Endre størrelsen på bilder, figurer, tekstboksen eller WordArt

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan enkelt endre størrelse på bilder, tekstbokser, figurer og WordArt i Office-filen. Du kan også fjerne uønskede deler av et bilde ved å beskjære.

Eksempel med før og etter skalering
Eksempel på et skalert bilde

Hvis du vil strekke, forminske eller endre størrelsen på bildet (eller figur), brukt skalerings håndterer eller for mer nøyaktig kontroll, Størrelse-alternativer i kategorien Bildeverktøy | Format eller kategorien Format under tegneverktøy.

Hva du vil gjøre?

Endre størrelse på et bilde, figur, WordArt eller annet objekt

Skalere til en nøyaktig høyde og bredde

Skalere til en nøyaktig proporsjon

Endre størrelse på et bilde, figur, WordArt eller annet objekt

 1. Klikk bildet, figuren, WordArt eller annet objekt (for eksempel et diagram) som du vil skalere.

 2. Hvis du vil øke eller redusere størrelsen i én eller flere retninger, drar du et skaleringshåndtak bort fra eller mot midten, mens du gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil holde midten på samme sted, trykker du og holder nede CTRL mens du drar i skaleringshåndtaket.

  • Hvis du vil beholde proporsjonene, trykker du og holder nede SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.

  • Hvis du både vil beholde proporsjonene og midten på samme sted, trykker du og holder nede både CTRL og SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.

   Figur med uthevet skaleringshåndtak

Skalere til en nøyaktig høyde og bredde

 1. Klikk for å velge bildet, figuren, WordArt eller annet objekt som du vil skalere nøyaktig.

  Hvis du vil endre størrelsen på flere objekter samtidig, trykker og holder du nede Ctrl mens du merker hvert objekt.

 2. Avhengig av hvilken type objekt du har valgt, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil skalere et bilde, i kategorien Bildeverktøy | Format i Størrelse-gruppen, skriver du inn de nye målene i boksene Høyde og Bredde.

   Boksene Høyde og Bredde i kategorien Format under Bildeverktøy

  • Hvis du vil skalere en figur eller et annet objekt, i kategorien Format under tegneverktøy i Størrelse-gruppen, skriver du inn målene du vil bruke i boksene Høyde og Bredde.

   Boksene Høyde og Bredde i kategorien Format under Tegneverktøy

   Merknad: Hvis skjermstørrelsen på er mindre, må du kanskje klikker du pil ned i Størrelse-gruppen for å se boksene Høyde og Bredde.
   Redusert størrelse-gruppen på en mindre skjerm

Hvis du ikke kan endre høyden og bredden uavhengig av hverandre, må du låse opp størrelsesforholdet:

 1. Klikk dialogboksen boksen startprogrammet Ikon i nedre høyre hjørne av Størrelse-gruppen.

 2. I format-ruten dialogboksen som vises, fjerner du merket for Lås størrelsesforhold.

Skalere til en nøyaktig proporsjon

 1. Klikk bildet, figuren, WordArt eller annet objekt som du vil skalere.

  Hvis du vil endre størrelsen på flere objekter samtidig, trykker og holder du nede Ctrl mens du merker hvert objekt.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil skalere et bilde, i kategorien Bildeverktøy | Format i Størrelse-gruppen klikker du dialogboksen boksen startprogrammet Ikon .

   Dialogboksvelgeren i Størrelse-gruppen i kategorien Format under Bildeverktøy

  • Hvis du vil skalere en figur eller et annet objekt, i kategorien Format under tegneverktøy i Størrelse-gruppen klikker du dialogboksen boksen startprogrammet Ikon .

   Dialogboksvelgeren i Størrelse-gruppen i kategorien Format under Tegneverktøy

   Merknad: Hvis skjermstørrelsen på er mindre, må du kanskje klikker du pil ned i Størrelse-gruppen for å vise dialogboksvelgeren.
   Redusert størrelse-gruppen på en mindre skjerm

 3. I format-ruten dialogboksen som vises, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil beholde det opprinnelige forholdet, Merk av for Lås størrelsesforhold, og angi en prosent for høyden eller bredden.

  • Hvis du vil endre størrelsen på en annen proporsjon, Fjern merket for Lås størrelsesforhold, og angi skala prosenter for Høyde og Bredde.

