Endre webtjenesten som brukes i skjemamalens primære datatilkobling

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I denne artikkelen

Oversikt

Før du begynner

Endre datatilkoblingen for spørring

Endre datatilkoblingen

Oversikt

Når du utformer en skjemamal med en primær datatilkobling til en webtjeneste, bruker du kanskje et testmiljø der webtjenesten utvikles. Når webtjenesten er klar til å distribueres, må du endre den primære datatilkoblingen i skjemamalen fra testmiljøet til plasseringen av den distribuerte webtjenesten.

Når du endrer webtjenesten i den primære datatilkoblingen, opprettes det en primær datakilde i Microsoft Office InfoPath med feltene og gruppene som tilsvarer XML-skjema i den nye webtjenesten. Hvis skjemaene i den gamle og nye webtjenesten er identiske, binder InfoPath automatisk eksisterende kontrollene i skjemamalen til feltene i den nye datakilden. Hvis feltene og gruppene i den nye datakilden ikke tilsvarer feltene og gruppene i den gamle datakilden, fjernes data source binding fra kontrollene i InfoPath. Hvis bindingen fjernes fra kontrollene i InfoPath, må du fjerne kontrollene fra skjemamalen eller binde dem til andre felt i den nye datakilden.

Avhengig av utformingen av skjemamalen kan det hende at den primære datatilkoblingen har en datatilkobling for spørring, en datatilkobling for sending eller begge deler. Hvis den primære datatilkoblingen har både en datatilkobling for spørring og en datatilkobling for sending og webtjenesten har fått ny plass, må du endre begge tilkoblingene.

Obs!: Du finner koblinger til informasjon om hvordan du endrer sekundære datatilkoblinger til eksterne datakilder under Se også.

Når du har endret den primære datatilkoblingen, bør du publisere og teste skjemamalen for å kontrollere at datatilkoblingen til webtjenesten fungerer som forventet når brukerne fyller ut skjemaer som er basert på skjemamalen. Du bør også kontrollere at eksisterende skjemaer som er basert på skjemamalen, fortsatt fungerer som forventet. Når du har fullført testene, kan du la brukerne begynne å fylle ut skjemaer som er basert på denne skjemamalen. Du finner koblinger til mer informasjon om publisering av en skjemamal under Se også.

Til toppen av siden

Før du begynner

Du trenger følgende informasjon fra administratoren av webtjenesten før du endrer den primære datatilkoblingen:

 • Plasseringen til den nye webtjenesten.

 • Bekreftelse på at den nye webtjenesten bruker koding i dokument-/litteralstil. InfoPath kan bare bruke webtjenester med dokument-/litteralstil.

 • Navene på operasjonene i webtjenesten du skal bruke.

 • Bekreftelse på at skjemaene i den gamle og den nye webtjenesten er identiske.

Til toppen av siden

Endre datatilkoblingen for spørring

 1. Klikk Konverter hoveddatakildeVerktøy-menyen.

 2. I veiviseren for datatilkobling klikker du Opprett en ny tilkobling for å, Motta data og deretter Neste.

 3. Klikk Webtjeneste under Velg hvilken type datatilkobling du vil bruke for skjemamalen, og klikk deretter Neste.

 4. På den neste siden i veiviseren angir du plasseringen av webtjenesten, og deretter klikker du Neste.

  Obs!: Hvis du vil søke etter en webtjeneste ved å bruke en server for Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI), klikker du Søk i UDDI, Skriv inn URL-Adressen til UDDI-serveren du vil søke, angi om du vil søke etter leverandør eller en tjeneste som er angitt, skriver du inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater. Velg webtjenesten som du vil bruke, og klikk deretter OK.

 5. Klikk webtjenesteoperasjonen som returnerer data til skjemaet, i listen Velg en operasjon, og klikk deretter Neste.

 6. Hvis veiviseren for datatilkobling støter på et ukjent element i XML-skjemaet for webtjenesten, kan det hende at du på neste side i veiviseren blir bedt om å angi eksempelverdier for hver parameter for å fastsette hvilke felt eller grupper som skal legges til i den primære datakilden.

  Hvordan?

