Endre utseendet på en tabell

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke eller endre en stil, kantlinje eller farge for en tabell i presentasjonen. Du kan for eksempel bruke eller fjerne en stil for tabell (eller hurtigstil), slette linjer fra en celle, rad eller kolonne, endre kantlinjen på tabellen eller endre bakgrunnsfargen på en tabell.

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

En tabellstil (eller hurtigstil) er en kombinasjon av forskjellige formateringsalternativer, inkludert fargekombinasjoner som kommer fra temafarger til presentasjonen. Det brukes automatisk en tabellstil på alle tabeller du legger til.

 1. Velg tabellen som du vil bruke en ny eller forskjellig tabellstil på.

 2. Velg den Tabellverktøy / Design fanen på båndet, og velg deretter tabellstilen du vil bruke. Hvis du vil vise flere tabellstiler, klikker du den mer rullegardinpilen- Mer-knappen til høyre i Tabellstiler-galleriet.

  viser tabellstiler i powerpoint

  Obs!: Hvis du vil endre utseendet på tekst i en tabell, kan du gå til Hjem >Skrift, eller klikk tabellen, og velg deretter den Tabellverktøy / Design, og velg i WordArt-stiler.

Til toppen av siden

Hvis du vil fjerne en tabellstil, velger du Tabellverktøy / Design-fanen på båndet. Deretter velger du flere rullegardinpilen- Mer-knappen til høyre i Tabellstiler-galleriet, og velg Fjern tabell nederst.

 1. Velg den Tabellverktøy / Design-fanen på båndet. Klikk Viskelær i gruppen Tegn kantlinjer.

  Pekeren endres til et viskelær Viskelær som brukes til å tegne tabeller med .

 2. Klikk linjen du vil viske ut for å fjerne den. Når du er ferdig, klikker du utenfor tabellen.

Til toppen av siden

 1. Merk tabellcellene du vil legge til en kantlinje til (eller endre kantlinjen for).

 2. Velg den Tabellverktøy / Design-fanen på båndet. Velg ett av følgende i gruppen Tegn kantlinjer:

  • Bruk Pennefarge til å endre fargen på kantlinjen.

   Hvis du ønsker flere fargealternativer, velger du Flere farger for kantlinjen, og deretter klikker du enten fargen du ønsker i kategorien Standard, eller bland din egen farge i kategorien Egendefinert egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du endre dokumentet tema senere.

  • Bruk Pennetykkelse til å endre tykkelsen på kantlinjen.

  • Bruk Pennestil for å endre linjestilen for kantlinjen.

 3. Gjør ett av følgende for å bruke fargen, tykkelsen eller linjestilen du valgte i trinn to, på tabellen:

  • Klikk kantlinjene du vil endre mens pekeren fortsatt ser som en blyant Blyant brukes til å tegne tabeller .

Gå til Tabellverktøy >Utforming > tabellstiler > kantlinjer, og klikk deretter kantlinjealternativet du vil endre.

Tips!: Du kan bruke Viskelær for å slette kantlinjene mellom tabellceller. Under Utforming > Tabellverktøy, klikk Viskelær i gruppen Tegn kantlinjer, eller trykk og hold nede SKIFT mens du holder pekeren en blyant Blyant brukes til å tegne tabeller , og klikk deretter kantlinjene du vil slette.

Til toppen av siden

Du kan legge til eller endre bakgrunnsfargen for en hel tabell. Bakgrunnsfargen vises bak eventuelle fyllfarger du har brukt på tabellcellene.

 1. Klikk en celle i tabellen.

 2. Gå til Tabellverktøy > Utforming, og klikk deretter pilen ved siden av skyggelegging i Tabellstiler-gruppen, og deretter Tabellbakgrunn.

 3. Klikk ønsket farge, eller klikk Uten fyll hvis du ikke vil velge farge.

  Du kan endre til en farge som ikke vises i Temafarger-listen ved å klikke Flere fyllfarger og deretter klikke enten ønsket farge i kategorien Standard eller blande din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer tema for dokumentet.

