Endre standard innholdsplassholdere for SharePoint

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Innholdsplassholdere, som angis i kodevisning med <asp:ContentPlaceHolder>, er områder med innhold som kan erstattes, i et hoveddokument. Du kan endre innholdsplassholderne i et hoveddokument og bruke endringene på alle innholdssidene som er knyttet til hoveddokumentet. Du kan også overstyre alle standard innholdsplassholdere på en enkelt innholdsside ved å sette inn egendefinert innhold. Det egendefinerte innholdet vises da i stedet for standardinnholdet for den aktuelle siden når siden vises i leseren.

I denne artikkelen presenteres innholdsplassholdere, og du får vite hvordan du bruker verktøylinjen Hoveddokument for å finne dem. Her finner du også en liste over og beskrivelse av alle standard innholdsplassholdere som vises i Default.master på et Windows SharePoint Services 3.0-område, og du får vite hvordan du endrer innholdet som angis av innholdsplassholdere.

I denne artikkelen

Hvor får standard innholdsplassholdere innholdet?

Finne en innholdsplassholder

Standard innholdsplassholdere i Default.master på et Windows SharePoint Services 3.0-nettsted

Endre innholdet i en innholdsplassholder

Hvor får standard innholdsplassholdere innholdet fra?

Som standard er ikke det meste av innholdet i Default.master, som standard hoveddokument for et Windows SharePoint Services 3.0 område, kodet på siden. Mye av innholdet kommer fra ASP.NET SharePoint nettkontroller, innholdet som hentes fra serveren. Når det bes om innholdssiden i leseren, er dette innholdet hentes fra serveren og vises på siden. Eksempelvis teksten "Gruppeområde" som vises i region lengst til venstre av standard hjemmeside (default.aspx) er angitt av en ASP.NET-SharePoint Web-kontroll som henter innhold fra serveren. Teksten "Gruppeområde" vises ikke i HTML-koder i kodevisning. Du kan erstatte denne teksten med egendefinert innhold ved hjelp av Microsoft Office SharePoint Designer 2007, som beskrevet i senere i denne delen endre innholdet i en plassholder for innhold.

Gruppeområde vises inne i en innholdsplassholder

Til toppen av siden

Finne en innholdsplassholder

Innholdsplassholdere vises bare i hoveddokumenter. Hvis du vil se innholdsplassholdere på et Windows SharePoint Services 3.0-område, må de visuelle hjelpemidlene Tomme beholdere og Synlige kantlinjer være aktivert. Velg Visuelle hjelpemidlerVis-menyen, og klikk deretter Tomme beholdere og Synlige kantlinjer. Pass på at Vis er valgt på undermenyen.

Tomme beholdere og Visuelle hjelpemidler er uthevet i oransje når de er aktivert, slik det vises her.

Visuelle hjelpemidler vises uthevet på menyen når de er aktivert

Du kan enkelt finne plassholdere i utformingsvisning ved hjelp av verktøylinjen Hoveddokument.

 1. Velg VerktøylinjerVis-menyen, og klikk deretter Hoveddokument for å åpne verktøylinjen Hoveddokument.

 2. Når du skal velge en innholdsplassholder, klikker du pilen og deretter ønsket innholdsplassholder.

I følgende illustrasjon er PlaceHolderTitleBreadcrumb valgt på verktøylinjen Hoveddokument.

Verktøylinjen Hoveddokument

Når innholdsplassholdere er valgt i utformingsvisning, ser de ut som i følgende illustrasjon. Plassholder-IDen vises på fanen.

Fane for innholdsplassholder slik den vises i utformingsvisning
En fane for innholdsplassholder slik den vises i utformingsvisning

Når du velger en innholdsplassholder ved hjelp av verktøylinjen Hoveddokument, velges også innholdsplassholderen i Hurtig kodevelger.

Tips!: Hvis Hurtig kodevelger ikke vises, klikker du Hurtig kodevelgerVis-menyen.

Innholdsplassholder slik den vises i Hurtig kodevelger
En innholdsplassholder slik den vises i Hurtig kodevelger

Du kan bruke verktøylinjen Hoveddokument i utformingsvisning eller kodevisning.

Til toppen av siden

Standard innholdsplassholdere i Default.master på et Windows SharePoint Services 3.0-område

Som standard bruker Windows SharePoint Services 3.0-innholdssider innholdsplassholderne som er oppført i følgende tabell. I denne tabellen beskrives innholdsplassholderne, og du får vite hva hver plassholder representerer på siden.

