Få tilgang til kontoen fra en Mac

Du kan koble e-post for Office 365 eller en annen Exchange-basert e-post til en Apple-datamaskin, iPhone, iPad eller iPod Touch.

Merknad   Hvis du ikke bruker e-post for Office 365 eller en annen Exchange-basert e-post, kan du se Legge til en e-postkonto i Outlook for Mac 2011. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hva er en Microsoft Exchange Server-konto?

I denne artikkelen

Tilgang fra Apple-datamaskin

Tilgang fra nettleser

Tilgang fra e-postprogram

Koble seg til automatisk

Koble seg til ved å bruke IMAP eller POP

Tilgang fra iPhone, iPad eller iPod Touch

Hvor finner jeg mer informasjon?

Tilgang fra Apple-datamaskin

Du kan bruke en nettleser eller et e-postprogram på datamaskinen til å koble deg til e-postkontoen.

Tilgang fra nettleser

Du kobler Apple-datamaskinen til e-postkontoen ved å bruke en nettleser på samme måte som du kobler deg til med en Windows-datamaskin.

Hvis du vil ha instruksjoner, kan du gå til Logge seg på Outlook Web App. Hvis du vil ha mer informasjon om nettlesere som støttes, kan du se Støttede nettlesere for Outlook Web App.

Tilgang fra e-postprogram

Du kan koble deg til kontoen automatisk, eller du kan koble deg til ved å bruke IMAP eller POP.

Koble seg til automatisk

Det er tre programmer du kan bruke til å koble deg til e-postkontoen ved å skrive inn e-postadressen og et passord:

  • Outlook for Mac 2011

  • Entourage 2008, Web Services Edition

  • Mail (e-postprogrammet som er inkludert med Mac OS 10.6 Snow Leopard og Mac OS 10.7 Lion)

Hvis du kobler deg til e-postkontoen ved å bruke Outlook for Mac 2011 eller Entourage 2008, Web Services Edition, får du en mer komplett e-postopplevelse enn hvis du kobler deg til e-posten ved å bruke IMAP eller POP. Hvis du for eksempel kobler deg til ved å bruke Outlook for Mac 2011 eller Entourage 2008, Web Services Edition, kan du synkronisere notater, oppgaver, kalenderelementer og kategorier mellom Outlook Web App og Outlook for Mac 2011 eller Entourage 2008, Web Services Edition.

Merknad   Hvis du kjører Entourage 2008, må du installere Entourage 2008, Web Services Edition, en gratis oppdatering for Entourage 2008-brukere.

Hvis du kjører Mac OS 10.6 Snow Leopard, kan du bruke e-postprogrammet som følger med Snow Leopard, til å koble deg til kontoen uten å bruke IMAP eller POP. I likhet med Outlook for Mac 2011 og Entourage 2008, Web Services Edition trenger du bare å angi e-postadresse og passord i Mac Mail for Mac OS 10.6 Snow Leopard for å koble deg til kontoen.

Følg fremgangsmåten i et av disse emnene hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker disse e-postprogrammene til å koble deg til kontoen:

Konfigurere e-post i Outlook for Mac 2011

Konfigurere e-post i Entourage 2008, Web Services Edition

Konfigurere e-post i Mac OS X Mail

Koble seg til ved å bruke IMAP eller POP

Det er mange e-postprogrammer du kan bruke til å koble deg til e-postkontoen på Apple-datamaskinen ved hjelp av IMAP eller POP.

Merknad   POP- eller IMAP-tilgang kan være utilgjengelig for e-postkontoen din. Hvis du ikke vet om e-postkontoen støtter IMAP eller POP, kontakter du personen som administrerer e-postkontoen din.

De følgende emnene inneholder informasjon om noen av fremgangsmåtene for å koble seg til ved å bruke IMAP eller POP:

Konfigurere e-post i Mac OS X Mail ved å bruke POP eller IMAP

Konfigurere e-post i Entourage 2008, Web Services Edition ved å bruke POP eller IMAP

Merknad   Det forrige emnet inneholder en fremgangsmåte for å koble seg til kontoen ved hjelp av Entourage 2004 og Entourage 2008.

Konfigurere e-post i Mozilla Thunderbird 8.0 ved hjelp av POP eller IMAP

Merknad   Du kan bruke de fleste IMAP- og POP-programmer til å koble deg til kontoen.

Tilgang fra iPhone, iPad eller iPod Touch

Du kan koble deg til Office 365-e-posten eller en annen Exchange-basert e-post ved hjelp av e-postappen som er installert på Apple iPhone, iPad eller iPod Touch. Når du kobler deg til kontoen din med Microsoft Exchange-metoden, får du tilgang til og kan synkronisere e-post, kalender og kontakter. Hvis du bare vil bruke e-post, kan du konfigurere e-post med POP eller IMAP. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere e-post på Apple iPhone, iPad og iPod Touch.

Merknad   Hvis du har Office 365-e-post, kan du også få tilgang til e-post, kalender og kontakter ved hjelp av mobilappene OWA for IPhone og OWA for iPad. Du kan installere disse appene fra Apple App Store. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se OWA for iPad og OWA for iPhone.

Merknad   Hvis du har Office 365-e-post, kan du se Bruke Office 365 på iPhone eller iPad for informasjon om hvordan du bruker Office 365 på telefonen eller nettbrettet.

Hvor finner jeg mer informasjon?

E-postprogrammer og -funksjoner som støttes

Gjelder for: Outlook Web App for Office 365, Outlook Web AppVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk