Endre skalaen på den vannrette aksen (kategoriaksen) i et diagram

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Den vannrette (kategori) akse, også kalt x-aksen, i et diagram viser tekstetiketter i stedet for numeriske intervaller og gir færre skaleringsalternativer enn hva som er tilgjengelig for den loddrette (verdi) aksen, også kalt y-aksen, i et diagram.

Du kan imidlertid angi følgende aksealternativer:

 • Intervall mellom aksemerker og etiketter:

 • Plassering av etiketter

 • Rekkefølgen kategorier vises i

 • Aksetype (dato- eller tekstakse)

 • Plassering av aksemerker

 • Punktet der den vannrette aksen krysser den loddrette aksen

Hvis du vil endre skalaen på andre akser i et diagram, kan du se Endre skalaen på den loddrette aksen (verdiaksen) i et diagram eller Endre skalaen på dybdeaksen (serieaksen) i et diagram.

 1. In a chart, click to select the category axis that you want to change, or do the following to select the axis from a list of chart elements:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   This displays the Chart Tools, adding the Design and Format tabs.

  2. On the Format tab, in the Current Selection group, click the arrow in the box at the top, and then click Horizontal (Category) Axis.

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format.

 3. In the Format Axis pane, do any of the following:

  Viktig!: De følgende skaleringalternativene er tilgjengelige bare når en kategoriakse er valgt.

  • To reverse the order of categories, expand Axis Options, and then select the Categories in reverse order check box.

  • To change the axis type to a text or date axis, expand Axis Options, and then under Axis Type, select Text axis or Date axis. Text and data points are evenly spaced on a text axis. A date axis displays dates in chronological order at set intervals or base units, such as the number of days, months or years, even if the dates on the worksheet are not in order or in the same base units.

   Obs!: Velg automatisk basert på data er valgt som standard og bestemmer hvilken aksetype som passer best for din type data.

  • To change the point where you want the vertical (value) axis to cross the horizontal (category) axis, expand Axis Options, and then under Vertical axis crosses, select At category number and type the number that you want in the text box, or select At maximum category to specify that the vertical (value) axis cross the horizontal (category) axis after the last category on the x-axis.

  • To change the interval between tick marks, expand Tick Marks, and then in the Interval between tick marks box, type the number that you want.

   Obs!: Nummeret du skriver inn, bestemmer hvor mange kategorier som vises mellom aksemerkene.

  • To change the placement of the axis tick marks, expand Tick Marks, and then select any of the options that you want in the Major type and Minor type boxes.

  • To change the interval between axis labels, expand Labels, and then under Interval between labels, select Specify interval unit and type the number you want in the text box.

   Tips!: Skriv inn 1 for å vise en etikett for hver kategori, 2 for å vise en etikett for annenhver kategori, 3 for å vise en etikett for hver tredje kategori, og så videre.

  • To change the placement of axis labels, expand Labels, and then in the Distance from axis box, type the number that you want.

   Tips!: Skriv inn et mindre nummer for å plassere etikettene nærmere aksen. Skriv inn et større nummer hvis du ønsker mer avstand mellom etikett og akse.

 1. Klikk på kategoriaksen du vil endre i et diagram, eller gjør følgende for å velge aksen fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk på pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter på Vannrett (kategori) akse.

   Bilde av båndet

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format.

 3. Gjør ett eller flere av følgende i dialogboksen Formater akse under Aksealternativer:

  Viktig!: De følgende skaleringalternativene er tilgjengelige bare når en kategoriakse er valgt.

  • Hvis du vil endre intervallet mellom aksemerker, skriver du inn nummeret du vil ha, i boksen Intervall mellom aksemerker.

   Obs!: Nummeret du skriver inn, bestemmer hvor mange kategorier som vises mellom aksemerkene.

  • Du kan endre intervallet mellom akseetiketter ved å klikke Angi intervallenhet: under Intervall mellom etiketter og skrive inn tallet du vil bruke i tekstboksen.

   Tips!: Skriv inn 1 for å vise en etikett for hver kategori, 2 for å vise en etikett for annenhver kategori, 3 for å vise en etikett for hver tredje kategori, og så videre.

  • Hvis du vil endre plasseringen av akseetiketter, skriver du inn tallet du vil ha, i boksen Avstand mellom etikett og akse.

   Tips!: Skriv inn et mindre nummer for å plassere etikettene nærmere aksen. Skriv inn et større nummer hvis du ønsker mer avstand mellom etikett og akse.

  • Hvis du vil reversere rekkefølgen for kategorier, merker du avmerkingsboksen Kategorier i motsatt rekkefølge.

  • Hvis du vil endre aksetype til en tekst- eller datoakse, klikker du på Tekstakse eller Datoakse, under Aksetype. Tekst- og datapunkter er plassert med samme avstand på en tekstakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved angitte intervaller eller grunnenheter, som for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene i regnearket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

   Obs!: Velg automatisk basert på data er valgt som standard og bestemmer hvilken aksetype som passer best for din type data.

  • Hvis du vil endre plasseringen av aksemerker og etiketter, velger du alternativet du vil ha i boksene Aksemerker på hovedskala, Aksemerker på delskala og Akseetiketter.

