Feilsøking ved installasjon av Business Contact Manager for Outlook 2007

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Listen nedenfor inneholder en del vanlige problemer og løsninger som er oppdaget av Business Contact Manager for Outlook-kunder.

For informasjon om databaseoppretting av, SQL Server eller andre database-spesifikke problemer, kan du se Feilsøke databaseoperasjoner i Business Contact Manager.

For informasjon om integrering med regnskapsprogrammet, kan du se hjelpen for programmet.

Hva slags installasjonsproblem er det du vil løse?

Installasjon og lisens meldinger

Hvor finner jeg Business Contact Manager for Outlook?

Konfigurere eller aktivere Business Contact Manager for Outlook

Er Business Contact Manager for Outlook installert?

Business Contact Manager for Outlook-visninger, menyer og verktøylinjer

Installere Business Contact Manager for Outlook i et annet språk

Oppgradere fra Microsoft Office 2003 til 2007 Office System

Oppgradere fra Business Contact Manager for Outlook 2003 til Business Contact Manager for Outlook 2007

Fjerne eller avinstallere Business Contact Manager for Outlook

Leter du etter informasjon om Business Contact Manager for Outlook 2003

Flere ressurser

Installasjons- og lisensmeldinger

Jeg vil at oppstartsveiviseren vises hver gang jeg åpne Outlook

Hvis du vil stoppe meldingen om å konfigurerer Business Contact Manager for Outlook, kan du fjerne programmet.

Obs!: Vi anbefaler ikke lenger å endre innstillingene i registeret for å deaktivere Business Contact Manager for Outlook.

 • Fjerne Business Contact Manager for Outlook

  • Microsoft Windows XP

   1. Avbryt oppstartsveiviseren, og lukk deretter Outlook.

   2. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

   3. Dobbeltklikk Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.

   4. Klikk Business Contact Manager for Outlook 2007 i listen Installerte programmer og oppdateringer.

   5. Klikk Fjern, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) kan også vises i listen av Business Contact Manager for Outlook 2007-komponenter for fjerning. Hvis du vil frigjøre plass hvis andre programmer ikke bruker den, kan du fjerne SQL Server 2005 Express.

  • Windows Vista

   1. Avbryt oppstartsveiviseren, og lukk deretter Outlook.

   2. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

   3. Klikk Programmer og funksjoner i Kontrollpanel.

   4. Klikk Business Contact Manager for Outlook 2007 på siden Avinstaller eller endre et program.

   5. Klikk Avinstaller/endre.

   6. Følg instruksjonene på skjermen.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) kan også vises i listen av Business Contact Manager for Outlook 2007-komponenter for fjerning. Hvis du vil frigjøre plass hvis andre programmer ikke bruker den, kan du fjerne SQL Server 2005 Express.

    Hvis oppstartsveiviseren fremdeles vises når du har fjernet Business Contact Manager for Outlook 2007, kan du se emnet Kontakt oss om Business Contact Manager til å bruke en av metodene som inneholder mer informasjon til Microsoft om problemet.

Jeg vil vise oppstartsveiviseren

Bruk følgende fremgangsmåte hvis du har slått av oppstartsveiviseren ved å fjerne Business Contact Manager for Outlook fra profilen din.

Hvis du vil ha mer informasjon om profiler, kan du se Oversikt over Outlook e-postprofiler.

 1. Start Outlook.

 2. Klikk Konfigurer Business Contact ManagerHjelp-menyen.

  Dette alternativet er tilgjengelig hvis Business Contact Manager for Outlook er installert på datamaskinen, men ikke er konfigurert for profilen din.

  Oppstartsveiviseren vises.

 3. Følg instruksjonene på skjermen.

Jeg fikk en melding om at Business Contact Manager for Outlook installasjonen er ikke fullført fordi primære interoperabilitet samlinger programmet må være installert.

I enkelte tilfeller vil du oppdage at Microsoft Office-programmet Primary Interop Assemblies allerede er installert. Hvis det er tilfelle, må du fjerne Primary Interop Assemblies og deretter prøve å installere Business Contact Manager for Outlook på nytt.