Se også

Beskjære et bilde

Sette inn WordArt

Flytte eller endre størrelsen på en tabell i PowerPoint

Endre størrelse på eller redigere bilder i Outlook

Redusere filstørrelsen for et bilde

Flytte bilder i Word

Hva vil du gjøre?

Endre størrelse på bilder, figurer, tekstboksen eller WordArt

Tilbakestille et bilde til opprinnelig størrelse

Lagre originalversjonen av et redigert bilde

Endre størrelse på bilder, figurer, tekstboksen eller WordArt

Endre størrelse på strekker eller reduserer størrelsen på en objekt.

Eksempel med før og etter skalering

Endre størrelsen på manuelt

 1. Klikk bilde, figur, tekstboks eller WordArt du vil endre størrelsen på.

 2. Hvis du vil øke eller redusere størrelsen i én eller flere retninger, drar du et skaleringshåndtak bort fra eller mot midten, mens du gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil holde midten av en objekt på samme sted, trykker og holder du nede CTRL mens du drar i skaleringshåndtaket.

  • Hvis du vil beholde objektets proporsjoner, trykker og holder du nede SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.

  • Hvis du vil både beholde objektets proporsjoner og beholde midten på samme sted, trykker og holder nede både CTRL og SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.

Skalere til en nøyaktig høyde og bredde

 1. Klikk bilde, figur, tekstboks eller WordArt du vil endre størrelsen på.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil skalere et bilde i kategorien Format i Størrelse-gruppen, under Bildeverktøy, skriver du inn målene du vil bruke, i boksene Høyde og Bredde.

   Størrelse-gruppen under Bildeverktøy i fanen Format

   Merknad: Hvis du ikke ser kategoriene Bildeverktøy og Format, må du kontrollere at du har valgt et bilde. Du må kanskje dobbeltklikke bildet for å åpne kategorien Format.

  • Hvis du vil skalere en figur, tekstboksen eller WordArt, under Tegneverktøy i kategorien Format i Størrelse-gruppen, skriver du inn målene du vil bruke, i boksene Høyde og Bredde.

   Størrelse-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy

   Merknad: Hvis du ikke ser av Tegneverktøy og Format-fanen, må du kontrollere at valgte du bilder, figurer, tekstboksen eller WordArt. Du må kanskje dobbeltklikke bildet for å åpne kategorien Format.

 3. Klikk den størrelse og plassering dialogboksen boksen startprogrammet Ikon i Størrelse-gruppen.

 4. I kategorien Størrelse under størrelsen på og rotere, Fjern merket for Lås størrelsesforhold.

Skalere til en nøyaktig proporsjon

 1. Klikk bilde, figur, tekstboks eller WordArt du vil endre størrelsen på.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil skalere et bilde, under Bildeverktøy i kategorien Format i Størrelse-gruppen klikker du den størrelse og plassering dialogboksen boksen startprogrammet Ikon .

   Størrelse-gruppen under Bildeverktøy i fanen Format

   Merknad: Hvis du ikke ser kategoriene Bildeverktøy og Format, må du kontrollere at du har valgt et bilde. Du må kanskje dobbeltklikke bildet for å åpne kategorien Format.

  • Hvis du vil skalere en figur, tekstboksen eller WordArt, under Tegneverktøy i kategorien Format i Størrelse-gruppen klikker du den størrelse og plassering dialogboksen boksen startprogrammet Ikon .

   Størrelse-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy

   Merknad: Hvis du ikke ser av Tegneverktøy og Format-fanen, må du kontrollere at valgte du bilder, figurer, tekstboksen eller WordArt.

 3. I kategorien Størrelse under skala, skriver du inne prosentdelen av gjeldende høyden og bredden du vil skalere til, i boksene Høyde og Bredde.

 4. Fjern avmerkingen for Lås størrelsesforhold.

Tips!: Hvis du vil bruke samme høyde og bredde på ulike objekter, merker du alle objektene du vil ha samme dimensjoner, og skriv deretter inn målene du vil bruke i boksene Høyde og Bredde i Størrelse-gruppen. Hvis du vil merke flere objekter, klikk det første objektet, og trykk deretter og holder du nede CTRL mens du klikker de andre objektene.

