ExpressRoute og QoS i Skype for Business Online

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Koble til Office 365 med en dedikert nettverkstilkobling ved hjelp av Azure ExpressRoute for Office 365 og Skype for Business Online. Den dedikerte tilkoblingen for Skype for Business-appene gir deg pålitelig og forutsigbar ytelse samt personvern utenfor offentlige Internett. Nå kan du kjøpe en bedre nettverksforbindelse til Office 365 og Skype for Business Online som gir deg forutsigbarhet og pålitelighet på profesjonelt nivå, og som leveres med en serviceavtale om oppetid.

Merknad: Det er en ny versjon av båndbredde-Kalkulator som er tilgjengelige i Skype for Business, båndbredde Kalkulator, men, disse instruksjonene i dette dokumentet Bruk Lync 2010 og 2013 båndbredde Kalkulator.

Administrasjonssenter for Business Online og ExpressRoute

Når du arbeider med en Microsoft ExpressRoute-partner, kan du koble deg til en rekke ulike Office 365-programmer, inkludert Skype for Business Online, i skyen via en dedikert tilkobling. Imidlertid krever funksjonalitet for tale og videokommunikasjon i sanntid i Skype for Business nettverkstjenester som er spesielt konfigurert til å støtte disse arbeidsbelastningene i sanntid i Office 365. Dette omfatter et nettverk som har tilstrekkelig båndbredde for å håndtere ønsket volum av trafikk, og som kan støtte tjenestekvalitet (QoS) for å levere en profesjonell opplevelse til brukerne.

Dette dokumentet er utformet for å hjelpe deg, administratorer og nettverksdesignere med å forstå de spesielle utfordringene med å støtte kommunikasjon i sanntid, med å forstå verktøyene som leveres av Microsoft som kan hjelpe deg med å utforme et nettverk som kan støtte disse kravene og for å veilede deg gjennom hele designprosessen ved hjelp av en eksempelstudie.

Den første delen av dette dokumentet veileder deg gjennom en kasusstudie for å hjelpe deg med nettverksdesign ved hjelp av båndbreddekalkulatoren for Lync 2010 og 2013 for å beregne nettverkskravene for en stor Skype for Business ExpressRoute distribusjon på tvers av flere plasseringer. Den andre delen av dette dokumentet beskriver de fundamentale konseptene i tjenestekvalitet (QoS), en fordypning i de spesifikke tekniske detaljene for å støtte sanntidskommunikasjon i Skype for Business og de bestemte typene nettverkstjenester som trengs.

All informasjonen her gir deg de tekniske detaljene og forståelsen av QoS, ExpressRoute og de spesifikke utfordringene du står overfor. Du får også kunnskap om bruk av verktøy og teknikker som gjør at du kan distribuere en ExpressRoute på tvers av Skype for Business-nettverket.

Komme i gang

Når du gjør deg klar for ExpressRoute for Skype for Business, kan det være lurt å se på de forskjellige tilkoblingsmodellene i ExpressRoute, de ulike valgene av partnere og steder og lese hvordan du kjøper og klargjør ExpressRoute innenfor bedriften. Her er noen ressurser du kan bruke til å komme i gang:

Del 1: Kasusstudie – ExpressRoute for Dewey Law, LLC.

Denne kasusstudien for Dewey Law, LLC. viser hvordan du setter opp et nettverk, bestiller tjenester for nettverkstilgang og fastslår båndbreddekravene for å støtte ExpressRoute for Skype for Business Online.

Bakgrunn Dewey Law LLC. er et stort nasjonalt advokatfirma med 790 advokater og totalt 5 580 ansatte fordelt på 78 lokasjoner. Firmaet har et hovedkvarter i New York, tre regionale kontorer i Chicago, San Francisco og Dallas, sammen med 24 store og 50 små avdelingskontorer spredt rundt i landet. Firmaet håndterer store, kompliserte saker med en arbeidsbelastning som vanligvis er fordelt mellom to eller flere av kontorene. Denne nettverksutformingen resultater i betydelig nettverkstrafikk mellom kontorene.

Dewey Law LLC. er en relativt ungt firma, og advokatene og de andre ansatte er svært komfortable med teknologi og i stor grad avhengig av den i det daglige arbeidet.

Distribusjon av brukere etter lokasjoner og posisjoner

Hovedkontor (New York)

Regionale kontorer (3)

Store avdelingskontorer (24)

Små avdelingskontorer (50)

Ledelse

20

10

1

1

Partnere

150

50

10

5

Advokatfullmektige

300

100

20

10

Juridiske assistenter

400

125

30

15

Ledere

100

35

6

3

IT og administrasjon

100

25

3

2

Totalt per sted

1 070

345

70

36

Totalt per stedsklasse

1 070

1 035

1 680

1 800

Sette opp nettverket

Et par grunnleggende krav må oppfylles for at Dewey Law LLC. skal kunne levere pålitelige sanntidstjenester av høy kvalitet:

 • De vil kunne tilby taletjenester under strømbrudd, så svitsjer og rutere for nettverksfordeling må gi strøm over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af eller 802.3at.

 • Nettverkssvitsjer og rutere må også bruke uavbrutte strømkilder (UPS) slik at de kan være i drift under et strømbrudd.

  De har trådløse tilkoblinger til LAN-kontorene, så vi anbefaler sterkt at de bruker en sertifisert trådløs infrastrukturpartner for Skype for Business fra Skype for Business Solutions

  Tips!: Trådløse 802.11N- og 802.11ac-tilgangspunkter er anbefalt.

 • Og viktigst av alt, alle LAN-nettverkene i alle kontorene må være satt opp til å gi tjenestekvalitet (QoS). Dette omfatter PC-er, bærbare PC-er og eventuell nettverksrelatert maskinvare, for eksempel svitsjer og rutere.

Nå som du har dekket det grunnleggende, anbefaler vi at du bruker IP-tjenesten MPLS (Multi-Protocol Label Switching) fra en partner innen nettverkstjenester som kan koble til Azure ExpressRoute-tjenesten, for å gi Dewey Law LLC. taletjenester i bedriftsklassen. MPLS gir en IP-tjeneste med ytelse som garanterer mot forsinkelse, støy og pakketap. Hvis MPLS imidlertid ikke er tilgjengelig, kan en Ethernet-tilkobling koblet til en av våre ExpressRoute datautvekslingspartnere også brukes.

