Feilsøke databaseoperasjoner i Business Contact Manager

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I denne artikkelen

Kan ikke opprette en database i Business Contact Manager - databasen er opprettet mislykkes

SQL Server-problemer

Komprimert stasjon, gjest-kontoen og manglende oppstartsveiviseren problemer

Kan ikke starte Business Contact Manager for Outlook

Kan ikke åpne database - påloggingen mislyktes

Kan ikke koble til datamaskinen eller delte Business Contact Manager-databasen

Kan ikke gjenopprette en Business Contact Manager-database

SQL Server ikke installerer eller starter

Kan ikke overføre Business Contact Manager-databasen

Kan ikke laste Business Contact Manager-databasen

Fjerne Business Contact Manager for Outlook

Business Contact Manager-mappene mangler

Hvor er Business Contact Manager-databasen?

Installere Business Contact Manager for Outlook på en server

Oppføringer og elementer sorteres ikke riktig

Import av forretningsdata

Bare arbeidsgruppeproblemer

Flere ressurser

Kan ikke opprette en Business Contact Manager-database – opprettelse av database mislykkes

Business Contact Manager-databasen bruker Microsoft SQL Server Express, en redusert versjon av Microsoft SQL Server. Hvis SQL Server ikke er tilgjengelig, kan du ikke opprette en database. Det kan være ulike årsaker til at SQL Server-tjenesten ikke er tilgjengelig.

Bruk listen med SQL Server-scenarier nedenfor til å løse problemet. Bruk fremgangsmåten som ser ut til å passe best for problemet du har.

SQL Server-problemer

Starte SQLServer

Hvis du ser meldingen nedenfor, utfører du prosessen for å starte SQL Server-tjenesten.

 • Opprettelse av database mislykkes

 • Kan ikke opprette Business Contact Manager-databasen fordi SQL Server-tjenesten (Business Contact Manager-databasetjenesten) ikke kjører. Start tjenesten, og start deretter Outlook på nytt for å starte oppstartsveiviseren igjen.

 • Kan ikke koble til den lokale Business Contact Manager-databasen fordi SQL Server-tjenesten (Business Contact Manager-databasetjenesten) ikke kjører. Du kan koble til en Business Contact Manager-database som er lagret på en annen datamaskin.

 • Kan ikke starte Business Contact Manager fordi SQL Server-tjenesten (Business Contact Manager-databasetjenesten) ikke kjører.

  Start SQL Server-tjenesten

  Windows XP

  1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

  2. Klikk Ytelse og vedlikehold.

  3. Klikk Administrative verktøy, og dobbeltklikk Tjenester.

  4. Rull ned til SQL Server (MSSMLBIZ), klikk tjenesten, og klikk deretter Start.

  Windows Vista

  1. Klikk Start-knappen, og klikk deretter Alle programmer.

  2. Klikk Microsoft SQL Server 2005, pek på Configuration Tools, og klikk deretter SQL Service Configuration Manager.

  3. Klikk SQL Server 2005 Services i venstre rute i vinduet SQL Service Configuration Manager.

  4. Høyreklikk SQL Server (MSSMLBIZ) i den høyre ruten, og klikk deretter Start.

  5. Åpne Microsoft Outlook på nytt. Det skal nå være mulig å koble til Business Contact Manager-databasen.

   Hvis du vil ha mer informasjon om Microsoft SQL Server Express, kan du gå til webområdet for Microsoft Kundestøtte, og se Knowledge Base.

Til toppen av siden

Gi brukerkontoen som logger seg på SQL Server-tjenesten tilgangstillatelse til mappen i Business Contact Manager

Som standard logges SQL Server-tjenesten på ved å bruke brukerkontoen Network Service til å få tilgang til mappen Business Contact Manager for å opprette en database. Hvis en database ikke kan opprettes, kan det hende at brukerkontoen Network Service ikke har tillatelse til å logge på SQL Server.

En annen bruker kan logge på SQL Server. Hvis en annen konto enn brukerkontoen Network Service logger på SQL Server, må kontoen tildeles lese-og skrivetilgang for å få tilgang til mappen Business Contact Manager.

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å gi kontoen som logger på SQL Server-tjenesten (brukerkontoen Network Service eller en annen brukerkonto), tilgang til mappen Business Contact Manager:

Windows XP

 1. Klikk Start , og velg deretter Min datamaskin .

 2. Åpne mappen Business Contact Manager ved å dobbeltklikke på hver mappe i følgende bane:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

  Her er [brukernavn] navnet på mappen til brukerkontoen som ikke kan opprette databasen.

  Obs!: Banen er til standardplasseringen av mappen Business Contact Manager. Enkelte av mappene i banen er som standard skjult. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser skjulte mapper, kan du se Hjelp og støtte.

 3. Høyreklikk mappen Business Contact Manager, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Velg kategorien Sikkerhet , og klikk deretter Legg til.

  Obs!: Kategorien Sikkerhet er ikke tilgjengelig hvis datamaskinen er medlem av en arbeidsgruppe i stedet for en domene. Se Hjelp og støtte for Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alle språk) webområde kontakte kundestøtte. Kan påløpe.

 5. Skriv Network Service eller navnet på brukerkontoen som skal brukes til å logge på SQL Server, i boksen Skriv inn objektnavnene som skal velges i dialogboksen Velg brukere, datamaskiner eller grupper, og klikk deretter Kontroller navn.

 6. Klikk OK.

 7. Klikk Network Service eller navnet på brukerkontoen som skal brukes til å logge på SQL Server, i kategorien Sikkerhet.

