Filtrere data i datavisninger

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 er det enkelt å filtrere data i en datavisning.

Når du oppretter en datavisning, kan du bruke et filter slik at visningen inneholder bare de dataene som oppfyller vilkårene du angir. Det kan for eksempel hende du har en datakilde som inneholder hundrevis eller tusenvis av poster, men bare ønsker å vise et delsett av disse postene. Da kan du opprette et filter som viser et delsett av postene i datavisningen.

Når du bruker Office SharePoint Designer 2007 til å filtrere dataene i en datavisning, begrenser du postene som faktisk er tilgjengelige i datavisningen. Du kan også legge til en verktøylinje i datavisningen slik at besøkende kan filtrere data via leseren. Verktøylinjen påvirker imidlertid bare presentasjonen av dataene, og den begrenser ikke datamengden som faktisk er tilgjengelig i datavisningen. Finn en kobling til mer informasjon om hvordan du legger til en slik verktøylinje, i delen Se også.

Opprette eksempeldataene og datavisningen som er brukt i eksemplene nedenfor, eller hvis du vil vite mer om datavisninger, kan du se opprette en datavisning.

Hva vil du gjøre?

Legge til et filter

Legge til en setning i et eksisterende filter

Gruppere setningene i et filter

Endre en setning

Slette en setning

Slette et filter

Opprette et avansert filter

Legge til et filter

Firmaet Gastronor Delikatesser har en vareliste i XML-format. Varelisten inneholder også varer som er utgått. Gruppen din vil opprette en datavisning som viser bare lagerførte varer slik at datavisningen på gruppeområdet ikke fylles opp med varer som Gastronor Delikatesser har sluttet å føre. Det gjør du ved å legge til et filter.

Når du lager et filter, oppretter du ett eller flere uttrykk som brukes på dataene. Dataene som oppfyller disse vilkårene, inkluderes i datavisningen. Et uttrykk består av tre grunnleggende deler: feltnavnet (navnet på feltet du vil filtrere etter), operatoren (regelen du vil bruke på verdien, for eksempel lik, større enn eller mindre enn) og verdien (dataene du er på utkikk etter).

Du oppretter et uttrykk i tre trinn. Først må du angi feltet som avgjør om en post vises i det filtrerte resultatet. I dette eksemplet er Utgått-feltet grunnlaget for filteret siden dataene i dette feltet må kontrolleres for å avgjøre om postene skal inkluderes eller ekskluderes i resultatet. Deretter må du angi operatoren du vil bruke. Du vil bare vise de postene som har 0 i Utgått-feltet, så du velger operatoren Er lik. Du vil vise postene som har 0 i dette feltet (Gastronor Delikatesser bruker 0 til å angi usant), så verdien er 0.

 1. Åpne siden som inneholder datavisningen du vil filtrere.

 2. Høyreklikk datavisningen, og klikk deretter Vis felles kontrolloppgaver på hurtigmenyen.

  Du kan også klikke datavisningen, og klikk deretter pilen Knappesymbol i øvre høyre hjørne for å vise listen Vanlige oppgaver for datavisning. Klikk pilen på nytt for å skjule listen.

 3. Klikk Filtrer i listen Vanlige oppgaver for Datavisning.

 4. Klikk Klikk her for å legge til en ny setning i dialogboksen Filtreringsvilkår.

 5. Klikk Feltnavn-boksen, og klikk deretter feltet som inneholder verdiene du vil ha. Klikk Utgått (nummer) for å følge eksemplet om Gastronor Delikatesser.

 6. Klikk Sammenligning-boksen, og klikk deretter operatoren du vil ha. Klikk Er lik for å følge eksemplet om Gastronor Delikatesser.

 7. Klikk verdi-boksen, og skriv deretter inn eller Velg vilkårene du vil bruke. Siden Gastronor Delikatesser bruker 1 for å angi utgåtte varer og 0 for å angi produktene som ikke har blitt fjernet, skriver du inn 0.

  Eksempeluttrykket i dialogboksen Filtreringsvilkår
  Eksempeluttrykket i dialogboksen Filtreringsvilkår
 8. Hvis du vil vise uttrykket eller redigere det ved hjelp av XPath, klikker du Avansert.

