv inn eller velg deretter kriteriene for filtrering av data i dialogboksen Tilpasset AutoFilter. For eksempel for å vise alle tall mellom 1000 og 7 000, i boksen er større enn eller lik skriver type 1000, og det er mindre enn eller lik boksen, skriver du inn 7000.

  Dialogboksen Tilpasset Autofilter

 5. Klikk OK for å bruke filteret.

  Obs!: Sammenligningsoperatorer er ikke den eneste metoden du kan bruke for å filtrere etter kriterier. Du kan velge elementer på en liste eller søke etter data. Du kan til og med filtrere data etter cellefarge eller skriftfarge.

Filtrere data i en tabell

Når du setter inn dataene i en tabell, legges det automatisk til filtreringskontroller i tabelloverskriftene.

En Excel-tabell som viser innebygde filtre

Gjør dette for hurtigfiltrering:

 1. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i tabelloverskriften til kolonnen du vil filtrere.

 2. I listen med tekst eller tall fjerner du merket for (Merk alt)-boksen øverst i listen. Deretter merker du av for boksene for elementene du vil vise i tabellen.

  Filtergalleri

 3. Klikk OK.

Tips!: Hvis du vil vise flere elementer i listen, drar du håndtaket nederst til høyre i filtergalleriet for å gjøre det større.

Filtrering pilen i tabellen topptekst endres til dette ikonet Ikon for brukt filter for å angi et filter er brukt. Klikk for å endre eller fjerne filteret.

Filtergalleri som viser kommandoen for å fjerne filteret

Filtrere elementer etter farge

Hvis du har brukt ulike celle- eller skriftfarger eller betinget formatering, kan du filtrere etter fargene eller ikonene som vises i tabellen.

 1. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i tabelloverskriften til kolonnen som inneholder fargeformatering eller betinget formatering.

 2. Klikk Filtrer etter farge, og velg deretter cellefargen, skriftfargen eller ikonet du vil filtrere etter.

  Filtrere etter fargealternativer

  Alternativene for fargetyper som er tilgjengelig, avhenger av formattypene du har brukt.

Opprette en slicer for å filtrere tabelldataene

Obs!: Slicere er ikke tilgjengelige i Excel 2007.

Slicere ble lagt til i Excel 2010 som en ny metode for å filtrere pivottabelldata. I Excel 2013 kan du også opprette slicere for å filtrere tabelldataene. En slicer er svært nyttig fordi den tydelig indikerer hvilke data som vises i tabellen, etter at du har filtrert dataene.

Tabellslicer

Slik kan du opprette en for å filtrere dataene dine:

 1. Klikk hvor som helst i tabellen for å vise Tabellverktøy på båndet.

  Tabellverktøy på båndet

 2. Klikk Utforming > Sett inn slicer.

  Knappen Sett inn slicer i kategorien Utforming under Tabellverktøy

 3. Merk av for boksene du vil opprette slicere for, i dialogboksen Sett inn slicere.

 4. Klikk OK.

  Det vises en slicer for hver tabelloverskrift du merket av i dialogboksen Sett inn slicere.

 5. I hver enkelt slicer klikker du elementene du vil vise i tabellen.

  Hvis du vil velge flere elementer, holder du nede CTRL, og deretter velger du elementene du vil vise.

Tips!: Hvis du vil endre utseendet på slicerne, klikker du sliceren for å vise Slicerverktøy på båndet. Deretter bruker du en slicerstil eller endrer innstillingene på fanenAlternativer.

Beslektede emner

Opplæring i Excel: Filtrere data i en tabell
retningslinjer og eksempler for sortering og filtrering av data etter farge
Filter ved hjelp av avanserte vilkår
fjerne et filter

Filtrerte data viser bare radene som oppfyller kriterier du angir, og skjuler radene du ikke vil vise. Når du har filtrert data, kan du kopiere, søke i, redigere, formatere, legge inn i diagram og skrive ut delsettet med filtrerte data uten å ordne om på eller flytte det.

Du kan også filtrere mer enn én kolonne. Filtre legges til hverandre, som betyr at hvert nye filter er basert på det gjeldende filteret, noe som dermed reduserer undersettet med data.

Obs!: Når du bruker dialogboksen Søk til å søke etter filtrerte data, søkes det bare i dataene som vises. Det søkes ikke i data som ikke vises. Hvis du vil søke gjennom alle dataene, fjerner du alle filtre.