  Obs!: Kategorien Sikkerhet er ikke tilgjengelig hvis datamaskinen er medlem av en arbeidsgruppe i stedet for en domene. Se Hjelp og støtte for Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alle språk) webområde kontakte kundestøtte. Kan påløpe.

 8. Merk av for henholdsvis Lese og Skrive, og klikk deretter OK.

Windows Vista

 1. Klikk Start, og klikk deretter Datamaskin.

 2. Åpne mappen Business Contact Manager ved å dobbeltklikke på hver mappe i følgende bane:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

  Her er [brukernavn] navnet på mappen til brukerkontoen som ikke kan opprette en database.

  Obs!: Banen er til standardplasseringen av mappen Business Contact Manager. Enkelte av mappene i banen er som standard skjult. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser skjulte mapper, kan du se Hjelp og støtte.

 3. Høyreklikk mappen Business Contact Manager, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Velg kategorien Sikkerhet , og klikk deretter Rediger.

 5. Klikk Legg til i dialogboksen Tillatelser for Business Contact Manager.

 6. Skriv Network Service eller navnet på brukerkontoen som skal brukes til å logge på SQL Server, i boksen Skriv inn objektnavnene som skal velges i dialogboksen Velg brukere, datamaskiner eller grupper, og klikk deretter Kontroller navn.

 7. Klikk OK.

 8. Klikk Network Service eller navnet på brukerkontoen som skal brukes til å logge på SQL Server, i kategorien Sikkerhet.

 9. Merk av for Lese og Skrive i Tillat-kolonnen, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Gi Nettverkstjeneste bruker kontoen full kontroll-tillatelse til mappen MSSQL.1\Data

Hovedfilene for Business Contact Manager-databasen, Master.mdf og Mastlog.ldf, er plassert i mappen C:\Programfiler\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data. Brukerkontoen Network Service som logger på SQL Server, har noen ganger ikke tillatelse til å lese beholderne for privatnøkler, og dermed kan databasen ikke opprettes.

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å gi brukerkontoen Network Service full kontroll over mappen MSSQL.1\Data.

Windows XP

 1. Klikk Start , og velg deretter Min datamaskin .

 2. Dobbeltklikk hver mappe i følgende bane for å åpne dem:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Høyreklikk Data-mappen, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Velg kategorien Sikkerhet , og klikk deretter Legg til.

  Obs!: Kategorien Sikkerhet er ikke tilgjengelig hvis datamaskinen er medlem av en arbeidsgruppe i stedet for en domene. Se Hjelp og støtte for Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alle språk) webområde kontakte kundestøtte. Kan påløpe.

 5. Skriv Network Service i boksen Skriv inn objektnavnene som skal velges i dialogboksen Velg brukere, datamaskiner eller grupper, og klikk deretter Kontroller navn.

 6. Klikk OK.

 7. Klikk Network Service i kategorien Sikkerhet.

  Obs!: Kategorien Sikkerhet er ikke tilgjengelig hvis datamaskinen er medlem av en arbeidsgruppe i stedet for en domene. Se Hjelp og støtte for Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alle språk) webområde kontakte kundestøtte. Kan påløpe.

 8. Merk av for Full kontroll i Tillat-kolonnen, og klikk deretter OK.

Windows Vista

 1. Klikk Start, og klikk deretter Datamaskin.

 2. Dobbeltklikk hver mappe i følgende bane for å åpne dem:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Høyreklikk Data-mappen, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Velg kategorien Sikkerhet , og klikk deretter Rediger.

 5. Klikk Legg til i dialogboksen Tillatelser for data.

 6. Skriv Network Service i boksen Skriv inn objektnavnene som skal velges i dialogboksen Velg brukere, datamaskiner eller grupper, og klikk deretter Kontroller navn.

 7. Klikk OK.

 8. Klikk Network Service i kategorien Sikkerhet.

 9. Merk av for Full kontroll i Tillat-kolonnen, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Protokoll for SQL Server ikke er aktivert (bare Windows Vista)

Protokollen Named Pipe for SQL Server er deaktivert. Dette problemet oppstår noen ganger når Windows Vista brukes. Bruk følgende fremgangsmåte for å aktivere protokollen.

 1. Klikk Start-knappen, og klikk deretter Alle programmer.

 2. Klikk Microsoft SQL Server 2005, pek på Configuration Tools, og klikk deretter SQL Service Configuration Manager.

 3. Klikk SQL Server 2005 Network Configuration i SQL Service Configuration Manager, og klikk deretter Protocols for MSSMLBIZ.

 4. Dobbeltklikk Navngitte datakanaler i høyre rute.

 5. Klikk pilen til høyre for Aktivert i dialogboksen Egenskaper for navngitte datakanaler, og velg deretter Ja.

  Lukk vinduet SQL Service Configuration Manager, og start deretter Outlook for å fullføre oppstartsveiviseren og opprette databasen.

Til toppen av siden

Bruke lokalt System-brukerkonto til å logge på SQL Server

Hvis du etter å ha fulgt fremgangsmåtene ovenfor, fremdeles ikke kan opprette en database fordi SQL Server-tjenesten ikke vil starte, bruker du brukerkontoen Local System til å logge på SQL Server.

Windows XP

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Ytelse og vedlikehold.