  1. Velg en parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Angi eksempelverdi.

  2. I eksempelverdi-boksen skriver du inn en verdi som brukeren kan bruke for dette feltet, og klikk deretter OK.

  3. Gjenta disse trinnene for hver parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Neste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en datatilkobling til en webtjeneste i veiviseren for datatilkobling, Microsoft Office InfoPath kobler seg til webtjenesten og ber om den Web Service (WSDL filen Description Language). WSDL-filen inneholder skjemaet som brukes av webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørselen ved å sende denne filen til InfoPath. InfoPath bruker informasjonen i denne filen for å legge til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden i skjemamalen. Hvis InfoPath finner et ukjent elementtype i WSDL-filen, InfoPath bruker eksempeldata til å bestemme definisjonen av ukjent elementtype og legger til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden.

 7. Hvis webtjenesten godtar endringsinformasjon, blir du på den neste siden i veiviseren spurt om du vil ta med endringsinformasjon i spørringsdataene. I de fleste tilfeller merker du av for Inkluder informasjon om endringer når data sendes og klikker Neste. Hvis du ikke vil ta med endringsinformasjon, fjerner du merket for Inkluder informasjon om endringer når data sendes og klikker Neste.

  Tekniske detaljer

  Denne side i veiviseren vises bare hvis WSDL-filen (Web Services Description Language) for webtjenesten angir at webtjenesten returnerer et Microsoft ADO.NET-datasett.

 8. På den neste siden i veiviseren skriver du inn et navn på datatilkoblingen, og deretter klikker du Fullfør.

 9. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

 10. Du publiserer skjemamalen ved å klikke PubliserFil-menyen.

 11. Test skjemamalen grundig ved å åpne et skjema som er basert på denne skjemamalen, og fylle det ut. Kontroller at skjemaet fungerer som forventet.

Til toppen av siden

Endre datatilkoblingen for sending

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk datatilkoblingen for sending i den primære datatilkoblingen i listen Datatilkoblinger for skjemamalen, og klikk deretter Endre.

 3. I veiviseren for datatilkobling skriver du inn plasseringen til den nye webtjenesten som brukerne skal sende skjemaene til, og deretter klikker du Neste.

  Obs!: Hvis du vil søke etter en webtjeneste ved å bruke en server for Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI), klikker du Søk i UDDI, Skriv inn URL-Adressen til UDDI-serveren du vil søke, angi om du vil søke etter leverandør eller en tjeneste som er angitt, skriver du inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater. Velg webtjenesten som du vil bruke, og klikk deretter OK.

 4. På den neste siden i veiviseren klikker du webtjenesteoperasjonen som tar imot de sendte dataene, i listen Velg en operasjon, og deretter klikker du Neste.

 5. På den neste siden i veiviseren gjør du ett av følgende for å velge hvilke data i skjemaet som skal sendes for hver parameter i webtjenesten:

  Sende dataene i et felt eller gruppe

  1. I listen Parametere klikker du webtjenesteparameteren som vil motta dataene fra skjemaet.

  2. Klikk Felt eller gruppe under Parameteralternativer.

  3. Klikk Endre Datakilde-knappen .

  4. Klikk feltet eller gruppen som inneholder dataene du vil sende, i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

  5. I boksen Omfatter klikker du Bare tekstelementer og underordnede elementer for å sende bare dataene i dette feltet, og de underordnede elementene for feltet eller gruppen, eller klikk XML-undertre, inkludert merket element for å sende feltnavnet, dataene i feltet og de underordnede elementene i den valgte gruppen eller det valgte feltet.

  Sende alle dataene i skjemaet

  1. I listen Parametere klikker du webtjenesteparameteren som vil motta dataene fra skjemaet.

  2. Klikk hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner) under Alternativer for parameteren.

  Sende dataene som en streng

  1. I listen Parametere klikker du webtjenesteparameteren som vil motta dataene fra skjemaet.

  2. Klikk hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner) under Alternativer for parameteren.

  3. Merk av for Send data som en streng.

   Obs!: Vanligvis merker du denne avmerkingsboksen for å sende digitalt signerte data. I de fleste tilfeller fjerner du merket for denne avmerkingsboksen.

  Tekniske detaljer om ADO.NET-datasett objekter

  Hvis webtjenesten krever et ADO.NET-datasettobjekt, velger du en datasettnode når du konfigurerer denne datatilkoblingen. Hvis du bruker en annen nodetype for en datatilkobling til en webtjeneste som krever et ADO.NET-datasett, vil sendingen mislykkes.

 6. Klikk Neste.

 7. På den neste siden i veiviseren skriver du inn et navn på datatilkoblingen for sending, og deretter klikker du Fullfør.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×