Filter a list of data

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du filtrerer en liste, skjuler du midlertidig noe av innholdet. Filtre gir deg en rask måte å finne og arbeide med et delsett av data i et område eller en tabell.

 1. Klikk en celle i området eller tabellen du vil filtrere.

 2. Klikk Filter på fanen Data.

  Klikk Filter på Data-fanen

 3. Klikk pilen Pil som viser at kolonnen er filtrert i kolonnen med innholdet du vil filtrere.

 4. Klikk Velg en og skriv deretter inn filterkriteriene under Filter.

  Velg Velg én i filterboksen

Obs!: 

 • Du kan bare bruke filtre på et celleområde i et ark om gangen.

 • Når du bruker et filter på en kolonne, er de eneste filtrene som er tilgjengelig for andre kolonner, verdiene som vises i det filtrerte området.

 • I filtervinduet vises bare de første 10 000 unike oppføringene i en liste.

 1. Klikk en celle i området eller tabellen du vil filtrere.

 2. Klikk Filter på fanen Data.

  Klikk Filter på Data-fanen

 3. Klikk pilen Pil som viser at kolonnen er filtrert i kolonnen med innholdet du vil filtrere.

 4. Klikk Velg en og skriv deretter inn filterkriteriene under Filter.

  Velg Velg én i filterboksen

 5. Skriv inn tallet du vil bruke i boksen ved siden av hurtigmenyen.

 6. Avhengig av hva du velger, kan du få flere vilkår du kan velge:

  Velg Og eller Eller i Filter-boksen for å legge til flere kriterier

Obs!: 

 • Du kan bare bruke filtre på et celleområde i et ark om gangen.

 • Når du bruker et filter på en kolonne, er de eneste filtrene som er tilgjengelig for andre kolonner, verdiene som vises i det filtrerte området.

 • I filtervinduet vises bare de første 10 000 unike oppføringene i en liste.

 • I stedet for filtrering kan du bruke betinget formatering for å sørge for at de øverste eller nederste tallene tydelig skiller seg ut.

Du kan raskt filtrere data basert på visuelle vilkår, for eksempel skriftfarge, cellefarge eller ikonsett. Og du kan filtrere uansett om du har formatert cellene, brukt cellestiler eller brukt betinget formatering.

 1. Klikk en celle som inneholder cellefargen, skriftfargen eller ikonet du vil filtrere etter i et celleområde eller en tabellkolonne.

 2. Klikk Filter på fanen Data .

  Klikk Filter på Data-fanen

 3. Klikk pilen AutoFilter-pil i kolonnen med innholdet du vil filtrere.

 4. Velg Cellefarge, Skriftfarge eller Celleikon, og deretter klikker du en farge under Filter på hurtigmenyen Etter farge.

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis kolonnen du vil bruke til å filtrere inneholder en tom celle.

 1. Klikk en celle i området eller tabellen du vil filtrere.

 2. Klikk Filter på verktøylinjen Data.

  Klikk Filter på Data-fanen

 3. Klikk pilen AutoFilter-pil i kolonnen med innholdet du vil filtrere.

 4. I området (Velg alle) blar du nedover og merker av for (Tomme celler).

  Obs!: 

  • Du kan bare bruke filtre på et celleområde i et ark om gangen.

  • Når du bruker et filter på en kolonne, er de eneste filtrene som er tilgjengelig for andre kolonner, verdiene som vises i det filtrerte området.

  • I filtervinduet vises bare de første 10 000 unike oppføringene i en liste.

 1. Klikk en celle i området eller tabellen du vil filtrere.

 2. Klikk Filter på fanen Data .

  Klikk Filter på Data-fanen

 3. Klikk pilen AutoFilter-pil i kolonnen med innholdet du vil filtrere.

 4. Klikk Velg en under Filter, og gjør ett av følgende på hurtigmenyen:

  Hvis du vil filtrere området for

  Klikk

  Rader som inneholder en bestemt tekst

  Inneholder eller Er lik.

  Rader som ikke inneholder bestemt tekst

  Inneholder ikke eller Er ikke lik.