De fleste standard innholdsplassholdere i Default.master er nødvendige for samarbeidsfunksjonene i Windows SharePoint Services 3.0 (for eksempel SharePoint-lister og -biblioteker) og bør derfor ikke slettes.

Hvis du vil ha en visuell forhåndsvisning av standard innholdsplassholdere som er oppført her, bruker du verktøylinjen Hoveddokumentslik det beskrives i forrige del.

Innholdsplassholder

Beskrivelse

PlaceHolderBodyAreaClass

Flere brødtekststiler i topptekst på siden.

PlaceHolderBodyLeftBorder

Kantlinjeelement for hovedbrødtekst på siden.

PlaceHolderBodyRightMargin

Høyremarg for hovedbrødtekst på siden.

PlaceHolderCalendarNavigator

Viser en datovelger for navigering i en kalender når en kalender vises på siden.

PlaceHolderFormDigest

Sikkerhetskontroll av typen "skjemasammendrag".

PlaceHolderGlobalNavigation

Den globale navigasjonssmulen.

PlaceHolderHorizontalNav

Øverste navigasjonsmeny for siden.

PlaceHolderLeftActions

Nederst i venstre navigasjonsområde.

PlaceHolderLeftNavBar

Venstre navigasjonsområde.

PlaceHolderLeftNavBarBorder

Kantlinjeelement i venstre navigasjonsfelt.

PlaceHolderLeftNavBarDataSource

Datakilde for venstre navigasjonsmeny.

PlaceHolderLeftNavBarTop

Øverst i venstre navigasjonsområde.

PlaceHolderMain

Hovedinnhold på siden.

PlaceHolderMiniConsole

Et sted der for eksempel sidenivåkommandoer kan vises, blant annet WIKI-kommandoer som Rediger side, Logg og Innkommende koblinger.

PlaceHolderNavSpacer

Bredden på venstre navigasjonsområde.

PlaceHolderPageDescription

Beskrivelse av sideinnholdet.

PlaceHolderPageImage

Sideikon i det øverste venstre område av siden.

PlaceHolderSearchArea

Søkeboksområde.

PlaceHolderSiteName

Områdenavn.

PlaceHolderTitleAreaClass

Flere stiler i toppteksten på siden.

PlaceHolderTitleAreaSeparator

Viser skygger for tittelområdet.

PlaceHolderTitleBreadcrumb

Smuleområde for hovedinnhold.

PlaceHolderPageTitleInTitleArea

Sidetittel som vises umiddelbart under smulene.

PlaceHolderTitleLeftBorder

Venstre kantlinje i tittelområdet.

PlaceHolderTitleRightMargin

Høyremarg i tittelområdet.

PlaceHolderTopNavBar

Øverste navigasjonsområde.

PlaceHolderUtilityContent

Ekstra innhold nederst på siden.

SPNavigation

Tom som standard i Windows SharePoint Services 3.0. Kan brukes til flere sideredigeringskontroller.

WSSDesignConsole

Sideredigeringskontrollene når siden er i modus for sideredigering. (Klikk Områdehandlinger og deretter Rediger side i leseren.)

Til toppen av siden

Endre innholdet i en innholdsplassholder

Hvis du ønsker at endringer i en innholdsplassholder skal gjelde for hele området, endrer du innholdsplassholderen i hoveddokumentet. Du kan også endre innholdet på én enkelt innholdsside, og på denne måten overstyre standardinnholdet som kommer fra hoveddokumentet.

Obs!: Du kan endre hele innholdet i et hoveddokument, ikke bare innholdet inne i innholdsplassholdere. Alle endringer som foretas i et hoveddokument, gjelder for alle innholdssidene som er knyttet til hoveddokumentet.

Bruke endringer i innholdsplassholder på hele området

Når du endrer et hoveddokument, gjelder alle endringene for alle sidene som er knyttet til hoveddokumentet. I følgende eksempel kan du endre områdenavnteksten i hoveddokumentet ved å velge innholdsplassholderen PlaceHolderSiteName og deretter erstatte standardinnholdet med egendefinert innhold. Når du lagrer siden, vises endringene på alle sidene som er knyttet til hoveddokumentet.