MPLS-leverandører tilbyr flere tjenestenivåklasser, men alle bruker ulike uttrykk for å identifisere dem. Du må jobbe tett med leverandøren for å sikre at de forstår dataene du har angitt i båndbreddekalkulatoren for Lync 2010 og 2013 og alternativene som er tilgjengelige og anbefalt for de ulike arbeidsbelastningene i sanntid i Office 365.

Det finnes to alternativer for hvordan data fra Skype for Business-programmer kan tilordnes til riktig MPLS-tjenesteklasse:

 • Sluttpunktmerking av trafikk ved hjelp av DSCP (DiffServ Control Point)

 • ACL-basert (Network Access Control List)

Hvis du vil implementere sluttpunktmerking, må du konfigurere alle domenetilknyttede Windows-maskiner for Dewey Law LLC. til å merke hver pakke med riktig DSCP-merke (DiffServ Control Point) og deretter implementere QoS på alle nettverkssvitsjer og rutere på tvers av alle kontorene for å sikre at QoS-merkinger vedlikeholdes og ikke fjernes. DSCP-merkinger på nettverkspakker forteller tjenesteleverandøren hvordan den nettverkspakken skal prioriteres. Du finner mer informasjon om DSCP i QoS-delen i del 2.

Med ACL-basert nettverkstildeling er DSCP-prioritetsmerking implementert på en oppstrøms ruter og basert på UDP-kildeporten. De anbefalte portområdene for hvert program er oppført i del 2.6.1.1 av Nettverksplanlegging, overvåking og feilsøking med Lync Server. Det er viktig at du koordinerer dette med den generelle QoS-implementeringen og -utforminen til Dewey Law LLC. og er oppmerksom på ulike QoS-policyer og faren for uoverensstemmende pakkemerking.

Hver leverandør av nettverktjenester for ExpressRoute har en tjenesteklasse (COS) som passer for tale og video i sanntid. Denne klassen kalles Expedited Forwarding (EF) for tale og Assured Forwarding (AF) for video. Du må være svært forsiktig når du estimerer hvor mye båndbredde du må kjøpe for taletrafikk. Årsaken er at tjenesteklassen for tale er svært nådeløs dersom det sendes mer taletrafikk enn tjenesteklassen er klargjort for.

Tips!: All trafikk som sendes via taletjenesten utover det tjenesteleverandøren har forpliktet seg til, forkastes umiddelbart, noe som vil ha en direkte effekt på stemmekvaliteten.

Når du ser på det generelle oppsettet til Dewey Law LLC., er det svært viktig at du avgjør nøyaktig hvor mye nettverksbåndbredde som trengs for å støtte taletrafikken på tvers av nettverket deres, og at de merker hver talepakke (og bare talepakker) med DSCP-innstillingen for tale (for eksempel DSCP EF 46).

Hvis du vil implementere QoS på tvers av bedriftsnettverket, må endepunktene eller ruterne merke hver pakke med riktig Lag 3-prioritetsindikator (for eksempel DSCP). Alle svitsjer og rutere langs hele nettverksbanen må ha QoS-alternativet aktivert. Selv om det bare er én nettverkssvitsj eller ruter som ikke har QoS aktivert, kan det hende av QoS-merkingen på tale- eller videopakker som passerer gjennom svitsjen eller ruteren kan forsvinne. Dette deaktiverer QoS i alle nedstrøms svitsjer og rutere, noe som reduserer fordelen med å ha ExpressRoute.

Dette krever også at Lag 3- og Lag 2 QoS-prioriteringer defineres på hvert punkt. Lag 2-prioritetsmekanismer er definert i IEEE 802.1p for kablede nettverk og 802.11e/WMM for trådløse nettverk. Enda viktigere er det at nettverksruteren som er vendt mot MPLS-nettverket til leverandøren av nettverkstjenesten opprettholder DSCP innstillingene på alle utgående pakker slik at de opprettholder den aktuelle MPLS-tjenesteklassen.

Tips!: Hvis du vil ha mer informasjon om QoS-oppsett, kan du se del 2.6 Nettverksplanlegging, overvåking og feilsøking med Lync Server. Du kan også se Krav til nettverksplanlegging for Skype for Business 2015 for flere krav til nettverksplanlegging.

Bestille nettverkstilgang

Når du har fått på plass kravene og mekanismene for QoS-nettverk som skal til for å støtte ExpressRoute, er neste trinn å bestille nettverkstilgang til ExpressRoute. Når du bestiller nettverkstilgang til ExpressRoute for Dewey Law LLC fra Microsoft-partneren for nettjenester, må du oppgi to ting:

 • Den totale mengden båndbredde som kreves for å koble hvert sted til ExpressRoute og Office 365.

 • Den totale båndbredden som kreves for hver tjenesteklasse som kreves for å støtte Skype for Business-appene som brukes av Dewey Law LLC. Båndbredden som kreves for tjenestenivået, bestemmes av volumet på trafikken du forventer fra hver av de ulike Skype for Business-programmene, for eksempel tale, video, direktemeldinger, tilstedeværelse og skjermdeling.

Fastslå behov for båndbredde for Skype for Business-programmer

Når du har funnet den totale båndbredden som er nødvendig for Dewey Law LLC., må du vite hvordan den samlede båndbredden skal deles mellom de forskjellige tjenesteklassene. For eksempel hvor mye båndbredde som kreves for hvert Skype for Business-program.

Du kan fastslå disse kravene for hver av lokasjonene til Dewey Law LLC. ved å bruke Båndbreddekalkulatoren for Lync 2010 og 2013. Denne kalkulatoren er et Excel-basert verktøy som gjør at du kan fastslå den forventede bruken av de forskjellige Skype for Business-programmene, for eksempel tale, video, konferanser og skjermdeling. Kalkulatoren genererer automatisk et estimat av båndbredden og klassekravene for hvert område på nettverket. Når du laster ned båndbreddekalkulatoren for Lync 2010 og 2013, vil det også lastes ned en brukerveiledning som gir deg mer informasjon om hvordan du bruker den (på engelsk).

De ulike cellene i regnearket er fargekodet for å hjelpe deg med regnearket:

 • Grønn Dette er generelle inndataområder.

