Endre måten du viser kontakter på

Med Office Communicator 2007 R2 kan du veksle mellom fire forskjellige visninger i kontaktlisten, og du kan sortere kontaktene etter tilgjengelighet og visningsnavn. Du kan også skjule og vise en liste over nylige kontakter, representantene dine eller anropsgruppen din.

I dette emnet

Hvilke visninger er tilgjengelige i Office Communicator-vinduet?

Velge en visning

Tilpasse visninger

Kontaktsortering i kontaktlisten

Hvilke visninger er tilgjengelige i Office Communicator-vinduet?

Office Communicator 2007 R2 inneholder følgende visninger:

Visning

Formål

Kontaktliste

Denne visningen er standardvisningen du ser når du starter Office Communicator.

Tilgangsnivå

Denne visningen viser kontakter gruppert etter tilgangsnivå. Tilgangsnivåer er tillatelsesnivåer du tilordner kontakter for å bestemme tilgangen deres til tilstedeværelsesinformasjonen din.

Behandling av tilgangsnivåer

Med denne visningen kan du gjøre masseendringer i tilgangsnivåer for kontakter i og utenfor firmaet.

Merkede kontakter

Denne visningen grupperer kontakter du har merket. Når du merker en kontakt, angir du at du vil motta et varsel fra Communicator når statusen for den aktuelle kontakten endres.

Til toppen av siden

Velge en visning

  • Klikk knappen Endre måten du viser kontaktene på i Office Communicator-vinduet, og velg deretter et visningsalternativ.

Slik velger du visningen Behandling av tilgangsnivåer

  • Klikk Meny-knappen på tittellinjen i Office Communicator, klikk Vis, og klikk deretter Behandling av tilgangsnivåer.

    Obs!: Visningen Behandling av tilgangsnivåer er ikke tilgjengelig fra knappen Endre måten du viser kontaktene på.

Til toppen av siden

Tilpasse visninger

Du kan tilpasse Kontaktliste-visningen på følgende måter:

  • Vis egendefinert navn.     Klikk Meny-knappen på tittellinjen i Office Communicator, klikk Vis, og velg deretter Vis egendefinert navn.

  • Grupper kontakter etter tilgjengelighet.     Klikk knappen Endre måten du viser kontaktene på i Office Communicator-vinduet, kontroller at Kontaktliste-visningen er valgt, og klikk deretter Sorter kontakter etter tilgjengelighet.

  • Grupper kontakter etter visningsnavn.     Klikk knappen Endre måten du viser kontaktene på i Office Communicator-vinduet. En hvilken som helst visning kan velges. Klikk Sorter kontakter etter visningsnavn.

  • Nylige kontakter.     Klikk knappen Endre måten du viser kontaktene på i Office Communicator-vinduet, kontroller at Kontaktliste-visningen er valgt, og klikk deretter Vis nylige kontakter for å vise eller skjule en liste over kontaktene du viste sist.

  • Representanter.     Klikk knappen Endre måten du viser kontaktene på i Office Communicator-vinduet, kontroller at Kontaktliste-visningen er valgt, og klikk deretter Vis representanter for å vise eller skjule en liste over representantene du har lagt inn i innstillingene for viderekobling.

  • Anropsgruppe.     Klikk knappen Endre måten du viser kontaktene på i Office Communicator-vinduet, kontroller at Kontaktliste-visningen er valgt, og klikk deretter Vis anropsgruppe for å vise eller skjule en liste over medlemmene av anropsgruppen du har lagt inn i innstillingene for viderekobling.

Til toppen av siden

Kontaktsortering i kontaktlisten

Som standard sorteres kontaktene i hver gruppe i kontaktlisten først etter tilgjengelighet, og deretter alfabetisk. Tilgjengelige kontakter (de som kan kontaktes) har tilstedeværelsesstatusen Tilgjengelig eller Opptatt. Nylige kontakter-gruppen er et unntak. I denne gruppen sorteres de sist brukte kontaktene fra topp til bunn. Hvis du vil endre sorteringsmåten i kontaktlisten, velger du Endre visning-knappen i Communicator-vinduet, og deretter velger du Sorter kontakter etter tilgjengelighet. Dette alternativet flytter kontakter med statusene Borte, Ikke tilgjengelig og Ukjent, i grupper, og lar kontakter med statusene Opptatt eller Tilgjengelig være i sine grupper. Deretter sorteres kontaktene alfabetisk.

Kontakter kan sorteres alfabetisk etter visningsnavn i en hvilken som helst visning. Velg Endre visning-knappen i Communicator-vinduet, og velg deretter Sorter kontakter etter visningsnavn. Dette alternativet sorterer kontaktene alfabetisk i de viste gruppene.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×