  Alle filtervilkårene du oppretter i dialogboksen Filtreringsvilkår er faktisk XPath-uttrykk. Hvis du vil ha mer informasjon om avanserte filtre, kan du se senere i denne delen opprette et avansert filter.

 9. Klikk OK.

Nå har du en datavisning som bare viser lagerførte varer og ekskluderer utgåtte varer.

Med uttrykket Utgått er lik 0 vises fire av fem poster

Til toppen av siden

Legge til en setning i et eksisterende filter

Du kan bruke flere uttrykk i et enkelt filter. Det gjør du ved å legge til nye setninger som angir tilleggsvilkår som dataene må oppfylle.

I forrige del filtrerte du for eksempel datavisningen slik at bare de varene Gastronor Delikatesser fører, ble vist. La oss si at du vil at datavisningen skal inneholde bare lagerførte varer med null enheter i bestilling, slik at du kan vurdere om du vil bestille flere enheter eller ikke.

 1. Åpne siden som inneholder datavisningen du vil endre.

 2. Høyreklikk datavisningen, og klikk deretter Vis felles kontrolloppgaver på hurtigmenyen.

  Du kan også klikke datavisningen, og klikk deretter pilen Knappesymbol i øvre høyre hjørne for å vise listen Vanlige oppgaver for datavisning. Klikk pilen på nytt for å skjule listen.

 3. Klikk Filtrer i listen Vanlige oppgaver for Datavisning.

  I dialogboksen Filtreringsvilkår ser du eventuelle filtreringsvilkår som er brukt i datavisningen.

 4. Klikk Og/eller-boksen på slutten av en eksisterende setning, og gjør deretter ett av følgene:

  • Hvis du vil opprette et filter der dataene må oppfylle vilkåret i begge setningene, klikker du Og.

  • Hvis du vil opprette et filter der dataene må oppfylle vilkåret i én av setningene, klikker du Eller.

   Du fortsetter med eksemplet om Gastronor Delikatesser og klikker Og siden du vil at datavisningen skal inneholde bare lagerførte varer med null enheter i bestilling.

 5. Klikk Klikk her for å legge til en ny setning i den neste raden.

 6. Klikk Feltnavn-boksen, og klikk deretter feltet som inneholder verdiene du vil ha. Klikk EnheterIBestilling (nummer) for å følge eksemplet om Gastronor Delikatesser.

 7. Klikk Sammenligning-boksen, og klikk deretter operatoren du vil ha. Klikk Er lik for å følge eksemplet om Gastronor Delikatesser.

 8. Klikk Verdi-boksen, og skriv deretter inn eller velg vilkåret du vil bruke. Siden du bare vil se de varene som har null enheter i bestilling, skriver du inn 0.

  Et filter som består av to uttrykk slik det vises i Filtreringsvilkår-boksen

 9. Klikk OK.

Nå har du en datavisning som bare viser lagerførte varer som har null enheter i bestilling.

Nå er det bare to av de fem eksempeldatapostene som vises

Til toppen av siden

Gruppere setningene i et filter

Når filteret inneholder flere setninger, kan det hende du vil gruppere to eller flere setninger slik at de brukes før en annen setning. Ved å angi rekkefølgen setningene brukes i, får du fullstendig kontroll over hvilke data som vises i datavisningen.

I forrige del opprettet du for eksempel et filter med to setninger for å vise lagerførte varer som har null enheter i bestilling. Denne datavisningen gjør det enklere for deg å bestemme om du skal bestille flere enheter. Hvis du vil gjøre denne datavisningen enda nyttigere og vise lagerførte varer som har null enheter i bestilling og under tjue enheter på lager. Det gjør du ved å legge til en tredje setning og gruppere den med den andre setningen.

 1. Åpne siden som inneholder datavisningen du vil filtrere.

 2. Høyreklikk datavisningen, og klikk deretter Vis felles kontrolloppgaver på hurtigmenyen.

  Du kan også klikke datavisningen, og klikk deretter pilen Knappesymbol i øvre høyre hjørne for å vise listen Vanlige oppgaver for datavisning. Klikk pilen på nytt for å skjule listen.

 3. Klikk Filtrer i listen Vanlige oppgaver for Datavisning.

  I dialogboksen Filtreringsvilkår ser du eventuelle filtreringsvilkår som er brukt i datavisningen.