 • Gul Dette er avanserte inndataområder. Du kan endre disse, men vær forsiktig hvis du gjør det.

 • Rød Disse er skrivebeskyttede områder og er låst slik at de ikke kan endres.

 • Grå Disse er bare visningsområder. De er resultatene eller dataene fra de generelle inndataområdene.

Utformingsprosessen for Dewey Law LLC. begynner med å dele opp brukerne i forskjellige personligheter (Personae). For hver personlighet du definerer, kan du angi forventet bruk av de ulike Skype for Business-programmene (None, Low, Medium, High, eller én av tre definerte Custom-innstillingene). Disse valgene finner du i regnearket Personligheter. Den bestemte bruken for hvert valg (Low, Medium eller High) er gitt, men standardene for hvert valg kan endres. Ved å identifisere antall brukere for hver personlighet som finnes på hvert sted, kan kalkulatoren beregne total båndbredde som kreves for hver lokasjon.

Du kan også spesifisere lyd- og videokodekene som brukes, om FEC (Forward Error Correction) brukes og andre systemparametere som påvirker behovene for båndbredde. Du kan bruke standardinnstillingene i båndbreddekalkulatoren for Lync 2010 og 2013, eller velge forskjellige kodeker og andre systemparametre. Standardinnstillingene kan brukes når du utformer nettstedet til Dewey Law LLC. Du kan imidlertid endre til enhver av de tilgjengelige standardinnstillingene fra rullegardinmenyen. Båndbreddene som brukes for hvert valg, er inkludert i Codecs-regnearket. Når du endrer en innstilling, oppdateres båndbredden og tjenesteklassen (CoS) for alle plasseringer. Med denne funksjon kan du teste andre mulige konfigurasjoner og se hvordan endringene vil påvirke kravene deres til båndbredde.

Vi har definert tre personligheter for Dewey Law LLC., Leder/Partner, Advokatfullmektig/Juridisk assistent og IT-administrator. Tabellen nedenfor viser hvordan vi har angitt brukerprofilene for de ulike Skype for Business-appene for hver personlighet.

Personligheter og brukerprofiler (Persona-regnearket – kolonne A til og med P)

Persona

Direktemelding/tilstedeværelse

P2P audio

P2P video

Conferencing audio

Conferencing video

Skrivebordsdeling

Dial-in conferencing audio

Lync 2010 RTV_Type

Remote Users

Lync 2013 stereo audio

Lync 2013 video quality

Lync 2013 users behavior for P2P video window

Lync 2013 Bruk av flervisning

Leder/ Partner

High

Medium

Low

Medium

Medium

Ingen

Medium

CIF

0 %

0 %

Best

Vanlig

Vanlig

Advokatfullmektig/ Juridiske assistenter

High

Medium

Low

Medium

High

High

Medium

CIF

0 %

0 %

Medium

Vanlig

Vanlig

IT-administratorer

High

Medium

Ingen

Low

Ingen

Ingen

Medium

CIF

0 %

0 %

Medium

Vanlig

Vanlig

Du må angi informasjonen i tabellen Distribusjon av brukere etter lokasjoner og posisjoner over i Sites-regnearket i båndbreddekalkulatoren for Lync 2010 og 2013. Siden antall brukere i de regionale kontorene er identisk, angis de for én plassering samtidig som det angis at det er tre forekomster av den. Det samme ble gjort for de store og små avdelingskontorene der det var henholdsvis 24 og 50 brukere i plasseringene.

Etter å ha angitt innstillingene for hver personlighet, må du angi antall brukere som tilhører hver personlighet for hver plassering i Sites-regnearket. Det totale antallet brukere for alle plasseringer oppdateres automatisk. Siden det ikke finnes brukere i Office 365-plasseringen, skal de angis i radene Avdelingskontorer i regnearket. Båndbreddekalkulatoren for Lync 2010 og 2013 fyller deretter inn kolonnene Best Effort Class, Data Traffic Class og Real-time traffic class i tabellen WAN BW per QoS traffic class. Dette vises i dataene i tabellen nedenfor.

Tips!: Hele regnearket inneholder også maksimalt antall samtidige økter for hvert program, men vi slettet disse kolonnene for å spare plass.

Personligheter etter plassering – (Sites-regnearket – kolonne A, D, I og AI til og med AX)

Site Name

Total Users in Site

Total Sites Like This

User Profile 1

User's of Profile 1

User Profile 2

User's of Profile 2

User Profile 3

User's of Profile 3

Hovedkontor

1070

1

Leder/Partner

170

Advokatfullmektig/Juridisk assistent

700

IT-administratorer

200

Regionale kontorer

345

3

Leder/Partner

60

Advokatfullmektig/Juridisk assistent

225

IT-administrator

60

Store avdelingskontorer

70

24

Leder/Partner

11

Advokatfullmektig/Juridisk assistent

50

IT-administrator

9

Små avdelingskontorer

36

50

Leder/Partner

6

Advokatfullmektig/Juridisk assistent

25

IT-administrator

1

Båndbredde som kreves per program etter plassering i Kbps (Sites-regnearket – Kolonne A og BQ til og med LF)

Site

Peak SIP / IM bandwidth

Peak Intersite Peer Audio bandwidth

Peak Intersite Peer Video bandwidth

Peak Audio Conf bandwidth

Peak Video Conf bandwidth

Peak WAN Share bandwidth

Peak WAN bandwidth for PSTN Calls

Hovedkontor

1070

525,30

560,00

739,50

2640,00

4224,00

2688,30

Regionale kontorer

345

185,40

560,00

255,00

1320,00

1536,00

896,10

Store avdelingskontorer

70

92,70

560,00

102,00

600,00

384,00

216,30

Små avdelingskontorer

36

119,40

560,00

76,50

600,00

384,00

123,60

Kolonnene som beskriver WAN-båndbredde etter QoS-klasse, er sannsynligvis de viktigste kolonnene i regnearket. Denne er vist i tabellen nedenfor. Disse dataene gir et sammendrag av informasjonen du må gi til leverandøren av nettverkstjenesten for å bestille tilgangstilkobling på hver av plasseringene. Når du beregner den totale båndbredden, må du huske å multiplisere båndbredden for hver type avdelingssted med antall steder av samme typen. Hvis du vil koble til leverandøren av nettverkstjenester for ExpressRoute, kan du se Azure ExpressRoute.

