Fastslå om Sentralisert distribusjon av tillegg fungerer for Office 365-organisasjonen din

Sentralisert distribusjon er den anbefalte og mest funksjonsrike måten de fleste kundene kan distribuere Office-tillegg til brukere og grupper i Office 365-organisasjonen. Hvis du er en Office 365-administrator, bruker du denne veiledningen for å fastslå om tenanten og brukerne oppfyller kravene for bruk av Sentralisert distribusjon.

Det kan ta opptil 24 timer før et tillegg vises for klienten for alle brukere.

Krav

Sentralisert distribusjon av tillegg krever at brukerne har Exchange Online, aktive postbokser i Exchange Online og Office 365 ProPlus. De følgende kravene er nødvendige for bruk av funksjonen Sentralisert distribusjon:

 • Brukerne dine må bruke Office ProPlus 2016 på følgende operativsystemer:

  • I Windows: Office bygg 16.0.8067 eller nyere

  • På Mac: Office bygg 15.34.17051500 eller nyere

 • De må bruke en av disse versjonene av Outlook:

  • 2013 Klikk og bruk-versjon: 15.0.4819.1000 eller nyere

  • 2013 MSI-versjon: 15.0.4937.1000 eller nyere*

  • 2016 Klikk og bruk-versjon: 16.0.7726.5702 eller nyere

  • 2016 MSI-versjon: 16.0.4494.1000 eller nyere*

  *I MSI-versjonen av Outlook vises administratorinstallerte tillegg i det aktuelle båndet i Outlook, men det viser ikke tillegget i «Mine tillegg»-delen

 • Katalogen må være i forbund i Azure Active Directory.

 • Brukerne dine må logge seg på Office 2016 ved bruk av organisasjons-ID-en.

 • Brukernes Exchange-postboks må være OAuth-aktivert.

Sentralisert distribusjon støtter ikke følgende:

 • Tillegg som gjelder for Word, Excel eller PowerPoint i Office 2013

 • En lokal katalogtjeneste

 • Distribusjon av tillegg til SharePoint

 • Distribusjon av tillegg til Office Online Server

 • Distribusjon av tilleggene Component Object Model (COM) eller Visual Studio Tools for Office (VSTO)

 • Installasjoner av Office 365 som ikke inkluderer Exchange, som for eksempel Office 365 Business

Klientkrav

Følgende tabell viser klientene som for øyeblikket støtter funksjonen Sentralisert distribusjon.

Office-program

2016 – Windows

Office Online

2016 – Mac

Word

Merke

Merke

Merke

Excel

Merke

Merke

Merke

PowerPoint

Merke

Merke

Merke

Outlook

Merke

Merke

Merke

Office Online støttes for alle Office 365-bedriftsabonnementer. Office 365 ProPlus-distribusjoner støttes bare for skrivebordsklienter. Hvis en bruker ønsker å ta i bruk Office 365 ProPlus, må kunden ha en Office 365-konto og fått tilordnet en lisens. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oversikt over Office 365 ProPlus.

Kompatibilitetskontroll for sentralisert distribusjon i Office 365

Når du bruker kompatibilitetskontroll for sentralisert distribusjon for Office 365, kan du kontrollere om det er konfigurert slik at brukerne i tenanten kan bruke sentralisert distribusjon for Word, Excel og PowerPoint. Kompatibilitetskontrollen er ikke nødvendig for Outlook-støtte. Last ned kompatibilitetskontrollen her.

Kjør kompatibilitetskontroll ved å følge disse trinnene:

 1. Starte et opphøyd PowerShell.exe-vindu.

 2. Kjør kommandoen <Import-Module O365CompatibilityChecker> uten hakeparentesene.

 3. Kjør <Invoke-CompatibilityCheck>-kommandoen uten hakeparentesene, som ber deg om TenantDomain (for eksempel TailspinToysIncorporated.onmicrosoft.com) og TenantAdmin-legitimasjon og deretter ber om samtykke.