Til toppen av siden

Du kan bruke eller endre en stil, kantlinje eller farge for en tabell i presentasjonen. Du kan for eksempel bruke eller fjerne en stil for tabell (eller hurtigstil), slette linjer fra en celle, rad eller kolonne, endre kantlinjen på tabellen eller endre bakgrunnsfargen på en tabell.

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

En tabellstil (eller hurtigstil) er en kombinasjon av forskjellige formateringsalternativer, inkludert fargekombinasjoner som hentes fra temafarger av presentasjonen. En tabell som du legger til har en tabellstil brukes automatisk. Miniatyrbilder av tabellstiler vises i galleriet Hurtigstiler i Tabellstiler-gruppen. Når du plasserer pekeren over et miniatyrbilde for en hurtigstil, kan du se hvordan hurtigstilen påvirker tabellen.

Miniatyrbilder av tabellstiler
Tabell miniatyrbilder for stiler
 1. Klikk tabellen du vil bruke en ny eller forskjellig tabellstil på.

 2. Klikk tabellstilen du vil bruke i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy. Hvis du vil vise flere tabellstiler, klikker du mer-knappen Mer-knappen .

  Når du plasserer pekeren over et miniatyrbilde for en hurtigstil, kan du se hvordan hurtigstilen påvirker tabellen.

  Obs!: 

  • Tekst i tabeller vises ikke i kategorien Disposisjon (i ruten til venstre i programvinduet, i normalvisning). Bare tekst i tekst- plassholder vises i kategorien Disposisjon.

  • Hvis du vil endre utseendet på tekst i tabellcellene eller hele tabellen, velger du alternativene i Skrift-gruppen i kategorien Hjem eller alternativene under Tabellverktøy i WordArt-stiler-gruppen i kategorien Utforming.

Til toppen av siden

 • Hvis du vil fjerne en tabellstil, under Tabellverktøy i kategorien Utforming i gruppen Tabellstiler, klikker du mer-knappen Mer-knappen , og deretter klikker du Fjern tabell.

 1. Klikk Viskelær i gruppenTegn kantlinjer i kategorien Utforming under Tabellverktøy, eller trykk og hold SKIFT mens tegneverktøyet er aktivt.

  Pekeren endres til et viskelær Viskelær som brukes til å tegne tabeller med .

 2. Klikk linjen du vil slette.

 3. Når du er ferdig med å slette linjer, klikker du utenfor tabellen.

Til toppen av siden

 1. Merk tabellcellene du vil legge til eller endre tabellkantlinjen for.

 2. Gjør ett eller flere av følgende i gruppen Tegn kantlinjer i kategorien Utforming under Tabellverktøy:

  • Hvis du vil endre fargen på kantlinjen, klikker du pilen ved siden av Pennefarge, og klikk deretter fargen du vil bruke.

   Hvis du vil endre en farge som ikke er blant temafarger, klikker du Flere kantlinjefarger. Klikk deretter enten fargen du ønsker i kategorien Standard, eller bland din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer tema for dokumentet.

  • Hvis du vil endre tykkelsen på kantlinjen, klikker du pilen ved siden av Pennetykkelse og deretter ønsket linjetykkelse.

  • Hvis du vil endre linjestilen for kantlinjen, klikker du pilen ved siden av Pennestil og deretter ønsket linjestil.

 3. Gjør ett av følgende for å bruke fargen, tykkelsen eller linjestilen du valgte i trinn to, på tabellen:

  • Klikk kantlinjene du vil endre mens pekeren fortsatt ser som en blyant Blyant brukes til å tegne tabeller .

  • Klikk kantlinjer under Tabellverktøy i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming, og klikk deretter den kantlinjealternativet du vil endre.

Tips!: Du kan bruke Viskelær for å slette kantlinjene mellom tabellceller. Under Tabellverktøy i kategorien Utforming i gruppen Tegn kantlinjer, klikker du Viskelær, eller trykker og holder du nede SKIFT mens du holder pekeren en blyant Blyant brukes til å tegne tabeller , og klikk deretter kantlinjene du vil slette.