 3. Klikk Administrative verktøy, og dobbeltklikk Tjenester.

 4. Høyreklikk SQL Server (MSSMLBIZ), og klikk deretter Egenskaper.

 5. Velg kategorien Log On, og klikk deretter Local System-kontoen.

 6. Start Outlook, og fullfør deretter oppstartsveiviseren.

Windows Vista

 1. Klikk Start-knappen, og klikk deretter Alle programmer.

 2. Klikk Microsoft SQL Server 2005, pek på Configuration Tools, og klikk deretter SQL Service Configuration Manager.

 3. Klikk SQL Server 2005 Services i vinduet SQL Service Configuration Manager.

 4. Høyreklikk SQL Server (MSSMLBIZ) i den høyre ruten, og klikk deretter Egenskaper.

 5. Velg kategorien Log On, klikk pilen under Built-in account, og klikk deretter Local System

 6. Start Outlook, og fullfør deretter oppstartsveiviseren.

Se Hjelp og støtte for Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alle språk) webområde kontakte kundestøtte. Kan påløpe.

Til toppen av siden

Problemer med komprimert stasjon, gjestekonto og manglende oppstartsveiviser

Komprimert stasjon eller en mappe

På NTFS-filsystemstasjoner komprimeres mappen der databasen installeres. Business Contact Manager-database kan ikke opprettes i en komprimert mappe som har blitt opprettet på en stasjon med TE000129554-filsystemet. Filkomprimeringsinnstillingen må deaktiveres for Business Contact Manager-mappen for at du skal kunne opprette databasen.

Obs!: Du må være pålogget som administrator for å kunne aktivere eller deaktivere komprimering.

Deaktivere mappekomprimering

 1. Åpne Min datamaskin.

 2. Dobbeltklikk en stasjon eller mappe.

 3. Høyreklikk mappen der du vil installere Business Contact Manager for Outlook. (Dette er vanligvis C:\Documents and Settings\ [brukernavn] \Local Settings\Application innstillinger\Programdata\Microsoft\Business kontakt Manager\.)

 4. Klikk Egenskaper.

 5. I kategorien Generelt klikker du Avansert.

 6. Fjern merket for Komprimer innhold for å spare diskplass, og klikk deretter OK.

  Når du har deaktivert mappekomprimeringen, kan du prøve å opprette databasen på nytt.

Du har logget på Outlook ved hjelp av en gjestekonto

Som gjestebruker har du ikke tillatelse til å opprette Business Contact Manager-databaser.

Jeg har installert Business Contact Manager for Outlook, men jeg ble ikke bedt om å opprette en ny database

Oppstartsveiviseren kjøres automatisk første gang du starter Outlook etter at du har installert og aktivert Business Contact Manager for Outlook. Hvis du velger å kjøre oppstartsveiviseren, får du valget mellom å opprette en ny Business Contact Manager-database eller velge en eksisterende database.

 1. Kontroller at Business Contact Manager for Outlook er installert.

  Hvordan?

  Microsoft Windows XP

  1. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

  2. Klikk Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel, og klikk deretter Fjerne et program.

  3. Se etter om Business Contact Manager for Outlook 2007 vises i listen Installerte programmer.

  Windows Vista

  1. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

  2. Klikk Avinstaller et program under Programmer i Kontrollpanel.

  3. Kontroller om Business Contact Manager for Outlook 2007 vises på siden Avinstaller eller endre et program.

 2. Hvis Business Contact Manager for Outlook 2007 ikke vises i listen Installerte programmer, gjør du ett av følgende:

  1. Hvis du har Business Contact Manager for Outlook 2007-CD-en, installerer du programmet derfra.

   Installasjons-CD for Business Contact Manager for Outlook er inkludert i følgende Microsoft Office-programseriene: Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Small Business 2007 og Microsoft Office Ultimate 2007.

  2. Hvis du fikk Business Contact Manager for Outlook da du kjøpte datamaskinen (og derfor ikke har noen CD), må du konfigurere Business Contact Manager for Outlook.

   Hvordan?

   • Klikk Konfigurer Business Contact ManagerHjelp-menyen i Outlook, og følg instruksjonene.

Til toppen av siden

Kan ikke starte Business Contact Manager for Outlook

Prøv følgende fremgangsmåter, og start deretter Outlook på nytt.

Kan ikke starte Business Contact Manager fordi SQL Server-tjenesten (Business Contact Manager database service) ikke kjører.

Hovedfilene for Business Contact Manager-databasen, Master.mdf og Mastlog.ldf, er plassert i mappen C:\Programfiler\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data. Mappen inneholder også sikkerhetssertifikater (http://support.microsoft.com/kb/900495) som tillater at SQL Server oppretter Business Contact Manager-databasen. Enkelte ganger kan ikke brukerkontoen Network Service som logger på SQL Server, få tilgang til mappen, og dermed kan ikke databasen opprettes.

Det kan skje etter at filsystemet på en stasjon er endret fra FAT32 til NTFS på en datamaskin som kjører Windows XP.

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å gi brukerkontoen Network Service full kontroll over mappen MSSQL.1\Data.

Windows XP

 1. Klikk Start , og velg deretter Min datamaskin .

 2. Dobbeltklikk hver mappe i følgende bane for å åpne dem:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Høyreklikk Data-mappen, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Velg kategorien Sikkerhet , og klikk deretter Legg til.

  Obs!: Kategorien Sikkerhet er ikke tilgjengelig hvis datamaskinen er medlem av en arbeidsgruppe i stedet for en domene. Se Hjelp og støtte for Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alle språk) webområde kontakte kundestøtte. Kan påløpe.

 5. Skriv Network Service i boksen Skriv inn objektnavnene som skal velges i dialogboksen Velg brukere, datamaskiner eller grupper, og klikk deretter Kontroller navn.

 6. Klikk OK.

 7. Klikk Network Service i kategorien Sikkerhet.

  Obs!: Kategorien Sikkerhet er ikke tilgjengelig hvis datamaskinen er medlem av en arbeidsgruppe i stedet for en domene. Se Hjelp og støtte for Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alle språk) webområde kontakte kundestøtte. Kan påløpe.