 5. Skriv inn teksten du vil bruke i boksen ved siden av hurtigmenyen.

 6. Avhengig av hva du velger, kan du få flere vilkår du kan velge:

  Velg Og eller Eller i Filter-boksen for å legge til flere kriterier

  Hvis du vil

  Klikk

  Filtrer tabellkolonnen eller merket område slik at begge vilkårene må være sanne

  og.

  Filtrer tabellkolonnen eller merket område slik at enten det ene eller begge vilkårene kan være sanne

  eller.

 1. Klikk en celle i området eller tabellen du vil filtrere.

 2. Klikk Filter på verktøylinjen Data.

  Klikk Filter på Data-fanen

 3. Klikk pilen AutoFilter-pil i kolonnen med innholdet du vil filtrere.

 4. Klikk Velg en under Filter, og gjør ett av følgende på hurtigmenyen:

  Hvis du vil filtrere etter

  Klikk

  Begynnelsen på en tekstlinje

  Begynner med.

  Slutten på en tekstlinje

  Slutter med.

  Celler som inneholder tekst, men som ikke begynner med bokstaver

  Begynner ikke med.

  Celler som inneholder tekst, men som ikke slutter med bokstaver

  Slutter ikke med.

 5. Skriv inn teksten du vil bruke i boksen ved siden av hurtigmenyen.

 6. Avhengig av hva du velger, kan du få flere vilkår du kan velge:

  Velg Og eller Eller i Filter-boksen for å legge til flere kriterier

  Hvis du vil

  Klikk

  Filtrer tabellkolonnen eller merket område slik at begge vilkårene må være sanne

  og.

  Filtrer tabellkolonnen eller merket område slik at enten det ene eller begge vilkårene kan være sanne

  eller.

Jokertegn kan brukes til å bygge vilkår.

 1. Klikk en celle i området eller tabellen du vil filtrere.

 2. Klikk Filter på verktøylinjen Data.

  Klikk Filter på Data-fanen

 3. Klikk pilen AutoFilter-pil i kolonnen med innholdet du vil filtrere.

 4. Klikk Velg en og velg et alternativ under Filter.

 5. Skriv inn vilkår og inkluder et jokertegn i tekstboksen.

  Hvis du for eksempel vil at filteret skal fange opp både ordet «sete» og «seteren», skriver du sete?.

 6. Gjør ett av følgende:

  Bruk

  For å finne

  ? (spørsmålstegn)

  Et hvilket som helst enkelttegn

  J?nsen vil for eksempel finne «jensen» og «jansen»

  * (stjernetegn)

  Vilkårlig antall tegn

  *Øst vil for eksempel finne «Nordøst» og «Sørøst»

  ~ (tilde)

  Et spørsmålstegn eller en stjerne

  Eksempel: der~? finner «der?»

Gjør ett eller flere av følgende:

Hvis du vil

Gjør du dette

Fjern bestemte filtervilkår for et filter

Klikk pilen AutoFilter-pil i en kolonne som inneholder et filter, og klikk deretter Fjern Filter.

Fjern alle filtre som brukes i et område eller en tabell

Merk kolonnene i området eller tabellen som har filtre, og klikk FilterData-fanen.

Fjern eller bruk filterpiler på nytt i et område eller en tabell

Merk kolonnene i området eller tabellen som har filtre, og klikk FilterData-fanen.

Når du filtrerer data, vises bare dataene som oppfyller kriteriene. Dataene som ikke oppfyller vilkår som er skjult. Når du filtrerer data, kan du kopiere, finne, redigere, formatere, diagram og skrive ut delsettet med filtrerte data.

Tabell med 4 elementer for topp-filter som er brukt

Filter med topp fire verdier

Filtre er additive. Dette betyr at hvert nye filter er basert på gjeldende filter, og reduserer delsettet med data. Du kan gjøre avanserte filtre ved å filtrere etter mer enn én verdi, format mer enn én eller flere vilkår. Du kan for eksempel filtrere på alle tall som er større enn 5 som også er under gjennomsnitt. Men noen filtre (øverst og nederst ti, over og under gjennomsnitt) er basert på det opprinnelige celleområdet. Når du filtrerer de høyeste ti verdiene, ser for eksempel de høyeste ti verdiene av hele listen, ikke de ti øverste verdiene av delsett av det siste filteret.