Tilbakestille et bilde til opprinnelig størrelse

Advarsel: Du kan ikke returnere et bilde til opprinnelig størrelse hvis du har beskåret og lagret den, eller hvis du valgte følgende alternativer i dialogboksen Komprimeringsinnstillinger (for å åpne dialogboksen Komprimeringsinnstillinger under Bildeverktøy Klikk Komprimer bilder i Juster-gruppen i kategorien Format, og klikk deretter Alternativer ): avmerkingsboksen Slett beskårne områder i bilder og enten skrives ut (220 ppt): utmerket kvalitet på de fleste skrivere og skjermbilder eller skjerm (150 ppt): god for nettsider og projektor.

 1. Merk bildet du vil gå tilbake til den opprinnelige størrelsen.

 2. Klikk den størrelse og plassering dialogboksen boksen startprogrammet Ikon i i Størrelse-gruppen i kategorien Format under Bildeverktøy.

  Størrelse-gruppen under Bildeverktøy i fanen Format

  Merknad: Hvis du ikke ser kategoriene Bildeverktøy og Format, må du kontrollere at du har valgt et bilde. Du må kanskje dobbeltklikke bildet for å åpne kategorien Format.

 3. Klikk kategorien Størrelse under opprinnelig størrelse i dialogboksen Formateringsbilde, Fjern merket for Lås størrelsesforhold, og deretter Tilbakestill.

Lagre originalversjonen av et redigert bilde

Når du endrer et bilde med Graphics Interchange Format (GIF), felles fotografier eksperter gruppen File Interchange Format (JPG) eller Portable Network Graphics (PNG)-filformat, kan du lagre den opprinnelige versjonen av det redigerte bildet.

 1. Høyreklikk det redigerte bildet, og klikk deretter Lagre som bilde på hurtigmeny.

 2. Klikk pilen ved siden av Lagre i dialogboksen Lagre som bilde, og klikk deretter Lagre opprinnelig bilde.

Se også

Beskjære et bilde

Sette inn WordArt

Redusere filstørrelsen for et bilde

Flytte eller endre størrelsen på en tabell i PowerPoint

Hva du vil gjøre?

Endre størrelse på bilder, figurer, tekstboksen eller WordArt

Tilbakestille et bilde til opprinnelig størrelse

Lagre originalversjonen av et redigert bilde

Endre størrelse på bilder, figurer, tekstboksen eller WordArt

Endre størrelse på strekker eller reduserer størrelsen på en objekt.

Eksempel med før og etter skalering

Endre størrelsen på manuelt

 1. Klikk bilde, figur, tekstboks eller WordArt du vil endre størrelsen på.

  Merknad: Hvis du har problemer med å merke objektet fordi det er bak en annen ett eller flere objekter, klikker du det øverste objektet, og deretter trykker du TAB til objektet er merket.

 2. Hvis du vil øke eller redusere størrelsen i én eller flere retninger, drar du et skaleringshåndtak bort fra eller mot midten, mens du gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil holde midten av en objekt på samme sted, trykker og holder du nede CTRL mens du drar i skaleringshåndtaket.

  • Hvis du vil beholde objektets proporsjoner, trykker og holder du nede SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.

  • Hvis du vil både beholde objektets proporsjoner og beholde midten på samme sted, trykker og holder nede både CTRL og SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.

Skalere til en nøyaktig høyde og bredde

 1. Klikk bilde, figur, tekstboks eller WordArt du vil endre størrelsen på.

  Merknad: Hvis du har problemer med å merke objektet fordi det er bak en annen ett eller flere objekter, klikker du det øverste objektet, og deretter trykker du TAB til objektet er merket.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil skalere et bilde i kategorien Format i Størrelse-gruppen, under Bildeverktøy, skriver du inn målene du vil bruke, i boksene Høyde og Bredde.

   Bildeverktøy, fanen Format

   Merknad: Hvis du ikke ser Bildeverktøy og formatfanene, må du kontrollere at valgte du bilder, figurer, tekstboksen eller WordArt.

  • Endre størrelse på en figur, tekstboksen eller WordArt; under Tegneverktøy i kategorien Format i Størrelse-gruppen, skriver inn målene du vil bruke i boksene Høyde og Bredde.