Det er svært viktig at du ikke overskrider båndbredden for tjenesteklassen for tale eller Expedited Forwarding (EF). Et tilfeldig pakkesett forkastes, noe som fører til at alle pågående anrop kan bli påvirket i stedet for at kvaliteten på én enkelt samtale eller en gruppe med samtaler reduseres. Det er også viktig at bare tale merkes med DSCP for EF (for eksempel DSCP = 46), ellers kan talekøen bli for stor når trafikk som ikke er stemmetrafikk legges til.

Tips!: For å gjenta så vil tjenesteklassen EF gi den beste ytelsen, men hvis du overskrider den definerte båndbredden, vil eventuelle ekstra pakker forkastes umiddelbart.

Samlet båndbredde per plassering etter QoS-trafikklasse – (Sites-regnearket – kolonne A og ML til og med MR)

Site Name

Best effort class (DSCP 0)

Data traffic class (DSCP custom)

Real-time traffic class (DSCP 34, AF41)

Priority traffic class (DSCP 46, EF)

Hovedkontor

0,00

5764,80

3200,00

3953,10

Regionale kontorer

0,00

2033,60

1880,00

1336,50

Store avdelingskontorer

0,00

486,40

1160,00

411,00

Små avdelingskontorer

0,00

438,40

1160,00

319,50

Sette planen ut i livet

Vi kan beregne den totale båndbredden som vil krysse WAN og hvor mye båndbredde som vil krysse ExpressRoute ved hjelp av båndbreddeestimater fra tabellen Per program per sted ovenfor. Den delen av trafikken som krysser ExpressRoute omfatter ikke intern nodebåndbredde.

Site

Peak SIP / IM bandwidth

Peak Audio Conf bandwidth

Peak Video Conf bandwidth

Peak WAN Share bandwidth

Peak WAN bandwidth for PSTN Calls

Total ExpressRoute-trafikk per stedsklasse (det vil si det totale antallet steder)

Hovedkontor

1 070

739,50

2640,00

4224,00

2688,30

11361,80

Regionale kontorer

345

255,00

1320,00

1536,00

896,10

8704,20

Store avdelingskontorer

70

102,00

600,00

384,00

216,30

32935,20

Små avdelingskontorer

36

76,50

600,00

384,00

123,60

61005,00

Dette betyr at Skype for Business Online-trafikken som krysser ExpressRoute vil bli omtrent 114 Mbps, slik at Dewey vil trenge et abonnement for minst 200 Mbps for ExpressRoute. Flere ExpressRoute-kretser kan kjøpes på ulike steder med ExpressRoute-noder. Dette kan anbefales hvis Deweys steder er i ulike geografiske områder eller for å gi robusthet hvis tilkobling til ExpressRoute-kretser mislykkes. Hvis du kjøper ExpressRoute-kretser i flere Azure-områder, må du ha premiumtillegget for ExpressRoute for å motta globale tilkoblinger via ExpressRoute.

Nå som du har samlet inn total nødvendig båndbredde og båndbreddetall for tjenesteklassene (CoS), kan du bestille kapasitet fra den valgte leverandøren av nettverkstjenestene. Ikke glem å ta med anslagene for trafikk for andre programmer og tjenester. Vi tilbyr veiledning for nettverksplanlegging for andre Office 365-tjenester, inkludert båndbreddekalkulatorer for Exchange og OneDrive. Båndbreddeabonnementet for leverandøren av nettverkstjeneste blir høyere siden interntrafikk må tas med igjen. Båndbreddekalkulatoren for Lync 2010 og 2013 gir bare et estimat av forventet trafikk. Det anbefales derfor å bekrefte nettverkets evne til å håndtere trafikkvolumet ved å foreta en stresstest.

Tips!: Det anbefales å utføre en stresstest av nettverket når du utfører en forhåndsvurdering av nettverket.

En stresstest omfatter å bygge og konfigurere infrastrukturen og deretter teste den med forventet volum av simulert trafikk mens du overvåker ytelsen. Trafikkestimatene kan være unøyaktige på noen områder, men du kan i det minste være sikker på at nettverket kan støtte trafikkvolumet som båndbreddekalkulatoren for Lync 2010 og 2013 spådde. Det anbefales at du kjører stresstesten i minst noen dager, men å kjøre den lengre kan hjelpe deg med å avgrense tallene. Du må imidlertid balansere det å utvide stresstestperioden mot kostnadene av nettverkstjenestene du betaler for, og som ikke håndterer reell brukertrafikk. Microsoft har sertifisert en rekke leverandører som en del av sitt IT Pro Tools-program for å tilby verktøy for nettverksadministrasjon og -operasjoner, inkludert verktøy for forhåndsvurdering av nettverk. Skype for Business tilbyr også en systemintegrator (SI) som kan bruke sertifiserte IT Pro Tools-verktøy til å gjøre nettverksvurderingen for deg. Du kan se mer på Skype for Business Solutions: IT Pro Tools.

Stresstesten gir en viss forsikring om at nettverket kan støtte trafikkvolumet som trengs, men i virkeligheten kan data fra båndbreddekalkulatoren for Lync 2010 og 2013 være unøyaktig av forskjellige grunner. Du bør også vurdere å fortsette å overvåke nettverkene ved å gjøre en kontinuerlig nettverksvurdering når det er distribuert for å sikre at båndbredden er tilstrekkelig og at QoS-mekanismene fungerer korrekt. Det er viktig å fortsette overvåkingen av nettverksytelsen etter som flere og flere reelle brukere bruker linjen.

Del 2: QoS for ExpressRoute Skype for Business

Microsoft ExpressRoute-tjenesten gir en dedikert tilkobling til Azure-skyen, men arbeidsbelastningen i sanntid ved kommunikasjonstjenestene i Office 365 krever nettverkstjenester med tilstrekkelig båndbredde til å takle trafikkvolumet og som er i stand til å støtte tjenestekvalitet (QoS) for å levere en profesjonell brukeropplevelse. En QoS-kapabel tilkobling må konfigureres fra ende til ende (PC, nettverkssvitsjer og rutere til skyen), ettersom enhver del i banen som ikke støtter QoS, kan redusere kvaliteten på hele samtalen.

