Excel 2016 for Mac – Produktmerknader for Insider Fast-bygg

Insider-bygg for Office 2016 for Mac oppdateres regelmessig for å gi nye og forbedrede funksjoner, sikkerhetsoppdateringer og feilrettinger.  Hvis du vil ha lignende informasjon om andre Office for Mac-apper, kan du gå til Produktmerknader for Insider Fast-bygg for Office 2016 for Mac.

Lær hvordan du installerer Office for Mac-oppdateringer, og se på informasjonen nedenfor for å lære mer om hver Insider Fast-utgivelse.

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å forbedre oss.  Hvis du opplever problemer, kan du klikke på smilefjesknappen i øvre hjørne av programmet for å fortelle oss hva vi kan gjøre bedre eller hva du liker.

Send oss kommentarene dine_C3_2017930212612

Utgivelse 16. januar 2018

Versjon:  16.10 (bygg 180114)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste et problem der Excel krasjet hvis du lukket den siste gjenstående arbeidsboken du hadde åpen.

 • Løste flere andre problemer med krasj.

 • Løste problem med kantformateringen på båndmenyen.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon:  16.10 (bygg 180109)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste noen problemer med krasj.

 • Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du har en arbeidsbok åpen, krasjer Excel når du lukker arbeidsboken.

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon:  16.10 (bygg 180102)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere problemer som kan føre til krasj.

 • Kan ikke slå på Lagre automatisk selv når dokumentet er lagret i OneDrive eller OneDrive for Business.

 • Løste et problem der noen etiketter i dialogbokser og på knappene var feil for visse språk.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon: 16.9 (bygg 171226)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Mindre feilrettinger.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon: 16.9 (bygg 171219)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste krasj.

 • Forbedret rullingen når du drar for å utvide et merket område.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

 • Etikettene i dialogboksen Innstillinger viser feil tekst på enkelte språk.

Versjon: 16.9 (Bygg 171217)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Det kan gå saktere å skrive og navigere hvis VBA-prosjektet inneholdt brukerdefinerte funksjoner og ruten Formelverktøy ble vist.

 • Excel krasjet når enkelte VBA-tillegg ble lastet.

 • For noen språk ble «yyyy» angitt i datoformatet i cellen fremfor året. Dette skjedde når et datoformat ble angitt ved hjelp av VBA med et format som inneholder «yyyy».

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

 • Etikettene i dialogboksen Innstillinger viser feil tekst på enkelte språk.

Versjon: 16.9 (bygg 171210)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Løste et problem som hindret deg i å angi en verdi som totalsum for fossefallsdiagrammer.

 • Noen filegenskaper ble fjernet fra filer, inkludert MacOS-fargekoder.

 • Sporing av feil fungerte ikke.

 • Noen hjelp-koblinger tok brukeren til et ikke-relatert Microsoft-nettsted.

 • Hvis du hadde en makro som angir ScreenUpdating = USANN, ble ikke skjermen oppdatert i Excel når makroen ble fullført.

 • Noen datoformater viste deler av formatkoden i cellen i stedet for datoen.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon:  16.9 (bygg 171206)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Flere løsninger for å unngå noen krasj.

 • Filtre for områder som inneholder datoer, viste ikke alle datoverdiene i rullegardinlisten for filtreringsområder.

 • Sortering ved hjelp av en makro med Område(). Sorting fungerte ikke.

 • Ved innsetting av en funksjon fra faneknappene på Formler-båndet ble funksjonen satt inn to ganger.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Noen datoformater forårsaker at datoverdien viser deler av datoformatkoden i stedet for datoen. 

 • Hvis du klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet i VB-redigering (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil.

Versjon: 16.9 (bygg 171204)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasjer.

 • Løste et problem som hindret muligheten til å lime inn i formellinjen eller i en celle når du har startet redigering.