  • Hvis du vil endre punktet der den loddrette (verdi) aksen skal krysse den vannrette (kategori) aksen, klikker du på Ved kategorinummer under Loddrett akse krysser. Deretter skriver du inn nummeret du vil ha i tekstboksen, eller klikker på Ved maksimumskategori for å angi at den loddrette (verdi) aksen krysser den vannrette (kategori) aksen etter den siste kategorien på x-aksen.

Tips!: 

 • Etter at du har endret skalaen for aksen, kan det hende du også vil endre måten aksen er formatert på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre visning av diagramakser.

 • Skalering endrer ikke serieoverlapping eller mellomromsbredde mellom dataserier. Hvis du vil endre serieoverlapping eller mellomromsbredde, kan du høyreklikke på en dataserie og deretter klikke på Formater Dataserie. Angi innstillingene du vil bruke, under Seriealternativer.

By default, the minimum and maximum scale values of each axis in a chart are calculated automatically. However, you can customize the scale to better meet your needs. For example, if all the data points in your data table are between 60 and 90, you might want the value (y) axis to have a range of 50 to 100 instead of 0 to 100. When a value axis covers a very large range, you can also change the axis to a logarithmic scale (also known as log scale).

 1. Dette trinnet gjelder bare for Word 2016 for Mac: Klikk på UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. On the Format tab, click Horizontal (Category) Axis in the dropdown list and then click Format Pane.

 4. In the Format Axis pane, do any of the following:

  Viktig!: De følgende skaleringalternativene er tilgjengelige bare når en kategoriakse er valgt.

  • To reverse the order of categories, expand Axis Options, and then select the Categories in reverse order check box.

  • To change the axis type to a text or date axis, expand Axis Options, and then under Axis Type, select Text axis or Date axis. Text and data points are evenly spaced on a text axis. A date axis displays dates in chronological order at set intervals or base units, such as the number of days, months or years, even if the dates on the worksheet are not in order or in the same base units.

   Obs!: Velg automatisk basert på data er valgt som standard og bestemmer hvilken aksetype som passer best for din type data.

  • To change the point where you want the vertical (value) axis to cross the horizontal (category) axis, expand Axis Options, and then under Vertical axis crosses, select At category number and type the number that you want in the text box, or select At maximum category to specify that the vertical (value) axis cross the horizontal (category) axis after the last category on the x-axis.

  • To change the interval between tick marks, expand Tick Marks, and then in the Interval between tick marks box, type the number that you want.

   Obs!: Nummeret du skriver inn, bestemmer hvor mange kategorier som vises mellom aksemerkene.

  • To change the placement of the axis tick marks, expand Tick Marks, and then select any of the options that you want in the Major type and Minor type boxes.

  • To change the interval between axis labels, expand Labels, and then under Interval between labels, select Specify interval unit and type the number you want in the text box.

   Tips!: Skriv inn 1 for å vise en etikett for hver kategori, 2 for å vise en etikett for annenhver kategori, 3 for å vise en etikett for hver tredje kategori, og så videre.

  • To change the placement of axis labels, expand Labels, and then in the Distance from axis box, type the number that you want.

   Tips!: Skriv inn et mindre nummer for å plassere etikettene nærmere aksen. Skriv inn et større nummer hvis du ønsker mer avstand mellom etikett og akse.

  • To position the label, expand Labels, and select an option in the dropdown list box.

By default, the minimum and maximum scale values of each axis in a chart are calculated automatically. However, you can customize the scale to better meet your needs. For example, if all the data points in your data table are between 60 and 90, you might want the value (y) axis to have a range of 50 to 100 instead of 0 to 100. When a value axis covers a very large range, you can also change the axis to a logarithmic scale (also known as log scale).

 1. Dette trinnet gjelder bare for Word for Mac 2011: Klikk på UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 3. Under Axes, click Axes > Horizontal Axis > Axis Options.

  Diagramoppsett-fanen, Akse-gruppen

  Obs!: Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

 4. In the Format Axis dialog box, click Scale, and under Horizontal axis scale, modify any of the following options:

  • To change the interval between axis labels, in Interval between labels, type the number you want.

  • To change the interval between tick marks, in Interval between tick marks, type the number you want.

  • Hvis du vil endre plasseringen av akseetiketter, skriver du inn tallet du vil ha, i boksen Avstand mellom etikett og akse.

   Tips!: Skriv inn et mindre nummer for å plassere etikettene nærmere aksen. Skriv inn et større nummer hvis du ønsker mer avstand mellom etikett og akse.

  • Hvis du vil reversere rekkefølgen for kategorier, merker du avmerkingsboksen Kategorier i motsatt rekkefølge.

 5. Klikk OK.

Add or change the position of horizontal axis labels

For a horizontal axis, you can add and position the axis on the left side or the right side of the plot area.

Obs!: Alternativene kan snus for henholdsvis stående og liggende stolpediagrammer.

 1. This step applies to Word for Mac 2011 only: On the View menu, click Print Layout.

 2. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 3. Under Axes, click Axes > Horizontal Axis, and then click the kind of axis label that you want.

  Diagramoppsett-fanen, Akse-gruppen

  Obs!: Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×