Til toppen av siden

Du kan legge til eller endre bakgrunnsfargen for en hel tabell. Bakgrunnsfargen vises under fyllfargen som er brukt på tabellcellene.

 1. Klikk en celle i tabellen.

 2. Klikk pilen ved siden av Skyggelegging i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy, og velg deretter Tabellbakgrunn.

 3. Klikk ønsket farge, eller klikk Uten fyll hvis du ikke vil velge farge.

  Du kan endre til en farge som ikke vises i Temafarger-listen ved å klikke Flere fyllfarger og deretter klikke enten ønsket farge i kategorien Standard eller blande din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer tema for dokumentet.

Til toppen av siden

Du kan bruke eller endre en stil, kantlinje eller farge for en tabell i presentasjonen. Du kan for eksempel bruke eller fjerne en stil for tabell (eller hurtigstil), slette linjer fra en celle, rad eller kolonne, endre kantlinjen på tabellen eller endre bakgrunnsfargen på en tabell.

For informasjon om distribusjon av data i tabellceller, inkludert dele celler og slå sammen celler, kan du se Legg til eller Slett tabellrader, kolonner eller celler.

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

En tabellstil (eller hurtigstil) er en kombinasjon av forskjellige formateringsalternativer, inkludert fargekombinasjoner som hentes fra temafarger av presentasjonen. En tabell som du legger til har en tabellstil brukes automatisk. Miniatyrbilder av tabellstiler vises i galleriet Hurtigstiler i Tabellstiler-gruppen. Når du plasserer pekeren over et miniatyrbilde for en hurtigstil, kan du se hvordan hurtigstilen påvirker tabellen.

 1. Klikk tabellen du vil bruke en annen tabellstil på.

 2. Klikk tabellstilen du vil bruke i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy. Hvis du vil vise flere tabellstiler, klikker du mer-knappen Mer-knappen .

  Hvis du vil fjerne standard eller en annen tabellstil, klikker du mer-knappen Mer-knappen , og klikk deretter Fjern tabell.

  Tips!: Gjøre en tabellstil av standard tabellstil for alle nye tabeller du oppretter, høyreklikker du tabellstilen, og klikk deretter Angi som standard på hurtigmenyen.

  Obs!: 

Til toppen av siden

Du kan bruke en tabellstil til bestemte deler av tabellen ved å velge alternativer i gruppen Alternativer for tabellstil.

 1. Klikk tabellen du vil endre alternativene for tabellstil for.

 2. Gjør ett eller flere av følgende i Tabellalternativer stiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy:

  Kategorien Utforming under Tabellverktøy

  • Hvis du vil fremheve den første raden i tabellen, Merk av for Overskriftsrad.

  • Hvis du vil fremheve den siste raden i tabellen, merker du den for Totalraden.

  • Hvis du vil ha vekselvis stripete rader, merker du avmerkingsboksen Radstriper.

  • Hvis du vil fremheve den første kolonnen i tabellen, merker du av for den Første kolonnen.

  • Hvis du vil fremheve den siste kolonnen i tabellen, merker du av for den Siste kolonnen.

  • Hvis du vil ha vekselvis stripete kolonner, merker du avmerkingsboksen Kolonnestriper.

Til toppen av siden

 1. Merk tabellcellene du vil legge til eller endre tabellkantlinjen for.

 2. Gjør ett eller flere av følgende i gruppen Tegn kantlinjer i kategorien Utforming under Tabellverktøy:

  Kategorien Utforming under Tabellverktøy

  • Hvis du vil endre fargen på kantlinjen, klikker du pilen ved siden av Pennefarge, og klikk deretter fargen du vil bruke.

   Hvis du vil endre en farge som ikke er blant temafarger, klikker du Flere kantlinjefarger. Klikk deretter enten fargen du ønsker i kategorien Standard, eller bland din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer tema for dokumentet.

  • Hvis du vil endre tykkelsen på kantlinjen, klikker du pilen ved siden av Pennetykkelse og deretter ønsket linjetykkelse.

  • Hvis du vil endre linjestilen for kantlinjen, klikker du pilen ved siden av Pennestil og deretter ønsket linjestil.

