Office
Logg på

Få svar fra dataene

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Byggeklossene til en SELECT-spørring

En ny database for sporing av aktiva kommer. Du har tabeller, relasjoner og dataene, slik at det neste trinnet er å bygge noen spørringer. De gjør det enklere for deg å svare på viktige spørsmål, og de kan gjøre det enklere å opprette skjemaer og rapporter.

Rent spesifikt skal du opprette utvalgsspørringer. Dette er komponenter som henter og behandler data og viser resultatet i et dataark. Hvis du for eksempel ønsker å vite hvem du skal ringe til når en datamaskin trenger reparasjon, oppretter du en spørring som henter de relevante navnene og telefonnumrene.

Dette er det som vises i bildet. Spørringen henter aktivadata fra den første tabellen, navnene på teknikere fra den andre tabellen og viser resultatene på en måte som du kan gjøre deg nytte av. La oss begynne med å se på delene i en spørring.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×