 8. Merk av for Full kontroll i Tillat-kolonnen, og klikk deretter OK.

Windows Vista

 1. Klikk Start, og klikk deretter Datamaskin.

 2. Dobbeltklikk hver mappe i følgende bane for å åpne dem:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Høyreklikk Data-mappen, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Velg kategorien Sikkerhet , og klikk deretter Rediger.

 5. Klikk Legg til i dialogboksen Tillatelser for data.

 6. Skriv Network Service i boksen Skriv inn objektnavnene som skal velges i dialogboksen Velg brukere, datamaskiner eller grupper, og klikk deretter Kontroller navn.

 7. Klikk OK.

 8. Klikk Network Service i kategorien Sikkerhet.

 9. Merk av for Full kontroll i Tillat-kolonnen, og klikk deretter OK.

 10. Start Outlook med Business Contact Manager.

SQL Server-tjenesten starter ikke etter gi tillatelser til Nettverkstjeneste brukerkonto.

SQL Server starter vanligvis med et sikkerhetssertifikat og bruker ikke kryptering. Enkelte ganger slår ikke SQL Server-tjenesten av kryptering. Hvis det skjer, må du slå av kryptering for SQL Server-forekomsten.

Windows XP

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Ytelse og vedlikehold, og klikk deretter Administrative verktøy.

 3. Dobbeltklikk Datamaskinbehandling.

 4. Klikk Tjenester og programmer, og dobbeltklikk deretter SQL Service Configuration Manager.

 5. Dobbeltklikk SQL Server 2005 Network Configuration .

 6. Høyreklikk Protocols for MSSMLBIZ, og klikk deretter Egenskaper.

 7. Klikk pilen på slutten av Force Encryption-raden i kategorien Flags, og klikk deretter No.

 8. Klikk OK for å lukke dialogboksen.

 9. Klikk SQL Server 2005 Services.

 10. Høyreklikk SQL Server (MSSMLBIZ) i den høyre ruten, og klikk deretter Start.

 11. Start Outlook på nytt, og fullfør deretter oppstartsveiviseren.

Windows Vista

 1. Klikk Start-knappen, og klikk deretter Alle programmer.

 2. Klikk Microsoft SQL Server 2005, pek på Configuration Tools, og klikk deretter SQL Service Configuration Manager.

 3. Klikk SQL Server 2005 Network Configuration i vinduet SQL Service Configuration Manager.

 4. Høyreklikk Protocols for MSSMLBIZ i den høyre ruten, og klikk deretter Egenskaper.

 5. Klikk pilen i Force Encryption-raden i kategorien Flags, og klikk deretter No.

 6. Start Outlook, og fullfør deretter oppstartsveiviseren.

Bruke lokalt System-brukerkonto til å logge på SQL Server

Hvis Business Contact Manager ikke vil starte etter at du har brukt fremgangsmåtene foran, bruker du brukerkontoen Local System til å logge på SQL Server.

Windows XP

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Ytelse og vedlikehold.

 3. Klikk Administrative verktøy, og dobbeltklikk Tjenester.

 4. Høyreklikk SQL Server (MSSMLBIZ), og klikk deretter Egenskaper.

 5. Velg kategorien Log On, og klikk deretter Local System-kontoen.

 6. Start Outlook, og fullfør deretter oppstartsveiviseren.

Windows Vista

 1. Klikk Start-knappen, og klikk deretter Alle programmer.

 2. Klikk Microsoft SQL Server 2005, pek på Configuration Tools, og klikk deretter SQL Service Configuration Manager.

 3. Klikk SQL Server 2005 Services i vinduet SQL Service Configuration Manager.

 4. Høyreklikk SQL Server (MSSMLBIZ) i den høyre ruten, og klikk deretter Egenskaper.

 5. Velg kategorien Log On, klikk pilen under Built-in account, og klikk deretter Local System

 6. Start Outlook, og fullfør deretter oppstartsveiviseren.

Til toppen av siden

Kan ikke åpne database – pålogging mislyktes

Den vanligste årsaken til at denne meldingen vises under opprettelse av en database, er at brukerkontoen som brukes til å logge på SQL Server-tjenesten, ikke har lese- og skrivetillatelse for mappen Business Contact Manager.

Som standard logges SQL Server-tjenesten på ved å bruke brukerkontoen Network Service til å få tilgang til mappen Business Contact Manager for å opprette en database. Brukerkontoen som brukes av SQL Server-tjenesten, kan være endret.

Bruk følgende fremgangsmåter for å løse dette problemet:

 1. Kontroller hvilke bruker kontoen logger på SQL Server.

  Windows XP

  1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

  2. Klikk Ytelse og vedlikehold.

  3. Klikk Administrative verktøy, og dobbeltklikk Tjenester.

  4. Høyreklikk SQL Server (MSSMLBIZ), og klikk deretter Egenskaper.

  5. Klikk kategorien Log On, og noter deg deretter navnet som er oppført i This account-boksen.

  Windows Vista

  1. Klikk Start-knappen, og klikk deretter Alle programmer.

  2. Klikk Microsoft SQL Server 2005, pek på Configuration Tools, og klikk deretter SQL Service Configuration Manager.

  3. Klikk SQL Server 2005 Services i vinduet SQL Service Configuration Manager.

  4. Høyreklikk SQL Server (MSSMLBIZ) i den høyre ruten, og klikk deretter Egenskaper.

  5. Noter deg kontoen som brukes til å logge på SQL Server, i Account name-boksen i kategorien Log On.

 2. Gi brukerkontoen som logger seg på SQL Server-lese- og skrivetilgang til Business Contact Manager-mappen.

  Windows XP

  1. Klikk Start , og velg deretter Min datamaskin .

  2. Åpne mappen Business Contact Manager ved å dobbeltklikke på hver mappe i følgende bane:

   C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

   Her er [brukernavn] navnet på mappen til brukerkontoen som ikke kan opprette databasen.

