Office
Logg på

FINN.RAD (funksjon)

Bruk FINN.RAD, én av oppslag- og referansefunksjonene, når du trenger å finne ting i en tabell eller et område etter rad. Du kan for eksempel slå opp en pris på en del til en bil etter delenummeret.

I sin enkleste form sier FINN.RAD-funksjonen:

=FINN.RAD (verdien du vil slå opp, området der du vil slå opp verdien, antall kolonner i området som inneholder verdien som returneres, helt lik eller tilnærmet lik – angitt som 0/USANN eller 1/SANN.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Denne videoen er en del av opplæringskurset som heter FINN.RAD: Når og hvordan å bruke den.

Tips!: Hemmeligheten med FINN.RAD er å organisere dataene dine slik at verdien du slår opp (delenummeret) er til venstre for returverdien du ønsker å finne (pris på delen).

Bruk FINN.RAD-funksjonen til å søke etter en verdi i en tabell.

Syntaks

FINN.RAD(søkeverdi; matrise; kolonneindeks; [søkeområde])

Eksempel:

 • =FINN.RAD(105;A2:C7;2;SANN)

 • =FINN.RAD("Martini";B2:E7;2;USANN)

Argumentnavn

Beskrivelse

søkeverdi    (obligatorisk)

Verdien du vil slå opp. Verdien du vil slå opp, må være i den første kolonnen i celleområdet du angir i matrise.

Hvis for eksempel matrisen strekker seg over cellene B2:D7, må søkeverdien være i kolonne B. Se grafikken nedenfor. Søkeverdien kan være en verdi eller en referanse til en celle.

Matrise    (obligatorisk)

Celleområdet der FINN.RAD søker etter søkeverdien og returverdien.

Den første kolonnen i celleområdet må inneholde søkeverdien (for eksempel Etternavn i grafikken nedenfor). Celleområdet må også inkludere returverdien (for eksempel Fornavn i grafikken nedenfor) du ønsker å finne.

Lær hvordan du merker områder i et regneark.

kolonneindeks    (obligatorisk)

Kolonnenummeret (starter med 1 for kolonnen lengst til venstre i matrisen) som inneholder returverdien.

søkeområde    (valgfritt)

En logisk verdi som angir om FINN.RAD skal finne en tilnærmet lik verdi eller en nøyaktig lik verdi:

 • SANN antar at den første kolonnen i tabellen er sortert enten numerisk eller alfabetisk, og vil så søke etter den nærmeste verdien. Dette er standardmetoden så lenge du ikke angir noe annet.

 • USANN søker etter den nøyaktige verdien i første kolonne.

Slik kommer du i gang

For å bygge opp FINN.RAD-syntaksen trenger du fire deler med informasjon:

 1. Verdien du vil slå opp, også kalt oppslagsverdien.

 2. Området der oppslagsverdien finnes. Husk at oppslagsverdien alltid må være i den første kolonnen i området for at FINN.RAD skal fungere riktig. Hvis for eksempel oppslagsverdien din er i C2, må området ditt begynne med C.

 3. Antall kolonner i området som inneholder returverdien. Hvis du for eksempel angir B2: D11 som området, teller du B som den første kolonnen, C som den andre osv.

 4. Du kan eventuelt angi SANN hvis du vil ha et tilnærmet samsvar, eller USANN hvis du vil ha et nøyaktig samsvar for returverdien. Hvis du ikke angir noe, er standardverdien alltid SANN eller tilnærmet lik verdi.

Sett nå sammen alt ovenfor på følgende måte:

=FINN.RAD(oppslagsverdi, område som inneholder oppslagsverdien, kolonnenummeret i området som inneholder returverdien, hvis du ønsker kan du angi SANN for tilnærmet lik verdi eller USANN for en nøyaktig lik verdi).

Bildet nedenfor viser hvordan du kan sette opp FINN.RAD for å returnere prisen på bremseskiver som er 85,73.

FINN.RAD-eksempel
 1. Oppslagsverdien er D13 eller den verdien du bør slå opp.

 2. B2 til E11 (uthevet i gult i tabellen) er matrisen, eller området der oppslagsverdien finnes.

 3. 3 er kolonneindeks- eller kolonnenummeret i matrisen som inneholder returverdien. I dette eksemplet er den tredje kolonnen i matrisen Delpris, slik at utdataene for formelen er en verdi fra Delpris-kolonnen.