De to typene filtre

Bruke AutoFilter, kan du opprette to typer filtre: etter en listeverdi eller etter vilkår. Disse diagramtypene filteret er gjensidig utelukkende for hvert celleområde eller en tabell med kolonner. Du kan for eksempel filtrere etter en liste med tall eller et vilkår, men ikke begge. Du kan filtrere etter ikonet eller som et egendefinert filter, men ikke av begge.

Bruke et filter på nytt

Du kan finne ut om det er brukt et filter, ved å se hvilket ikon som finnes i kolonneoverskriften:

 • En rullegardinpilen Pil for rullegardinliste for filter betyr at filtrering er aktivert, men ikke brukt.

  Når du holder over overskriften i en kolonne der filtrering er aktivert, men ikke brukt, viser et skjermtips «(Viser alt)».

 • Et Filter-knappen Ikon for brukt filter betyr at et filter er brukt.

  Når du holder over overskriften i en filtrert kolonne, viser et skjermtips filteret som er brukt på denne kolonnen, for eksempel "Er lik en rød cellefarge" eller "Større enn 150".

Når du bruker et filter på nytt, vises ulike resultater av følgende årsaker:

 • Data er lagt til, endret eller slettet i celleområdet eller tabellkolonnen.

 • Verdier som er returnert av en formel, er endret, og regnearket er omberegnet.

Ikke bland datatyper

De beste resultatene du ikke blande datatyper, for eksempel tekst og tall, eller tall og dato i samme kolonne, fordi bare én type filterkommando er tilgjengelig for hver kolonne. Hvis det er en blanding av datatyper, er kommandoen som vises datatypen som forekommer oftest. Hvis kolonnen inneholder tre verdiene som er lagret som tall og fire som tekst, vises for eksempel kommandoen Tekstfiltre.

Filtrere data i en tabell

Når du legger til data i en tabell, legges filtrering kontroller automatisk til tabelloverskriftene.

 1. Merk dataene du vil filtrere. Under fanen Hjem klikker du på Formater som tabell, og velger deretter Formater som tabell.

  Knapp for å formatere data som en tabell

 2. I dialogboksen Opprett tabell kan du velge om tabellen har overskrifter.

  • Velg Tabellen har overskrifter for å gjøre den øverste raden i dataene om til tabelloverskrifter. Dataene i denne raden filtreres ikke.

  • Ikke velg avmerkingsboksen hvis du vil at Excel Online skal legge til plassholder-topptekster (som du kan gi nytt navn) over tabelldataene.

   Dialogboks for konvertering av dataområde til en tabell

 3. Klikk OK.

 4. Klikk pilen i kolonneoverskriften for å bruke et filter, og velg et filteralternativ.

Filtrere et dataområde

Hvis du vil formatere dataene som en tabell, kan du også bruke filtre til et dataområde.

 1. Merk dataene du vil filtrere. Resultatet blir best hvis kolonnene har overskrifter.

 2. Velg FilterData-fanen.

Filtreringsalternativer for tabeller eller områder

Du kan enten bruke et generelt Filter-alternativ eller et egendefinert filter spesifikt for datatypen. Når du for eksempel filtrerer tall, ser du Nummerfiltre, for datoer vil du se Datofiltre, og for tekst ser du Tekstfiltre. Med det generelle filteret kan du velge dataene du vil se fra en liste over eksisterende data, for eksempel:

Egendefinert nummerfilteralternativ

Nummerfiltre lar deg bruke et egendefinert filter:

de egendefinerte filtreringsalternativene som er tilgjengelige for tallverdier.

I dette eksemplet kan du bruke et egendefinert filter hvis du vil se regionene som hadde salg under 6 000 dollar i mars:

bruke det egendefinerte filteret for tallverdier

Slik gjør du det:

 1. Klikk på filterpilen ved siden av mars > Nummerfiltre > Mindre enn, og angi 6 000.

  bruke et egendefinert filter for å vise verdiene under et bestemt vilkår

 2. Klikk OK.

  Excel Online bruker filteret og viser bare regioner med salg under 6 000 dollar.

  Resultater av å bruke et egendefinert nummerfilter

Du kan bruke egendefinerte Datofiltre og Tekstfiltre på lignende måte.

Hvis du vil fjerne et filter fra en kolonne

 • Klikk Filter Ikon for brukt filter -knappen ved siden av kolonneoverskriften, og klikk deretter Fjern Filter fra < "kolonnenavn" >.

Fjerne alle filtre fra en tabell eller et område

 • Velg en celle i tabellen eller område, og klikk Filter -knappen i kategorien Data .

  Dette fjerner filtre fra alle kolonnene i tabellen eller område og vise alle dataene.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×