I Excel, kan du opprette tre typer filtre: fargeverdier, etter et format eller etter kriterier. Men disse diagramtypene filteret er gjensidig utelukkende. Du kan for eksempel filtrere etter cellefarge eller av en liste med tall, men ikke begge. Du kan filtrere etter ikonet eller som et egendefinert filter, men ikke av begge.

Filtre skjuler overflødige data. Du kan konsentrere deg om akkurat hva du vil se på denne måten. Når du sorterer data, ordnes derimot dataene i en rekkefølge. Hvis du vil ha mer informasjon om sortering, kan du se sortere en liste med data.

Når du filtrerer, kan du vurdere følgende retningslinjer:

 • I filtervinduet vises bare de første 10 000 unike oppføringene i en liste.

 • Du kan filtrere etter mer enn én kolonne. Når du bruker et filter på en kolonne, er de eneste filtrene som er tilgjengelige for andre kolonner verdiene som vises i det filtrerte området.

 • Du kan bare bruke filtre på et celleområde i et ark om gangen.

Obs!: Når du bruke Søk til å søke etter filtrerte data, søkes det bare dataene som vises; data som ikke vises, ikke inngår i søket. Hvis du vil søke i alle dataene, kan du fjerne alle filtre.

 1. Klikk en celle i området eller tabellen du vil filtrere.

 2. Klikk Filter Filter-knappen, standard verktøylinjestandardverktøylinjen.

 3. Klikk pilen AutoFilter-pil i kolonnen med innholdet du vil filtrere.

 4. Klikk Velg en under Filter, og gjør ett av følgende på hurtigmenyen:

  Å filtrere etter den

  Klikk

  Øverste tall etter verdi

  De 10.

  Bunn tall etter verdi

  Nederste 10.

  Øverste tall med prosentdel

  Topp 10, velger du elementer, og klikk deretter prosent på hurtigmenyen.

  Bunn tall med prosentdel

  Nederste 10, velger du elementer, og klikk deretter prosent på hurtigmenyen.

Obs!: 

 • Du kan bare bruke filtre på et celleområde i et ark om gangen.

 • Når du bruker et filter på en kolonne, er de eneste filtrene som er tilgjengelig for andre kolonner, verdiene som vises i det filtrerte området.

 • I filtervinduet vises bare de første 10 000 unike oppføringene i en liste.

 • I stedet for filtrering, kan du bruke betinget formatering for å gjøre den øverste eller nederste tallene tydelig skiller ut i dataene. Hvis du vil ha mer informasjon om betinget formatering, kan du se utheve datapunkt med betinget formatering.

 1. Klikk en celle i området eller tabellen du vil filtrere.

 2. Klikk Filter Filter-knappen, standard verktøylinjestandardverktøylinjen.

 3. Klikk pilen AutoFilter-pil i kolonnen med innholdet du vil filtrere.

 4. Klikk Velg en under Filter, og gjør ett av følgende på hurtigmenyen:

  Å filtrere etter

  Klikk

  Tall større eller mindre enn et bestemt nummer

  Større eller mindre enn.

  Tall er lik eller er lik ikke et bestemt nummer

  Er lik eller er ikke lik.

 5. Skriv inn tallet du vil bruke i boksen ved siden av hurtigmenyen.

 6. Avhengig av hva du velger, kan du få flere vilkår du kan velge:

  Filterkriterier

  Hvis du vil

  Klikk

  Filtrer tabellkolonnen eller merket område slik at begge vilkårene må være sanne

  og.

  Filtrer tabellkolonnen eller merket område slik at enten det ene eller begge vilkårene kan være sanne

  eller.

Obs!: 

 • Du kan bare bruke filtre på et celleområde i et ark om gangen.

 • Når du bruker et filter på en kolonne, er de eneste filtrene som er tilgjengelig for andre kolonner, verdiene som vises i det filtrerte området.

