Endre skrifter

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan endre skrifter for ett lysbilde, eller du kan endre skrifter for hele presentasjonen. Og hvis du vil bruke skrifter som er ikke tilgjengelig i PowerPoint, kan du se bruke dekorative skrifter fra tredjepartsleverandører.

Endre skrifter for ett lysbilde

 1. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil endre skriften i et enkelt avsnitt eller en setning, merker du teksten du vil endre.

  • Hvis du vil endre skriften for all tekst i en plassholder, kan du enten merke all tekst i plassholderen eller klikker plassholderen.

 2. Velg en skrift i Skrift-listen i Skrift-gruppen i kategorien Hjem.

Endre skrifter for hele presentasjonen

Merknad: Denne funksjonaliteten er ikke tilgjengelig for PowerPoint Online.

Hvis du bruker én lysbildemal og endrer en skrift i lysbildemalen, brukes den nye skriften i hele presentasjonen.

Hvis du bruker flere lysbildemaler (for eksempel når du bruker mer enn én utformingsmal for presentasjonen), må du endre skriftstilen i hver lysbildemal.

 1. Klikk Lysbildemal i Malvisninger-gruppen i kategorien Visning.

 2. I den venstre ruten som inneholder lysbildemaler og oppsett, klikker du miniatyrbildet for lysbildemalen eller oppsettet som inneholder skriften du vil endre.

 3. Klikk tittelteksten eller brødtekstnivået du vil bruke en ny skriftstil for, på lysbildemalen eller oppsettet.

 4. Klikk Skrifter i Bakgrunn-gruppen i kategorien Lysbildemal, og velg deretter en skrift i listen.

Gjenta trinn 1 til 4 hvis du vil endre andre skrifter. Hvis du vil gå tilbake til lysbilderedigeringen, klikker du Lukk malvisning i Lukk-gruppen i kategorienLysbildemal.

Du kan også gå til Erstatt skrifter du endrer en skrift i hele presentasjonen. Her får du vite hvordan:

 1. Velg Erstatt i redigering-gruppen og velg deretter Erstatt skrifter.

 2. Velg skriften du vil erstatte, i dialogboksen Erstatt skrift i Erstatt-feltet.

 3. Velg skriften du vil bruke, velg erstatte, og velg deretter Lukk i med-feltet.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

Finne og erstatte tekst

Endre skriftene i en bunntekst på et lysbilde

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×