Enhetlig Hent og Transformer-opplevelsen

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Excel 2016 introdusert et omfattende sett med verktøy som kalles Hent og Transformer. Disse verktøyene, basert på Power Query-teknologi, kan du enkelt koble, kombinere og forme data som kommer fra en rekke ulike kilder. De følgende Hent og Transformer opplæring leder deg gjennom grunnleggende.

Vi er glede meddele neste hovedversjoner oppdatering til dataimport og formsats funksjonalitet i Excel – enhetlig Hent og Transformer opplevelse. Med mars, 2017 oppdatering for Office 365, vi forbedret Excel-data Importer funksjonalitet og ordnet knappene i kategorien Data på nytt slik at det er enklere enn noen gang å få fullt utbytte av Hent og Transformer-funksjoner.

Hent og Transformer alternativer i kategorien Data

Enhetlig Hent og Transformer opplevelse, du dra nytte av godt integrert og moderne settet med dataimport og forming funksjoner i Excel. Du kan enkelt koble og hente data fra en rekke populære datakilder, for eksempel filer, databaser, Azure og Online services og mer. Og du kan forme data i virkningsfulle metodene ved sortering, endring av datatyper, dele kolonner, aggregere dataene, og så videre. Den hele tiden voksende tilbyr av nye koblinger og enkelt å utføre transformasjoner er hva gjør få og transformere en uvurderlig og tidsbesparende verktøy i den daglige arbeidet.

Merk den nye versjonen erstatter eldre, eldre dataene Importer veivisere som var tilgjengelige under Data > Hent eksterne Data. Imidlertid de kan fortsatt få tilgang til Hvis du vil bruke. Se: Hvordan gjenoppretter jeg eldre oppleve Hent eksterne Data?

Obs!: Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Excel hvis du har et Office 365-abonnementet. Hvis du er en Office 365-abonnent, Kontroller at du har den nyeste versjonen av Office.

Hvordan henter data fra populære kilder som CSV-filer eller nettet?

Vi vet at brukerne importerer data som skal ha de mest populære koblingene som er lett tilgjengelig for dem på båndet. I denne oppdateringen vi forsøkt å følge denne prinsippet og konsekvent opplevelsen med hva du er vant til. Nå kan du finne følgende tre øverste koblingene tilgjengelig under delen Hent og Transformer Data i kategorien Data: Fra tekst/CSV, Fra nettet og Fra tabell/område.

Fra tekst/CSV

Du kan enkelt importere data fra en tekstfil (*.txt), kommadelte verdier (*.csv) eller formatert tekst (*.prn) filer med denne koblingen. Denne moderne koblingen er basert på Power Query-teknologien, og erstatter veiviseren eldre fra tekst.

Klikk for å importere data med den nye koblingen Data > fra tekst/CSV, velg kildefilen, og klikk deretter OK. Nye og forbedrede Fra tekst/CSV koblingen analyserer strukturen på inndata-fil, og bruker automatisk relevante importinnstillingene. Det kan dele kolonnene etter skilletegn, heve den første raden som skal brukes som kolonneoverskrifter og mer.

Hent og Transformer fra tekst-alternativer

Hvis forhåndsvisningen ikke slik du ønsker, kan du konfigurere grunnleggende importinnstillingene for eksempel Filopprinnelse, skilletegn eller datatypen gjenkjenningslogikk der. Basert på valgene dine, oppdateres automatisk forhåndsvisning av dataene.

Du kan deretter klikk laste inn for å laste inn dataene direkte i regnearket, eller klikk pilen ved siden av Last inn til å laste inn dataene i datamodellen. Hvis du vil bruke tilleggsdata transformeringer i redigeringsprogrammet for spørring, klikker du Rediger.

Fra nettsted

Med denne koblingen kan du "scrape" data fra HTML-sider. Dette er en annen moderne koblingen som også er basert på Power Query-teknologi, og erstatter eldre fra veiviseren.

