Endre sammendragsfunksjonen eller den egendefinerte beregningen for et felt i en pivottabellrapport

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Data i verdiområdet summerer de underliggende kildedataene (ikke verdien som viser) i pivotdiagramrapporten på følgende måte: tallverdier bruker SUMMER-funksjonen og tekstverdier bruker antall-funksjonen. Du kan imidlertid endre sammendragsfunksjon. Hvis du vil, kan du opprette en egendefinert beregning.

 1. Merk et felt i verdiområdet der du vil endre sammendragsfunksjonen for pivottabellrapporten.

 2. Klikk Aktivt felt i gruppen Aktivt felt i kategorien Analyser, og deretter klikker du Innstillinger.

  Dialogboksen Innstillinger for verdifelt vises.

  Kildenavn er navnet på feltet i datakilden.

  Egendefinert navn viser gjeldende navn i pivottabellrapporten, eller kildenavnet hvis det ikke finnes noe egendefinert navn. Hvis du vil endre Egendefinert navn, klikker du teksten i boksen og redigerer navnet.

 3. Klikk kategorien Verdier Sammendragsmetode.

 4. I boksen Lag sammendrag av verdifelt etter velger du sammendragsfunksjonen du vil bruke.

  Du kan bruke sammendragsfunksjoner

  Funksjon

  Beregner

  Sum

  Summen av verdiene. Dette er standardfunksjonen for tallverdier.

  Antall

  Antall verdier. Sammendragsfunksjonen Antall fungerer på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALLA . Antall er standardfunksjonen for verdier enn tall.

  Gjennomsnitt

  Gjennomsnittet av verdiene.

  Maks

  Den største verdien.

  Min

  Den minste verdien.

  Produkt

  Produktet av verdiene.

  Antall tall

  Hvor mange verdier som er tall. Nums sammendragsfunksjonen fungerer på samme måte som regnearkfunksjonen Antall .

  StdAvvik

  Estimert standardavvik for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

  Stdavp

  Standardavviket i en populasjon der populasjonen er alle verdiene i sammendraget.

  Var

  Estimert varianse for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

  Varp

  Variansen i en populasjon der populasjonen er alle verdiene i sammendraget.

  Obs!: Du kan ikke endre sammendragsfunksjonen for noen typer kildedata, for eksempel OLAP-data og for beregnede felt og felt med beregnede elementer.

 5. Du kan også bruke en egendefinert beregning ved å gjøre følgende:

  1. Klikk kategorien Vis verdier som.

  2. Klikk ønsket beregning i boksen Vis verdier som.

   Bruk denne beregningen

   Hvis du vil

   Ingen beregning

   Slå av egendefinert beregning.

   % av totalsum

   Vis en verdi som en prosentdel av totalsummen av alle verdiene eller datapunktene i rapporten.

   % av kolonnesum

   Vise alle verdiene i hver kolonne eller serie som en prosentdel av summen for kolonnen eller serien.

   % av radsum

   Vise verdien i hver rad eller kategori som en prosentdel av summen for raden eller kategorien.

   % av

   Vis en verdi som en prosentdel av verdien til det Basiselement i basisfeltet.

   % av radsum i overordnet rad

   Beregne (verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet i rader).

   % av kolonnesum i overordnet kolonne

   Beregne (verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet i kolonner).

   % av sum i overordnet

   Beregne (verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet for valgt Basisfelt).

   Forskjellig fra

   Vis en verdi som forskjellen fra verdien til Basiselement i basisfeltet.

   % forskjellig fra

   Vis en verdi som prosentforskjellen fra verdien til Basiselement i basisfeltet.

   Løpende sum i

   Vise verdien for etterfølgende elementer i Basisfelt som en løpende sum.

   % løpende sum i

   Vise verdien som en prosent for etterfølgende elementer i den Basisfelt som en løpende sum.

   Ranger minste til største

   Vise rangeringen av merkede verdiene i et bestemt felt, viser det minste elementet i feltet som 1, og hver større verdi med en høyere rang verdi.

   Ranger største til minste

   Vise rangeringen av merkede verdiene i et bestemt felt, viser det største elementet i feltet som 1, og hver mindre verdi med en høyere rang verdi.

   Indeks

   Beregne en verdi på følgende måte:

   ((celleverdi) x (Hovedsum av hovedsummer)) / ((Totalsum for rad) x (Totalsum for kolonne))

  3. Velg et Basisfelt og Basiselement, hvis disse alternativene er tilgjengelige for beregningen du har valgt.

   Obs!: Basisfelt skal ikke være det samme feltet som du valgte i trinn 1.