 4. Klikk Og/eller-boksen på slutten av den andre setningen, og klikk deretter Eller.

 5. Klikk Klikk her for å legge til en ny setning i dialogboksen Filtreringsvilkår.

 6. Klikk Feltnavn-boksen, og klikk deretter feltet som inneholder verdiene du vil ha. Klikk EnheterPåLager (nummer) for å følge eksemplet om Gastronor Delikatesser.

 7. Klikk Sammenligning-boksen, og klikk deretter operatoren du vil ha. Klikk Mindre enn for å følge eksemplet om Gastronor Delikatesser.

 8. Klikk Verdi-boksen, og skriv deretter inn eller velg vilkåret du vil bruke. Du vil vise varene som det er under 20 enheter av på lager, slik at du kan se når lagerbeholdningen begynner å bli lav, så du skriver inn 20 i boksen.

 9. Hold neden SKIFT-tasten mens du klikker pilene i kolonnen lengst til venstre for setningene du vil gruppere, og klikk deretter Grupper. Hvis du vil fjerne grupperingen, klikker du Del opp gruppe.

  Du følger eksemplet om Gastronor Delikatesser og holder nede SKIFT-tasten mens du klikker pilene i kolonnen lengst til venstre for den andre og tredje setningen.

  Eksempeluttrykk i dialogboksen Filtreringsvilkår
  Parentesen som forbinder setningene, angir at disse setningene er gruppert.
 10. Klikk OK.

Du har nå en datavisning som bare viser lagerførte varer som har null enheter i bestilling og under tjue enheter på lager, noe som gjør det enklere å se hvilke varer som må bestilles. Datavisningen inneholder fire poster. Legg merke til at hvis du ikke hadde gruppert den andre og tredje setningen, ville datavisningen inneholdt to poster siden setningene ville blitt vurdert etter hverandre. Ved å gruppere setningene bestemmer du rekkefølgen de vurderes i.

Nå er det bare to av de fire eksempeldatapostene som vises

Til toppen av siden

Endre en setning

Du kan vise og endre filtre som er brukt på en datavisning, ved å åpne dialogboksen Filtreringsvilkår og gjøre endringer.

 1. Åpne siden som inneholder datavisningen du vil filtrere.

 2. Høyreklikk datavisningen, og klikk deretter Vis felles kontrolloppgaver på hurtigmenyen.

  Du kan også klikke datavisningen, og klikk deretter pilen Knappesymbol i øvre høyre hjørne for å vise listen Vanlige oppgaver for datavisning. Klikk pilen på nytt for å skjule listen.

 3. Klikk Filtrer i listen Vanlige oppgaver for Datavisning.

  I dialogboksen Filtreringsvilkår ser du eventuelle filtreringsvilkår som er brukt i datavisningen.

 4. Klikk en eksisterende setning i dialogboksen Filtreringsvilkår, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Feltnavn-boksen, og klikk deretter feltet som inneholder verdiene du vil ha.

  • Klikk Sammenligning-boksen, og klikk deretter operatoren du vil ha.

  • Klikk Verdi-boksen, og skriv deretter inn eller velg vilkåret du vil bruke.

Til toppen av siden

Slette en setning

 1. Åpne siden som inneholder datavisningen med filteret du vil endre.

 2. Høyreklikk datavisningen, og klikk deretter Vis felles kontrolloppgaver på hurtigmenyen.

  Du kan også klikke datavisningen, og klikk deretter pilen Knappesymbol i øvre høyre hjørne for å vise listen Vanlige oppgaver for datavisning. Klikk pilen på nytt for å skjule listen.

 3. Klikk Filtrer i listen Vanlige oppgaver for Datavisning.

 4. Klikk pilen i kolonnen lengst til venstre for setningen du vil slette, og trykk deretter DEL.

Til toppen av siden

Slette et filter

 1. Åpne siden som inneholder datavisningen med filteret du vil slette.

 2. Høyreklikk datavisningen, og klikk deretter Vis felles kontrolloppgaver på hurtigmenyen.

  Du kan også klikke datavisningen, og klikk deretter pilen Knappesymbol i øvre høyre hjørne for å vise listen Vanlige oppgaver for datavisning. Klikk pilen på nytt for å skjule listen.