Hvis du vil begynne å bruke den, klikk Data > Fra nettsted, angi mål siden URL-adressen, og klikk deretter OK. En liste over alle tabellene på siden som vises i dialogboksen Navigator. Du har muligheten til å samhandle med websiden i Tabellvisning eller Webvisning. Velg først et tabellnavn til venstre med tabellvisning, og data fra tabellen vises til høyre. Du kan enten klikke en tabell i Navigator-listen, eller fra forhåndsvisningsruten webvisning med webvisning. Du kan velge flere tabeller i enten lese.

Hent og Transformer fra Web-alternativer

Fra tabell/område

Med denne koblingen, kan du opprette en ny spørring som er knyttet til en tabell eller navngitt område i Excel-regnearket. Deretter kan du begrense dataene, og bruke ytterligere transformasjoner i vinduet Redigeringsprogram for spørring.

Hent og Transformer fra tabellen alternativer

Hvordan henter data fra flere kilder som XML-fil eller Microsoft SQL Server?

Du kan opprette en ny spørring for å importere data fra én enkelt datakilde som en Microsoft Access-database eller en OData-feed, eller du kan importere data fra flere tekstfiler i en mappe på en gang.

Når du klikker på Data > Hent Data, de tilgjengelige datakildene presenteres for deg i en rullegardinmeny. Databaser kilden alternativene er ordnet i kategorier, inkludert filer som Excel-arbeidsbøker, XML-filer eller for hele mappen, for eksempel SQL Server eller Oracle, Azure tjenester som HDInsight eller Blob Storage, elektroniske tjenester som SharePoint Online-liste eller Salesforce , og en rekke andre kilder som OData- eller ODBC.

Listen over tilgjengelige koblinger som hele tiden vokser.

Hent og Transformer fra Database-alternativer

Med denne oppdateringen, har vi også fjernet følgende eldre veivisere som tidligere var tilgjengelige under Hent eksterne Data-delen i kategorien Data: fra Access, fra nettet, fra tekst, fra SQL Server, fra OData-Datafeed, fra XML-dataimport og fra datatilkobling Veiviseren. Hvis du trenger å bruke en av de fjernede eldre veiviserne for en eller annen grunn, kan du se: Hvordan gjenoppretter jeg eldre oppleve Hent eksterne Data?

Imidlertid finnes det to populære og helt unike veivisere som er en del av den gamle Hent eksterne Data-funksjonen Angi og forblir i den nye versjonen: Fra Analysis Services og Fra Microsoft Query. De finner under Data > Fra Database og Data > Fra andre kilder kategorier i den nye oppleve henholdsvis.

Hvordan jeg bruke Hent og Transformer muligheter til å rydde og forme dataene mine?

Hent og Transformer, kan du rydde og forme data som en grunnleggende trinn for robust dataanalyse. Du kan fjerne kolonner, Filtrer rader, endre kolonne-datatyper, erstatte verdier med mer. Dette gjøres gjennom dedikert Redigeringsprogram for spørring-vinduet som gjør det enklere og viser alle data transformasjoner.

Gå til fanen på båndet, klikk Hent Data, koble til den ønskede datakilden (for eksempel fil eller database) ved hjelp av en av de tilgjengelige kontaktene, og Forhåndsvis dataene i Navigator-vinduet.

Gent & transformering Navigator

Velg tabellene som du vil importere, og klikk Rediger for å åpne vinduet Redigeringsprogram for spørring.

Hent og Transformer redigeringsprogram for spørring

Bruk bred samling av kommandoene som er tilgjengelige på båndet i Redigeringsprogrammet for spørring-vinduet. Du kan bruke kraftige transformeringer ved sortering og filtrering av data, konvertering av datatyper, dele eller slå sammen kolonner, aggregere dataene og mer.

Alle transformering trinnene som du har brukt på dataene registreres og lagres som en del av spørringen. Innspilte Transformasjonene kan observert og administreres via Brukte trinn delen i vinduet Redigeringsprogram for spørring, og på nytt brukes til dataene hver gang spørringen oppdateres.