 6. Hvis du vil endre formatering for tall, klikker du Tallformat, velger et tallformat i kategorien Tall i dialogboksen Formater celler og klikker OK.

 7. Hvis rapporten har flere verdifelt, gjentar du de forrige trinnene for hvert felt du vil endre.

Obs!: Hvis du vil bruke mer enn én sammendragsfunksjon for samme felt, legger du til feltet på nytt fra feltlisten for pivottabell, og deretter gjentar du trinnene ved å velge den andre funksjonen du vil bruke.

 1. Merk et felt i verdiområdet der du vil endre sammendragsfunksjonen for pivottabellrapporten.

 2. Klikk Aktivt felt i Aktivt felt-gruppen i kategorien Alternativer, og klikk deretter Feltinnstillinger.

  Dialogboksen Innstillinger for verdifelt vises.

  Kildenavn er navnet på feltet i datakilden.

  Egendefinert navn viser gjeldende navn i pivottabellrapporten, eller kildenavnet hvis det ikke finnes noe egendefinert navn. Hvis du vil endre Egendefinert navn, klikker du teksten i boksen og redigerer navnet.

 3. Klikk kategorien Verdier Sammendragsmetode.

 4. I boksen Lag sammendrag av verdifelt etter velger du sammendragsfunksjonen du vil bruke.

  Funksjon

  Beregner

  Sum

  Summen av verdiene. Dette er standardfunksjonen for tallverdier.

  Antall

  Antall verdier. Sammendragsfunksjonen Antall fungerer på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALLA . Antall er standardfunksjonen for verdier enn tall.

  Gjennomsnitt

  Gjennomsnittet av verdiene.

  Maks

  Den største verdien.

  Min

  Den minste verdien.

  Produkt

  Produktet av verdiene.

  Antall tall

  Hvor mange verdier som er tall. Nums sammendragsfunksjonen fungerer på samme måte som regnearkfunksjonen Antall .

  StdAvvik

  Estimert standardavvik for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

  Stdavp

  Standardavviket i en populasjon der populasjonen er alle verdiene i sammendraget.

  Var

  Estimert varianse for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

  Varp

  Variansen i en populasjon der populasjonen er alle verdiene i sammendraget.

  Obs!: Du kan ikke endre sammendragsfunksjonen for noen typer kildedata, for eksempel OLAP-data og for beregnede felt og felt med beregnede elementer.

 5. Du kan også bruke en egendefinert beregning ved å gjøre følgende:

  1. Klikk kategorien Vis verdier som.

  2. Klikk ønsket beregning i boksen Vis verdier som.

   Bruk denne beregningen

   Hvis du vil

   Ingen beregning

   Slå av egendefinert beregning.

   % av totalsum

   Vis en verdi som en prosentdel av totalsummen av alle verdiene eller datapunktene i rapporten.

   % av kolonnesum

   Vise alle verdiene i hver kolonne eller serie som en prosentdel av summen for kolonnen eller serien.

   % av radsum

   Vise verdien i hver rad eller kategori som en prosentdel av summen for raden eller kategorien.

   % av

   Vis en verdi som en prosentdel av verdien til det Basiselement i basisfeltet.

   % av radsum i overordnet rad

   Beregne (verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet i rader).

   % av kolonnesum i overordnet kolonne

   Beregne (verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet i kolonner).

   % av sum i overordnet

   Beregne (verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet for valgt Basisfelt).

   Forskjellig fra

   Vis en verdi som forskjellen fra verdien til Basiselement i basisfeltet.

   % forskjellig fra

   Vis en verdi som prosentforskjellen fra verdien til Basiselement i basisfeltet.

   Løpende sum i

   Vise verdien for etterfølgende elementer i Basisfelt som en løpende sum.

   % løpende sum i

   Vise verdien som en prosent for etterfølgende elementer i den Basisfelt som en løpende sum.

   Ranger minste til største

   Vise rangeringen av merkede verdiene i et bestemt felt, viser det minste elementet i feltet som 1, og hver større verdi med en høyere rang verdi.

   Ranger største til minste

   Vise rangeringen av merkede verdiene i et bestemt felt, viser det største elementet i feltet som 1, og hver mindre verdi med en høyere rang verdi.

   Indeks

   Beregne en verdi på følgende måte:

   ((celleverdi) x (Hovedsum av hovedsummer)) / ((Totalsum for rad) x (Totalsum for kolonne))

  3. Velg et Basisfelt og Basiselement, hvis disse alternativene er tilgjengelige for beregningen du har valgt.

   Obs!: Basisfelt skal ikke være det samme feltet som du valgte i trinn 1.