 4. USANN er søkeområde, så returverdien er et nøyaktig samsvar.

 5. Utdataen for FINN.RAD-formelen er 85,73, som er prisen på bremseskiver.

Eksempler

Her er noen flere eksempler på FINN.RAD:

Eksempel 1

FINN.RAD eksempel 1

Eksempel 2

FINN.RAD eksempel 2

Eksempel 3

FINN.RAD eksempel 3

Eksempel 4

FINN.RAD eksempel 4

Eksempel 5

FINN.RAD eksempel 5

Problem

Hva gikk galt

Feil verdi returneres

Hvis søkeområde er SANN eller utelatt, må den første kolonnen sorteres alfabetisk eller numerisk. Hvis den første kolonnen ikke er sortert, kan returverdien bli noe du ikke forventer. Du må enten sortere den første kolonnen eller bruke USANN for å få et nøyaktig samsvar.

#I/T i celle

 • Hvis søkeområde er SANN, og hvis søkeverdi er mindre enn den minste verdien i den første kolonnen i matrise, får du #I/T.

 • Hvis søkeområde er USANN, indikerer feilverdien #I/T at det nøyaktige nummeret ikke ble funnet.

Du finner mer informasjon om hvordan å løse #I/A-feil i FINN.RAD i Slik retter du #I/A-feil i FINN.RAD-funksjonen.

#REF! i celle

Hvis kolonneindeks er større enn nummeret til kolonnen i matrise, får du feilverdien #REF!.

Du finner mer informasjon om å løse #REF!-feil i FINN.RAD i Slik retter du en #REF!-feil.

#VERDI! i celle

Hvis matrise er mindre enn 1, får du feilverdien #VERDI!.

Du finner mer informasjon om å rette #VERDI!-feil i FINN.RAD i Slik retter du en #VERDI1-feil i FINN.RAD-funksjonen.

#NAVN? i celle

Feilverdien #NAVN? betyr vanligvis at formelen mangler anførselstegn. Pass på at du bruker anførselstegn rundt navnet i formelen når du skal slå opp navnet på en person. Angi for eksempel navnet som "Formo" i =FINN.RAD("Formo";B2:E7;2;USANN).

Du finner mer informasjon i Slik retter du en #NAVN!-feil.

Gjør du dette

Hvorfor

Bruk absolutte referanser for søkeområde

Ved hjelp av absolutte referanser kan du fylle ned en formel slik at den alltid ser på nøyaktig det samme søkeområdet.

Lær hvordan du bruker absolutte cellereferanser.

Ikke lagre tall- eller datoverdier som tekst.

Når du søker etter tall- eller datoverdier, må du kontrollere at dataene i den første kolonnen i matrise ikke er lagret som tekstverdier. Ellers kan FINN.RAD returnere feil eller uventet verdi.

Sortere den første kolonnen

Sorter den første kolonnen i matrise før du bruker FINN.RAD når søkeområde er SANN.

Bruke jokertegn

Hvis søkeområde er USANN og søkeverdi er tekst, kan du bruke jokertegnene spørsmålstegn (?) og stjerne (*) i søkeverdi. Et spørsmålstegn svarer til et hvilket som helst enkelttegn. En stjerne svarer til en hvilken som helst tegnsekvens. Hvis du vil finne et spørsmålstegn eller en stjerne, skriver du en tilde (~) foran tegnet.

=VLOOKUP("Fontan?",B2:E7,2,FALSE) søker for eksempel etter alle forekomster av Fontana med en siste bokstav som kan variere.

Kontroller at dataene ikke inneholder feilaktige tegn.

Når du søker etter tekstverdier i den første kolonnen, må du kontrollere at dataene i denne kolonnen ikke har innledende mellomrom, etterfølgende mellomrom, typografiske anførselstegn (« eller “) i stedet for rette tommetegn (' eller "), eller tegn som ikke kan skrives ut. Hvis du ikke gjør dette, kan FINN.RAD returnere en uventet verdi.

Du kan prøve å bruke funksjonen RYDD eller TRIMME-funksjonen til å fjerne mellomrom etter tabellverdier i en celle for å få nøyaktige resultater.

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legg inn et spørsmål i Excel-fellesskapsforumet

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? Hvis du har det, kan du se emnene på Excel User Voice.

Beslektede emner

Hurtigreferansekort: Oppfriskning av FINN.RAD
Hurtigreferansekort: Feilsøkingstips for FINN.RAD
Alt du trenger å vite om FINN.RAD
Slik retter du en #VERDI!-feil i FINN.RAD-funksjonen
Slik retter du en #I/T-feil i FINN.RAD-funksjonen
Oversikt over formler i Excel
Slik unngår du brutte formler
Oppdag feil i formler
Excel-funksjoner (alfabetisk)
Excel-funksjoner (etter kategori)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×