Få innlimt tekst til å flyte over til neste side eller tekstboks

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når en tekstboks eller autofigur i publikasjonen inneholder mer tekst enn det som kan vises, lagres den ekstra teksten i overflyt. Du kan flytte tekst ut av overflyt og tilbake til publikasjonen manuelt ved å flytte teksten til en annen tekstboksen eller autofiguren. Når du limer inn tekst i en tekstboks, kan du bruke autoflyt flyter automatisk den ekstra teksten til neste side eller tekst.

Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du flytter teksten ut fra overflyt manuelt, kan du klikke en kobling i Se også-delen, som er synlig når du er tilkoblet Internett.

Når du limer inn mer tekst i en tekstboks enn det er plass til, for eksempel når du limer inn tekst du har kopiert fra en annen publikasjon eller et annet program, blir du spurt om du vil bruke autoflyt. Den samme meldingen vises når du setter inn mer tekst fra en tekstfil (TekstfilSett inn-menyen) enn det er plass til. Autoflyt hjelper deg med å finne en tom tekstboks eller opprette en ny tekstboks for den ekstra teksten.

Når autoflytmeldingen vises, kan du velge ett av følgende alternativer for å kontrollere tekstflyten i publikasjonen:

Obs!: Når du limer inn tekst direkte i en publikasjon uten å bruke en tekstboks, en stor tekstboks er satt inn på gjeldende side, og den innlimte teksten er satt inn uten å bruke automatisk tekstflyt eller overflyt. Hvis du vil flytte tekst til den neste siden eller tekstboks i dette tilfellet, kan du endre størrelsen på tekstboksen (slik at den ekstra teksten går inn i overflyt) og deretter finne eller opprette en tekstboks til den ekstra teksten.

Tips for å legge til sider og tekstbokser

Når du bruker autoflyt til å opprette en ny side, settes det inn en tom side sist i publikasjonen. Hvis du vil ha bedre kontroll over oppsettet i publikasjonen, kan du legge til sider før du bruker autoflyt, eller du kan opprette tekstbokser selv. Du kan inkludere ønsket formatering på følgende måte:

 1. Åpne publikasjonen, og velg siden som skal komme før eller etter sidene du vil legge til.

 2. Klikk SideSett inn-menyen.

 3. Hvis du vil legge til mer enn én ny side i publikasjonen, skriver du inn antallet sider som du vil legge til, i boksen Antall nye sider.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til én sidestor tekstboks på hver nye side, klikker du Opprett én tekstboks på hver side.

  • Hvis du vil kopiere alle objektene og formateringen fra en side i publikasjonen til hver nye side, klikker du Kopier alle objektene på side, og deretter skriver du inn i boksen sidetallet på den siden du vil kopiere.

Bruke autoflyt

Hvis publikasjonen inneholder minst én tom tekstboks, og du vil bruke autoflyt til å flytte tekst til tekstboksen, gjør du ett av følgende:

 1. Velg Ja når du blir spurt om du vil bruke autoflyt.

  Den første tomme tekstboksen i publikasjonen blir valgt, og en ny melding spør om du vil fortsette å flytte tekst til den valgte tekstboksen.

 2. Klikk Ja for å la teksten flyte til den eksisterende tekstboksen.

  Hvis det settes inn mer tekst enn det er plass til i den eksisterende tekstboksen, velges den neste tomme tekstboksen og så videre.

  Hvis de tomme tekstboksene i publikasjonen ikke har plass til all teksten som er satt inn, blir du spurt om du vil opprette tekstbokser.

 3. Klikk Ja for å legge til nye sider i publikasjonen, én for hver koblede tekstboks som trengs for å få plass til all teksten du satte inn i publikasjonen.

Hvis publikasjonen ikke inneholder noen tomme tekstbokser, og du vil bruke autoflyt til å flytte tekst til en ny tekstboks, gjør du ett av følgende:

 1. Velg Ja når du blir spurt om du vil bruke autoflyt.

  En melding spør om du vil opprette tekstbokser.

 2. Klikk Ja for å legge til nye sider i publikasjonen, én for hver koblede tekstboks som trengs for å få plass til all teksten du satte inn i publikasjonen.

Finne eller opprette en tekstboks for overflyttekst

Hvis du setter inn mer tekst i en tekstboks enn teksten er plass, og du vil ikke bruke automatisk tekstflyt, settes inn i tekstboksen, og teksten som det ikke passer går inn i overflyt. Overflyt indikator overflytsindikator vises nederst i tekstboksen for å vise at mer tekst i overløpsområdet og ikke vises på skjermen.

Koble tekstboksene for å få tekst ut av overflyt i en publikasjon

1. Overflytindikatoren vises under en tekstboks som inneholder mer tekst enn den kan vise.

2. Når du har identifisert tekstboksen som den ekstra teksten skal flyte inn i, klikker du den nye tekstboksen, og deretter klikker du Opprett tekstbokskobling på verktøylinjen for kobling av tekstbokserfor å flytte overflytteksten i den valgte tekstboksen til en tom tekstboks i publikasjonen.

3. Pekeren endres til en øsende mugge når du holder den over en tom tekstboks i publikasjonen.

4. Overflytteksten flyter inn i den tomme tekstboksen, og indikatoren Gå til forrige tekstboks vises for å vise at tekstboksene er koblet sammen.

Hvis du vil flytte overflytteksten til en ny eller eksisterende tekstboks som er synlig, gjør du følgende:

 1. Hvis du ikke har noen tom tekstboks i publikasjonen, oppretter du en ny tekstboks med den størrelsen og plasseringen du vil bruke.

  hvordan

  1. Hvis du vil at den nye tekstboksen skal vises på en ny side i publikasjonen, klikker du SideSett inn-menyen, klikker Sett inn tomme sider under Alternativer, og deretter klikker du OK.

  2. Klikk Tekstboksen Knappesymbolobjektverktøylinjen.

  3. I publikasjonen klikker du der du vil at den ene enden av teksten skal vises, og drar deretter diagonalt til boksen har riktig størrelse

 2. Klikk tekstboksen med teksten i overflyt (tekstboksen som har mer tekst enn det er plass til).

 3. Klikk Opprett tekstbokskobling på verktøylinjen for kobling av tekstbokser.

  Pekeren endres til en mugge Tekstbokskoblingskanne, brukes til å koble tekstbokser. .

 4. Flytt pekeren til den nye tekstboksen (markøren endres til en tømmes mugge Mugge heller tekst over i koblet tekstboks ), og klikk i.

  Overflytteksten fra den første tekstboksen vises i den koblede tekstboksen.

 5. Hvis den koblede tekstboksen viser overflyt indikator overflytsindikator , gjentar du trinn 1 til 4 til all teksten vises.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×