 • I filtervinduet vises bare de første 10 000 unike oppføringene i en liste.

 • I stedet for filtrering, kan du bruke betinget formatering for å gjøre den øverste eller nederste tallene tydelig skiller ut i dataene. Hvis du vil ha mer informasjon om betinget formatering, kan du se utheve datapunkt med betinget formatering.

Du kan raskt filtrere data basert på visuelle vilkår, for eksempel skriftfarge, cellefarge eller ikonsett. Og du kan filtrere uansett om du har formatert cellene, brukt cellestiler eller brukt betinget formatering.

 1. Klikk en celle som inneholder cellefargen, skriftfargen eller ikonet du vil filtrere etter i et celleområde eller en tabellkolonne.

 2. Klikk Filter Filter-knappen, standard verktøylinjestandardverktøylinjen.

 3. Klikk pilen AutoFilter-pil i kolonnen med innholdet du vil filtrere.

 4. Velg Cellefarge, Skriftfarge eller Celleikon, og deretter klikker du en farge under Filter på hurtigmenyen Etter farge.

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis kolonnen du vil bruke til å filtrere inneholder en tom celle.

 1. Klikk en celle i området eller tabellen du vil filtrere.

 2. Klikk Filter Filter-knappen, standard verktøylinjestandardverktøylinjen.

 3. Klikk pilen AutoFilter-pil i kolonnen med innholdet du vil filtrere.

 4. I området (Velg alle) blar du nedover og merker av for (Tomme celler).

  Obs!: 

  • Du kan bare bruke filtre på et celleområde i et ark om gangen.

  • Når du bruker et filter på en kolonne, er de eneste filtrene som er tilgjengelig for andre kolonner, verdiene som vises i det filtrerte området.

  • I filtervinduet vises bare de første 10 000 unike oppføringene i en liste.

 1. Klikk en celle i området eller tabellen du vil filtrere.

 2. Klikk Filter Filter-knappen, standard verktøylinjestandardverktøylinjen.

 3. Klikk pilen AutoFilter-pil i kolonnen med innholdet du vil filtrere.

 4. Klikk Velg en under Filter, og gjør ett av følgende på hurtigmenyen:

  Hvis du vil filtrere området for

  Klikk

  Rader som inneholder en bestemt tekst

  Inneholder eller Er lik.

  Rader som ikke inneholder bestemt tekst

  Samsvarer ikke inneholder eller Inneholder ikke lik.

 5. Skriv inn teksten du vil bruke i boksen ved siden av hurtigmenyen.

 6. Avhengig av hva du velger, kan du få flere vilkår du kan velge:

  Filterkriterier

  Hvis du vil

  Klikk

  Filtrer tabellkolonnen eller merket område slik at begge vilkårene må være sanne

  og.

  Filtrer tabellkolonnen eller merket område slik at enten det ene eller begge vilkårene kan være sanne

  eller.

 1. Klikk en celle i området eller tabellen du vil filtrere.

 2. Klikk Filter Filter-knappen, standard verktøylinjestandardverktøylinjen.

 3. Klikk pilen AutoFilter-pil i kolonnen med innholdet du vil filtrere.

 4. Klikk Velg en under Filter, og gjør ett av følgende på hurtigmenyen:

  Filtrer f eller

  Klikk

  Begynnelsen på en tekstlinje

  Begynner med.

  Slutten på en tekstlinje

  Slutter med.

  Celler som inneholder tekst, men som ikke begynner med bokstaver

  Begynner ikke med.

  Celler som inneholder tekst, men som ikke slutter med bokstaver

  Slutter ikke med.

 5. Skriv inn teksten du vil bruke i boksen ved siden av hurtigmenyen.

 6. Avhengig av hva du velger, kan du få flere vilkår du kan velge:

  Filterkriterier

  Hvis du vil

  Klikk

  Filtrer tabellkolonnen eller merket område slik at begge vilkårene må være sanne

  og.

  Filtrer tabellkolonnen eller merket område slik at enten det ene eller begge vilkårene kan være sanne

  eller.

Jokertegn kan brukes til å bygge vilkår.