Windows XP

 1. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

 2. Klikk Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel, og klikk deretter Fjerne et program.

 3. Klikk Microsoft Primary Interop Assemblies i listen Installerte programmer, og klikk deretter Fjern.

 4. Følg instruksjonene på skjermen.

Windows Vista

 1. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

 2. Klikk Avinstaller et program under Programmer i Kontrollpanel.

 3. Klikk Microsoft Primary Interop Assemblies, og klikk deretter Avinstaller.

 4. Følg instruksjonene på skjermen.

Jeg fikk en melding som sier at kan ikke installere den nødvendige komponenten: Microsoft Office Small Business Connectivity Components

En annen versjon av Small Business Connectivity Components, kanskje fra en betaversjon av Business Contact Manager for Outlook eller Microsoft Office Accounting 2007, er installert på datamaskinen. Fjern Small Business Connectivity Components, og prøv deretter å installere Business Contact Manager for Outlook på nytt.

 • Windows XP

  1. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

  2. Klikk Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel, og klikk deretter Fjerne et program.

  3. Klikk Microsoft Office Small Business Connectivity Components i listen Installerte programmer, og klikk deretter Fjern.

  4. Følg instruksjonene på skjermen.

 • Windows Vista

  1. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

  2. Klikk Avinstaller et program under Programmer i Kontrollpanel.

  3. Klikk Microsoft Office Small Business Connectivity Components, og klikk deretter Egenskaper.

  4. Følg instruksjonene på skjermen.

Kan ikke installere komponenten som kreves. Microsoft SQL Server 2005

Dette problemet oppstår hvis stasjonen der Business Contact Manager for Outlook skal installeres, er komprimert eller kryptert.

Dekomprimer eller fjern krypteringen fra mappen der Business Contact Manager for Outlook skal installeres, og prøv deretter å installere Business Contact Manager for Outlook på nytt.

Deaktivere mappekomprimering

 • Windows XP

  1. Åpne Min datamaskin.

  2. Dobbeltklikk en stasjon eller mappe.

  3. Høyreklikk mappen der du vil installere Business Contact Manager for Outlook.

   Dette er vanligvis C:\Documents and Settings\ [brukernavn] \Local Settings\Application innstillinger\Programdata\Microsoft\Business kontakt Manager\, der brukernavn er navnet på brukeren.

  4. Klikk Egenskaper.

  5. I kategorien Generelt klikker du Avansert.

  6. Fjern merket for Komprimer innhold for å spare diskplass, og klikk deretter OK.

 • Windows Vista

  1. Klikk Start, og klikk deretter Datamaskin.

  2. Høyreklikk stasjonen der du vil installere Business Contact Manager for Outlook, i Datamaskin-vinduet, og klikk deretter Egenskaper.

  3. Merk av for Komprimer innhold for å spare diskplass i kategorien Generelt, og klikk deretter OK.

Dekryptere en mappe

 • Windows XP eller Windows Vista

  1. Klikk Start, og klikk deretter Min datamaskin i Windows XP eller Datamaskin i Windows Vista.

  2. Dobbeltklikk stasjonen der du vil installere Business Contact Manager for Outlook.

  3. Høyreklikk mappen der du vil installere Business Contact Manager for Outlook. og klikk deretterEgenskaper. (Mappen er vanligvis c:\Programfiler\Microsoft filer\.)

  4. I kategorien Generelt klikker du Avansert.

  5. Fjern merket for Krypter innhold for å sikre data, og klikk deretter OK.

Hvis dekomprimering av mappen eller fjerning av krypteringen ikke løser problemet, kan du prøve å legge inn spørsmålet i diskusjonsgruppen for Business Contact Manager for Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

For mer hjelp, eller til å snakke med kundestøtte, kan du se Hjelp og støtte for Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alle språk) webområde. Kan påløpe.

Jeg fikk en melding om at det oppstod et problem.

Installasjon av SQL Server mislyktes eller en komponent ble ikke installert. Business Contact Manager for Outlook kan ikke fungere uten SQL Server-tjenesten eller komponenten som angis i meldingen.

Hvis installasjon av SQL Server mislyktes og knappen Send feilrapport er tilgjengelig i meldingen, trykker du knappen for å sende loggfilen som ble opprettet, til Microsoft. Loggfilene hjelper Microsoft å diagnostisere problemet.

Hvis det mangler en komponent, er forhåndsutgivelser eller tidligere versjoner av SQL Server-komponenter installert på datamaskinen. Den eksisterende versjonen hindrer at den nyere komponenten installeres. Bruk fremgangsmåten nedenfor for å fjerne den tidligere komponenten.