Hensikten med denne delen er å hjelpe deg med å forstå utfordringene ved å støtte sanntidstrafikk i et IP-nettverk og konfigurere og støtte en vellykket ExpressRoute-distribusjon av arbeidsbelastningene i sanntid i Office 365. Alt dette ved hjelp av leverandøren av ExpressRoute Exchange til Microsoft eller partner innen levering av nettverkstjenester.

QoS godtas fra nettverk utelukkende over ExpressRoute nettverket kretser og brukes i Microsoft-nettverket for Skype for Business-trafikk. I dag, deler av enkelte utgående tilkoblinger fra Microsoft med manglende DSCP-verdier for Skype for Business. Før utgående trafikk er fullstendig merket med DSCP-verdier, oppfordres du til å følge retningslinjene for å legge til QoS markeringer i trafikk på kantlinjen til nettverket som beskrevet i delen Implementering QoS ved hjelp av nettverk tilgang kontroll liste (ACL) i denne artikkelen.

Sanntidsproblemet

Levering av tale- og videotjenester av profesjonell kvalitet stiller spesielle krav til et IP-nettverk. Sanntidstrafikk bruker RTP (Real-time Transport Protocol) som utføres ved hjelp av UDP (User Datagram Protocol). I motsetning til TCP (Transmission Control Protocol) som nummererer og tester hver melding for feil og som omfatter andre mekanismer for å oppdage og sende tapte meldinger eller meldinger med feil på nytt, gir ikke UDP denne typen pålitelighet. Hvis meldingene skades av feil eller går tapt på grunn av at bufferen flyter over, er de tapt. UDP ble valgt for bruk med RTP siden virkemåten til sanntidstrafikk er at selv om tapte meldinger blir sendt på nytt, vil de ankomme alt for sent til å ha noen positiv innvirkning på talemeldingsflyten.

Vel vitende om konsekvensene ved tapte talepakker, fulgte designere opp med to fremgangsmåter for å forbedre ytelsen til tale og video over IP:

 • Gjøre talekoding/-dekoding mer robust når pakker går tapt. Dette kan gjøres ved å bruke FEC (forward error correction) til å korrigere en prosentandel av oppstått feil, noe som er en funksjon som finnes i Office 365 Real Time Transport, eller ved å utforme systemer for taledekoding som forsøker å redusere virkningen av tapte pakker, noe som er en av egenskapene til Microsoft-kodeker.

 • Bruk transporttjenester som bruker QoS-mekanismer for å garantere for ytelsen til nettverket med hensyn til forsinkelse, pakketap, støy og variasjonen i forsinkelse mellom pakker.

Robust talekoding løser bare problemet med pakketap, så det er viktig at nettverket som brukes til å frakte tale og video i sanntid, har mekanismer som minimerer forsinkelse og støy. Selv om kodingen er robust, vil ikke mottaksstasjonen ha nok informasjon til å rekonstruere en gjenkjennelig versjon av talesignalet hvis for mange pakker går tapt. Prosentandelen av tapte pakker som resulterer i en merkbar nedsatt ytelse i talekvalitet, varierer avhengig av teknikken for talekoding som brukes. Uansett er det svært problematisk å miste strenger med etterfølgende pakker.

Det er viktig å minimere forsinkelse fordi store forsinkelser kan påvirke samtaleflyten og føre til frustrasjon for de som snakker. Beste praksis forteller oss at ende-til-ende-forsinkelse av tale (det vi refererer til som «munn-til-øre»-forsinkelse) må holdes under 150 millisekunder (ms). én vei, ikke tur/retur. Forsinkelsen vil selvsagt øke på lengre overføringer som de som går over hav, gitt overføringsforsinkelsen eller tiden det tar før signalet fysisk reiser gjennom kabelen.

Når forsinkelsen er lengre enn 150 ms. én vei, har det en rar effekt på den som snakker. Psykologisk ringer en klokke i deltakerens hjerne som gjør at de tror at mottakeren ikke har hørt dem, slik at de gjentar det siste de sa. Dette kolliderer med det forsinkede svar som kommer fra den andre siden. Hvis du noensinne har snakket over en satellittkanal, vil du gjenkjenne denne effekten. Over en satellittkanal er forsinkelsen én vei 250 ms., noe som er langt utover den tillatte forsinkelse.

Anbefalte nettverksparametere for tale i bedriftsklassen

Parameter

Anbefalt verdi

Intern pakkestøy ved ankomst (gjennomsnitt)

≤ 5 ms

Intern pakkestøy ved ankomst (maksimum)

≤ 40 ms

Pakketapsfrekvens (gjennomsnitt)

0 % innkommende

Nettverksventetid, én vei

≤ 100 ms (bør inkludere kontroll av forsinkelse mot geografisk avstand)

ExpressRoute som en del av nettverk for taletjenester i bedriftsklassen

ExpressRoute har en dedikert tilkobling via en leverandør av nettverkstjenester (NSP) eller en Exchange-leverandør (EKSP) i et av 3 tilkoblingsalternativer:

 • Skybasert Exchange-samlokalisering

 • Punkt-til-punkt Ethernet-tilkobling

 • Alle-til-Alle-tilkobling (IPVPN)

Dette gir fordeler med høy tilgjengelighet (99,9 % med serviceavtale om oppetid) og pålitelig ruting som er sikker (ingen Internettransport), som ikke berøres av variasjoner i Internett-trafikk og som overholder markeringer for tjenestekvalitet (Quality of Service) for trafikkprioritering (tjenestekvalitet er forklart nedenfor). ExpressRoute sammen med et godt planlagt WAN kan gi deg et nettverk for taletjenester i bedriftsklassen.

Du kan bruke ExpressRoute for datatransport fra kontorer eller datasentre (ved hybridtopologi) som er koblet til kretsen. Data for eksterne brukere (for eksempel fra brukere med hjemmekontor, brukere som er på reise og så videre) vil ikke utnytte ExpressRoute-kretsen med mindre brukerne er tilkoblet via VPN, og trenger ikke å inkluderes i båndbreddestimatene for størrelsen på ExpressRoute-kretsen. Hvis du er en flernasjonal kunde, kan du kjøpe ExpressRoute-kretser i hvert område og bruke BGP-fellesskapskoder for å styre distribusjonsreglene slik at trafikken omdirigeres til den foretrukne ExpressRoute-kretsen (vanligvis den nærmeste for hvert område) mens dee andre kretser gir redundans i tilfelle strømbrudd påvirker en enkelt krets.