Hvordan henter data fra nylig brukte kilder, Office Database Connection (ODC)-filer, andre Arbeidsboktilkoblinger eller tabeller?

Ett av de mest populære scenarioene i området for import er koble og hente data fra kildene du nylig har oppgitt. Brukere oppretter ofte et sett med kilder som ofte brukes de kobler til for å importere data.

Hvis du vil koble, og opprette en spørring fra én av de nyeste datakildene, klikk Data > Nylige kilder. Du kan bla deretter gjennom nylig tilkoblede kilder, velger du ett og klikker koble til å fortsette med importen flyten.

Hent og Transformer nylige kilder-ruten

Et annet populære scenario importerer data fra eksisterende tilkoblinger eller flere tabeller i arbeidsboken. Du kan for eksempel opprette en ny pivottabell basert på en tidligere opprettet arbeidsboktilkobling. Eller kanskje du vil koble til og importere fra en datakilde ved hjelp av en Office Database Connection (ODC)-fil som ble definert av noen i organisasjonen din.

Med denne oppdateringen, vil du kunne eksportere noen av de spørringene definisjoner i en ODC-fil, og deretter dele den på tvers av arbeidsbøkene dine eller med kollegene. Hvis du vil eksportere en spørringsdefinisjonen til en ODC-fil, høyreklikk på en spørring i sideruten spørringer og tilkoblinger, og velg Eksporter tilkoblingsfil. Den opprettede ODC-filen inneholder definisjonen av spørringen med alle avhengigheter, inkludert instruksjonene tilkobling til datakilden og transformering trinnene blir brukt på dataene. Det er en annen måte å eksportere en spørringsdefinisjonen via dialogboksen for Spørringsegenskaper som kan åpnes ved å velge egenskapene spørringens hurtigmenyen.

Når du mottar en ODC-fil, vil du vil kunne bruke det, og importerer spørringsdefinisjonen til arbeidsboken. Hvis du vil importere data via ODC-metode, klikk Data >Eksisterende tilkoblinger. Dialogboksen Eksisterende tilkoblinger vises, og deretter kan du importere fra tilgjengelige ODC-filer, eksisterende Arbeidsboktilkoblinger eller tabeller.

Velg fra eksisterende tilkoblinger eller spørringer

Hvis du trenger for å opprette en ODC-fil som skal brukes av et annet program, for eksempel Visio eller Excel 2013 og nyere, kan du gjøre bruker følgende koblinger: Fra SQL Server-Database, Fra Microsoft Access-Database, fra OData-Feed , Fra Analysis Services, Fra Microsoft Query eller eldre Fra Veiviser for datatilkobling. Det er viktig å vite at når andre ODC-filer fra et annet program, at programmet skal bare bruke connectivity instruksjonene fra ODC, og inneholder ikke noe transformering som den opprinnelige spørringen kan inneholdt. Hvis du trenger å gjenopprette eldre fra Access, kan du se fra SQL Server, fra OData-Datafeed koblinger: Hvordan gjenoppretter jeg eldre oppleve Hent eksterne Data?

Hvordan behandler jeg eksisterende arbeidsbokspørringer og tilkoblinger?

Når vi introdusert Hent og Transformer i Excel 2016, vi introdusert to data Importer metoder: først ble den nye Hent og Transformer versjonen hvilke gjøre bruk av spørringer (og også avhengig av Arbeidsboktilkoblinger i bakgrunnen for Oppdater og laste inn arbeidsbokelementer). Andre var en eldre, eldre opplevelse som bruker Arbeidsboktilkoblinger. Behandle arbeidsbokspørringer og tilkoblinger ble også utført separat. Arbeidsbokspørringer ble administreres via dedikert spørringsruten, mens tilkoblinger ble administreres via dialogboksen Arbeidsboktilkoblinger. Dette forårsaket forvirring blant våre brukere.