 • Windows XP

  1. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

  2. Klikk Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel, og klikk deretter Fjerne et program.

  3. Klikk navnene på programvaren med SQL i navnet, i listen Installerte programmer, eller klikk komponenten som ble angitt i meldingen. Klikk deretter Fjern.

   Gjenta trinnet ovenfor for å fjerne hvert element som inneholder SQL i navnet.

  4. Følg instruksjonene på skjermen.

 • Windows Vista

  1. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

  2. Klikk Avinstaller et program under Programmer i Kontrollpanel.

  3. Klikk navnene på programvaren med SQL i navnet, eller klikk komponenten som ble angitt i meldingen. Klikk deretter Avinstaller.

   Gjenta trinnet ovenfor for å fjerne hvert element som inneholder SQL i navnet.

  4. Følg instruksjonene på skjermen.

Jeg fikk melding om at kan ikke installere Business Contact Manager for Outlook 2007

Prøv følgende fremgangsmåter for å få mer informasjon om installasjonsproblemet.

 1. Se loggfilene

  Se i oppsummeringsloggfilen for Microsoft SQL Server 2005 om det oppstod en feil ved installasjon av SQL Server 2005 Express Edition. Se i MBSSetup-loggfilene da disse kan inneholde mer informasjon som hjelper deg å feilsøke installasjonsproblemer med Business Contact Manager for Outlook og andre komponenter.

  1. Loggfilene for SQL Server

   Oppsummeringsloggen for SQL Server er plassert i følgende mappe: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

   Hvis det er en feil, viser oppsummeringsloggen hvilken loggfil som inneholder mer informasjon om feilen. Se i loggfilen som det refereres til i oppsummeringsloggfilen.

  2. MBSSetup loggfiler

   1. Klikk Start.

   2. Skriv inn %temp% i Start søk-boksen, og trykk deretter ENTER.

   3. I Temp-mappen åpner du alle filer som begynner med MBSsetup, ved å dobbeltklikke på hver fil.

   4. Rull ned til slutten av hver fil for å se etter eventuelle feilkoder.

    Null (0) angir at en logget aktivitet har blitt utført riktig.

  3. Kontakt diskusjonsgruppen for Business Contact Manager for Outlook (microsoft.public.outlook.bcm) for å få hjelp med installasjonsproblemet ditt.

  4. Hvis loggfilene ikke inneholder noen feil eller feilkoder, prøver du å starte SQL-tjenesten manuelt. Se delen nedenfor for å få informasjon om hvordan du starter SQL-tjenesten.

 2. Starte SQL-tjenesten manuelt

  1. Klikk Start.

  2. Gjør ett av følgende:

   • I Windows XP høyreklikker du Min datamaskin, og deretter klikker du Behandle.

   • I Windows Vista høyreklikker du Datamaskin, og deretter klikker du Behandle.

  3. Klikk Tjenester og programmer.

  4. Dobbeltklikk Tjenester.

  5. Klikk SQL Server (MSSMLBIZ) i Tjenester-vinduet.

  6. Se i Status-kolonnen for å kontrollere at tjenesten SQL Server (MSSMLBIZ) ikke er startet.

  7. Klikk Start tjenesten på nytt.

  8. Lukk vinduet Datamaskinbehandling, og start deretter Outlook.

   Hvis SQL-tjenesten ikke starter, ser du etter informasjon i hendelsloggen i Hendelsesliste.

 3. Kontroller hendelseslogger i Hendelsesliste for informasjon.

  1. Gjør ett av følgende:

   • I Windows XP klikker du Start, og deretter klikker du Kjør.

   • I Windows Vista klikker du Start, og deretter klikker du i Start søk-boksen.

  2. Skriv inn eventvwr, og trykk deretter ENTER.

  3. Klikk Program- og tjenestelogger

  4. Klikk en logg som inneholder en hendelse, og klikk deretter Åpne i Handlinger-ruten.

  5. Klikk eventuelle nylig loggede advarsler eller feil for å åpne dem.

  6. Klikk kategorien Detaljer for å vise informasjon om hendelsen.

  7. Klikk Kopi i Handlinger-ruten, og klikk deretter Kopier detaljer som tekst.

  8. Legg in detaljer fra Hendelsesliste-loggen i diskusjonsgruppen for Business Contact Manager for Outlook (microsoft.public.outlook.bcm) for å få hjelp til å tolke problemet.