Hvis ExpressRoute ikke er et alternativ

Det kan være mulig å koble til alle områder ExpressRoute enten på grunn av kostnader, manglende mulighet til å oppfylle ExpressRoute forutsetninger eller begrensningene for det gjeldende NSP. Hvis du som ikke kan bruke ExpressRoute du fortsatt anbefales det å Følg instruksjonene nedenfor for å merke QoS i nettverk og planlegge kontrakter med din NSP for å sikre at nok båndbredde og støtte for trafikkprioritering basert på QoS.

I tillegg hvis du har kontorer i flere områder, men ikke har bør ExpressRoute kretser i alle områder bruke region BGP fellesskapet koder når du konfigurerer ruting for trafikk til/fra satellittkontorer slik at du kan unngå unødvendig stor avstand transitt. Anta for eksempel et firma som har et Skype for Business Online-organisasjonen vert i USA, men med mindre avdelinger i Europa, og firmaet har bare en enkelt ExpressRoute krets i Silicon Valley. De fleste av Skype for Business Online trafikk blir rutet til en datasenteret der det driftes organisasjonen (For eksempel konferansesamtaler med andre brukere i firmaet), ved hjelp av ExpressRoute krets kanskje foretrukket for de fleste trafikk. Imidlertid Hvis en bruker i Europa bli med i en telefonkonferanse som er vert for et annet firma som organisasjonen er plassert i Europa, vil målet for medier i denne samtalen være European datasenteret der andre firmaet er plassert. Rute trafikk via ExpressRoute krets i Silicon Valley som skulle vært en mindre direkte rute enn vil være mulig via Internett. I slike tilfeller kan du vil konfigurere rutere i nettverket (For eksempel på europeiske kontorer) for å undersøke fellesskapet-koder når foreta ruting regler og ruting via Internett i stedet for Silicon Valley ExpressRoute krets for trafikk som har europeiske område-koder.

Grunnleggende konsepter ved tjenestekvalitet (QoS) / tjenesteklasse (CoS)

I IP beskriver tjenestekvalitet (QoS) en mekanisme som brukes til å prioritere enkelte pakker i stedet for andre. I følge til definisjonen til den internasjonale teleunionen (ITU) består QoS av alle kvalitetsaspekter ved en tilkobling, inkludert forsinkelse, tap, signal-til-støy-forhold, krysstale, ekko, avbrytelser, frekvensrespons, stemmevolumnivåer og så videre. Det vi henviser til som QoS i pakkenettverk kalles nærmere bestemt tjenesteklasse (CoS) og fokuserer på å forbedre ytelsen for forsinkelse, støy og pakketap, men vi vil fortsette å bruke QoS-begrepet ettersom det er mer vanlig.

Tilgjengeligheten til QoS i et IP-nettverksanrop avhenger av to hovedkomponenter:

 • Reservasjon av en definert andel båndbredde på hver kobling for sanntidstrafikk. Hvis den båndbredden på et tidspunkt ikke er nødvendig for sanntidstrafikk, kan den brukes til annen trafikk. Generelt sett bør ikke mer enn 30 % av kapasiteten til en kobling reserveres for taletrafikk.

 • Merke pakker med en prioritetsindikator i hodet som indikerer prioriteten til pakken som skal tilordnes, overfor svitsjer og rutere i banen.

Når en pakke mottas av en svitsj eller ruter, flyttes den til en utdatakø for neste etappe eller hopp. Det finnes forskjellige utdatakøer for de ulike prioritetsnivåene. En svitsj eller ruter bruker en algoritme som betjener køer med høy prioritet oftere enn køer med lavere prioritet.

Utfordringen er at det finnes ulike QoS teknikker som implementeres på lag 2 (det vil si Ethernet eller Wi-Fi laget) og Layer 3 (det vil si IP-lag). Disse forskjellige QoS implementeringer må kanskje konfigureres i hver bryter og ruter i nettverket, samt grensesnittet mellom nettverket og nettverk-leverandørens nettverk.

Det finnes to alternativer for hvordan data fra de ulike Skype for Business-programmene kan tilordnes til den aktuelle tjenesteklassen:

 • Sluttpunktmerking av trafikken ved hjelp av DSCP (Differentiated Services Control Point)

 • ACL-basert (Network Access Control List)

Sluttpunktmerking – DSCP (Differentiated Services Control Point)

DiffServ (Differentiated Services) kalles en «grovkornet» mekanisme for å klassifisere og administrere nettverkstrafikk og gi QoS i IP-nettverk. Rutere og andre enheter som implementerer Lag 3-funksjoner, bruker DSCP (DiffServ Control Point) til å definere pakkens prioritet. QoS implementeres ved å sette inn en 6-biters DSCP-verdi i Differentiated Services-feltet (tidligere Type of Service-feltet) i IP-hodet. 6-biters gir mulighet for 64 forskjellige prioritetsnivåer. Prioritetsnivåene er vanligvis definert som vist her.

Anbefalte DSCP-innstillinger

Trafikklasse

Behandling (DSCP-markeringer)

Arbeidsbelastning i Skype for Business

Tale

EF (46)

Tale i Skype for Business og Lync

Interaktive

AF41 (34)

Video

AF21 (18)

Programdeling

Standard

AF11 (10)

Filoverføring

CS0 (0)

Annet

IP-versjon 4-hode

IPv4-overskrift

Lag 2 QoS: IEEE 802.1p/Wi-Fi Multi-Media (IEEE 802.11e)

Mens DSCP er standardmekanismen for å implementere QoS i Lag 3, finnes det forskjellige QoS-mekanismer for Lag 2 for kablede (det vil si Ethernet) og trådløse nettverk (det vil si Wi-Fi-nettverk). QoS-mekanismen for kablede nettverk er definert i IEEE 802.1p-standarden. QoS-mekanismen for WLAN er definert i IEEE 802.11e, det Wi-Fi Alliance identifiserer som Wi-Fi Multi-Media-sertifisert (WMM-sertifisert).