 3. Gjør ett av følgende for å bruke fargen, tykkelsen eller linjestilen du valgte i trinn to, på tabellen:

  • Klikk kantlinjene du vil endre mens pekeren fortsatt ser som en blyant Blyant brukes til å tegne tabeller .

  • Klikk Kantlinjer i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy, og klikk deretter kantlinjealternativet du vil endre.

Tips!: Du kan bruke Viskelær for å slette kantlinjene mellom tabellceller. Under Tabellverktøy i kategorien Utforming i gruppen Tegn kantlinjer, klikker du Viskelær, eller trykker og holder du nede SKIFT mens du holder pekeren en blyant Blyant brukes til å tegne tabeller , og klikk deretter kantlinjene du vil slette.

Til toppen av siden

Et fyll er inne i en celle. Når du legger til eller endre fyllfargen for en tabellcelle, kan du også legge til en tekstur, bildet eller gradert fyll. En gradering er gradvis forløp av farger og sjatteringer, vanligvis fra én farge til en annen, eller fra en sjattering til en annen sjattering med samme farge.

 1. Merk tabellcellene du vil legge til et fyll på.

 2. Klikk pilen ved siden av skyggelegging under Tabellverktøy i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming, og gjør deretter ett av følgende:

  Kategorien Utforming under Tabellverktøy

  • Legge til eller endre en fyllfarge, klikker du fargen du vil bruke, eller velge Ingen farge, klikker du Uten fyll.

   Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du den ønskede fargen i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

  • Hvis du vil legge til eller endre et fyllbilde, klikker du Bilde og finner mappen som inneholder bildet du vil bruke, og deretter klikker du bildefilen og klikker Sett inn.

   Når du legger til et bilde som en fylleffekt, bildestørrelsen tilpasses cellen, og kan bli forvrengt. Hvis du vil vise bildet normalt, kan du Endre størrelsen på cellen eller tabellen.

  • Hvis du vil legge til eller endre et gradert fyll, velger du gradering, og klikk deretter variasjonen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse graderingen, klikk Flere graderinger, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre fylltekstur, pek på tekstur, og klikk deretter teksturen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse teksturen, klikk Flere teksturer, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

Til toppen av siden

Du kan legge til eller endre bakgrunnsfargen for en hel tabell. Bakgrunnsfargen vises under fyllfargen som er brukt på tabellcellene.

 1. Klikk en celle i tabellen.

 2. Klikk pilen ved siden av Skyggelegging i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy, og velg deretter Tabellbakgrunn.

  Kategorien Utforming under Tabellverktøy

 3. Klikk ønsket farge, eller klikk Uten fyll hvis du ikke vil velge farge.

  Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du den ønskede fargen i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

Til toppen av siden

Obs!: Effektene Skygge og gjenspeiling kan bare brukes på en hel tabell, ikke i individuelle tabellceller.

 1. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil bruke en effekt på noen av tabellcellene, Merk tabellcellene du vil legge til en effekt.

  • Hvis du vil bruke en effekt på alle tabellcellene, høyreklikker du en tabellcelle, og klikk deretter Velg tabell på hurtigmenyen.

 2. Klikk effekter i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy.

  Kategorien Utforming under Tabellverktøy

 3. Hvis du vil legge til eller endre en kant, velger du Celleskråkant, og velg deretter skråkanten du ønsker.

Til toppen av siden

 1. Klikk tabellen du vil legge til en effekt.

 2. Klikk effekter under Tabellverktøy i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming, og gjør deretter ett av følgende:

  Kategorien Utforming under Tabellverktøy

  • Hvis du vil legge til eller endre en skygge, velger du Skygge, og velg deretter ønsket skygge.

   Hvis du vil tilpasse skyggen, klikker du Skyggealternativer, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre en gjenspeiling, peker på gjenspeiling, og velg deretter variasjonen du vil bruke.

Til toppen av siden

 1. Gjør et av følgende:

  • For å merke tabellen, høyreklikk en tabellcelle, og klikk deretter Merk tabell på hurtigmenyen.

  • Hvis du vil merke en del av tabellen, merker du cellene du vil slette fyllet fra.

