Endre webtjenesten som brukes i skjemamalens primære datatilkobling

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I denne artikkelen

Oversikt

Før du begynner

Endre datatilkoblingen for spørring

Endre datatilkoblingen

Oversikt

Når du utformer en skjemamal med en primær datatilkobling til en webtjeneste, bruker du kanskje et testmiljø der webtjenesten utvikles. Når webtjenesten er klar til å distribueres, må du endre den primære datatilkoblingen i skjemamalen fra testmiljøet til plasseringen for den distribuerte webtjenesten.

Når du endrer webtjenesten i den primære datatilkoblingen, opprettes det en primær datakilde i Microsoft Office InfoPath med feltene og gruppene som tilsvarer XML-skjema i den nye webtjenesten. Hvis skjemaene i den gamle og nye webtjenesten er identiske, binder InfoPath automatisk eksisterende kontrollene i skjemamalen til feltene i den nye datakilden. Hvis feltene og gruppene i den nye datakilden ikke tilsvarer feltene og gruppene i den gamle datakilden, fjernes data source binding fra kontrollene i InfoPath. Hvis bindingen fjernes fra kontrollene i InfoPath, må du fjerne kontrollene fra skjemamalen eller binde dem til andre felt i den nye datakilden.

Den primære datatilkoblingen kan ha en datatilkobling for spørring, en datatilkobling eller begge, avhengig av utformingen av skjemamalen. Hvis den primære datatilkoblingen har både en datatilkobling for spørring og en datatilkobling og webtjenesten har blitt endret plasseringer, må du endre begge tilkoblingene.

Obs!: Du Finn koblinger til informasjon om hvordan du endrer sekundære datatilkoblinger til andre eksterne datakilder i Se også-delen.

Når du endrer den primære datatilkoblingen, bør du publisere og teste skjemamalen for å forsikre deg om at datatilkoblingen til webtjenesten fungerer som forventet når brukere fyller ut skjemaer som er basert på skjemamalen. Du bør også teste for å sørge for at eksisterende skjemaer som er basert på skjemamalen fortsatt fungerer som forventet. Når du har fullført testene, kan du la brukerne begynne å fylle ut skjemaer som er basert på denne skjemamalen. Du Finn koblinger til mer informasjon om hvordan du publiserer en skjemamal i Se også-delen.

Til toppen av siden

Før du begynner

Før du endrer den primære datatilkoblingen, trenger du følgende informasjon fra administratoren av webtjenesten:

 • Plasseringen til den nye webtjenesten.

 • Bekreftelse på at den nye webtjenesten bruker dokumentet/litteral koding. InfoPath kan bruke bare dokumentet/litteral stil webtjenester.

 • Navnene på operasjonene i webtjenesten du vil bruke.

 • Bekreftelse på at skjemaene i den gamle og nye webtjenesten er den samme.

Til toppen av siden

Endre datatilkoblingen for spørring

 1. Klikk Konverter hoved-datakildeVerktøy-menyen.

 2. Klikk Opprett en ny tilkobling til i veiviseren for datatilkobling, klikker du motta data, og klikk deretter Neste.

 3. Under Velg hvilken type datatilkobling du vil bruke for skjemamalen, klikk webtjeneste, og klikk deretter Neste.

 4. Skriv inn plasseringen for webtjenesten på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

  Obs!: Hvis du vil søke etter en webtjeneste ved å bruke en server for Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI), klikker du Søk i UDDI, Skriv inn URL-adressen til UDDI-serveren du vil søke, angi om du vil søke etter leverandør eller en tjeneste som er gir, skriver inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater. Velg webtjenesten som du vil bruke, og klikk deretter OK.

 5. I listen Velg en operasjon, klikker du Web service-operasjon som returnerer data i skjemaet, og klikk deretter Neste.

 6. Hvis veiviseren for datatilkobling støter på et ukjent element i XML-skjemaet for webtjenesten, kan den neste siden i veiviseren be deg om å angi eksempelverdier for hver parameter for å bestemme hvilke felt eller grupper som skal legges til den primære datakilden.

  Hvordan?