 4. Fjerne Business Contact Manager for Outlook 2003, og prøv deretter å installere Business Contact Manager for Outlook 2007.

  1. Microsoft Windows XP

   1. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

   2. Klikk Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel, og klikk deretter Fjerne et program.

   3. Klikk programvaren du vil fjerne, i listen Installerte programmer:

    • Business Contact Manager for Outlook 2007

    • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 eller Microsoft Office Outlook 2003 med Business Contact Manager Update som fjerner Business Contact Manager for Outlook 2003

   4. Klikk Fjern, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

    Obs!: Fjern ikke Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   5. Installer Business Contact Manager for Outlook 2007 på nytt.

  2. Windows Vista

   1. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

   2. Klikk Avinstaller et program under Programmer i Kontrollpanel.

   3. Klikk programvaren du vil fjerne, i listen Avinstaller eller endre et program:

    • Business Contact Manager for Outlook 2007

    • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 eller Microsoft Office Outlook 2003 med Business Contact Manager Update som fjerner Business Contact Manager for Outlook 2003

   4. Klikk Avinstaller/endre.

   5. Følg instruksjonene på skjermen.

    Obs!: Fjern ikke Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   6. Installer Business Contact Manager for Outlook 2007 på nytt.

 5. Fjerne registernøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business løsninger eCRM, og deretter installere Business Contact Manager for Outlook 2007.

  • Viktig!: Redigere registeret slik at det er en avansert datamaskin oppgave som vanligvis utføres av en administrator.

   1. Gjør ett av følgende:

    • Windows XP

     1. Klikk Start , og klikk deretter Kjør .

     2. Skriv inn regedit i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.

    • Windows Vista

     1. Klikk Start.

     2. Skriv inn regedit i Start søk-boksen, og trykk deretter ENTER.

   2. Dobbeltklikk følgende nøkler:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   3. Høyreklikk Business Solutions eCRM, og klikk deretter Slett.

   4. Start datamaskinen på nytt.

   5. Start Outlook.

 6. Opprette en ny Outlook-profil Hvis du vil se Hvis Business Contact Manager for Outlook starter med den nye profilen.

  Hvis du vil ha mer informasjon om profiler, kan du se Oversikt over Outlook e-postprofiler.

  1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

  2. Klikk Brukerkontoer, og klikk deretter E-post.

  3. Klikk Vis profiler.

  4. Klikk Spør om profil som skal brukes.

  5. Klikk Legg til.

  6. Skriv inn et navn på profilen, og klikk deretter OK.

  7. Legg til en e-postkonto som skal brukes i profilen. Følg instruksjonene på skjermen.

  8. Start Outlook på nytt, og klikk deretter den nye profilen.

  9. Hvis oppstartsveiviseren for Business Contact Manager for Outlook åpnes, avbryter du veiviseren, og deretter lukker du Outlook.

  10. Fjern Business Contact Manager for Outlook fra den andre profilen.

   Hvordan?

   1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

   2. Klikk Brukerkontoer, og klikk deretter E-post.

   3. Klikk Datafiler.

    Hvis det er mer enn én profil som er installert på datamaskinen, kan du fjerne Business Contact Manager fra hver profil.

   4. Klikk Business Contact Manager, og klikk deretter Fjern.

   5. Klikk Lukk.

  11. Start Outlook på nytt.

Jeg fikk en melding om at jeg ikke har en gyldig lisens til å bruke Business Contact Manager for Outlook

Hvis du bruker en prøveversjon av 2007 Office-programserien, kan være utløpt tidsperioden for prøveversjon av. Se Hjelp og støtte for Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alle språk) webområde kontakte kundestøtte. Kan påløpe.

Til toppen av siden

Hvor finner jeg Business Contact Manager for Outlook?

Menylinjen i Outlook omfatter Business Contact Manager Hvis det er installert og konfigurert eller aktivert.

Hvilke versjoner av 2007 Office System omfatter Business Contact Manager for Outlook ?

Installasjons-CD for Business Contact Manager for Outlook er den andre CD, CD2. Det er inkludert i følgende Microsoft Office-programseriene:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Microsoft Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Obs!: Business Contact Manager for Outlook er ikke inkludert i Microsoft Office Professional Plus 2007.

Prøveversjoner av Microsoft Office Professional 2007 og Microsoft Office Small Business 2007, som omfatter Business Contact Manager for Outlook, er tilgjengelige på webområdet for Microsoft Office Online. Se etter enda en kobling til å installere en prøveversjon av Business Contact Manager for Outlook.