IEEE 802.1p bruker en 3-biters PCP (Priority Code Point) til å identifisere meldingens prioritet. PCP er en del av et 32-biters felt i Ethernet-hodet som også inneholder WLAN-ID-en. Definisjonene for PCP-verdiene er inkludert nedenfor.

IEEE 802.1p PCP-verdier

PCP-verdi

Prioritet

Akronym

Trafikktyper

7

7

NC

Nettverkskontroll

6

6

IC

Internettverks-kontroll

5

5

VO

Tale

4

4

VI

Video

3

3

CA

Kritiske programmer

2

2

EE

Utmerket innsats

0

1

BE

Beste innsats

1

0

BK

Bakgrunn

Mens IEEE 802.1p implementeres på omtrent samme måte som DSCP med trafikk sortert i forskjellige prioritetskøer for hvert prioritetsnivå, krever WLAN-anrop, som er basert på delte medier, en annen tilnærming. Mens tilgangspunktet og klienten vedlikeholder separate utdatakøer for de ulike prioritetsnivåene, finnes det også forskjeller i hvordan rammene sendes ut på radiokanalen.

I et trådløst nettverk deler alle klienter som er tilknyttet et tilgangspunkt, én enkel halvdupleks-kanal (det vil si at bare én klientstasjon eller ett tilgangspunkt kan sende om gangen). Før den sender en ramme, venter stasjonen på at kanalen skal være inaktiv i en definert tidsperiode. Denne tidsperioden kalles en Inter-Frame Spacing. Dette gjøres for å minimere muligheten for kollisjoner på radiokanalen. Hvis kanalen er opptatt når en stasjon prøver å sende, venter den en tilfeldig tidsperiode. Hvis senderen ikke mottar en bekreftelse fra mottakeren etter at rammen er sendt, antar den at en kollisjon eller en annen feil har oppstått. Deretter venter den en tilfeldig tidsperiode før den prøver å få tilgang til kanalen for å sende på nytt. Venteperioden er tilfeldig for å redusere sannsynligheten for at de samme to stasjonene kolliderer igjen.

IEEE 802.11e/WMM definerer ulike forhåndsdefinerte intervaller før sending kalt AFIS (Arbitrated Inter-Frame Spacings) og forskjellige venteperioder for de forskjellige trafikklassene for å prioritere tilgang til radiokanalen. Fire prioritetsnivåer som kalles tilgangskategorier defineres.

Prioritet angis ved å tilordne kortere AFIS-verdier til rammer med høyere prioritet. Så hvis én stasjon venter på å sende en taleramme og en annen venter på å sende en dataramme, vil talerammen alltid bli sendt først. Teknisk sett tilordnes tale- og videorammer samme AFIS-verdi, men venteperiodeområdet for videorammer er høyere. Så mens en tale- og videoramme kan kollidere på første forsøk, vil talerammen alltid sendes på nytt tidligere. Korrelasjonen mellom IEEE 802.1p og IEEE 802.11e er vist nedenfor:

IEEE 802.11e/ Wi-Fi Multi-Media (WMM) til 802.1P-tilordning

WMM-tilgangskategori

WMM description

802.1P PCP-verdi

802.1P-tilordning

1 (AC_VO)

Tale

7 (111)

NC

6 (110)

VO

2 (AC_VI)

Video

5 (101)

VI

4 (100)

CL

3 (AC_BE)

Beste innsats Data

3 (011)

EE

0 (000)

BE

4 (AC_BK)

Bakgrunn Data

1 (001)

BK

2 (010)

---

Den anbefalte tilknytningen av prioriteringer mellom Lag 3 og Lag 2 er vist her:

Anbefalte tilknytninger av prioritet mellom Lag 3 og Lag 2

Lag 3-markeringer

Lag 2 (PCP-verdi)

Wi-Fi (tilgangskategori)

Nettverkskontroll

PHB (Per Hop Behavior) – Klassevelger (CS) 6

6

1 (AC_VO)

DSCP-verdi – 48

Tale

PHB (Per Hop Behavior) – EF (Expedited Forwarding)

5

1 (AC_VO)

DSCP-verdi – 46

Videokonferanser

PHB (Per Hop Behavior) – AF (Assured Forwarding ) 41

4

2 (AC_VI)

DSCP-verdi – 34

Anropsignalisering

PHB (Per Hop Behavior) – Klassevelger (CS) 3

3

2 (AC_VI)

DSCP-verdi – 24

Data med lav ventetid

PHB (Per Hop Behavior) – AF (Assured Forwarding ) 21

2

3 (AC_BE)

DSCP-verdi -18

Data med høy gjennomstrømning

PHB (Per Hop Behavior) – AF (Assured Forwarding ) 11

1

3 (AC_BE)

DSCP-verdi – 10

Beste innsats

PHB (Per Hop Behavior) – 0

0

4 (AC_BK)

DSCP-verdi – 0

Det er viktig å merke seg at det er manglende samsvar i prioritetskoding for IEEE 802.1p og WMM. I 802.1p er PCP-verdien for tale 5. I standard likhetstilordning for WMM tilsvarer PCP 5 imidlertid tilgangskategori 2, WMM-tilgangskategorien for video (AC_VI). Hvis det er mulig, bør du overstyre den tilordningen, slik at PCP 5 tilsvarer tilgangskategori 1 eller ganske enkelt unngå bruk av tale og video på samme trådløse nettverk til Wi-Fi Alliance løser dette problemet. Hvis du vil ha mer informasjon om Wi-Fi, kan du se Wi-Fi Catalog Items (på engelsk).

Implementere QoS ved hjelp av ACL (Network Access Control List )

Den alternative metoden for å implementere QoS i en ExpressRoute-konfigurasjon er å bruke ACL (Network Access Control List), altså en liste for tilgangskontroll. I stedet for å få endepunktene til å sette inn den riktige DSCP-merkingen i hodet til hver pakke, innebærer den tilnærmingen at merkingen kan gjøre av en oppstrøms ruter basert på UDP-kildeporten. Alle svitsjer og rutere må fortsatt være konfigurert til å støtte QoS for å sikre at DSCP-innstillingene beholdes. Enda viktigere er det at ruteren som er koblet til nettverket til leverandøren av nettverkstjenester, vedlikeholder DSCP-verdien i hodet til hver pakke, fordi den DSCP-innstillingen i hovedsak er en instruksjon til leverandøren av nettverkstjenester om hvordan pakken skal behandles.

