Feltinnstillinger

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Bruk dialogboksen Feltinnstillinger til å angi ulike format-, utskrifts-, delsammendrags- og filterinnstillinger for et felt i en pivottabellrapport.

Kildenavn    Viser navnet på feltet i datakilden.

Egendefinert navn    Viser gjeldende feltnavn i pivottabellrapporten eller kildenavn Hvis det ikke finnes noen egendefinert navn. Hvis du vil endre Navn på egendefinert, klikker du teksten i boksen og redigerer navnet.

Oppsett og utskrift

Oppsettdelen

Vis elementetiketter som disposisjon    Klikk for å vise feltelementer som disposisjon.

Vis elementer fra det neste feltet i samme kolonne (komprimert form)    Merk av eller fjern merket for å vise eller skjule etiketter fra det neste feltet i samme kolonne eller i kompakt format. Dette aktiverer eller deaktiverer kompakt format for det valgte feltet. Denne avmerkingsboksen aktiveres først når du velger Vis elementer som disposisjon.

Vis delsummer øverst i hver gruppe    Merk av eller fjern merket for å vise delsammendrag øverst i hver gruppe. Denne avmerkingsboksen aktiveres først når du velger Vis elementer som disposisjon.

Vis elementetiketter som tabell    Klikk for å vise feltelementer i tabellform. Denne innstillingen påvirker bare felt i radetikettområdet.

Sett inn tom linje etter hvert element    Merk av for å lage større avstand mellom elementer, for eksempel delsummer, ved å sette inn en tom linje etter hvert element. Fjern merket for å vise feltelementer uten tomme linjer.

Obs!: Du kan bruke tegn- og celleformatering i tomme rader, men du kan ikke legge inn data i dem.

Vis elementer uten data    Merk av eller fjern merket for å vise eller skjule elementer uten data.

Obs!: Denne avmerkingsboksen er ikke tilgjengelig for en OLAP-datakilde.

Utskrift-del

Sett inn sideskift etter hvert element    Merk av eller fjern merket for å sette inn eller ikke sette inn et sideskift etter hvert element når du skriver ut pivottabellrapporten.

Delsammendrag og filtre

Delsammendrag-del

Velg ett av følgende:

  • Automatisk Bruker standardfunksjonen for feltet.

  • Ingen Viser feltet uten delsum.

  • Egendefinert Gjør det mulig å velge en av følgende funksjoner som delsum.

Funksjon

Beskrivelse

Sum

Summen av verdiene. Dette er standardfunksjonen for tallverdier.

Antall

Antall verdier. Sammendragsfunksjonen Antall fungerer på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALLA . Antall er standardfunksjonen for verdier enn tall.

Gjennomsnitt

Gjennomsnittet av verdiene.

Maks

Den største verdien.

Min

Den minste verdien.

Produkt

Produktet av verdiene.

Antall tall

Hvor mange verdier som er tall. Nums sammendragsfunksjonen fungerer på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALL .

StdAvvik

Estimert standardavvik for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

Stdavp

Standardavviket i en populasjon der populasjonen er alle verdiene i sammendraget.

Var

Estimert varianse for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

Varp

Variansen i en populasjon der populasjonen er alle verdiene i sammendraget.

  • Obs!: En egendefinert funksjon kan ikke brukes med en OLAP-datakilde.

Filter-del

Ta med nye elementer i manuelt filter    Merk av eller fjern merket for å inkludere eller utelate nye elementer med filter i pivottabellrapporten.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×