Obs!: Outlook 2007 må være installert før du installerer Business Contact Manager for Outlook 2007. Installasjon av Business Contact Manager for Outlook 2007 med Outlook 2003 støttes ikke.

Til toppen av siden

Konfigurere eller aktivere Business Contact Manager for Outlook

Jeg ser ikke Konfigurer Business Contact ManagerHjelp-menyen.

Du kontrollere at Business Contact Manager for Outlook er installert?

Hvis det er det, kan en komponent av Business Contact Manager for Outlook som viser kommandoen Konfigurer Business Contact Manager være deaktivert. Bruk følgende fremgangsmåte for å vise kommandoen:

 1. Klikk Klareringssenter Verktøy-menyen i Outlook.

 2. Klikk Tillegg.

 3. COM-tillegg vises i Behandle-boksen. Klikk Start.

 4. Merk av for Business Contact Manager for Outlook i listen Tilgjengelige tillegg, og klikk deretter OK.

 5. Kontroller at kommandoen Konfigurer Business Contact Manager vises på Hjelp-menyen.

  Obs!: Outlook 2007 må være installert før du installerer Business Contact Manager for Outlook 2007. Installasjon av Business Contact Manager for Outlook 2007 med Outlook 2003 støttes ikke.

Til toppen av siden

Er Business Contact Manager for Outlook installert?

Menylinjen i Outlook omfatter Business Contact Manager Hvis det er installert og konfigurert eller aktivert.

Jeg er ikke sikker på om Business Contact Manager for Outlook er installert

 1. Kontroller at Business Contact Manager for Outlook er installert.

  Hvordan?

  Microsoft Windows XP

  1. Klikk KontrollpanelStart-menyen. 

  2. Klikk Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel, og klikk deretter Legg til eller fjern programmer på nytt.

  3. Se etter om Business Contact Manager for Outlook 2007 vises i listen Installerte programmer.

  Windows Vista

  1. Klikk KontrollpanelStart-menyen. 

  2. Klikk Programmer i Kontrollpanel, og klikk deretter Programmer og funksjoner.

  3. Kontroller om Business Contact Manager for Outlook 2007 vises på siden Avinstaller eller endre et program.

 2. Hvis Business Contact Manager for Outlook 2007 ikke vises i listen Installerte programmer, gjør du ett av følgende:

  1. Hvis du har Business Contact Manager for Outlook 2007-CD-en, installerer du programvaren derfra.

  2. Hvis du fikk Business Contact Manager for Outlook da du kjøpte datamaskinen (og derfor ikke har noen CD), må du aktivere Business Contact Manager for Outlook.

   Hvordan?

   1. Klikk Konfigurer Business Contact ManagerHjelp-menyen i Outlook.

    Oppstartsveiviseren vises.

   2. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere Business Contact Manager for Outlook.

Business Contact Manager for Outlook er på programmer-menyen, men den vises ikke i Outlook

Hvis du fikk Business Contact Manager for Outlook da du kjøpte datamaskinen, må du konfigurere Business Contact Manager for Outlook.

Hvordan?

 • Klikk Konfigurer Business Contact ManagerHjelp-menyen i Outlook, og følg deretter instruksjonene i oppstartsveiviseren.

Til toppen av siden

Visninger, menyer og verktøylinjer for Business Contact Manager for Outlook

Når installasjonen Business Contact Manager for Outlook endres min Outlook menyer, kommandoer og mapper

Når du installerer Business Contact Manager for Outlook, settes en Business Contact Manager-mappen automatisk opp for deg, med undermapper for din konto, Forretningskontakten, salgsmuligheten, Markedsføringskampanje eller oppføringer for Forretningsprosjekter.

En Business Contact Manager-meny legges til menylinjen, og Business Contact Manager for Outlook kommandoene blir lagt til fil -menyen.

Det legges også til en Business Contact Manager-verktøylinje med snarveier til ofte brukte mapper og oppgaver.

Jeg kan ikke se Navigasjonsruten

Hvis du vil vise NavigasjonsrutenVis-menyen, pek på Navigasjonsruten, og klikk deretter Normal eller skjult.

Når du skal lukke navigasjonsruten, peker du på NavigasjonsruteVis-menyen, og klikker Av.

