Etterligning av elementer i Windows XP-brukergrensesnitt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk malen Windows XP-brukergrensesnitt til å lage etterligninger av brukergrensesnitt med figurer utformet i henhold til retningslinjene for Microsoft Windows XP. Figurene omfatter elementer som brukes ofte i grensesnitt, for eksempel et tomt skjema som basis for et programvindu, veivisersider, verktøylinje- og menyfigurer og kontrollfigurer.

Du kan bruke disse figurene til å lage alt fra en etterligning av et komplisert programvindu eller fanebaserte dialogboks til en enkel meldingsboks eller en enkelt knapp.

Hva du vil gjøre?

Opprette en enkelt dialogboks

Opprette en dialogboks med kategorier

Opprette et programvindu

Bygge menyer og verktøylinjer

Opprette én enkelt dialogboks

 1. Dra en Tomt skjema-figur fra Vinduer og dialogbokser bort på tegningssiden.

 2. Merk figuren, og skriv inn et navn på dialogboksen.

 3. Dra en figur av typen Windows-knapper til høyre ende av tittellinjen, og velg en knappetype. Det finnes vanligvis en Hjelp-knapp og en Lukk-knapp, ordnet fra venstre mot høyre.

 4. Legg til kommandoknapper, for eksempel OK, Avbryt og Bruk, i nedre høyre hjørne av Tomt skjema-figuren.

  hvordan

  1. Dra Kommandoknapp-figurer fra Felles kontroller til nedre høyre kant av Tomt skjema-figuren.

  2. Merk hver enkelt knapp, og skriv inn navnet på kontrollen.

 5. Dra ønskede kontroller bort på Tomt skjema-figuren. Høyreklikk figurene, og velg ønskede alternativer.

  Hvis du ønsker hjelp for en bestemt kontrollfigur, høyreklikker du figuren og klikker Hjelp.

  Hvis du bruker Tekstverktøy til å opprette egen tekst på Tomt skjema-figuren, formaterer du teksten som Tahoma 8 pt.

 6. Grupper kommandoer i logiske grupper.

 7. Dra Gruppeboks- og Gruppelinje-figurer bort på Tomt skjema-figuren for å skille gruppene visuelt.

  Bruk Støttelinjer til å justere kontrollene.

  Dialogboksen Skriv utFil-menyen er et godt eksempel på en dialogboks med mange av de mest vanlige elementene.

Til toppen av siden

Opprette en dialogboks med kategorier

 1. Dra en Tomt skjema-figur fra Vinduer og dialogbokser bort på tegningssiden.

 2. Merk figuren, og skriv inn et navn på dialogboksen.

 3. Dra en figur av typen Windows-knapper til høyre ende av tittellinjen, og velg en knappetype. Det finnes vanligvis en Hjelp-knapp og en Lukk-knapp ordnet fra venstre mot høyre.

 4. Legg til kommandoknapper, for eksempel OK, Avbryt og Bruk, i nedre høyre hjørne av Tomt skjema-figuren.

  hvordan

  1. Dra Kommandoknapp-figurer fra Felles kontroller til nedre høyre kant av Tomt skjema-figuren.

  2. Merk hver enkelt knapp, og skriv inn navnet på kontrollen.

 5. Dra en figur av typen Kategorikontroll (tekst) bort på Tomt skjema-figuren, og juster størrelsen slik at den passer inn i skjemaet og det er plass til kategoriene.

 6. Dra en figur av typen Kategorikontroll (kategorier), og lim den til øverste kant av figuren Kategorikontroll (tekst).

 7. Merk figuren Kategorikontroll (kategorier), og skriv inn et navn på kategorien.

 8. Gjenta trinn 6 og 7 for hver kategori, og lim kategoriene til hverandre og til figuren Kategorikontroll (tekst).

 9. Høyreklikk kategorien du vil vise som fremste kategori, og klikk Forgrunnskategori. Angi de andre som Bakgrunnskategori.