Obs!: Avhengig av antall brukere i tenanten din kan kontrollen fullføres i løpet av minutter eller timer.

Når du har kjørt verktøyet, produserer det en utdatafil i kommadelt (.csv)-format. Filen lagres til C:\windows\system32 som standard. Utdatafilen inneholder følgende informasjon:

 • Brukernavn

 • Bruker-ID (brukerens e-postadresse)

 • Sentralisert distribusjon er klar – hvis de gjenværende elementene er sanne

 • Office SKU – den SKU av Office de er lisensiert for

 • Office er aktivert – hvis de har aktivert Office

 • Støttet postboks – hvis de er på en OAuth-aktivert postboks

Finne ut om Office 365 ProPlus er installert

Den enkleste måten å finne ut om en bruker har Office 365 ProPlus installert, og nylig har brukt det, er å bruke Aktiveringer-rapporten for Microsoft Office. Den er tilgjengelig i Administrasjonssenter for Office 365. Rapporten inneholder en liste over alle brukerne som har aktivert Office 365 ProPlus i løpet av de siste sju, 30, 90 eller 180 dager. Når det gjelder sentralisert distribusjon, er de viktigste kolonnene i rapporten skrivebordsaktiveringer for Windows og Mac. Du kan eksportere rapporten til Excel. Hvis du vil ha mer informasjon om rapporten, kan du se Office 365-rapporter i administrasjonssenteret – Microsoft Office-aktiveringer.

Hvis du ønsker å bruke Aktiveringer-rapporten, kan du be en bruker om å åpne et Office-program på datamaskinen, som for eksempel Word, og deretter velge Fil > Konto. Under Produktinformasjon skal du se Abonnementsprodukt og Microsoft Office 365 ProPlus, som vist i følgende bilde.

Skjermbilde av delen av Produktinformasjon-delen i et Office-program. Viser at programmet er et abonnementsprodukt for Office 365 ProPlus.

Hvis du vil ha hjelp med Office 365 ProPlus, kan du se Feilsøkingstips for Office 365 ProPlus.

Krav til Exchange

Microsoft Exchange lagrer tilleggsmanifestene i tenanten til organisasjonen. Administratoren som distribuerer tilleggene og brukerne som mottar disse tilleggene, må ha en Exchange Server-versjon som støtter OAuth-godkjenning. Exchange En sky med flere tenanter og dedikert VNext-distribusjoner støtter OAuth. Exchange Dedikerte, eldre distribusjoner og hybride lokale distribusjoner kan konfigureres til å støtte OAuth. Det er imidlertid ikke standardkonfigurasjonen.

Kontakt Exchange-administratoren i organisasjonen for å finne ut hvilken konfigurasjon du skal bruke. OAuth-tilkobling per bruker kan godkjennes ved bruk av cmdleten Test-OAuthConnectivity PowerShell.

Bruker- og gruppetildelinger

Funksjonen Sentralisert distribusjon støtter for øyeblikket de fleste gruppene som støttes av Azure Active Directory, inkludert Office 365-grupper, distribusjonslister og sikkerhetsgrupper.

Obs!: Sikkerhetsgrupper uten e-postaktivering støttes ikke for øyeblikket.

Følgende tabell viser tilordningene som støttes for Sentralisert distribusjon, hvis vi antar at brukerne støtter klienten og serverkravene som ble nevnt tidligere. Sentralisert distribusjon støtter brukere i grupper på øverste nivå eller grupper uten overordnede grupper, men ikke brukere i nestede grupper eller grupper som har overordnede grupper.