 • Forbedret utseendet på verktøytips og celleutheving når musen hviler over cellene under bygging av en formel

 • Løste et problem med avmerkingsboksen Merk alle / fjern merking av alle i filterlister.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon:  16.9 (bygg 171129)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasjer.

 • Løste et problem som hindrer at flertrådet beregningsmodus blir aktivert hvis bestemte tillegg aktiveres når du starter Excel.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon: 16.8 (bygg 171126)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasjer.

 • Løste et problem der noen celler vises tom selv når de ikke er tomme.

 • Løste et problem med å bruke hurtigtaster til å angi datoen eller klokkeslettet med enkelte språk (CMD +; eller CTRL +;).

 • Løste et problem med å installere XLAM-tillegg fra en nettverksplassering.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

 • Hvis du har bestemte Excel-tillegg aktivert, blir ikke flertrådet beregning aktivert for nye arbeidsbøker.

Versjon: 16.8 (Bygg 171121)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasjer.

 • Løste problemer relatert til tekstoppføring med IME (Input Method Editor) for enkelte språk.

 • Løste et problem med datatilkoblinger der ekstra tegn ble vist i tekstfelt.

 • Løste et problem med at overordnede og underordnede nivåer ikke vises som forventet i sideoppsettvisning.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

 • Hvis du har bestemte Excel-tillegg aktivert, blir ikke flertrådet beregning aktivert for nye arbeidsbøker.

 • Noen ganger vises innholdet i cellene som tomt når du har brukt styreputen til å rulle. 

Versjon: 16.8 (bygg 171114)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasjer.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

 • Flertrådet beregning er kanskje ikke aktivert for nye arbeidsbøker.

 • Noen ganger vises ikke innholdet i cellene selv om de inneholder en verdi. Dette problemet undersøkes, men du kan fortsatt sende tilbakemelding med et skjermbilde hvis du opplever dette problemet. 

Versjon:  16.8 (Build 171111)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Flertrådet omberegning – arbeidsbøker kan nå bli beregnet på nytt, i mange tilfeller raskere, med innføringen av flertrådet omberegning.

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løst mange krasjer, inkludert krasj som hender når du bruker skjemakontroller som knapper og kombinasjonsbokser.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

 • Hvis du merker en forbedring i beregningshastigheten for en arbeidsbok i versjon 16.8, og deretter åpner og lagrer den med versjon 15.x, vil ikke arbeidsboken dra nytte av flertrådet omberegning når du åpner den på nytt i versjon 16.8.

 • Noen ganger vises ikke innholdet i cellene selv om de inneholder en verdi. Dette problemet undersøkes, men du kan fortsatt sende tilbakemelding med et skjermbilde hvis du opplever dette problemet. 

Versjon: 16.8 (bygg 171107)

Nye eller forbedrede funksjoner

(pass på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2.oktober)

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasjer.

 • Enkelte menyalternativer ble duplisert

 • Det å trykke på CMD+SKIFT+T setter nå inn en autosummeringsformel.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Innsetting av en skjemakontroll vil føre til at Excel krasjer.

 • Skriftstørrelsen på formellinjen er mindre enn forventet.

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon:  16.8 (bygg 171101)

Feilrettinger

 • Løste et problem som kan føre til at tekst vises på engelsk selv når Mac OS-språket ikke var engelsk.

 • Denne oppdateringen inneholder løsninger for å unngå krasj i spesifikke scenarioer. Se notatene for 1. november for å få flere inkluderte løsninger.

Versjon:  16.7 (bygg 171029)

Nye eller forbedrede funksjoner

(pass på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2.oktober)

Feilrettinger (høydepunkter)

 • Nå åpnes nye arbeidsbøker i et mindre vindu i stedet for å ta opp mesteparten av skjermen.

 • Løste et problem med koblingen til «hjelp med denne funksjonen» når du arbeider i Formelverktøy-ruten.

 • Du kan nå legge til en ny linje med tekst mens du redigerer en celle, ved å trykke på ALT + ENTER.