Det anbefalte portområdet for hvert Skype for Business-program er oppført i del 2.6.1.1 av veiledningen Network Planning, Monitoring, and Troubleshooting with Lync Server. Det er viktig at dette koordineres med organisasjonens generelle tilnærming til QoS. Du bør også være på utkikk etter ulike QoS-policyer og potensielt uoverensstemmende pakkemerking.

Selv om hovedårsaken til at QoS- og MPLS-nettverkstjenester brukes, er å sikre en god brukeropplevelse for tale og video i sanntid, kan de samme funksjonene også brukes til dataprogrammer. I stedet for å behandle alle programmer likt kan MPLS-nettverk la organisasjoner prioritere enkelte dataprogrammer over andre. Med MPLS kan sanntidsapplikasjoner som kredittkorttransaksjoner eller skjermdeling gis prioritet over mindre tidssensitiv trafikk, for eksempel e-post.

Forstå typene IP-nettverkstjenester – vanlig IP og MPLS

Den opprinnelige typen IP-pakkesending var basert på prinsippet «beste innsats». Det betyr at ruterne som videresendte disse IP-pakkene, ville gjøre sitt beste for å levere dem til målplasseringene, men det var absolutt ingen garanti med hensyn til når eller om de kom til målene. Det er slik grunnleggende Internett-tjenester, inkludert Internett-tilkoblingen hjemme, fungerer i dag. Idéen var at hvis pålitelighet var nødvendig for et bestemt program, vil det bli gitt et høyere nivå i protokollstakken. Den pålitelige leveringsmekanismen er TCP (Transmission Control Protocol). UDP (User Datagram Protocol), som brukes for tale og video i sanntid, er den upålitelige leveringsmekanismen (det vil si «beste innsats»).

MPLS (Multi-Protocol Label Switching) ble utviklet som en metode leverandørene av nettverkstjenester kunne bruke til å tilby en IP-tjeneste med ytelse som garanterer mot forsinkelse, støy og pakketap. MPLS fjerner noe av uforutsigbarheten ved tradisjonell IP for å levere disse ytelsesgarantiene. I stedet for å få hver pakke til å finne frem til målet fra ruter til ruter (noe som kan resultere i at hver pakke tar forskjellige ruter fra kilden til målet), ruter MPLS alle pakkene på en tilkobling med en virtuell krets med en fast rute som kalles en LSP (Label Switched Path). Hvis en av koblingene i denne banen ikke fungere, omdirigeres alle LSP som bruker den koblingen raskt.

Når en pakke sendes til MPLS-nettverket, føyer kantruteren til leverandøren av nettverkstjenesten til et ekstra hode i pakken. Dette inneholder en etikett som brukes til å videresende den over det aktuelle LSP. Etiketten fjernes av kantruteren på den andre enden av MPLS-nettverket.

I tillegg til å forenkle videresendingsprosessen, er den andre fordelen med MPLS at nettadministrasjonssystemet vil vite hvilke tilkoblinger som utføres på hver kobling i nettverket. Ved å kontrollere hvordan trafikken rutes gjennom nettverket, kan operatøren garantere hvilket QoS-nivå hver bane gir. Så i motsetning til den beste innsats-ytelsen til tradisjonell eller grunnleggende IP kan MPLS-operatører tilby en IP-tjeneste med forutsigbare ytelse. LSP gjør også MPLS naturlig sikrere enn tradisjonelle Internett-tjenester. Så med grunnleggende IP-tjeneste kan vi altså håpe at nettverket vil fungere bra nok til å gi tale og video av god kvalitet. Vi kan også bruke teknikker som FEC og mer robust talekoding for å forbedre sjansene. Ved hjelp av MPLS kan vi imidlertid være sikker på det.

MPLS-leverandører tilbyr flere tjenestenivåklasser, men alle bruker dessverre ulike uttrykk for å identifisere dem. Du må jobbe tett med leverandøren for å sikre at de forstår utdataene fra båndbreddekalkulatoren for Lync 2010 og 2013 og de anbefalte alternativene for de ulike arbeidsbelastningene i sanntid i Office 365.

Konklusjon

Skype for Business forbedrer måten forretningskommunikasjon utføres på. I stedet for å ha en telefon som er koblet til en PBX, et frittstående videokonferansesystem, en separat plattform for e-post, en ekstern tjeneste for lydkonferanser og enkelte verktøy for direktemeldinger og tilstedeværelse, kan Skype for Business samle alle disse funksjonene til ett brukergrensesnitt.

Konsekvent levering av tjenester for tale og video i sanntid av profesjonell karakter krever en ende-til-ende nettverksinfrastruktur som kan gi QoS. Det omfatter både LAN- og WAN-tjenestene. Microsoft leverer verktøy som Båndbreddekalkulatoren for Lync 2010 og 2013 for å beregne nettverkskapasiten du trenger for de ulike tjenestene. Du har også partnere i IT Pro Tools-programmet Skype for Business Solutions: IT Pro Tools som tilbyr verktøy for forhåndsvurdering av nettverksinfrastrukturen og for å støtte overvåking, rapportering og feilsøking. Uten å ha en nettverksinfrastruktur av riktig størrelse og som er riktig konfigurert, risikerer du å få en ExpressRoute Skype for Business-distribusjon som ikke dekker brukernes forventninger til kvalitet og konsekvens.

Effektive forretningsverktøy må fungere pålitelig og konsekvent og levere en brukeropplevelse som fremmer brukertilvenning. Fra et nettverksståsted betyr det å ha en nettverksinfrastruktur, både lokal og regional, fast og mobil, som kan tillate at dette skjer. Planlegging, utforming, implementering og vedlikehold av denne infrastrukturen er ikke alltid like lett. Maskinvare, verktøy og nettverkstjenester for å oppnå dette finnes i dag, men det er ansvaret til de i IT-Pro-programmet å se til at de er utformet, implementert og vedlikeholdt på en måte som sikrer at brukere får et sett med kommunikasjons- og samarbeidstjenester som gjør at de kan arbeide effektivt, og sikre at organisasjonen får fullt utbytte av hva denne teknologien har å tilby.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

ExpressRoute-dokumentasjon

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×