Endre størrelse på en figur eller en hel SmartArt-grafikk

Du kan endre størrelse på en hel SmartArt-grafikk, eller på individuelle figurer i en SmartArt-grafikk.

I denne artikkelen

Oversikt over hvordan du endrer størrelse på SmartArt-grafikk, figurer og tekst

Endre størrelse på en enkelt figur

Endre størrelse på hele SmartArt-grafikken

Oversikt over hvordan du endrer størrelse på SmartArt-grafikk, figurer og tekst

Når du endrer størrelsen på en enkelt figur i en SmartArt-grafikk, kan størrelsen og plasseringen på de gjenværende figurene bli justert på måter som avhenger av oppsettet for SmartArt-grafikken. I noen tilfeller endres bare den individuelle figuren du endrer størrelse på. I andre tilfeller endres også størrelsen på de tilsvarende figurene.

Når du endrer størrelse på en figur som inneholder tekst, tilpasses størrelsen på figuren automatisk. Hvis en annen figur på samme nivå i SmartArt-grafikken ikke har plass til å vise større tekst, beholdes imidlertid tekststørrelsen for alle figurer på dette nivået. Hvis du tidligere har tilpasset tekststørrelsen på en figur, endres heller ikke størrelsen på teksten i denne figuren.

Følgende SmartArt-grafikk har for eksempel tre figurer med lik størrelse.

Vannrett prosess 1 – SmartArt-grafikk med 3 identiske figurer

Hvis du legger til mer tekst i den første figuren, og deretter reduserer størrelsen på denne figuren, reduseres størrelsen på de to andre figurene noe, og tekststørrelsen reduseres i alle tre figurer.

Vannrett prosess 1 – SmartArt-grafikk der den første figuren er mindre

Hvis du nå øker størrelsen på den tredje figuren, økes ikke tekststørrelsen på noen av figurene, fordi den første figuren allerede er full av tekst som ikke kan gjøres større uten å gå ut over den tilgjengelige plassen.

Vannrett prosess 1 – SmartArt-grafikk med endret størrelse på den tredje figuren

Hvis du øker størrelsen på den første figuren, kan derimot teksten i denne figuren utvides, og tekststørrelsen i de to andre figurene økes også.

Som en generell regel gjelder at hvis størrelsen på figuren økes når du skriver inn mer tekst i figuren, vil størrelsen på figuren også økes hvis du øker tekststørrelsen. Tilsvarende, hvis størrelsen på figuren reduseres når du sletter tekst fra figuren, vil også størrelsen på figuren reduseres når du reduserer tekststørrelsen. Avhengig av oppsettet for SmartArt-grafikken du velger, vil ikke en økning eller redusering av tekststørrelsen automatisk endre figurstørrelsen for alle figurer.

Avhengig av oppsettet for SmartArt-grafikken du velger, vil figurer i SmartArt-grafikken enten skaleres proporsjonalt eller justeres for å optimalisere plass og flyt når du endrer størrelsen på hele SmartArt-grafikken.

Endre størrelse på tilknyttede figurer

Tilknyttede figurer er figurer som kombineres for å utgjøre en større figur. SmartArt-grafikken vil vanligvis inneholde flere av disse større figurene. Hvis du merker alle de tilknyttede figurene i en SmartArt-grafikk (for eksempel figurene i oppsettet Liste over bøyd bildeaksent i Liste-typen), og deretter endrer størrelse på dem, kan det hende at SmartArt-grafikken ser fordreid ut. I eksemplet under er alle de tilknyttede figurene i en større figur merket. Hvis du bare vil endre størrelse på én av de tilknyttede figurene, for eksempel den lille, sirkelformede figuren (bildeplassholderen med solen og fjellene), må du bare merke denne figuren. Hvis du vil endre størrelse på hele den større figuren, merker du alle de tilknyttede figurene, som vist nedenfor.

Bøyningsliste 1 SmartArt-grafikken viser merkede figurer

Til toppen av siden

Endre størrelse på en enkelt figur

 1. Klikk figuren du vil endre størrelse på.

  Hvis du vil endre størrelse på flere figurer, klikker du den første figuren, trykker CTRL, og deretter klikker du resten av figurene.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Format i gruppen Figurer gjør du ett av følgende:

  Bilde av Figurer-gruppen

  • Hvis du vil gjøre figuren større, klikker du Større.

  • Hvis du vil gjøre figuren mindre, klikker du Mindre.

   Kommentarer: 

   • Du kan også bruke skaleringshåndtak for å endre størrelse på en figur. Pek på en av skaleringshåndtakene. Når pekeren endres til en Tohodet pil  , drar du håndtaket for å gjøre figuren større eller mindre.

   • Hvis du vil tilbakestille en figur til opprinnelig størrelse, klikker du Tilbakestill figur i gruppen Tilbakestill i kategorien Utforming under SmartArt-grafikk.

    SmartArt-verktøy, kategorien Utforming

    Viktig: Eventuelle endringer i geometri, farge, stil, størrelse, plassering og effekter som tidligere er gjort i denne figuren og alle andre figurer i samme SmartArt-grafikk, vil gå tapt.

   • Hvis du bytter til et annet oppsett for en SmartArt-grafikk,, kan det hende at eventuelle endringer i størrelse, plassering, rotasjon, speilvending, retning (fra venstre mot høyre, eller fra høyre mot venstre), og geometri som tidligere er gjort, ikke overføres til det nye oppsettet. Hvis du bytter tilbake til det opprinnelige oppsettet før du lagrer og lukker 2007 Microsoft Office-system-dokumentet, vises imidlertid alle tilpasningene igjen i det opprinnelige oppsettet. Noen tilpasninger overføres ikke fordi de kanskje ikke vil se bra ut i det nye oppsettet.

Til toppen av siden

Endre størrelse på hele SmartArt-grafikken

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre størrelse på.

 2. Pek på et skaleringshåndtak på kantlinjen for SmartArt-grafikken. Når pekeren endres til en Tohodet pil  , drar du håndtaket for å gjøre SmartArt-grafikken større eller mindre.

Tips!: Du kan også flytte en hel SmartArt-grafikk.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×