Feilsøking i forbindelse med tegnede objekter

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Utseende

Linjene i tegningen er ujevne.

 • Krumme linjer, og rette linjer som ikke er fullstendig loddrette eller vannrette, vil ha en viss grad av ujevnhet på skjermen. Kurvene vil være jevne når de skrives ut.

 • To verktøy på tegneverktøylinjen (autofigurer-menyen, undermenyen linjer ), kurve verktøyet Knappesymbol og Frihåndsform verktøyet Knappesymbol , også gir jevnere enn å bruke Frihånd Knapp -verktøyet.

 • Forsøk å øke forstørrelsen (kommandoen ZoomVis-menyen). Det er enklere å tegne detaljer ved 200 prosent.

 • Forsøk å stille inn musen på den laveste pekehastigheten som er tilgjengelig i kontrollpanelet for Windows. Du har bedre kontroll når du tegner ved lav hastighet.

 • Du kan justere formen på frihåndstegninger slik at de blir jevnere. Klikk figuren, klikk Rediger punktTegne-menyen(tegneverktøylinjen) slik at ytterpunkter vises, og flytt dem deretter. Pass på å øke forstørrelsen (kommandoenZoom, visning-menyen) til 200 prosent.

 • Du kan jevne ut frihåndsfigurer ved å fjerne enkelte ytterpunkt. Velg formen, og velg Rediger punktTegne-menyen slik at ytterpunktene vises. Pek på ytterpunktet du vil slette, og trykk deretter CTRL når du klikker punktet.

Fargene i objektet er ikke jevn.

 • Kontroller at forstørrelsen (kommandoen ZoomVis-menyen) er satt til 100 prosent. Fargeleggingsmønstre kan virke fordreid ved forminskning eller forstørrelse.

 • Hvis skjermen bare kan vise 16 farger, kan det hende at skyggeleggingen virker ujevn. Skyggelegging vises best på skjermer som viser 256 eller flere farger.

Frihåndsobjekter jeg har tegnet, justeres ikke jevnt.

I stedet for å bruke kommandoen Juster og fordelTegne-menyen (på tegneverktøylinjen), kan du forsøke å justere objektene ved å flytte dem.

 • Bruk Skyv-verktøyene på Tegne-menyen til å flytte objektene 1 piksel om gangen.

 • Hvis kommandoen Til rutenett (på Tegne-menyen, undermenyen Fest) er valgt, kan du slå den av midlertidig ved å trykke ALT mens du drar en frihåndsform.

Tekst i et tegnet objekt ikke rotere eller vende.

I Microsoft Graph flyttes tekst som er knyttet til en autofigur med figuren, men den vil ikke rotere eller vende, for eksempel dukker opp i en vinkel eller opp-ned, når du roterer eller vender figuren. Hvis du vil endre plasseringen av tekst i en figur, klikker du kantlinjen på figuren, klikker du autofigurFormat-menyen, og velg deretter de ønskede alternativene i kategoriene Justering og Marger.

Tegning

Det er vanskelig å styre frihåndstegningen.

 • Forsøk å øke forstørrelsen (kommandoen ZoomVis-menyen). Det er enklere å tegne detaljer ved 200 prosent.

 • Bruk Frihåndsform verktøyet Knappesymboltegneverktøylinjen (autofigurer-menyen, undermenyen linjer ) i stedet for Frihånd verktøyet Knapp .

 • Forsøk å stille inn musen på den laveste pekehastigheten som er tilgjengelig i kontrollpanelet for Windows. Du har bedre kontroll når du tegner ved lav hastighet.

Flytte og merke

Jeg har delt opp en gruppe med tegnede objekter og kan ikke gruppere dem på nytt.

Hvis du arbeider med flere grupper tegnede objekter, må du passe på å velge et tegnet objekt i gruppen du vil gruppere på nytt. Hvis du lukker Microsoft Graph og senere vil gruppere objektene på nytt, merker du objektene ved å holde nede SKIFT mens du klikker hvert objekt, og deretter velger du GrupperTegne-menyen (tegneverktøylinjen).

Når jeg prøver å flytte et tegnet objekt, endrer størrelse, eller omvendt.

 • Hvis du vil flytte en autofigur som ikke er knyttet til den tekst, drar du figuren eller kantlinjen på figuren, men ikke en skaleringshåndtak eller justeringshåndtak. Hvis autofiguren har en tilknyttet tekst, eller hvis den ikke har fyll (for eksempel viser bare omrisset av figuren), drar du kantlinjen. Hvis du klikker brødteksten i en figur som er knyttet tekst, merker du teksten.

 • Hvis du vil endre størrelsen på en merket autofigur, drar du et av skaleringshåndtakene eller justeringshåndtaket. Hvis du drar midten av av eller rammen for en figur, merker du enten tekst i figuren eller flytter figuren i stedet for å endre størrelsen på figuren.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×