   Banen er til standardplasseringen av mappen Business Contact Manager. Enkelte av mappene i banen er som standard skjult. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser skjulte mapper, kan du se Hjelp og støtte.

  3. Høyreklikk mappen Business Contact Manager, og klikk deretter Egenskaper.

  4. Velg kategorien Sikkerhet , og klikk deretter Legg til.

   Obs!: Kategorien Sikkerhet er ikke tilgjengelig hvis datamaskinen er medlem av en arbeidsgruppe i stedet for en domene. Se Hjelp og støtte for Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alle språk) webområde kontakte kundestøtte. Kan påløpe.

  5. Skriv navnet på brukerkontoen som skal brukes til å logge på SQL Server, i boksen Skriv inn objektnavnene som skal velges i dialogboksen Velg brukere, datamaskiner eller grupper, og klikk deretter Kontroller navn.

  6. Klikk OK.

  7. Klikk navnet på brukerkontoen som skal brukes til å logge på SQL Server, i kategorien Sikkerhet.

   Obs!: Kategorien Sikkerhet er ikke tilgjengelig hvis datamaskinen er medlem av en arbeidsgruppe i stedet for en domene. Se Hjelp og støtte for Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alle språk) webområde kontakte kundestøtte. Kan påløpe.

  8. Merk av for henholdsvis Lese og Skrive, og klikk deretter OK.

  Windows Vista

  1. Klikk Start, og klikk deretter Datamaskin.

  2. Åpne mappen Business Contact Manager ved å dobbeltklikke på hver mappe i følgende bane:

   C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

   Her er [brukernavn] navnet på mappen til brukerkontoen som ikke kan opprette en database.

   Banen er til standardplasseringen av mappen Business Contact Manager. Enkelte av mappene i banen er som standard skjult. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser skjulte mapper, kan du se Hjelp og støtte.

  3. Høyreklikk mappen Business Contact Manager, og klikk deretter Egenskaper.

  4. Velg kategorien Sikkerhet , og klikk deretter Rediger.

  5. Klikk Legg til i dialogboksen Tillatelser for Business Contact Manager.

  6. Skriv navnet på brukerkontoen som skal brukes til å logge på SQL Server, i boksen Skriv inn objektnavnene som skal velges i dialogboksen Velg brukere, datamaskiner eller grupper, og klikk deretter Kontroller navn.

  7. Klikk OK.

  8. Klikk navnet på brukerkontoen som skal brukes til å logge på SQL Server, i kategorien Sikkerhet.

  9. Merk av for Lese og Skrive i Tillat-kolonnen, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Kan ikke koble til datamaskinen eller den delte Business Contact Manager-databasen

Jeg fikk en melding om at datamaskinen jeg ser etter ikke ble funnet

 • Ta kontakt med eieren av databasen du prøver å koble til, og kontroller at du har riktig datamaskinnavn.

 • Kontroller at datamaskinen er koblet til nettverket og er tilgjengelig. PING-protokollen kan hjelpe deg å kontrollere tilkoblingsstatusen for datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om PING-protokollen, se Hjelp for Windows.

 • Ta kontakt med administratoren for den eksterne datamaskinen for å finne ut om en brannmur blokkerer nettverkstrafikken. Unntaket Fil- og skriverdeling må være valgt i kategorien Unntak i Windows-brannmur slik at Business Contact Manager for Outlook kan oppdage om det finnes en ekstern datamaskin for deling.

Jeg fikk en melding som sier: kan ikke koble til databasen.

Det mest sannsynlige er at Business Contact Manager-databasen du vil bruke, er en delt database på en annen datamaskin, og denne er frakoblet. Undersøk om datamaskinen der databasen er plassert, er slått på. Den delte databasen og alle datamaskiner som kobler til den, må kjøre samme versjon av Business Contact Manager for Outlook.

Hvis databasen er på samme datamaskin, må du kontrollere at SQL Server-tjenesten er startet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du starter SQL Server-tjenesten, kan du se denne delen kan ikke opprette en database i Business Contact Manager - databasen er opprettet mislykkede.

Jeg fikk en melding om at databaseserveren som jeg leter etter er utilgjengelig

 • Kontroller at det finnes en delt Business Contact Manager-database på datamaskinen.

 • Kontroller at brannmurinnstillingene på den eksterne datamaskinen tillater tilkoblinger til Business Contact Manager-databasen (gjennom TCP-port 5356).

 • Kontroller at datamaskinen der databasen ligger, er slått på.

 • Databasen på den eksterne datamaskinen kan stoppet eller midlertidig stanset. Kontroller at databasetjenesten, SQL Server, kjøres.

  Hvordan?

  Start SQL Server-tjenesten

  Windows XP

  1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

  2. Klikk Ytelse og vedlikehold.

  3. Klikk Administrative verktøy, og dobbeltklikk Tjenester.

  4. Rull ned til SQL Server (MSSMLBIZ), klikk tjenesten, og klikk deretter Start.

  Windows Vista

  1. Klikk Start-knappen, og klikk deretter Alle programmer.

  2. Klikk Microsoft SQL Server 2005, pek på Configuration Tools, og klikk deretter SQL Service Configuration Manager.

  3. Klikk SQL Server 2005 Services i venstre rute i vinduet SQL Service Configuration Manager.

  4. Høyreklikk SQL Server (MSSMLBIZ) i den høyre ruten, og klikk deretter Start.

  5. Åpne Microsoft Outlook på nytt. Det skal nå være mulig å koble til Business Contact Manager-databasen.

