Feste diagrammer, bilder og objekter til et rutenett for å justere eller formatere dem

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Juster bilder diagrammer eller andre objekter, på siden eller i forhold til hverandre, ved hjelp av Fest til-kommandoer.

Hvilket Office-program bruker du?

Excel

PowerPoint

Word

Excel  

Aktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk diagrammet, bildet eller objektet i regnearket.

 2. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Hvis du vil plassere figurer eller objekter inntil nærmeste skjæringsområde i rutenettet, klikker du Format > Juster > Fest til rutenett.

  • Hvis du vil at en figur eller et objekt justeres etter andre figurer eller objekter, klikker du Format > Juster > Fest til figur.

Tips!: Hvis du vil overstyre alternativene for Fest til midlertidig, holder du nede ALT-tasten mens du drar diagrammet, bildet eller objektet.

Deaktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk diagrammet, bildet eller objekt i regnearket.

 2. Klikk Format > Juster, og klikk deretter Fest til rutenett eller Fest til figur for å deaktivere, avhengig av alternativet.

PowerPoint

Aktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk Visning, og klikk deretter dialogboksvelgeren i Vis-gruppen.
  Dialogboksvelgeren i Vis-gruppen

 2. Hvis du vil plassere figurer eller objekter inntil nærmeste skjæringsområde i rutenettet, merker du av for Fest objekter til rutenett under Fest til. Hvis du vil se rutenettet på skjermen, merker du av for Vis rutenett på skjermen under Innstillinger for rutenett.
  Dialogboksen Rutenett og støttelinjer for PowerPoint

  Obs!: 

  • Hvis du vil overstyre alternativene for Fest til midlertidig, holder du nede ALT-tasten mens du drar diagrammet, bildet eller objektet.

  • hvis du vil vise støttelinjene for tegning på skjermen, merker du av for Vis støttelinjer for tegning på skjermen under Innstillinger for støttelinjer. Når støttelinjene for tegning er aktivert, vil objekter festes til linjene når de dras innenfor en avstand på noen få piksler:

  • Hvis du vil at gjeldende innstillinger i dialogboksen rutenett og støttelinjer skal være standardinnstillinger for alle presentasjoner, klikker du Bruk som standard.

  • Hvis det er merket av for Fest objekter til rutenett, kan du tegne med rette linjer når du tegner en frihåndsfigur Knapp .

Deaktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk Visning, og klikk deretter dialogboksvelgeren Ikon i Vis-gruppen. Dialogboksen Rutenett og støttelinjer vises.

 2. Fjern merket for Fest objekter til rutenett.

  Obs!: Hvis du vil at gjeldende innstillinger i dialogboksen rutenett og støttelinjer skal være standardinnstillinger for alle presentasjoner, klikker du Bruk som standard.

Word

Aktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk diagrammet, bildet eller objektet i dokumentet.

 2. Klikk Format > Juster > Innstillinger for rutenett. Dialogboksen rutenett og støttelinjer vises.
  Dialogboksen Rutenett og støttelinjer i Word

 3. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Hvis du vil plassere diagrammer, bilder eller objekter inntil nærmeste skjæringsområde i rutenettet, selv når rutenettet ikke er synlig, merker du av for Fest objekter til rutenett når rutenettet ikke vises under Vis rutenett.

  • Hvis du vil at en figur eller et objekt justeres etter andre figurer eller objekter, merker du av for Fest objekter til andre objekter under Objektfesting.

   Obs!: 

   • Hvis du vil overstyre alternativene for Fest til midlertidig, holder du nede ALT-tasten mens du drar diagrammet, bildet eller objektet.

   • Hvis du vil at gjeldende innstillinger i dialogboksen rutenett og støttelinjer skal være standardinnstillinger for alle dokumenter, klikker du Bruk som standard.

   • Figurer og andre objekter festes som standard til nærmeste skjæringsområde mellom støttelinjer bare hvis rutenettet vises. Endre dette ved å merke av for Fest objekter til rutenett når rutenettet ikke vises.

Deaktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk diagrammet, bildet eller objektet i dokumentet.

 2. Klikk Format > Juster > Innstillinger for rutenett. Dialogboksen rutenett og støttelinjer vises.

 3. Hvis du vil deaktivere innstillingene for Fest objekter til rutenett når rutenettet ikke vises eller Fest objekter til andre objekter, fjerner du den aktuelle avmerkingsboksen.

  Obs!: Hvis du vil at gjeldende innstillinger i dialogboksen rutenett og støttelinjer skal være standardinnstillinger for alle dokumenter, klikker du Bruk som standard.

Se også

Vise eller skjule rutenettet

Vise eller skjule rutenettet i et regneark

Tegne eller slette en linje eller koblingslinje

Bruke støttelinjer til å justere objekter på tvers av alle lysbilder

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×