Feste diagrammer, bilder og objekter til et rutenett for å justere eller formatere dem

Juster bilder diagrammer eller andre objekter, på siden eller i forhold til hverandre, ved hjelp av Fest til-kommandoer.

Hvilket Office-program bruker du?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

Aktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk diagrammet, bildet eller objektet i regnearket.

 2. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Hvis du vil plassere figurer eller objekter inntil nærmeste skjæringsområde i rutenettet, klikker du Format > Juster > Fest til rutenett.

  • Hvis du vil at en figur eller et objekt justeres etter andre figurer eller objekter, klikker du Format > Juster > Fest til figur.

Tips!: Hvis du vil overstyre alternativene for Fest til midlertidig, holder du nede ALT-tasten mens du drar diagrammet, bildet eller objektet.

Deaktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk diagrammet, bildet eller objekt i regnearket.

 2. Klikk Format > Juster, og klikk deretter Fest til rutenett eller Fest til figur for å deaktivere, avhengig av alternativet.

PowerPoint

Aktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk Visning, og klikk deretter dialogboksvelgeren i Vis-gruppen.
  Dialogboksvelgeren i Vis-gruppen

 2. Hvis du vil plassere figurer eller objekter inntil nærmeste skjæringsområde i rutenettet, merker du av for Fest objekter til rutenett under Fest til. Hvis du vil se rutenettet på skjermen, merker du av for Vis rutenett på skjermen under Innstillinger for rutenett.
  Dialogboksen Rutenett og støttelinjer for PowerPoint

  Kommentarer: 

  • Hvis du vil overstyre alternativene for Fest til midlertidig, holder du nede ALT-tasten mens du drar diagrammet, bildet eller objektet.

  • hvis du vil vise støttelinjene for tegning på skjermen, merker du av for Vis støttelinjer for tegning på skjermen under Innstillinger for støttelinjer. Når støttelinjene for tegning er aktivert, vil objekter festes til linjene når de dras innenfor en avstand på noen få piksler:

  • Hvis du vil at gjeldende innstillinger i dialogboksen Rutenett og støttelinjer skal være standardinnstillinger for alle presentasjoner, klikker du Bruk som standard.

  • Hvis det er merket av for Fest objekter til rutenett, kan du tegne med rette linjer når du tegner en frihåndsfigur Knapp .

Deaktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk Visning, og klikk deretter dialogboksvelgeren Ikon i Vis-gruppen. Dialogboksen Rutenett og støttelinjer vises.

 2. Fjerne merket for Fest objekter til rutenett.

  Merknad: Hvis du vil at gjeldende innstillinger i dialogboksen Rutenett og støttelinjer skal være standardinnstillinger for alle presentasjoner, klikker du Bruk som standard.

Word

Aktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk diagrammet, bildet eller objektet i dokumentet.

 2. Klikk Format > Juster > Innstillinger for rutenett. Dialogboksen Rutenett og støttelinjer vises.
  Dialogboksen Rutenett og støttelinjer i Word

 3. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Hvis du vil plassere diagrammer, bilder eller objekter inntil nærmeste skjæringsområde i rutenettet, selv når rutenettet ikke er synlig, merker du av for Fest objekter til rutenett når rutenettet ikke vises under Vis rutenett.

  • Hvis du vil at en figur eller et objekt justeres etter andre figurer eller objekter, merker du av for Fest objekter til andre objekter under Objektfesting.

   Kommentarer: 

   • Hvis du vil overstyre alternativene for Fest til midlertidig, holder du nede ALT-tasten mens du drar diagrammet, bildet eller objektet.

   • Hvis du vil at gjeldende innstillinger i dialogboksen Rutenett og støttelinjer skal være standardinnstillinger for alle dokumenter, klikker du Bruk som standard.

   • Figurer og andre objekter festes som standard til nærmeste skjæringsområde mellom støttelinjer bare hvis rutenettet vises. Endre dette ved å merke av for Fest objekter til rutenett når rutenettet ikke vises.

Deaktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk diagrammet, bildet eller objektet i dokumentet.

 2. Klikk Format > Juster > Innstillinger for rutenett. Dialogboksen Rutenett og støttelinjer vises.

 3. Hvis du vil deaktivere innstillingen Fest objekter til rutenett når rutenettet ikke vises eller Fest objekter til andre objekter, fjerner du merket for den aktuelle avmerkingsboksen.

  Merknad: Hvis du vil at gjeldende innstillinger i dialogboksen Rutenett og støttelinjer skal være standardinnstillinger for alle dokumenter, klikker du Bruk som standard.

Se også

Vise eller skjule rutenettet

Vise eller skjule rutenettet i et regneark

Tegne eller slette en linje, kobling eller frihåndsfigur

Bruke støttelinjer på malnivå til å justere objekter på tvers av alle lysbilder

Var denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!