 3. Klikk Filtrer i listen Vanlige oppgaver for Datavisning.

 4. Hold nede SKIFT-tasten mens du klikker pilen i kolonnen lengst til venstre for hver setning, og trykk deretter DEL.

  Obs!: Hvis du bruker et avansert filter, vises teksten Bruke avansert uttrykk i dialogboksen Filtreringsvilkår. Du sletter et avansert filter ved å klikke Avansert og deretter slette all tekst i tekstboksen.

Til toppen av siden

Opprette et avansert filter

Noen ganger kan det hende du trenger et filter som bruker mer komplekse vilkår enn de du kan angi i dialogboksen Filtreringsvilkår. La oss for eksempel anta at Gastronor Delikatesser vil filtrere en datavisning slik at den viser bare de varene i lagerbeholdningen som har en lagerverdi som overskrider kr 10 000,00. I slike tilfeller kan du opprette et XPath-uttrykk ved å bruke alternativene i Avansert betingelse.

I Office SharePoint Designer 2007 kan du bruke XPath til å opprette avanserte filtre. XPath er et språk som brukes til å finne og behandle informasjon i et XML-dokument. Uttrykksverktøyet for XPath inneholder IntelliSense for XPath som gjør det mulig for både nye og erfarne brukere å opprette XPath-uttrykk som kjører komplekse filtre på dataene.

Obs!: XPath-filtreringen utføres på XMLen som er grunnlaget for datavisningen. Hvis du utfører en avansert XPath-spørring på en SQL­-datakilde, for eksempel en Microsoft SharePoint-liste, et Microsoft SharePoint-bibliotek eller en SQL-database, gjengis dataene som XML før XPath-filteret brukes. Det kan derfor hende filtreringen tar lenger tid enn forventet.

 1. Åpne siden som inneholder datavisningen du vil filtrere.

 2. Høyreklikk datavisningen, og klikk deretter Vis felles kontrolloppgaver på hurtigmenyen.

  Du kan også klikke datavisningen, og klikk deretter pilen Knappesymbol i øvre høyre hjørne for å vise listen Vanlige oppgaver for datavisning. Klikk pilen på nytt for å skjule listen.

 3. Klikk Filtrer i listen Vanlige oppgaver for Datavisning.

 4. Klikk Avansert i dialogboksen Filtreringsvilkår.

 5. Dobbeltklikk feltet du vil sette inn i uttrykket, under Velg et felt som skal settes inn i dialogboksen Avansert betingelse. Hvis du vil sette inn den fullstendige banen for feltet, holder du nede CTRL-tasten mens du dobbeltklikker feltet.

  I dette eksemplet skal du opprette en datavisning som viser bare de varene som har en lagerverdi på over kr 10 000, så du dobbeltklikker EnheterPåLager. EnheterPåLager vises i boksen Rediger XPath-uttrykk.

 6. Plasser innsettingspunktet like etter feltnavnet i boksen Rediger XPath-uttrykk, og trykk deretter MELLOMROM.

  IntelliSense-listen med XPath-operatorer vises. IntelliSense for XPath hjelper deg ved å vise en liste over tilgjengelige felt eller funksjoner som er gyldige i konteksten i uttrykket.

 7. Dobbeltklikk operatoren du vil bruke, i IntelliSense-listen over operatorer.

  I dette eksemplet dobbeltklikker du stjernen (*). Det vises nå en IntelliSense-liste over tilgjengelige felt.

 8. Dobbeltklikk feltet du vil bruke, i listen over tilgjengelige felt.

  Dobbeltklikk EnheterPåLager, og trykk deretter MELLOMROM for å opprette det avanserte filteret i eksemplet om Gastronor Delikatesser.

 9. Dobbeltklikk operatoren du vil bruke, i IntelliSense-listen over operatorer.

  I dette eksemplet dobbeltklikker du > (større enn) og skriver deretter inn 10 000.

  Det endelige uttrykket ser slik ut.

  XPath-uttrykk som viser varene med høyere lagerverdi enn kr 10 000.

  Nederst i uttrykksverktøyet for XPath vises en forhåndsvisning av resultatene av filteret mens du oppretter uttrykket i boksen Rediger XPath-uttrykk.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×