Jeg ser ikke Business Contact Manager-mappen

Åpne mappelisten

 1. Klikk MappelisteGå til-menyen.

 2. I mappelisten, kan du se etter mappen Business Contact Manager, som er plassert under Personlige mapper i Outlook.

Jeg kan ikke se verktøylinjen Business Contact Manager

Verktøylinjen for Business Contact Manager vises i Outlook når Business Contact Manager for Outlook er installert og aktivert.

 1. Kontroller at Business Contact Manager for Outlook er installert.

  Hvordan?

  Microsoft Windows XP

  1. Klikk KontrollpanelStart-menyen. 

  2. Klikk Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel, og klikk deretter Legg til eller fjern programmer på nytt.

  3. Se etter om Business Contact Manager for Outlook 2007 vises i listen Installerte programmer.

  Windows Vista

  1. Klikk KontrollpanelStart-menyen. 

  2. Klikk Programmer i Kontrollpanel, og klikk deretter Programmer og funksjoner.

  3. Kontroller om Business Contact Manager for Outlook 2007 vises på siden Avinstaller eller endre et program.

 2. Hvis Business Contact Manager for Outlook 2007 ikke vises i listen Installerte programmer, gjør du ett av følgende:

  1. Hvis du har Business Contact Manager for Outlook 2007-CDen, installerer du fra denne.

  2. Hvis du fikk Business Contact Manager for Outlook da du kjøpte datamaskinen (og derfor ikke har noen CD), må du aktivere Business Contact Manager for Outlook.

   Hvordan?

   • Klikk Konfigurer Business Contact ManagerHjelp-menyen i Outlook, og følg deretter instruksjonene i oppstartsveiviseren.

Til toppen av siden

Installere Business Contact Manager for Outlook med et annet språk

Du installerer en versjon av Business Contact Manager for Outlook på et språk som er forskjellig fra språket som er valgt for andre Office-programmer

Den anbefalte løsningen er å installere Business Contact Manager for Outlook med samme språk som er valgt for de andre Office-programmene.

Prøv følgende hvis denne løsningen ikke er mulig:

 • Hvis datamaskinen kjører Windows XP, logger du på som administrator før du installerer versjonen av Business Contact Manager for Outlook med et annet språk.

 • Hvis datamaskinen kjører Windows Vista, høyreklikker du programikonet eller filnavnet og velger Kjør som administrator når du installerer Business Contact Manager for Outlook.

Når du installerer programmet som administrator, kan du få tillatelse til å installere en annen språkversjon.

Til toppen av siden

Oppgradere fra Microsoft Office 2003 til 2007 Office-systemet

Business Contact Manager for Outlook menyer og kommandoer forsvunnet fra Outlook etter at jeg oppgraderte Microsoft Office 2003 til 2007 Office System.

Business Contact Manager for Outlook 2003 er installert på datamaskinen. Det er ikke kompatibelt med Outlook 2007. Du må installere Business Contact Manager for Outlook 2007 for å få tilgang til Business Contact Manager-databasen.

Installasjonsveiviseren for Business Contact Manager for Outlook 2007 fjerner Business Contact Manager for Outlook 2003 for deg.

Installasjons-CD for Business Contact Manager for Outlook er inkludert i følgende Microsoft Office-programseriene:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Microsoft Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Obs!: Lukk Outlook før du installerer Business Contact Manager for Outlook 2007.

Informasjonen i Business Contact Manager-databasen er intakt. neste gang du starter Outlook etter å ha installert Business Contact Manager for Outlook 2007, flyttes eller overføres den eldre databasen til den nye når oppstartsveiviseren kjøres.

Til toppen av siden

Oppgradere fra Business Contact Manager for Outlook 2003 til Business Contact Manager for Outlook 2007

Jeg prøver å oppgradere fra Business Contact Manager for Outlook 2003 til Business Contact Manager for Outlook 2007, men installasjonsprogrammet stopper før den er fullført.

Installasjonsprogrammet for Business Contact Manager for Outlook 2007 fjerner automatisk Business Contact Manager for Outlook 2003, oppdaterer Outlook-profilen din og installerer Business Contact Manager for Outlook 2007 med mindre Outlook kjører under installasjonen.

Hvis installasjonsprogrammet ikke fullfører, prøver du fremgangsmåten nedenfor og kjører installasjonen på nytt:

 • Lukk Outlook, inkludert eventuelle påminnelser, og slå også av eller koble fra eventuelle mobile enheter som synkroniserer med Outlook.