   Hvis du vil ha mer informasjon om Microsoft SQL Server Express, kan du gå til webområdet for Microsoft Kundestøtte, og se Knowledge Base.

Jeg fikk en melding om at Business Contact Manager-databasen jeg ser etter ikke blir funnet

 • Ta kontakt med eieren av databasen for å kontrollere at du har fått tilgang til den delte databasen.

 • Kontroller at din versjon av Business Contact Manager for Outlook er den samme som versjonen som brukes av den delte databasen. Du kan ikke bruke en database som er delt med en annen versjon av Business Contact Manager for Outlook enn versjonen du har installert.

Til toppen av siden

Kan ikke gjenopprette en Business Contact Manager-database

Jeg fikk en melding om at jeg ikke kan gjenopprette en database fordi jeg ikke ble autorisert til å sikkerhetskopiere eller gjenopprette databaser, eller fordi jeg ikke er eieren av databasen.

Du er ikke eier av databasen du vil gjenopprette. Etter oppgradering fra Windows XP til Windows Vista hender det enkelte ganger at eieren av databasen ikke gjenkjennes som eier. For å gjenopprette databasen må du være administrator på datamaskinen der du vil gjenopprette databasen, og du må kjøre Outlook som administrator. Gjør følgende:

 • Be systemansvarlig om å legge deg til i Administratorer-gruppen, eller legg deg selv til i denne gruppen.

 • Kjør Outlook som administrator.

Hvordan?

 1. Klikk AvsluttFil-menyen i Outlook for å lukke Outlook.

 2. Klikk Start -knappen, og klikk deretter Datamaskin.

 3. Klikk stasjon C, med navnet Lokal disk (C), for å utforske harddisken.

  Obs!: Hvis du har installert en frittstående versjon av Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager eller 2007 Office-systemet på en annen stasjon, blar du til denne plasseringen.

 4. Klikk Programfiler , og klikk deretter Microsoft Office.

 5. Klikk Office 12.

 6. Høyreklikk Outlook-ikonet, og klikk deretter Kjør som administrator.

Nå kan du utføre alle administratoroppgaver i Outlook, inkludert hvordan du gjenoppretter en Business Contact Manager-database.

Til toppen av siden

SQL Server installeres eller starter ikke

Jeg fikk en melding om at Microsoft SQL Server ikke er installert

Business Contact Manager-databasen er bygget med Microsoft SQL Server. Uten SQL Server er du ikke kunne bruke Business Contact Manager for Outlook. Gå til webområdet for Microsoft Kundestøttefor å få hjelp med SQL Server, og se Knowledge Base.

SQL Server-tjenesten startet ikke automatisk

SQL Server, som installeres sammen med Business Contact Manager for Outlook, starter i de fleste tilfeller automatisk. Business Contact Manager for Outlook starter ikke hvis SQL Server-tjenesten ikke starter. Hvis du ikke ser noen andre meldinger og du ikke ser Business Contact Manager for Outlook-menyer, starter du SQL Server-tjenesten manuelt ved å bruke følgende fremgangsmåte:

I Windows XP

 1. Klikk Start, høyreklikk Min datamaskin, og klikk deretter Behandle.

 2. Dobbeltklikk Tjenester og programmer for å utvide listen.

 3. Dobbeltklikk Tjenester.

 4. Klikk MSSQL$MSMLBIZ i Tjenester-vinduet.

 5. Se i Status-kolonnen for å kontrollere at tjenesten MSSQL$MSMLBIZ ikke er startet.

 6. Klikk Start tjenesten på nytt.

 7. Lukk vinduet Datamaskinbehandling, og start deretter Outlook.

I Windows Vista

 1. Klikk Start, høyreklikk Datamaskin, og klikk deretter Behandle.

 2. Klikk Tjenester og programmer.

 3. Dobbeltklikk Tjenester.

 4. Klikk SQL Server (MSSMLBIZ) i Tjenester-vinduet.

 5. Se i Status-kolonnen for å kontrollere at tjenesten SQL Server (MSSMLBIZ) ikke er startet.

 6. Klikk Start tjenesten på nytt.

 7. Lukk vinduet Datamaskinbehandling, og start deretter Outlook.

Jeg vil bruke Business Contact Manager for Outlook med et annet SQL Server Express forekomstnavn

Hvis Business Contact Manager-databasen er på den lokale datamaskinen i stedet for å være delt fra en annen datamaskin, er MSSMLBIZ det støttede forekomstnavnet på SQL Server Express. Andre forekomstnavn støttes ikke.

I stedet for å prøve å bruke Business Contact Manager for Outlook med et forekomstnavn som ikke støttes, installerer du en annen forekomst av SQL Server Express og gir den navnet MSSMLBIZ. SQL Server Express-forekomsten må logge på med den innebygde brukerkontoen Network Service.