 • Når du klikker på Excel-kappen i Visual Basic Editor, vises nå Excel-vinduet.

 • Løste et problem der Visual Basic Editor vises når du har byttet til et annet ark i Excel.

 • Løste et problem med å bytte til en egendefinert visning.

 • Løste et problem der VoiceOver ikke kan lese antall elementer som blir funnet i et søk, og ikke melder om plasseringen når brukeren har navigert til et element som ble funnet i et søk.

 • Løste en rekke krasjer, inkludert når du prøver å bruke en brukerdefinert funksjon i Formelverktøy-ruten.

 • Notater i dialogboksen Tallformat ble vist på feil tidspunkt.

 • Løste et problem med dialogboksen Fjern duplikater der noen av knappene og etikettene overlappet.

 • Det vannrette rullefeltet blar i motsatt retning med et høyre-mot-venstre-orientert regneark.

 • Problemer med redigering av kommentarer er løst.

 • Løste et problem som hindret noen VBA-makroer og tillegg fra å kjøre

 • Løste et problem som forårsaket at nye arbeidsbokmaler og påloggingssider viste feil språk når du brukte VB-redigering.

 • Noen papirstørrelser var oppført feil i galleriet for papirstørrelse.

 • Problemløseren stoppet ikke hvis den nådde en konfigurert tidsbegrensning.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Skriftstørrelsen på formellinjen er mindre enn forventet.

 • I noen tilfeller brukes ikke desimal- og tusenskilletegnene som er angitt i Mac OS-innstillingene av Excel.

 • Å trykke ned CMD+SKIFT+T setter ikke inn en Autosummer-formel.

 • Noen tallformater forårsaker tallverdier til å vises som bare hash-koder (#), selv når kolonnen er bred nok.

 • Hvis du drar et vindu mellom en Retina-skjerm og en ikke-Retina-skjerm, kan kanskje ikke innholdet på arket skaleres riktig.  En midlertidig løsning for dette problemet kan være å zoome inn og ut på nytt.

 • Kommentarpiler kobler ikke alltid kommentaren til cellen.

Versjon:  16.7 (bygg 171020)

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å forbedre oss.  Hvis du opplever problemer, kan du klikke på smilefjesknappen i øvre hjørne av programmet for å fortelle oss hva vi kan gjøre bedre eller hva du liker.

Nye eller forbedrede funksjoner

(pass på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2.oktober)

Feilrettinger

 • Løste flere problemer som oppstår når du bruker et annet tastatur enn amerikansk.

 • Formelen =INFO(«system») gir nå det riktige resultatet «mac».

 • Tekstimportveiviseren manglet enkelte filtyper i rullegardinlisten for valg av importformat.

 • Det finnes flere løsninger for å unngå at programmer krasjer og/eller henger i enkelte situasjoner.

 • Mange andre feilrettinger.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Når du lukker et dokument og språket ikke er engelsk, står det «Lagre alt» på knappen der det skal stå «Ikke lagre».

 • Skriftstørrelsen på formellinjen er mindre enn forventet.

 • I noen tilfeller brukes ikke desimal- og tusenskilletegnene som er angitt i Mac OS-innstillingene av Excel.

 • Å trykke ned CMD+SKIFT+T setter ikke inn en Autosummer-formel.

 • Noen tallformater forårsaker tallverdier til å vises som bare hash-koder (#), selv når kolonnen er bred nok.

 • Hvis du drar et vindu mellom en Retina-skjerm og en ikke-Retina-skjerm, kan kanskje ikke innholdet på arket skaleres riktig.  En midlertidig løsning for dette problemet kan være å zoome inn og ut på nytt.

 • Kommentarpiler kobler ikke alltid kommentaren til cellen.

 • Når du bygger en formel med formelruten, fungerer ikke koblingen for å få hjelp.

Versjon: 16.7 (bygg 171017)

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å forbedre oss.  Hvis du opplever problemer, kan du klikke på smilefjesknappen i øvre hjørne av programmet for å fortelle oss hva vi kan gjøre bedre eller hva du liker.