 1. Klikk en celle i området eller tabellen du vil filtrere.

 2. Klikk Filter Filter-knappen, standard verktøylinjestandardverktøylinjen.

 3. Klikk pilen AutoFilter-pil i kolonnen med innholdet du vil filtrere.

 4. Klikk Velg en og velg et alternativ under Filter.

 5. Skriv inn vilkår og inkluder et jokertegn i tekstboksen.

  Hvis du for eksempel vil at filteret skal fange opp både ordet «sete» og «seteren», skriver du sete?.

 6. Gjør ett av følgende:

  Bruk

  For å finne

  ? (spørsmålstegn)

  Et hvilket som helst enkelttegn

  J?nsen vil for eksempel finne «jensen» og «jansen»

  * (stjernetegn)

  Vilkårlig antall tegn

  *Øst vil for eksempel finne «Nordøst» og «Sørøst»

  ~ (tilde)

  Et spørsmålstegn eller en stjerne

  Eksempel: der~? finner «der?»

 • Gjør ett eller flere av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Fjerne et filter som er brukt på én kolonne i et område eller en tabell

  Klikk pilen AutoFilter-pil i kolonnen med innholdet du vil filtrere, og klikk deretter Fjern Filter.

  Fjern alle filtre som er brukt på et område

  Klikk Fjern filtre fra Data-menyen.

  Fjern alle filtre som er brukt på en tabell

  Merk kolonnene i tabellen som har filtre, på Data-menyen, og klikk deretter Fjern filtre.

  Fjern eller bruk filterpiler på nytt i et område eller en tabell

  Klikk Filter Filter-knappen, standard verktøylinjestandardverktøylinjen.

Når du filtrerer data, vises bare dataene som oppfyller kriteriene. Dataene som ikke oppfyller vilkår som er skjult. Når du filtrerer data, kan du kopiere, finne, redigere, formatere, diagram og skrive ut delsettet med filtrerte data.

Tabell med 4 elementer for topp-filter som er brukt

Filter med topp fire verdier

Filtre er additive. Dette betyr at hvert nye filter er basert på gjeldende filter, og reduserer delsettet med data. Du kan gjøre avanserte filtre ved å filtrere etter mer enn én verdi, format mer enn én eller flere vilkår. Du kan for eksempel filtrere på alle tall som er større enn 5 som også er under gjennomsnitt. Men noen filtre (øverst og nederst ti, over og under gjennomsnitt) er basert på det opprinnelige celleområdet. Når du filtrerer de høyeste ti verdiene, ser for eksempel de høyeste ti verdiene av hele listen, ikke de ti øverste verdiene av delsett av det siste filteret.

I Excel, kan du opprette tre typer filtre: fargeverdier, etter et format eller etter kriterier. Men disse diagramtypene filteret er gjensidig utelukkende. Du kan for eksempel filtrere etter cellefarge eller av en liste med tall, men ikke begge. Du kan filtrere etter ikonet eller som et egendefinert filter, men ikke av begge.

Filtre skjuler overflødige data. Du kan konsentrere deg om akkurat hva du vil se på denne måten. Når du sorterer data, ordnes derimot dataene i en rekkefølge. Hvis du vil ha mer informasjon om sortering, kan du se sortere en liste med data.

Når du filtrerer, kan du vurdere følgende retningslinjer:

 • I filtervinduet vises bare de første 10 000 unike oppføringene i en liste.

 • Du kan filtrere etter mer enn én kolonne. Når du bruker et filter på en kolonne, er de eneste filtrene som er tilgjengelige for andre kolonner verdiene som vises i det filtrerte området.

 • Du kan bare bruke filtre på et celleområde i et ark om gangen.

Obs!: Når du bruke Søk til å søke etter filtrerte data, søkes det bare dataene som vises; data som ikke vises, ikke inngår i søket. Hvis du vil søke i alle dataene, kan du fjerne alle filtre.

Se også

Bruke slicere til å filtrere data

Sortere en liste med data

Marker mønstre og trender med betinget formatering

Bruk datastolper, fargeskalaer og ikonsett til å utheve data

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×