Bruk fremgangsmåten nedenfor i Windows Vista for å kontrollere at SQL Server-forekomsten logger på med brukerkontoen Network Service:

 1. Klikk Start, og klikk deretter Alle programmer.

 2. Klikk Microsoft SQL Server 2005, og klikk deretter Configuration Tools.

 3. Klikk SQL Service Configuration Manager.

 4. Høyreklikk SQL Server (MSSMLBIZ), og klikk deretter Egenskaper.

 5. Kontroller at Network Service vises under Built-in account.

 6. Klikk OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for SQL Server (MSSMLBIZ).

 7. Start Outlook for å starte oppstartsveiviseren for Business Contact Manager, og følg instruksjonene på skjermen.

Kan ikke installere SQL Server

Feilkode 2147746132 (0x80040154) vises. Prøv å bruke WMI-diagnoseverktøyet til å finne mer informasjon om feilen. Verktøyet finner du på http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/topics/help/wmidiag.mspx

Hvis du har andre spørsmål som gjelder SQL Server Express, kan du prøve å legge dem inn på SQL Server Express-forumet på MSDN: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=385&SiteID=1

Til toppen av siden

Kan ikke overføre Business Contact Manager-databasen

Jeg får melding om, databasen ble ikke overført når du har valgt en eksisterende database

Prøv å bruke databasen på nytt ved å velge Velg en eksisterende database i oppstartsveiviseren.

Hvis du fortsetter å motta meldingen Databasen ble ikke overført, kan du prøve følgende:

 1. Avinstaller Business Contact Manager for Outlook 2007.

  Hvordan?

  1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

  2. Klikk Legg til eller fjern programmer.

  3. Klikk Business Contact Manager for Outlook 2007, og klikk deretter Endre/fjern.

 2. Installer Business Contact Manager for Outlook 2003 på nytt.

 3. Klikk Velg en database i oppstartsveiviseren, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

 4. Eksporter all informasjonen i Business Contact Manager for Outlook 2003-databasen.

  Hvordan?

  1. Velg Import og eksportFil-menyen, og klikk deretter Business Contact Manager for Outlook.

  2. Klikk Eksporter fil.

  3. Klikk Business Contact Manager-data (*.bcm), og følg deretter instruksjonene på skjermen.

 5. Installer Business Contact Manager for Outlook 2007.

 6. Klikk Opprett en ny database i oppstartsveiviseren, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

 7. Velg Import og eksportFil-menyen, og klikk deretter Business Contact Manager for Outlook.

 8. Klikk Importer fil.

 9. Klikk Business Contact Manager-data (*.bcm), og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis databasen overføring fremdeles ikke lykkes, kan du se Hjelp og støtte for Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alle språk) webområde. Kan påløpe.

Til toppen av siden

Kan ikke laste inn Business Contact Manager-databasen

Jeg fikk en melding om at databasen jeg ikke kan lastes inn etter oppgradering til Windows Vista fra Windows XP.

Flere Business Contact Manager for Outlook-meldinger viser med angivelse av at det er problemer med Business Contact Manager-databasen etter å ha oppgradert til Windows Vista.

Følgende meldinger kan vises:

 • Business Contact Manager for Outlook kan ikke koble til den delte databasen.

  • Kan ikke laste inn databasen for Business Contact Manager.

  • Denne handlingen kan ikke utføres fordi Business Contact Manager ikke får tilgang til databasen.

  • Det oppstod en feil under tilkobling til serveren.

Prøv følgende:

Endre Log On-egenskapen for forekomsten av SQL Server (MSSMLBIZ) til Local System.

Hvordan?

 1. Klikk Start -knappen i Windows Vista, og klikk deretter Alle programmer .

 2. Klikk Microsoft SQL Server 2005, pek på Configuration Tools, og klikk deretter SQL Service Configuration Manager.

 3. Klikk SQL Server 2005 Services i vinduet SQL Service Configuration Manager, høyreklikk SQL Server (MSSMLBIZ), og klikk deretter Egenskaper.

 4. Klikk Local System under Built-in account, og klikk deretter OK.

 5. Start Outlook på nytt.

Til toppen av siden

Fjerne Business Contact Manager for Outlook

Jeg vil fjerne Business Contact Manager for Outlook fra alle brukerprofiler på en datamaskin

Hvis du avinstallerer Business Contact Manager for Outlook, fjernes det fra alle brukere på datamaskinen.

Det kan hende du må fjerne Business Contact Manager for Outlook hvis Outlook ikke åpnes eller hvis du vil stanse visningen av oppstartsveiviseren og hoppe over opprettelse av en database.

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Legg til eller fjern programmer.

 3. Klikk Business Contact Manager for Outlook 2007, og klikk deretter Endre/fjern.

Du kan fjerne Business Contact Manager for Outlook fra din egen profil på en datamaskin som har flere brukere, og den fjernes da ikke fra andre brukerprofiler.

Hvordan?

 1. Klikk DatafilbehandlingFil-menyen.

 2. Klikk kategorien Datafiler.

 3. Klikk Business Contact Manager, og klikk deretter Fjern.

Mappene for Business Contact Manager mangler

Jeg ser ikke mappene Business Contact Manager

Hvis Business Contact Manager-mapper ikke vises i Navigasjonsruten, må du knytte Business Contact Manager for Outlook til profilen.

 1. Klikk DatafilbehandlingFil-menyen.

 2. Klikk kategorien Datafiler.

 3. Klikk Legg til.

 4. Klikk Business Contact Manager-database under Lagringstyper i dialogboksen Ny Outlook-datafil.

 5. Klikk OK.

 6. Gjør ett av følgende i oppstartsveiviseren:

  • Hvis du installerte Business Contact Manager for Outlook for første gang, klikker du Opprett en ny database.

  • Skriv inn et navn for den nye databasen i Databasenavn-boksen, som standard angis MSSmallBusiness, og klikk deretter Neste.

  • Hvis du gjenoppretter en tidligere database, klikker du Velg en eksisterende database.

  • Skriv inn navnet på datamaskinen der databasen befinner seg, i Datamaskinnavn-boksen, og klikk deretter Koble til.

  • Klikk databasen du vil gjenopprette, i Databasenavn-boksen, og klikk deretter Neste.

 7. Start Outlook på nytt.

Til toppen av siden

Hvor er Business Contact Manager-databasen?