Nye eller forbedrede funksjoner

(pass på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2.oktober)

Feilrettinger

 • Løste flere problemer med å kopiere/lime inn.

 • Løste et problem med arkfaner, slik at hele arknavnet er synlig.

 • Flere reparasjoner ble utført for å unngå at enheten krasjer og/eller henger i enkelte situasjoner.

 • Løste noen problemer med hurtigtaster, inkludert CMD+PILTAST for å flytte til slutten av området, CMD+E for å midtstille tekst og mer.

 • Reparerte flere problemer med å konfigurere og lagre innstillinger

 • Løste et problem med å åpne alle vinduer for dokumenter med flere vinduer.

 • Når du endrer størrelsen på en rad eller kolonne ved å dra med musen, vises verktøytips nå som forventet.

 • Løste et problem som hindret brukeren i å velge flere knapper i en slicer.

 • I tekstimportveiviseren kan du nå rulle til høyre for å se alle kolonnene.

 • Løste et problem med at fryste ruter ble vist på feil måte etter zooming.

 • Løste flere problemer med VBA, inkludert at Application.OperatingSystem nå returnerer den riktige verdien.

 • Mange andre feilrettinger.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Skriftstørrelsen på formellinjen er mindre enn forventet.

 • I noen tilfeller brukes ikke desimal- og tusenskilletegnene som er angitt i Mac OS-innstillingene av Excel.

 • Å trykke ned CMD+SKIFT+T setter ikke inn en Autosummer-formel.

 • Formelen =INFO(system) gir det feilaktige resultatet pcdos.

 • Noen tallformater forårsaker tallverdier til å vises som bare hash-koder (#), selv når kolonnen er bred nok.

 • Tekstimportveiviseren mangler enkelte filtyper i rullegardinlisten for valg av importformat.

 • Nye arbeidsbøker får et standardnavn som er annerledes enn tidligere. Tidligere var standardnavnet Arbeidsbok1, men nå kommer det til å være Bok1. Dette kan ha innvirkning hvis du bruker skript eller VBA-makroer som refererer til standardfilnavnene.

 • Hvis du drar et vindu mellom en Retina-skjerm og en ikke-Retina-skjerm, kan kanskje ikke innholdet på arket skaleres riktig.  En midlertidig løsning for dette problemet kan være å zoome inn og ut på nytt.

 • Programmet kan bruke lengre tid på å starte enn forventet.

 • Kommentarpiler kobler ikke alltid kommentaren til cellen.

 • Når du bygger en formel med formelruten, fungerer ikke koblingen for å få hjelp.

Versjon:  16.7 (bygg 171008)

Nye eller forbedrede funksjoner

(pass på å se gjennom de viktige funksjonene som nevnes i oppdateringsnotatene fra 2. oktober)

Feilrettinger

 • Det finnes flere løsninger for å unngå at programmer krasjer og/eller henger i enkelte situasjoner.

 • Løste noen problemer med hurtigtaster, inkludert at det å trykke på CMD+A mens du redigerer i en celle nå merker teksten i cellen snarere enn å merke et område.

 • Løste et problem knyttet til tilfeller hvor du merker et område, skriver inn en verdi og trykker på CMD+ENTER. Den tildeler nå verdien til alle cellene i det merkede området.

 • Flere mindre feilrettinger.

Kjente problemer

Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Nye arbeidsbøker får et standardnavn som er annerledes enn tidligere. Tidligere var standardnavnet Arbeidsbok1, men nå kommer det til å være Bok1. Dette kan ha innvirkning hvis du bruker skript eller VBA-makroer som refererer til standardfilnavnene.

 • Hvis du drar et vindu mellom en Retina-skjerm og en ikke-Retina-skjerm, kan kanskje ikke innholdet på arket skaleres riktig.  En midlertidig løsning for dette problemet kan være å zoome inn og ut på nytt.