 6. Hvis du vil endre formatering for tall, klikker du Tallformat, velger et tallformat i kategorien Tall i dialogboksen Formater celler og klikker OK.

 7. Hvis rapporten har flere verdifelt, gjentar du de forrige trinnene for hvert felt du vil endre.

Obs!: Hvis du vil bruke mer enn én sammendragsfunksjon for samme felt, legger du til feltet på nytt fra feltlisten for pivottabell, og deretter gjentar du trinnene ved å velge den andre funksjonen du vil bruke.

 1. Merk et felt i verdiområdet der du vil endre sammendragsfunksjonen for pivottabellrapporten.

 2. Klikk Aktivt felt i Aktivt felt-gruppen i kategorien Alternativer, og klikk deretter Feltinnstillinger.

  Dialogboksen Innstillinger for verdifelt vises.

  Kildenavn er navnet på feltet i datakilden.

  Egendefinert navn viser gjeldende navn i pivottabellrapporten, eller kildenavnet hvis det ikke finnes noe egendefinert navn. Hvis du vil endre Egendefinert navn, klikker du teksten i boksen og redigerer navnet.

 3. Klikk kategorien Sammendragsmetode.

 4. I boksen Lag sammendrag av verdifelt etter velger du sammendragsfunksjonen du vil bruke.

  Du kan bruke sammendragsfunksjoner

  Funksjon

  Beregner

  Sum

  Summen av verdiene. Dette er standardfunksjonen for tallverdier.

  Antall

  Antall verdier. Sammendragsfunksjonen Antall fungerer på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALLA . Antall er standardfunksjonen for verdier enn tall.

  Gjennomsnitt

  Gjennomsnittet av verdiene.

  Maks

  Den største verdien.

  Min

  Den minste verdien.

  Produkt

  Produktet av verdiene.

  Antall tall

  Hvor mange verdier som er tall. Nums sammendragsfunksjonen fungerer på samme måte som regnearkfunksjonen Antall .

  StdAvvik

  Estimert standardavvik for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

  Stdavp

  Standardavviket i en populasjon der populasjonen er alle verdiene i sammendraget.

  Var

  Estimert varianse for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

  Varp

  Variansen i en populasjon der populasjonen er alle verdiene i sammendraget.

  Obs!: Du kan ikke endre sammendragsfunksjonen for noen typer kildedata, for eksempel OLAP-data og for beregnede felt og felt med beregnede elementer.

 5. Du kan også bruke en egendefinert beregning ved å gjøre følgende:

  1. Klikk kategorien Vis verdier som.

  2. Klikk ønsket beregning i boksen Vis verdier som.

   Bruk denne funksjonen

   For å

   Normal

   Slå av egendefinert beregning.

   Forskjellig fra

   Vis en verdi som forskjellen fra verdien til Basiselement i basisfeltet.

   % av

   Vis en verdi som en prosentdel av verdien til det Basiselement i basisfeltet.

   % forskjellig fra

   Vis en verdi som prosentforskjellen fra verdien til Basiselement i basisfeltet.

   Løpende sum i

   Vise verdien for etterfølgende elementer i Basisfelt som en løpende sum.

   % av raden

   Vise verdien i hver rad eller kategori som en prosentdel av summen for raden eller kategorien.

   % av kolonnen

   Vise alle verdiene i hver kolonne eller serie som en prosentdel av summen for kolonnen eller serien.

   % av total

   Vis en verdi som en prosentdel av totalsummen av alle verdiene eller datapunktene i rapporten.

   Indeks

   Beregne en verdi på følgende måte:

   ((celleverdi) x (Hovedsum av hovedsummer)) / ((Totalsum for rad) x (Totalsum for kolonne))

  3. Velg et Basisfelt og Basiselement, hvis disse alternativene er tilgjengelige for beregningen du har valgt.

   Obs!: Basisfelt skal ikke være det samme feltet som du valgte i trinn 1.

 6. Hvis du vil endre formatering for tall, klikker du Tallformat, velger et tallformat i kategorien Tall i dialogboksen Formater celler og klikker OK.

 7. Hvis rapporten har flere verdifelt, gjentar du de forrige trinnene for hvert felt du vil endre.

Obs!: Hvis du vil bruke mer enn én sammendragsfunksjon for samme felt, legger du til feltet på nytt fra feltlisten for pivottabell, og deretter gjentar du trinnene ved å velge den andre funksjonen du vil bruke.

Se også

Sammendragsfunksjoner som er tilgjengelig i pivottabellrapporter

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×