 2. Klikk skyggelegging under Tabellverktøy i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil slette en fyllfarge, bilde eller tekstur, klikk Uten fyll.

  • Hvis du vil slette et gradert fyll, velger du gradering, og klikk deretter Ingen gradering.

  • Hvis du vil slette en tabell bakgrunnsfyll, Tabellbakgrunn, og klikk deretter Uten fyll.

Til toppen av siden

 1. Gjør et av følgende:

  • For å merke tabellen, høyreklikk en tabellcelle, og klikk deretter Merk tabell på hurtigmenyen.

  • Hvis du vil merke en del av tabellen, merker du cellene du vil slette fyllet fra.

 2. Klikk effekter under Tabellverktøy i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil slette en kant fra tabellcellen eller tabellen, pek på Celleskråkant, og klikk deretter Ingen skråkant.

  • Hvis du vil slette en skygge fra tabellen, velger du Skygge og klikker Ingen skygge.

  • Hvis du vil slette en gjenspeiling fra tabellen, peker på gjenspeiling og klikker Ingen gjenspeiling.

   Obs!: Hvis du har lagt til flere enkelteffekter, gjentar du trinn 2 for å slette alle effektene.

Tips!: Hvis du vil endre utseendet på tekst i tabellcellene eller hele tabellen, velger du alternativene du vil bruke under TabellverktøyUtforming-gruppen i WordArt-stiler-gruppen, eller i Skrift-gruppen i kategorien Hjem.

Til toppen av siden

Du kan bruke eller endre en stil eller farge til en tabell i presentasjonen.

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

En tabellstil (eller hurtigstil) er en kombinasjon av forskjellige formateringsalternativer, inkludert fargekombinasjoner som kommer fra temafarger til presentasjonen. Det brukes automatisk en tabellstil på alle tabeller du legger til.

 1. Velg tabellen du vil bruke en stil på.

 2. Velg den Tabellverktøy / Design fanen på båndet, og velg deretter tabellstilen du vil bruke. Hvis du vil vise flere tabellstiler, klikker du den mer rullegardinpilen- Mer-pil til høyre i Tabellstiler-galleriet.

  Velg mer ned-pilen for å åpne hele galleriet for tabellstiler.

Tips!: Hvis du vil endre utseendet på tekst i en tabell, kan du gå til kategorien Hjem på verktøylinjen og Bruk alternativene i Skrift-gruppen.

Til toppen av siden

 1. Velg en del av tabellen.

 2. Velg den Tabellverktøy / Design-fanen på båndet.

 3. Velg mer rullegardinpilen til høyre i Tabellstiler-galleriet:

  Velg mer ned-pilen for å åpne hele galleriet for tabellstiler.
 4. På helt nederst i galleriet som åpnes, velger du Fjern tabell:

  Fjerne en tabellstil ved hjelp av kommandoen Fjern tabell.

Du kan legge til skyggelegging stiler ved hjelp av gruppen Alternativer for tabellstil på den Tabellverktøy / Design på båndet.

Du kan legge til skyggelegging stiler bestemte rader eller kolonner i en tabell.

Alternativ

Beskrivelse

Overskriftsrad

Mørkere skyggelegging av den øverste raden der kolonneoverskriftene er, som er utført i denne tabellen

Totalt-rad

Mørkere skyggelegging av den nederste raden der kolonnesummer vises

Radstriper

Bruke skiftende lysere og mørkere skyggelegging av tabellrader, som brukes i denne tabellen

Første kolonne

Mørkere skyggelegging på den første tabellkolonnen

Siste kolonne

Mørkere skyggelegging av den siste tabellkolonnen

Kolonnestriper

Bruke skiftende lysere og mørkere skyggelegging på tabellkolonner

Du kan legge til eller endre skyggeleggingen for en enkeltcelle eller merkede celler.

 1. Merk en celle eller cellene i tabellen.

 2. Gå til Tabellverktøy > Utforming på verktøylinjen, og åpne menyen Celle skyggelegging av farger.

 3. Velg fargen du vil bruke, eller hvis du vil velge farge, velg Uten fyll.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×