   Kategorien Format under Tegneverktøy

   Merknad: Hvis du ikke ser av Tegneverktøy og Format-fanen, må du kontrollere at valgte du bilder, figurer, tekstboksen eller WordArt.

 3. Klikk Dialogboksvelgeren Ikon i Størrelse-gruppen.

 4. I kategorien Størrelse under skala, fjerner du merket for Lås størrelsesforhold.

Skalere til en nøyaktig proporsjon

 1. Klikk bilde, figur, tekstboks eller WordArt du vil endre størrelsen på.

  Merknad: Hvis du har problemer med å merke objektet fordi det er bak en annen ett eller flere objekter, klikker du det øverste objektet, og deretter trykker du TAB til objektet er merket.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil skalere et bilde, under Bildeverktøy i kategorien Format i Størrelse-gruppen klikker du Dialogboksvelgeren Ikon .

   Bildeverktøy, fanen Format

   Merknad: Hvis du ikke ser Bildeverktøy og formatfanene, må du kontrollere at valgte du bilder, figurer, tekstboksen eller WordArt.

  • Hvis du vil skalere en figur, tekstboksen eller WordArt, under Tegneverktøy i kategorien Format i Størrelse-gruppen klikker du Dialogboksvelgeren Ikon .

   Kategorien Format under Tegneverktøy

   Merknad: Hvis du ikke ser av Tegneverktøy og Format-fanen, må du kontrollere at valgte du bilder, figurer, tekstboksen eller WordArt.

 3. I kategorien Størrelse under skala, skriver du inne prosentdelen av gjeldende høyden og bredden du vil skalere til, i boksene Høyde og Bredde.

 4. Fjern avmerkingen for Lås størrelsesforhold.

Hvis du vil bruke samme høyde og bredde på ulike objekter, merker du alle objektene du vil ha samme dimensjoner, og skriv deretter inn målene du vil bruke i boksene Høyde og Bredde i Størrelse-gruppen. Hvis du vil merke flere objekter, klikk det første objektet, og trykk deretter og holder du nede CTRL mens du klikker de andre objektene.

Tilbakestille et bilde til opprinnelig størrelse

Merknad: Du kan ikke returnere et bilde til opprinnelig størrelse hvis du har beskåret og lagret den, eller hvis du valgte følgende alternativer i dialogboksen Komprimeringsinnstillinger (for å åpne dialogboksen Komprimeringsinnstillinger under Bildeverktøy Klikk Komprimer bilder i Juster-gruppen i kategorien Format, og klikk deretter Alternativer ): avmerkingsboksen Slett beskårne områder i bilder og enten skrives ut (220 ppt): utmerket kvalitet på de fleste skrivere og skjermbilder eller skjerm (150 ppt): god for nettsider og projektor.

 1. Merk bildet du vil gå tilbake til den opprinnelige størrelsen.

  Merknad: Hvis du har problemer med å merke objektet fordi det er bak en annen ett eller flere objekter, klikker du det øverste objektet, og deretter trykker du TAB til objektet er merket.

 2. Klikk dialogboksvelgeren Ikon under Bildeverktøy i Størrelse-gruppen på Format-fanen.

  Bildeverktøy, fanen Format

  Merknad: Hvis du ikke ser kategoriene Bildeverktøy og Format, må du kontrollere at du har valgt et bilde.

 3. Klikk kategorien Størrelse, Fjern merket for Lås størrelsesforhold, og klikk deretter Tilbakestill.

Lagre originalversjonen av et redigert bilde

Når du endrer et bilde med Graphics Interchange Format (GIF), felles fotografier eksperter gruppen File Interchange Format (JPG) eller Portable Network Graphics (PNG)-filformat, kan du lagre den opprinnelige versjonen av det redigerte bildet.

 1. Høyreklikk det redigerte bildet, og klikk deretter Lagre som bilde på hurtigmeny.

 2. Klikk pilen ved siden av Lagre i dialogboksen Lagre som bilde, og klikk deretter Lagre opprinnelig bilde.

Se også

Beskjære et bilde

Sette inn WordArt

Legge til, endre eller slette WordArt

Redusere filstørrelsen for et bilde

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×