 • Fjern Business Contact Manager for Outlook 2003 ved å bruke Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.

  Hvordan?

  1. I Windows XP klikker du Start, og deretter klikker du Kontrollpanel.

  2. Dobbeltklikk Legg til eller fjern programmer .

  3. Klikk Business Contact Manager for Outlook 2003, og klikk deretter Fjern.

 • Viktig!: Trinnet nedenfor krever at du har redigert registret som er en oppgave i en avansert datamaskin. Det anbefales at oppgaven er utført av en administrator. For mer informasjon om registret, kan du se Windows Hjelp og støtte.

  Slett registernøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business Solutions eCRM.

  Hvordan?

  1. I Windows XP klikker du Start, og deretter klikker du Kjør.

  2. Skriv inn regedit i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.

  3. Dobbeltklikk følgende nøkler:

   • HKEY_LOCAL_MACHINE

   • SOFTWARE

   • Microsoft

  4. Høyreklikk Business Solutions eCRM, og klikk deretter Slett.

Jeg har oppgradert Business Contact Manager for Outlook 2003 til Business Contact Manager for Outlook 2007, men jeg kan ikke se Business Contact Manager for Outlook menyer

Installasjonsprogrammet fjernet ikke den gamle Business Contact Manager-datafilen fra Outlook-profilen din, så du må gjøre det manuelt. Etter at du har åpnet Outlook, må du også manuelt åpne oppstartsveiviseren for å konfigurere Business Contact Manager.

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å fjerne datafilen.

Business Contact Manager-dataene er intakte. Fjerning av datafilen sletter ikke Business Contact Manager-dataene.

 1. I Windows XP klikker du Start, og deretter klikker du Kontrollpanel.

 2. Klikk E-post.

 3. Klikk Datafiler.

  Hvis det er mer enn én profil som er installert på datamaskinen, kan du fjerne Business Contact Manager fra hver profil.

 4. Klikk Business Contact Manager, og klikk deretter Fjern.

 5. Klikk Lukk.

Bruk følgende fremgangsmåte for å åpne oppstartsveiviseren:

 1. Start Outlook.

 2. Klikk Konfigurer Business Contact ManagerHjelp-menyen.

  Oppstartsveiviseren vises.

 3. Følg instruksjonene på skjermen.

Jeg får melding om, databasen ble ikke overført når du har valgt en eksisterende database

Prøv å bruke databasen på nytt ved å velge Velg en eksisterende database i oppstartsveiviseren.

Hvis du fortsetter å motta meldingen Databasen ble ikke overført, kan du prøve følgende:

 1. Avinstaller Business Contact Manager for Outlook 2007.

  Hvordan?

  1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

  2. Klikk Legg til eller fjern programmer, og klikk deretter Fjerne et program.

  3. Klikk Business Contact Manager for Outlook 2007, og klikk deretter Fjern.

 2. Installer Business Contact Manager for Outlook 2003 på nytt.

 3. Klikk Velg en database i oppstartsveiviseren, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

 4. Eksporter all informasjonen i Business Contact Manager for Outlook 2003-databasen.

  Hvordan?

  1. Velg Import og eksport på Fil-menyen, og klikk deretter Business Contact Manager for Outlook.

  2. Klikk Eksporter fil.

  3. Klikk Business Contact Manager-data (*.bcm), og følg deretter instruksjonene på skjermen.

   Obs!: Fjern ikke Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) hvis den er inkludert i listen av Business Contact Manager for Outlook 2007-komponenter for fjerning.

 5. Installer Business Contact Manager for Outlook 2007.

 6. Klikk Opprett en ny database i oppstartsveiviseren, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

 7. Velg Import og eksportFil-menyen, og klikk deretter Business Contact Manager for Outlook.

 8. Klikk Importer fil.

 9. Klikk Business Contact Manager-data (*.bcm), og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Til toppen av siden

Fjerne Business Contact Manager for Outlook

Jeg vil fjerne, avinstallere eller deaktivere Business Contact Manager for Outlook

Du kan deaktivere Business Contact Manager for Outlook ved å avinstallere programmet.