 10. Dra ønskede kontroller bort på Tomt skjema-figuren. Høyreklikk figurene og velg ønskede alternativer.

  Hvis du ønsker hjelp for en bestemt kontrollfigur, høyreklikker du figuren og klikker Hjelp.

  Hvis du bruker Tekstverktøy til å opprette egen tekst på Tomt skjema-figuren, formaterer du teksten som Tahoma 8 pt.

 11. Grupper kommandoer i logiske grupper.

 12. Dra Gruppeboks- og Gruppelinje-figurer bort på Tomt skjema-figuren for å skille gruppene visuelt.

  Bruk Støttelinjer til å justere kontrollene.

  Dialogboksen UtskriftsformatFil-menyen er et godt eksempel på en dialogboks med mange av de mest vanlige elementene.

Til toppen av siden

Opprette et programvindu

 1. Dra en Tomt skjema-figur fra Vinduer og dialogbokser bort på tegningssiden.

 2. Når figuren er merket, skriver du inn et navn på programvinduet.

 3. Hvis du vil legge til et ikon til venstre for teksten i tittellinjen, høyreklikker du Tomt skjema-figuren og merker av for Plass for ikon.

 4. Dra en Windows-knapper-figur bort på høyre kant av tittellinjen, og velg knappetype. Det finnes vanligvis tre knapper: En Minimer-knapp, en Maksimer- eller Gjenopprett-knapp og en Lukk-knapp plassert fra venstre mot høyre.

 5. Dra en Menylinje-figur fra Verktøylinjer og menyer til Tomt skjema-figuren, lim den til bunnen av tittellinjen, og legg deretter til menyelementer.

  hvordan

  1. Dra en figur av typen Menyelement på øverste nivå bort på siden, og lim den til venstre kant avMenylinje.

   Du kan plassere et ikon til venstre for første menyelement.

  2. Merk figuren og skriv inn et navn. Hvis menyelementet har en hurtigtast, understreker du riktig bokstav.

  3. Gjenta om nødvendig trinn 1 og 2.

   Hvis du ønsker hjelp for en figur, høyreklikker du den og klikker Hjelp.

   Hvis du vil skjule tilkoblingen peker Bilde av koblingspunkt – blå X , på Vis-menyen, velger du Koblingspunkt.

   Kolonneelementer skal ha samme bredde som den bredeste kolonnen.

  Hvis du vil vise gripepunkt på venstre kant av menylinjen, høyreklikker du figuren og fjerner merket for Lås menylinje.

 6. Dra en Verktøylinje-figur fra Verktøylinjer og menyer til Tomt skjema-figuren, lim den til bunnen av menylinjen, og legg deretter til verktøylinjeknapper.

  hvordan

  1. Dra én av Verktøylinjeknapper-figurene til siden, og lim den til venstre kant av Verktøylinje-figuren.

  2. Velg knappen du vil bruke, i dialogboksen Figurdata. Hvis du vil endre knappen senere, høyreklikker du figuren og klikker Angi knappetype for å åpne dialogboksen Figurdata på nytt.

  3. Dra ut flere Verktøylinjeknapper- og Skillelinje mellom knapper-figurer etter behov, og fest dem til hverandre.

   Hvis du ønsker hjelp for en figur, høyreklikker du den og klikker Hjelp.

   Hvis du vil skjule tilkoblingen peker Bilde av koblingspunkt – blå X , på Vis-menyen, velger du Koblingspunkt.

  Hvis du vil vise gripepunkt på venstre kant av verktøylinjen, høyreklikker du figuren og fjerner merket for Lås verktøylinje.

 7. Dra vannrette og loddrette rullefelt fra Felles kontroller etter behov til høyre og nedre kant av Tomt skjema-figuren.

 8. Høyreklikk rullefeltene, og velg Angi rulleknappstørrelse for å angi hvor langt vinduet kan rulles.

  Gjør rulleknappstørrelsen liten for å angi at bare en liten del av dokumentet er synlig. Gjør rulleknappstørrelsen stor for å angi at mesteparten av dokumentet er synlig.