Med denne oppdateringen adressert vi dette problemet. Du kan nå tilgang til og administrere arbeidsbokspørringer og tilkobling fra den dedikert spørringer og tilkobling sideruten. Åpne sideruten ved å klikke Data > knappen spørringer og tilkoblinger.

Hent og transformer-ruten for spørringer og tilkoblinger

Klikk i kategorien spørringer øverst i ruten å bla gjennom og administrere tilgjengelige spørringene i arbeidsboken. Høyreklikk på en spørring for å få tilgang til spørringens hurtigmeny, der du kan utføre flere handlinger. Du kan for eksempel oppdatere spørre etter data fra den underliggende datakilden, kopiere og lime inn spørringen, og Rediger spørring transformasjoner med redigeringsprogram for spørring og mer.

Vi har også forenklet for behandling av spørringen, og den underliggende tilkoblingen til den nye dialogboksen for Spørringsegenskaper. I dag, når du oppretter en ny spørring i arbeidsboken, en ny underliggende tilkobling entitet opprettes automatisk i bakgrunnen og er knyttet til denne spørringen. Mens spørringens rolle, er å koble til datakilden og bruke de nødvendige data transformeringer oppå det, den underliggende tilkoblingen styrer hvor dataene er være lastet (for eksempel regnearket eller datamodellen), samt innstillinger for oppdatering for spørre etter data, kan du liker det Oppdater frekvens. Du kan enkelt kontrollere alle spørringsegenskapene, for eksempel navnet eller transformering instruksjoner og de underliggende tilkoblingsegenskapene, for eksempel innstillinger for oppdatering på en sentral måte med den nye dialogboksen for Spørringsegenskaper. Hvis du vil åpne den nye dialogboksen for Spørringsegenskaper, klikker du på kommandoen Egenskaper spørringens hurtigmenyen på spørringer og tilkobling sideruten.

Klikk kategorien tilkoblinger øverst i sideruten å bla gjennom og administrere tilgjengelige eldre tilkoblingene i arbeidsboken som er knyttet til en eldre veiviserne for eksempel Fra tekst, Fra Analysis Services, eller Fra Microsoft Query. Høyreklikk en tilkobling for å få tilgang til på hurtigmenyen. Det vil du kunne utføre flere handlinger, for eksempel Oppdater Tilkoblingsdata fra kilde, slette tilkobling eller behandle Tilkoblingsegenskaper via dialogboksen også kjent Tilkoblingsegenskaper.

Hvordan gjenoppretter jeg eldre oppleve Hent eksterne Data?

Den nye Hent og Transformer-opplevelsen er bedre enn med tanke på tilbyr koblinger og funksjoner for transformering sammenlignet med eldre veivisere. Det er imidlertid fortsatt ganger når du bør bruke en av de gamle veiviserne du importerer dataene dine. Hvis du for eksempel når du vil lagre datakilden påloggingsinformasjonen som en del av arbeidsboken. (Vær oppmerksom på at denne metoden ikke overholder sikkerhetsstandardene moderne, og dermed støttes ikke i den nye versjonen Hent og Transformer).

Du kan få tilgang til eldre tilkoblinger ved å tilpasse båndet, eller du kan hente frem igjen og vise dine eldre data Importer veivisere direkte under den Data > Hent Data rullegardinmenyen via nye og enkelt konfigurasjonsinnstillinger i dialogboksen Alternativer for Excel.

Gå til fil > Alternativer > Data > Vis eldre data importere veivisere, og velg eldre veiviserne du vil bruke:

Bilde av alternativet Hent og Transformer eldre veiviseren fra Fil > Alternativer > Data.

Åpne den Data > Hent Data rullegardinmenyen og lanseringen av tidligere valgte eldre dataene importere veivisere fra kategorien dedikert eldre veivisere:

Hent og Transformer eldre menyalternativene

Tilleggsinformasjon om Hent og Transformer

Hvis du vil lære mer om Hent og Transformer-funksjoner, er et bra sted å starte Microsoft Power Query for hjelp for Excel.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×