 • Flere hurtigtaster fungerer ikke som forventet.

 • Programmet kan bruke lengre tid på å starte enn forventet.

 • Kommentarpiler kobler ikke alltid kommentaren til cellen.

 • Når du bygger en formel med formelruten, fungerer ikke koblingen for hjelp, og du kan ikke lukke arbeidsboken før du lukker Formelverktøy-ruten.

Versjon:  16.6 (Bygg 171001)

Om-boksen for Excel på Mac viser versjon 16.7_C3_201792132824

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Samarbeid – Office 365-abonnenter kan redigere samtidig med andre i arbeidsbøker som er lagret i OneDrive og SharePoint.

 • Nye funksjoner – O365-abonnenter kan bruke de nye IFS- og BYTTE-funksjonene til å forenkle og forkorte formler.

 • Bedre støtte for diagrammer med en pivottabell som datakilde – diagrammer oppdateres hvis du oppdaterer pivottabellen.

 • Tabellslicere – legg til en slicer for å filtrere tabellene raskt.

 • Nye og moderne diagramtyper – O365-abonnenter kan visualisere dataene med nye diagramtyper, inkludert boksdiagram, trakt, histogram, pareto, rose, trekart og fossefall.

 • Oppdaterte Visual Basic for Applications (VBA) – noen flere metoder, egenskaper og objekter som er tilgjengelige for brukere av Windows Office, fungerer nå også på Mac. Det er fortsatt forskjeller på objektmodellen til Mac og Windows, slik at du fremdeles kommer til å se «støttes ikke på denne plattformen» for noen elementer. Flere detaljer om endringene for objektmodellen kommer snart.

Feilrettinger

 • Ytelsen for sideoppsettvisning er forbedret.

Kjente problemer

Dette er den første forhåndsversjonen av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi er allerede klar over:

 • Nye arbeidsbøker får et standardnavn som er annerledes enn tidligere. Tidligere var standardnavnet Arbeidsbok1, men nå kommer det til å være Bok1. Dette kan ha innvirkning hvis du bruker skript eller VBA-makroer som refererer til standardfilnavnene.

 • Flere hurtigtaster fungerer ikke som forventet.

 • Programmet kan bruke lengre tid på å starte enn forventet.

 • Kommentarpiler kobler ikke alltid kommentaren til cellen.

 • Når du bygger en formel med formelruten, fungerer ikke koblingen for å få hjelp.

 • Hvis du skriver og trykker KOMMANDO+RETUR mens du har et område markert, registreres verdien bare i den aktive cellen.

Versjon: 15.40 (Bygg 170926)

Nye eller forbedrede funksjoner:

Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Løste et problem der radnummereringen ble reversert og noen radnumre eller noe innhold så ut til å være et speilbilde av hvordan det burde se ut.  Dette påvirket datamaskiner med MacOS-versjon 10.13 (High Sierra)

Kjente problemer

 • Excel krasjet på datamaskiner med berøringslinjen Touch Bar når du trykket på likhetstegnet for å begynne å skrive en formel.

Versjon:  15.39.0 (bygg 170913)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Mindre feilrettinger

Kjente problemer

 • I enkelte tilfeller kan radnumrene kan ha et motstående utseende og være i motsatt rekkefølge for en del av radene. Enkelte rutenett kan også vises på en uventet plassering. Dette problemet er bare synlig i Excel installert i MacOS 10.13 (High Sierra).  

Versjon:  15.39.0 (bygg 170905)

Nye eller forbedrede funksjoner

Feilrettinger

 • Mindre feilrettinger

Kjente problemer

 • Ikke noe nytt denne uken.

Versjon: 15.39.0 (bygg 170829)

Nye eller forbedrede funksjoner

Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

Mindre feilrettinger

Kjente problemer

Ikke noe nytt denne uken.