Tilordning av tillegg

Støttet

Bruker via direkte tilordning

Ja

Bruker via gruppetilordning

Ja, hvis gruppen er en gruppe på øverste nivå (uten overordnede grupper)

Nei, hvis gruppen er en nestet gruppe (har overordnede grupper)

Alle i tenanten

Ja

Se på følgende eksempel hvor Gunnveig, Benedikte og salgsavdelingsgruppen får tilordnet et tillegg. Da salgsavdelingen på vestkysten er en nestet gruppe, får ikke Finn eller Egil tilordnet et tillegg.

Diagram som viser en boks med navn Salgsavdeling, og inneholder navnene Klemmet og Egil. Den boksen er tilknyttet en boks nedenfor med navn Salgsavdeling fra vestkysten, og inneholder navnene Finn og Ove. Ved siden av boksen er en rød X. Navnene Gunnveig og Benedikte vises øverst til høyre i diagrammet.

Bruker

Hvordan administratoren tilordner tillegget

Tilordnet til et tillegg?

Klemmet

Via salgsavdelingsgruppen

Ja, salgsavdelingen har ingen overordnede grupper

Jan

Via salgsavdelingsgruppen

Ja, salgsavdelingen har ingen overordnede grupper

Gunnveig

Bruker via direkte tilordning

Ja

Benedikte

Bruker via direkte tilordning

Ja

Finn

Kan ikke tilordne

Nei, salgsavdelingen fra vestkysten er nestet

Egil

Kan ikke tilordne

Nei, salgsavdelingen fra vestkysten er nestet

Finne ut om en gruppe inneholder nestede grupper

Den enkleste måten å oppdage om en gruppe inneholder nestede grupper, er å vise gruppekontaktkortet i Outlook. Hvis du skriver inn et gruppenavn i Til-feltet i en e-postmelding og deretter klikker på gruppenavnet når det vises, kan du se om den inneholder brukere eller nestede grupper. I eksemplet nedenfor, ved å se på Medlemmer-fanen på Outlookkontaktkortet for Testgruppe, ser du at den ikke inneholder noen brukere og bare to undergrupper.

Skjermbilde av Medlemmer-fanen i Outlook-kontaktkortet for gruppen Testgruppe. Undergruppe 1 og Undergruppe 2 vises som medlemmer.

Du kan gjøre den motsatte forespørselen ved å løse gruppen, for å se om den er medlem av en gruppe. I eksemplet nedenfor, ved å se på Medlemskap-fanen på Outlook kontaktkortet for Undergruppe 1, ser du at den er medlem av Testgruppe.

Skjermbilde av Medlemskap-fanen i Outlook-kontaktkortet for gruppen Undergruppe 1. Det viser at Undergruppe 1 er medlem av gruppen Testgruppe.

Du kan alternativt bruke Azure Active Directory Graph API til å kjøre forespørsler for å finne listen over grupper inni grupper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Drift av grupper | Graph API-referanse.

Kontakt Microsofts kundestøtte

Hvis det oppstår problemer for deg eller brukerne under lasting av tillegget når du bruker Office Online-programmer (Word Online, Excel Online osv.) som ble distribuert sentralt, må du kanskje kontakte Microsoft kundestøtte (les om hvordan). Oppgi følgende informasjon om Office 365-miljøet i støtteforespørselen.

Plattform

Feilsøkingsinformasjon

Office Online

 • Charles/Fiddler-logger

 • Tenant-ID (les om hvordan)

 • CorrelationID. Vis kilden for en av Office-sidene, og finn Korrelasjons-ID-verdien og send den på:

  <input name="wdCorrelationId" type="hidden" value="{BC17079E-505F-3000-C177-26A8E27EB623}">

  <input name="user_id" type="hidden" value="1003bffd96933623"> </form>

Rike klienter (Windows, Mac)

 • Charles/Fiddler-logger

 • Versjonsnumre av klientappen (fortrinnsvis som et skjermbilde fra Fil/konto)

Se også

Distribuere Office-tillegg i administrasjonssenteret for Office 365

Bruke PowerShell-cmdleter for sentralisert distribusjon til å administrere tillegg

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×