Endre sikkerhetsinnstillinger for makroer i Excel

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du åpner en arbeidsbok som inneholder en makro, i Microsoft Excel, kan du endre sikkerhetsinnstillinger for makroer for å bestemme hvilke makroer som skal tillates å kjøre, og under hvilke forhold. Du kan for eksempel tillate at makroer skal kjøre basert på om de er digitalt signert av en klarert utvikler eller ikke.

Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene for makrosikkerhet i Microsoft Office-dokumenter, kan du se Aktivere eller deaktivere makroer i Office-filer.

I denne artikkelen

Sikkerhetsinnstillinger for makroer og hvilken innvirkning de har

Endre sikkerhetsinnstillinger for makroer

Bruke digitale signaturer

Feilsøking

Sikkerhetsinnstillinger for makroer og hvilken innvirkning de har

Listen nedenfor inneholder en oversikt over de ulike sikkerhetsinnstillingene for makroer. Hvis du har installert antivirusprogramvare som fungerer med 2007 Microsoft Office-system, skannes alle arbeidsbøker for kjente virus før de åpnes, uansett innstilling

 • Deaktiver alle makroer uten varsel Klikk dette alternativet hvis du ikke stoler på makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhetsvarsler om makroer blir deaktivert. Hvis det finnes dokumenter som inneholder usignerte makroer som du stoler på, kan du legge disse dokumentene til i en klarert plassering. Dokumenter i klarerte plasseringer kan kjøres uten å kontrolleres av sikkerhetssystemet i klareringssenteret.

 • Deaktiver alle makroer med varsling Dette er standardinnstillingen. Klikk dette alternativet hvis du vil at makroer skal deaktiveres, men vil motta sikkerhetsvarsler om makroer. På denne måten kan du i hvert enkelt tilfelle velge når du vil aktivere disse makroene.

 • Deaktiver alle makroer med unntak av digitalt signerte makroerDenne innstillingen er den samme som Deaktiver alle makroer med varsling, bortsett fra at hvis makroen er digitalt signert av en klarert utgiver, kan makroen kjøres hvis du allerede har klarert utgiveren. Hvis du ikke har klarert utgiveren, blir du varslet. På denne måten kan du velge å aktivere disse signerte makroene eller å klarere utgiveren. Alle usignerte makroer deaktiveres uten varsling.

 • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, potensielt skadelig kode kan kjøres) Klikk dette alternativet for å la alle makroer kjøre. Bruk av denne innstillingen gjør datamaskinen sårbar for potensielt skadelig kode, og den anbefales derfor ikke.

 • Klarer tilgang til VBA-prosjektobjektmodellen    Denne innstillingen er for utviklere og brukes til bevisst å sperre eller tillate programmatisk tilgang til VBA-objektmodellen fra en hvilken som helst automatiseringsklient. Den gir med andre ord et sikkerhetsalternativ for kode som er skrevet for å automatisere et Office-program og programmatisk manipulere miljøet og objektmodellen for Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Innstillingen er per bruker og per program, og tilgang nektes som standard. Dette sikkerhetsalternativet gjør det vanskeligere for uautoriserte programmer å bygge «selvreplikerende» kode som kan påføre sluttbrukersystemer skade. Hvis en automatiseringsklient skal få tilgang til VBA-objektmodellen programmatisk, må brukeren som kjører koden, eksplisitt tillate tilgang. Merk av for avmerkingsboksen for å gi tilgang.

Til toppen av siden

Endre sikkerhetsinnstillinger for makroer

Du kan endre sikkerhetsinnstillingene for makroer i klareringssenteret med mindre en systemansvarlig i organisasjonen har endret standardinnstillingene for å hindre at du endrer innstillingene.

 1. Klikk Makrosikkerhet i Kode-gruppen på fanen Utvikler.

  Tips!: Hvis fanen Utvikler ikke vises, klikker du knappen Microsoft Office Office-knappen og deretter Alternativer for Excel. Klikk deretter Vis fanen Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel på fanen Populære.

 2. Klikk ønsket alternativ under Makroinnstillinger på fanen Makroinnstillinger.

  Merknad: Endringer du gjør på fanen Makroinnstillinger i Excel, gjelder bare for Excel og berører ingen andre Microsoft Office-programmer.