Hvor er Business Contact Manager-databasen?

Navnet på Business Contact Manager-databasen er navnet eieren av databasen brukte da vedkommende opprettet databasen. Business Contact Manager-databasen er en SQL Server-database, så databasen har to komponenter, nemlig hoveddatabasen og loggfilen for databasen.

Databasefilene er plassert i følgende mappe:

Windows XP

Loggfilene og Business Contact Manager-databasen er plassert i følgende mappe i Windows XP:

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

Her er brukernavn navnet på databaseeieren og databasenavn navnet, som standard MSSmallBusiness, på Business Contact Manager-databasen.

Obs!: Du må vise skjulte filer og mapper for noen av filene i banen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser skjulte mapper, kan du se Hjelp og støtte

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

Her er brukernavn navnet på databaseeieren og databasenavn navnet, som standard MSSmallBusiness, på Business Contact Manager-databasen.

Windows Vista

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

Her er brukernavn navnet på databaseeieren og databasenavn navnet, som standard MSSmallBusiness, på Business Contact Manager-databasen.

Obs!: Du må vise skjulte filer og mapper for noen av filene i banen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser skjulte mapper, kan du se Hjelp og støtte

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

Her er brukernavn navnet på databaseeieren og databasenavn navnet, som standard MSSmallBusiness, på Business Contact Manager-databasen.

Installere Business Contact Manager for Outlook på en server

Jeg vil gjerne installere Business Contact Manager for Outlook på en ekstern server

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Business Contact Manager for Outlook på en ekstern server, kan du installere Admin databaseverktøyet for Business Contact Manager.

Til toppen av siden

Oppføringer og elementer sorteres ikke på riktig måte

Oppføringer og elementer sorteres ikke riktig

For at oppføringer og elementer i en database skal sorteres på riktig måte, må du bruke samme språkversjon av Business Contact Manager for Outlook som språkversjonen av Windows som er installert på datamaskinen.

Hvis du vil ha mer informasjon om språkversjoner, se emnet om innstillinger for region og språk i Hjelp for Windows.

Til toppen av siden

Importere forretningsdata

Jeg ser etter informasjon om hvordan du importerer forretningsdata fra et annet program.

Hvis du vil ha informasjon om import av forretningsdata fra et annet program, kan du se Import og eksport av forretningsdata i Business Contact Manager.

Bare ved arbeidsgruppeproblemer

Jeg fikk en melding om at den eksterne brukerkontoen jeg ser etter ikke ble funnet

I arbeidsgruppemiljøer må du ha en brukerkonto på datamaskinen der den delte databasen ligger. Ta kontakt med administratoren for den eksterne datamaskinen for å bekrefte at brukerkontoen din finnes.

Jeg gjenopprettet en delt database, men får ikke brukerne tilgang til databasen

Hvis du har gjenopprettet en database som tidligere ble delt med en annen datamaskin, vil ikke de gamle brukernavnene og passordene bli gjenkjent av den nye datamaskinen. Du må stanse delingen av databasen og deretter dele den på nytt etter at du har gjenopprettet den. I prosessen med deling av databasen på nytt kan du deretter legge til brukere som skal ha tilgang til databasen.

Jeg fikk en melding om at bekreftelse for den eksterne brukerkontoen har mislyktes

Ta kontakt med administratoren for den eksterne maskinen for å kontrollere at enkel fildeling ikke er aktivert, og at databasen er delt.

Jeg fikk en melding om følgende: Påloggingsfeil: begrensning i brukerkontoen

Det kan hende at datamaskinen der databasen ligger, ikke godtar tomme passord, har begrensede påloggingstider eller har en policy som begrenser hvor ofte du kan endre passord. Det kan hende at du må få administratoren til å tilbakestille passordet ditt manuelt.

Til toppen av siden

Jeg fikk en melding om at passordet ikke oppfyller passordkrav policy.

Det kan hende at datamaskinen der databasen ligger, bruker passordpolicyer som krever en minimumslengde for passord eller spesielle tegn som skal være med i et passord, eller det kan hende at passordloggen spores for å sikre at tidligere brukte passord ikke blir brukt på nytt. Det kan hende du må få administratoren til å endre passordet ditt manuelt.

Jeg fikk en melding om at Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager ikke kan endre passordet

 • Det kan hende at den eksterne kontoen er låst. Dette kan skje hvis du skriver inn feil eksternt passord og sikkerhetspolicyen er konfigurert til å låse brukerkontoer etter et visst antall mislykkede påloggingsforsøk. Det kan hende at administratoren må tilbakestille brukerkontoen din.

 • Det kan hende at den eksterne kontoen er utilgjengelig. Det kan hende at administratoren må tilbakestille kontoen din.

 • Det kan hende at den eksterne kontoen har innstillingen Bruker må endre passord ved neste pålogging aktivert. Du kan ikke bruke funksjonen for endring av eksternt passord for Business Contact Manager for Outlook hvis denne innstillingen er aktivert. Be administratoren for den eksterne datamaskinen om å deaktivere denne innstillingen på den eksterne brukerkontoen din, eller tilbakestill passordet ditt manuelt.

 • Det kan hende at den eksterne kontoen har innstillingen Bruker kan ikke endre passord aktivert. Administratoren må tilbakestille passordet ditt manuelt eller deaktivere denne innstillingen på brukerkontoen din.

 • Hvis du har et tomt passord, kan det hende at bruk av tomme passord for nettverksgodkjenning er deaktivert. Vi anbefaler at du bruker passord som ikke er tomme, når du åpner eksterne databaser for Business Contact Manager.

Til toppen av siden

Flere ressurser

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×