Endre linjeavstanden i Word

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Den raskeste måten å endre avstanden mellom linjer med tekst eller mellom avsnitt i et helt dokument, er å bruke alternativet Avsnittsavstand i kategorien Utforming, noe som endrer begge deler samtidig.

Hva vil du gjøre?

 1. Velg Utforming > avsnittsavstand.

  Alternativene for avsnittsavstand vises på Utforming-fanen.

 2. Flytt markøren over hvert avstandsalternativ for under innebygd, og Legg merke til hvordan linjeavstanden endres.

 3. Gjør ett av følgende:

Merknad: Dette overstyrer stilen du bruker. Hvis du bestemmer deg å gå tilbake til de opprinnelige innstillingene, velger du Utforming > Avsnittsavstand og velg ønsket alternativ under Stilsett. Alternativet være standard, som vist ovenfor, eller det viser navnet på gjeldende stil.

 1. Merk avsnittene du vil endre.

  Tips!: Hvis du vil endre linjeavstanden for hele dokumentet, og ikke bare bestemte avsnitt, trykker du Ctrl + A. Som en kombinasjon av taster merke all teksten i dokumentet.

 2. Velg Hjem > linje- og avsnittsavstand.

  Alternativene for avstand mellom linjer og avsnitt vises på Hjem-fanen.

 3. Velg hvor mange linjer du vil bruke, eller velg Alternativer for linjeavstand nederst på menyen, og velg deretter alternativene du vil bruke, i dialogboksen avsnitt under Avstand.

  Alternativene for avsnittsavstand er uthevet i dialogboksen Avsnitt.

  Hvis du vil endre avstanden før eller etter de merkede avsnittene, i boksen før eller etter, og angi hvor mye mellomrom du vil ha.

  Merknad: Hvis du vil lære mer om disse innstillingene, kan du se justere innrykk og avstand.

Standard linjeavstand er 1,15 i Word. Som standard avsnitt etterfølges av en tom linje og overskrifter har et mellomrom over dem.

 1. Velg Hjem > linje- og avsnittsavstand > Alternativer for linjeavstand.

 2. Velg et element i rullegardinmenyen linjeavstand for å justere linjeavstanden i dialogboksen avsnitt under Avstand.

  Skjermbilde av dialogboksen Avsnitt i Word, som viser fanen Innrykk og avstand.

 3. Endre avstand mellom avsnitt i boksene før og etter behov, og velg deretter Angi som standard.

 4. Velg alle dokumenter basert på malen Normal i dialogboksen > OK.

  Dialogboksen for å endre standard avsnittsjustering, innrykk og avstand

Hva vil du gjøre?

I Microsoft Office Word 2007 er standard linjeavstand for de fleste hurtigstilsett 1,15 mellom linjer og en tom linje mellom avsnitt.

Endre linjeavstanden i et eksisterende dokument

Den enkleste måten å endre linjeavstanden for et helt dokument er angitt som bruker avstanden du vil bruke til å bruke en hurtigstil. Hvis du vil endre linjeavstanden for en del av dokumentet, kan du kan velge avsnittene og endre linjeavstand innstillinger.

 1. Klikk Endre stiler i stiler-gruppen i kategorien Hjem..

 2. Velg Stilsett, og pek på ulike stilsett. Med direkte forhåndsvisning, Legg merke til hvordan linje mellomrommet endres fra én stil angitt til neste.

  Merknad: Hvis du for eksempel stilsett den tradisjonelle bruker enkel linjeavstand. Stilsett oppgaven bruker dobbel linjeavstand.

 3. Når du ser avstanden du liker, klikker du navnet på stilsettet.

 1. Merk avsnittene du vil endre linjeavstanden.

 2. Klikk Linjeavstandavsnitt-gruppen i kategorien Hjem.

  Bilde av båndet

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk antall mellomrom som linjen du vil bruke.

   Klikk for eksempel 2.0, hvis du vil bruke dobbel det merkede avsnittet. Klikk 1.0 til enkel avstand mellom med avstanden som brukes i tidligere versjoner av Word. Klikk 1,15 til enkel avstand mellom med avstanden som brukes i Word 2007.

  • Klikk Alternativer for linjeavstand, og velg deretter alternativene du vil bruke, under Avstand. Se følgende liste over tilgjengelige alternativene for mer informasjon.

Enkelt    Dette alternativet gir plass til den største skrift i linjen, pluss litt ekstra avstand. Hvor mye mer plass varierer avhengig av skriften som brukes.

1,5 linjer    Dette alternativet er én og en halv gang større enn enkel linjeavstand.

Doble    Dette alternativet er to ganger som enkel linjeavstand.

Minst    Minimum linjeavstand som trengs for å få plass til den største skriften eller grafikken på linjen.

Nøyaktig    Dette alternativet angir fast linjeavstand, uttrykt i punkter. Hvis teksten er i en 10-punkts skrift, kan du for eksempel angi 12 punkt som linjeavstand.

Flere    Dette alternativet angir linjeavstand som kan uttrykkes i tall større enn 1. Hvis du for eksempel angi linjeavstand til 1,15, økes avstanden med 15 prosent, og angi linjeavstand til 3 øker avstanden med 300 prosent (triple avstand).

Merknad: Hvis en linje inneholder et stort teksttegn, grafikken eller formel, økes linjeavstanden for linjen. Hvis du vil gi alle linjene avstand i et avsnitt, bruker du presis avstand og angi plass som er stort nok til å tilpasse den største tegn eller grafikken på linjen. Hvis elementer vises Klipp ut av, kan du øke avstanden.

Den enkleste måten å endre avstanden mellom avsnitt i et helt dokument, er å bruke et hurtigstilsett som bruker avstanden du vil bruke. Hvis du vil endre avstanden mellom avsnitt i en del av dokumentet, du kan velge avsnittene og endre deres avstanden-før og avstand etter innstillinger.

Bruke en stil som er satt til å endre avsnittsavstanden for et helt dokument

 1. Klikk Endre stiler i stiler-gruppen i kategorien Hjem..

  Endre stiler-knappen

 2. Velg Stilsett, og pek på ulike stilsett. Med direkte forhåndsvisning, Legg merke til hvordan linje mellomrommet endres fra én stil angitt til neste.

  Merknad: Legger til mer plass over overskrifter stilsett Word 2007 bruker en dobbel avstand mellom avsnitt.

 3. Når du ser avstanden du liker, klikker du navnet på stilsettet.

Endre avstanden før og etter merkede avsnitt

Som standard avsnitt etterfølges av en tom linje og overskrifter har ekstra mellomrom over dem.

 1. Merk avsnittet før eller etter du vil endre avstanden.

 2. Klikk en pil ved siden av Avstanden før eller Avstand etteravsnitt-gruppen i kategorien Sideoppsett og Skriv inn hvor mye mellomrom du vil ha.

  Båndet i Word

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×