 9. Dra en Statuslinje-figur til nedre kant av programvinduet, og formater den.

  hvordan

  1. Dra en figur for delelinje på siden, og lim den til statuslinjen figurens kontrollen håndtaket Kontrollhåndtak .

   Kontrollhåndtak er et sted der du kan lime en figur av typen Delelinje for statuslinje til en Statuslinje-figur eller til en annen figur av typen Delelinje for statuslinje.

   Hvis du ikke kan se en figur av typen Delelinje for statuslinje etter at du har limt den til en Statuslinje-figur, merker du Statuslinje-figuren og peker på RekkefølgeFigur-menyen og klikker deretter Flytt bakover.

  2. Dra en Endre størrelse på vindu-figur til høyre kant av statuslinjen for å angi at det nå er mulig å endre størrelse på vinduet.

Til toppen av siden

Bygge menyer og verktøylinjer

Du kan bruke Windows XP-figurer til å bygge grunnleggende menyer, rullegardinmenyer og verktøylinjer.

Bygge en meny

 1. Dra en Menylinje-figur fra Verktøylinjer og menyer bort på tegningssiden. Hvis du vil vise gripepunkt på venstre kant av menylinjen, høyreklikker du figuren og fjerner merket for Lås menylinje.

 2. Dra ut en figur av typen Menyelement på øverste nivå, og lim den til venstre kant avMenylinje.

  Tips!: Du kan plassere et ikon til venstre for det første menyelementet.

 3. Merk figuren og skriv inn et navn. Hvis menyelementet har en hurtigtast, understreker du riktig bokstav.

 4. Gjenta om nødvendig trinn 2 og 3.

  Hvis du ønsker hjelp for en figur, høyreklikker du den og klikker Hjelp.

  Hvis du vil skjule tilkoblingen peker Bilde av koblingspunkt – blå X , på Vis-menyen, velger du Koblingspunkt.

  Kolonneelementer skal ha samme bredde som den bredeste kolonnen.

Bygge en rullegardinmeny

 1. Dra en figur av typen Menyelement på øverste nivå bort på tegningssiden.

 2. Merk figuren og skriv inn et navn. Hvis menyelementet har en hurtigtast, understreker du riktig bokstav.

 3. Dra en Rullegardinmeny-figur, lim den til bunnen av Menyelement på øverste nivå, og skriv inn et navn.

 4. Gjenta trinn 3 for alle rullegardinmenyelementene i kolonnen.

 5. Endre størrelsen på alle Rullegardinmeny-elementer til bredden på det bredeste elementet.

 6. Høyreklikk hver Rullegardinmeny-figur, klikk Egenskaper for menyelement, og velg de ønskede alternativene.

  Hvis du ønsker hjelp for en figur, høyreklikker du den og klikker Hjelp.

  Hvis du vil skjule tilkoblingen peker Bilde av koblingspunkt – blå X , på Vis-menyen, velger du Koblingspunkt.

Bygge en verktøylinje

 1. Dra en Verktøylinje-figur fra Verktøylinjer og menyer bort på tegningssiden. Hvis du vil vise gripepunkt på venstre kant av verktøylinjen, høyreklikker du figuren og fjerner merket for Lås verktøylinje.

 2. Dra en Verktøylinjeknapp-figur, og lim den til venstre kant av Verktøylinje-figuren.

 3. Velg knappen du vil bruke, i dialogboksen Figurdata. Hvis du vil endre knappen senere, høyreklikker du figuren og klikker Angi knappetype for å åpne dialogboksen Figurdata på nytt.

 4. Dra flere figurer av typen Verktøylinjeknapper og Skillelinje mellom knapper etter behov, og lim dem til hverandre.

  Hvis du ønsker hjelp for en figur, høyreklikker du den og klikker Hjelp.

  Hvis du vil skjule tilkoblingen peker Bilde av koblingspunkt – blå X , på Vis-menyen, velger du Koblingspunkt.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×