Versjon: 15.38.0 (bygg 170822)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Sikkerhetsoppdatering: Ekstra sikkerhetsadvarsel for Excel 4-makro

 • Problem: Krasjer hvis noen av filene åpnes i en bestemt rekkefølge

Kjente problemer

 • Ikke noe nytt denne uken.

Versjon: 15.38.0 (bygg 170815)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Løste et problem med feil radhøyde når du åpner et regneark på nytt. Radhøyden øker når du har et regneark som inneholder celler med tekstbryting, og radhøyden i denne cellen ble justert ved hjelp av funksjonen automatisk tilpassing. Dette problemet gjaldt den forrige Insiders Fast-utgivelsen.

Kjente problemer

 • Ikke noe nytt denne uken.

Versjon: 15.38.0 (bygg 170809)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Løste noen mindre problemer.

Kjente problemer

 • I noen tilfeller kan radhøyden øke når du åpner et dokument for rader som inneholder celler med tekstbryting som har fått radhøyden sin ved bruk av funksjonen for automatisk tilpassing.

Versjon: 15.38.0 (bygg 170801)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Løste noen dokumentmaler for bestemte områder slik at relevant regionalt innhold er inkludert.

 • Løste noen mindre problemer.

Kjente problemer

 • I noen tilfeller kan radhøyden øke når du åpner et dokument for rader som inneholder celler med tekstbryting som har fått radhøyden sin ved bruk av funksjonen for automatisk tilpassing.

Notater og nyheter

 • Hvis du vil rapportere problemer eller sende en tilbakemelding direkte til teamet vårt, klikker du på smilefjesikonet i øvre høyre hjørne av appen og klikker på Fortell oss hva du liker eller Fortell oss hva som kan forbedres.

 • Ta kontakt med oss og andre Office Insider-medlemmer via Office Insider-fellesskapet eller ved å ta kontakt gjennom Twitter.

 • Klikk på Hjelp > Se etter oppdateringer > Bli med i Office Insider-programmet for å få tidlig tilgang til nye utgivelser > Office Insider Fast for å komme på Fast-nivået.

Versjon: 15.37.0 (bygg 170725)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Løste et problem der cellen fortsatt inneholdt en verdi, selv om den faktisk ble slettet. Dette forekom når FN+PIL OPP/NED ble brukt for å gå opp eller ned en side, før sletting av en verdi fra en celle.

 • Mindre feilrettinger.

Kjente problemer

 • Ikke noe nytt denne uken.

Versjon: 15.37.0 (bygg 170704)

Nye og forbedrede funksjoner

 • Du kan nå legge til bilder i topptekster og bunntekster (utgitt i juni 2017, men det ble ikke dokumentert her tidligere).

Sette inn bilde i topptekst eller bunntekst_C3_2017610163735

 • Feilrettinger

 • Bilder i topptekster og bunntekster – løste et problem der bildekvaliteten ble redusert når det ble skrevet ut.

Kjente problemer

 • Ingen kjente problemer for øyeblikket.

Mer informasjon:

 • Hvis du vil rapportere problemer eller sende en tilbakemelding direkte til teamet vårt, klikker du på smilefjesikonet i øvre høyre hjørne av appen og klikker på Fortell oss hva du liker eller Fortell oss hva som kan forbedres.

 • Hvis du trenger å gå tilbake til en tidligere versjon som fungerer, kan du gå til Programmer-mappen og flytte «Microsoft Excel.app» til papirkurven, og deretter gå til kontosiden på Office.com for å installere den nyeste versjonen for ikke-Insider-medlemmer på nytt.  Du må flytte den nyere versjonen til papirkurven før du installerer den eldre versjonen.

 • Ta kontakt med oss og andre Office Insider-medlemmer via Office Insider-fellesskapet eller ved å ta kontakt gjennom Twitter.

 • Klipp på Hjelp > Se etter oppdateringer > Bli med i Office Insider-programmet for å få tidlig tilgang til nye utgivelser > Office Insider Fast for å komme på Fast-nivået.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×