Bruk en av følgende fremgangsmåter:

 • Microsoft Windows XP

  1. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

  2. Dobbeltklikk Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.

  3. Klikk Business Contact Manager for Outlook 2007 i listen Installerte programmer og oppdateringer.

  4. Klikk Fjern, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) kan også vises i listen av Business Contact Manager for Outlook 2007-komponenter for fjerning. Hvis du vil frigjøre plass hvis andre programmer ikke bruker den, kan du fjerne SQL Server 2005 Express.

 • Windows Vista

  1. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

  2. Klikk Programmer og funksjoner i Kontrollpanel.

  3. Klikk Business Contact Manager for Outlook 2007 på siden Avinstaller eller endre et program.

  4. Klikk Avinstaller/endre.

  5. Følg instruksjonene på skjermen.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) kan også vises i listen av Business Contact Manager for Outlook 2007-komponenter for fjerning. Hvis du vil frigjøre plass hvis andre programmer ikke bruker den, kan du fjerne SQL Server 2005 Express.

Jeg ønsker å fjerne Business Contact Manager for Outlook slik at jeg kan installere eller installere Business Contact Manager for Outlook 2007 på nytt.

 • Microsoft Windows XP

  1. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

  2. Dobbeltklikk Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.

  3. Klikk programvaren du vil fjerne, i listen Installerte programmer og oppdateringer:

   • Business Contact Manager for Outlook 2007

   • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 eller Microsoft Office Outlook 2003 med Business Contact Manager Update som fjerner Business Contact Manager for Outlook 2003

  4. Klikk Fjern, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

   Obs!: Fjern ikke Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) hvis den er inkludert i listen av Business Contact Manager for Outlook 2007-komponenter for fjerning.

  5. Installer Business Contact Manager for Outlook 2007 på nytt.

 • Windows Vista

  1. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

  2. Klikk Programmer og funksjoneri Kontrollpanel.

  3. Klikk programvaren du vil fjerne, i listen Avinstaller eller endre et program:

   • Business Contact Manager for Outlook 2007

   • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 eller Microsoft Office Outlook 2003 med Business Contact Manager Update som fjerner Business Contact Manager for Outlook 2003

  4. Klikk Avinstaller/endre.

  5. Følg instruksjonene på skjermen.

   Obs!: Fjern ikke Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) hvis den er inkludert i listen av Business Contact Manager for Outlook 2007-komponenter for fjerning.

  6. Installer Business Contact Manager for Outlook 2007 på nytt.

I noen få tilfeller kan ikke Business Contact Manager for Outlook 2007 installeres på nytt. Hvis det skjer, prøver du å fjerne registernøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business Solutions eCRM ved å bruke fremgangsmåten nedenfor. Start datamaskinen på nytt, og start deretter Outlook på nytt.

Hvordan?

 • Viktig!: Redigere registeret slik at det er en avansert datamaskin oppgave som vanligvis utføres av en administrator. Hvis du vil ha mer informasjon om registret, kan du se Windows Hjelp og støtte.

  • Windows XP

   1. Klikk Start , og klikk deretter Kjør .

   2. Skriv inn regedit i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.

   3. Dobbeltklikk følgende nøkler:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   4. Høyreklikk Business Solutions eCRM, og klikk deretter Slett.

   5. Start datamaskinen på nytt.

   6. Start Outlook.

  • Windows Vista

   1. Klikk Start.

   2. Skriv inn regedit i Start søk-boksen.

   3. Dobbeltklikk følgende nøkler:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   4. Høyreklikk Business Solutions eCRM, og klikk deretter Slett.

   5. Start datamaskinen på nytt.

   6. Start Outlook.

Til toppen av siden

Se etter informasjon om Business Contact Manager for Outlook 2003

Jeg ser etter informasjon om Business Contact Manager for Outlook 2003

For informasjon om Business Contact Manager for Outlook 2003, kan du se Installere Business Contact Manager for Outlook 2003.

Obs!: Outlook 2007 må være installert før du installerer Business Contact Manager for Outlook 2007. Installasjon av Business Contact Manager for Outlook 2007 med Outlook 2003 støttes ikke.

Til toppen av siden

Flere ressurser

Pass på at du også kontrollere Business Contact Manager for Outlook-teamet blogg (http://blogs.msdn.com/bcm) for informasjon om Business Contact Manager.

Få hjelp fra andre brukere ved å gå til diskusjonsgruppen for Business Contact Manager for Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

For mer hjelp, eller til å snakke med kundestøtte, kan du se Hjelp og støtte for Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alle språk) webområde. Kan påløpe.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×