  1. Velg en parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Angi eksempelverdi.

  2. I eksempelverdi-boksen skriver du inn en verdi som brukeren kan bruke for dette feltet, og klikk deretter OK.

  3. Gjenta disse trinnene for hver parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Neste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en datatilkobling til en webtjeneste i veiviseren for datatilkobling, Microsoft Office InfoPath kobler seg til webtjenesten og ber om den Web Service (WSDL filen Description Language). WSDL-filen inneholder skjemaet som brukes av webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørselen ved å sende denne filen til InfoPath. InfoPath bruker informasjonen i denne filen for å legge til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden i skjemamalen. Hvis InfoPath finner et ukjent elementtype i WSDL-filen, InfoPath bruker eksempeldata til å bestemme definisjonen av ukjent elementtype og legger til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden.

 7. Hvis webtjenesten godtar endringsinformasjon, ber den neste siden i veiviseren hvis du vil ta med endre informasjon i Spørringsdataene. I de fleste tilfeller, beholder du merket for Inkluder informasjon om når du sender data endringer, og klikk deretter Neste. Hvis du ikke vil ta med informasjon om endringen, fjerner du merket for Inkluder informasjon om endringer når sending av data, og klikk deretter Neste.

  Tekniske detaljer

  Denne siden i veiviseren vises bare hvis de Web Services (WSDL filen Description Language) for webtjenesten angir at webtjenesten returnerer et Microsoft ADO.NET-datasett.

 8. På neste side i veiviseren, Skriv inn et navn på datatilkoblingen, og klikk deretter Fullfør.

 9. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

 10. Hvis du vil publisere skjemamalen på fil-menyen, klikk Publiser.

 11. Test skjemamalen grundig ved å åpne et skjema som er basert på denne skjemamalen og fyller ut skjemaet. Kontroller at skjemaet fungerer som forventet.

Til toppen av siden

Endre datatilkoblingen

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk datatilkoblingen i den primære datatilkoblingen i listen datatilkoblinger for skjemamalen, og klikk deretter Endre.

 3. Skriv inn plasseringen til den nye webtjenesten der brukerne skal sende skjemaene, og klikk deretter Neste i veiviseren for datatilkobling.

  Obs!: Hvis du vil søke etter en webtjeneste ved å bruke en server for Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI), klikker du Søk i UDDI, Skriv inn URL-adressen til UDDI-serveren du vil søke, angi om du vil søke etter leverandør eller en tjeneste som er gir, skriver inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater. Velg webtjenesten som du vil bruke, og klikk deretter OK.

 4. Klikk Web service-operasjon som tar de sendte dataene på den neste siden i veiviseren, i listen Velg en operasjon, og klikk deretter Neste.

 5. På neste side i veiviseren for å velge hvilke data i skjemaet som skal sendes for hver parameter i webtjenesten, gjør du ett av følgende:

  Sende dataene i et felt eller gruppe

  1. Velg Web service parameteren som skal motta data fra skjemaet i listen Parametere.

  2. Klikk felt eller en gruppe under Alternativer for parameteren.

  3. Klikk Endre Datakilde-knappen .

  4. I dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, klikker du feltet eller gruppen som inneholder dataene du vil sende, og klikk deretter OK.

  5. Klikk tekst og underordnede elementer for å sende bare dataene i dette feltet, og de underordnede elementene for feltet eller gruppen, eller klikk XML-undertre, inkludert merket element for å sende feltnavnet, dataene i feltet, i boksen Inkluder og underordnede elementer i den valgte gruppen eller feltet.

  Sende alle dataene i skjemaet

  1. Velg Web service parameteren som skal motta data fra skjemaet i listen Parametere.

  2. Klikk hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner) under Alternativer for parameteren.

  Sende dataene som en streng

  1. Velg Web service parameteren som skal motta data fra skjemaet i listen Parametere.

  2. Klikk hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner) under Alternativer for parameteren.

  3. Merk av for Send data som en streng.

   Obs!: Vanligvis velger du denne avmerkingsboksen for å sende digitalt signerte data. Fjern merket i de fleste tilfeller.

  Tekniske detaljer om ADO.NET-datasett objekter

  Hvis webtjenesten krever et ADO.NET-datasett-objekt, velger du en datasettnode når du konfigurerer datatilkoblingen. Hvis du bruker en annen type node for en datatilkobling til en webtjeneste som krever et ADO.NET-datasett, vil sendingen mislykkes.

 6. Klikk Neste.

 7. Skriv inn et navn på datatilkoblingen på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Fullfør.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×