Tips!: Du kan også få tilgang til klareringssenteret i dialogboksen Alternativer for Excel. Klikk knappen Microsoft Office Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel. Klikk Innstillinger for klareringssenter på fanen Klareringssenter, og klikk deretter kategorien Makroinnstillinger.

Til toppen av siden

Bruke digitale signaturer

I 2007 Office-utgivelse brukes det Microsoft Authenticode-teknologi som lar makroutviklere signere en fil eller et makroprosjekt digitalt. Sertifikatet som brukes til å lage signaturen, bekrefter at makroen eller dokumentet stammer fra signaturinnehaver, og signaturen bekrefter at makroen eller dokumentet ikke er endret.

Når du har installert digitalt sertifikat, kan du signere filer og makroprosjekter.

Anskaffe et sertifikat for signering

Du kan anskaffe et sertifikat fra en kommersiell sertifiseringsinstans, eller du kan få det av fra bedriftens eller organisasjonens interne sikkerhetsansvarlige eller IT-ansvarlige.

Hvis du vil ha mer informasjon om sertifiseringsinstanser som tilbyr tjenester for Microsoft-produkter, kan du se listen over medlemmer av rotsertifikatprogrammet til Microsoft.

Lage ditt eget digitale sertifikat for selvsignering

Du kan også opprette et eget selvsigneringssertifikat ved hjelp av Selfcert.exe.

Merknad: Siden et sertifikat du oppretter selv, ikke er utstedt av en formell sertifiseringsinstans, omtales makroprosjekter som er signert med et slikt sertifikat, som selvsignerte prosjekter. Et selvsignert sertifikat klareres bare på en datamaskin der dette sertifikatet finnes i lageret for personlige sertifikater.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du signerer en makro digitalt, kan du se Signere et makroprosjekt digitalt.

Feilsøking

Jeg kan ikke endre mine sikkerhetsinnstillinger for makroer

Enkelte brukere kan ikke endre innstillingene i klareringssenteret på grunn av gruppe sikkerhetspolicyer i organisasjonene. I slike tilfeller må du kontakte IT-administratoren for organisasjonen.

Hva skjedde med sikkerhetsinnstillingene Svært høy, Høy, Middels og Lav?

Innstilling i Excel 2003

Tilsvarende i Excel 2007

Mer informasjon

Svært høy

Deaktivere alle makroer uten varsling

I Excel 2003 kan VBA-makroer bare kjøres hvis det er merket av for Alle installerte tillegg og maler skal regnes som klarerte (fanen Klarerte utgivere i dialogboksen Sikkerhet i Excel 2003) og makroene (enten de er signert eller ikke) er lagret i en bestemt klarert mappe på brukerens harddisk.

Med mindre alle disse vilkårene er oppfylt, kan ikke VBA-makroer kjøres ved sikkerhetsinnstillingen Svært høy i Excel 2003.

Høy

Deaktiver alle makroer med unntak av digitalt signerte makroer

I Excel 2003 må kjørbare filer (for eksempel EXE eller COM) være signert av en godkjent klarert kilde (det vil si at de må ha et klareringssertifikat) for å kjøre. Hvis ikke deaktiveres alle kjørbare filer knyttet til eller innebygd i dokumenter automatisk uten en advarsel når disse dokumentene åpnes.

Som standard installeres Office 2003-programmer med sikkerhetsinnstilling for makroer angitt til Høy.

Middels

Deaktivere alle makroer med varsling

I Excel 2003 blir brukere bedt om å aktivere eller deaktivere kjørbare filer når et dokument åpnes. Dette nivået krever godkjenning av et klareringssertifikat for hver kjørbare fil. Klareringssertifikatet godtas ved å legge det til i et segment av datamaskinens Windows-register.

Etterfølgende forespørsler om å kjøre en makro fra en klarert kilde, godtas automatisk (den kjørbare filen kjører uten å spørre brukeren).

Laveste

Aktiver alle makroer (anbefales ikke, potensielt farlig kode kan kjøres)

I Excel 2003 kjøres alle makroer uten begrensninger. Dette sikkerhetsnivået beskytter ikke mot skadelige programmer, tillater ikke godkjenning av klareringssertifikater og betraktes generelt ikke som sikkert. Dette nivået anbefales ikke.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×