 1. Når du skal åpne Default.master, går du til Mappeliste, dobbeltklikker _catalogs, dobbeltklikker masterpage og dobbeltklikker deretter Default.master.

 2. Velg VerktøylinjerVis-menyen, og klikk deretter Hoveddokument for å åpne verktøylinjen Hoveddokument.

 3. Bruk verktøylinjen Hoveddokument for å finne innholdsplassholderen som du ønsker å endre.

  Klikk pilen på verktøylinjen Hoveddokument og deretter PlaceHolderSiteName i listen for å følge eksemplet.

 4. Klikk Gruppeområde-teksten for å velge egenskapen for prosjektet.

  Egenskap for prosjekt inne i innholdsplassholderen PlaceHolderSiteName som er valgt i utformingsvisning
  Egenskapen for prosjekt omgitt av innholdsplassholderen PlaceHolderSiteName som er valgt i utformingsvisning
 5. Skriv inn et nytt navn for området, og lagre deretter endringene ved å klikke LagreFil-menyen.

  Du får en melding som advarer deg om at lagring av endringene vil tilpasse en side fra områdedefinisjonen. Klikk Ja.

  Obs!: Hvis du ikke er fornøyd med endringene du har gjort i hoveddokumentet, kan du alltid tilbakestille det til områdedefinisjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen tilbakestille en tilpasset side til områdedefinisjonen.

Endringene gjelder for alle sidene som er knyttet til hoveddokumentet.

Obs!: Endringene gjelder ikke for innholdssiden hvis innholdssiden allerede overstyrer innholdet i hoveddokumentet.

Bruke endringer i innholdsplassholder på bare én enkelt side

Når du endrer på én enkelt innholdsside, gjelder endringene for bare den siden. Når du legger til egendefinert innhold i en innholdsplassholder på en innholdsside, overstyrer du standardinnholdet som kommer fra hoveddokumentet for den innholdsplassholderen ved å opprette en innholdskontroll for siden. I følgende eksempel kan du endre områdenavnteksten på standard hjemmeside ved å velge innholdsplassholderen PlaceHolderSiteName og deretter erstatte innholdet med egendefinert tekst. Når du lagrer siden, vises endringene bare på Default.aspx.

 1. Dobbeltklikk Default.aspx i Mappeliste.

 2. KlikkGruppeområde-teksten og deretter pilen som vises i øverste høyre hjørne av innholdsplassholderen.

  Gruppeområde inne i innholdsplassholderen PlaceHolderSiteName i utformingsvisning

  Legg merke til ordet (hoved) på fanen. Det betyr at innholdsområdet viser innhold fra hoveddokumentet. Dette området kan ikke redigeres.

 3. Klikk Opprett egendefinert innhold.

  Listen Vanlige innholdsoppgaver

  Legg merke til ordet (egendefinert) på fanen. Det betyr at det egendefinerte innholdet i dette området overstyrer innholdet i hoveddokumentet. Dette området kan nå redigeres.

 4. Klikk Gruppeområde for å velge egenskapen for prosjektet.

  Egenskap for prosjekt inne i innholdsplassholderen PlaceHolderSiteName som er valgt i utformingsvisning
  Egenskapen for prosjekt omgitt av innholdsplassholderen PlaceHolderSiteName som er valgt i utformingsvisning
 5. Skriv inn et nytt områdenavn for hjemmesiden, og lagre deretter endringene ved å klikke LagreFil-menyen.

  Du får en melding som advarer deg om at lagring av endringene vil tilpasse en side fra områdedefinisjonen. Klikk Ja.

  Obs!: Hvis du ikke er fornøyd med endringene du har gjort i hoveddokumentet, kan du alltid tilbakestille det til områdedefinisjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen tilbakestille en tilpasset side til områdedefinisjonen.

Endringene gjelder bare for Default.aspx.

Hvis du vil gå tilbake til standardinnholdet fra hoveddokumentet, klikker du teksten Gruppeområde, klikker pilen som vises i det øverste høyre hjørnet av kontrollen, og klikker deretter Angi innhold i hovedmal som standard.

Du får en melding som advarer deg at hvis du gå tilbake til standardinnholdet i hoveddokumentet, blir alt i dette området fjernet fra siden. Hvis du vil gå tilbake til hoveddokumentinnholdet, og dermed miste alt egendefinert innhold i dette området, klikker du Ja.

Lagre endringene ved å klikke LagreFil-menyen.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×