Endre kolonnebredden og radhøyden

Endre kolonnebredden og radhøyden

I et regneark kan du angi en kolonnebredde fra 0 (null) til 255. Denne verdien representerer antall tegn som kan vises i en celle som er formatert med standardskrift. Standard kolonnebredde er 8,43 tegn. Hvis kolonnebredden er 0 (null), skjules kolonnen.

Du kan angi en radhøyde fra 0 (null) til 409. Denne verdien representerer høydemålet i punkter (1 punkt er lik omtrent 1/72 tomme, eller 0,035 cm). Standard radhøyde er 12,75 punkter (omtrent 1/6 tomme eller 0,4 cm). Hvis radhøyden er 0 (null), skjules raden.

Hvis du arbeider i sideutformingsvisningen (Sideutforming-knappen i Arbeidsbokvisninger-gruppen på Vis-fanen), kan du angi en kolonnebredde eller radhøyde i tommer. I denne visningen er tommer standard måleenhet, men du kan endre måleenheten til centimeter eller millimeter. Klikk AlternativerFil-fanen og klikk deretter Avansert-kategorien. Velg deretter et alternativ fra Linjalenheter-listen under Vis.

Angi en kolonne til en bestemt bredde

 1. Merk kolonnen eller kolonnene du vil endre.

 2. Klikk Format i Celler-gruppen i kategorien Hjem.

  Klikk Format i kategorien Hjem

 3. Klikk Kolonnebredde under Cellestørrelse.

 4. Skriv inn en verdi i Kolonnebredde-boksen.

 5. Klikk OK.

  Tips!: Hvis du raskt vil angi bredden for én enkelt kolonne, høyreklikker du den merkede kolonnen, klikker du Kolonnebredde, skriver inn verdien du vil bruke, og klikker OK.

Endre kolonnebredden slik at den automatisk passer til innholdet (beste tilpassing)

 1. Merk kolonnen eller kolonnene du vil endre.

 2. Klikk Format i Celler-gruppen i kategorien Hjem.

  Klikk Format i kategorien Hjem

 3. Klikk Beste tilpassing av kolonnebredde under Cellestørrelse.

  Obs!: Hvis du raskt vil tilpasse alle kolonnene i regnearket, klikker du Merk alt og dobbeltklikker deretter en hvilken som helst kantlinje mellom to kolonneoverskrifter.

Merk alt-knappen

Tilpasse kolonnebredden til en annen kolonne

 1. Merk en celle i kolonnen som har bredden du vil bruke.

 2. Trykk CTRL+C, eller klikk Kopier i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

  Klikk Kopier i kategorien Hjem

 3. Høyreklikk en celle i målkolonnen, pek på Lim inn utvalg, og klikk deretter Behold kildekolonnens bredde Knapp .

Endre standardbredden for alle kolonner i et regneark eller en arbeidsbok

Verdien for den standard kolonnebredden angir det gjennomsnittlige antall tegn i standardskriften som passer i en celle. Du kan angi at annet tall for den standard kolonnebredden for et regneark eller en arbeidsbok.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil endre den standard kolonnebredden for et regneark, klikker du arkfanen.

  • Hvis du vil endre standard kolonnebredde for hele arbeidsboken, høyreklikker du en arkfane og klikker Merk alle arkene på hurtigmeny.

   Klikk arkfanen

 2. Klikk Format i Celler-gruppen i kategorien Hjem.

  Klikk Format i kategorien Hjem

 3. Klikk Standardbredde under Cellestørrelse.

 4. Skriv inn et nytt mål i boksen Standard kolonnebredde, og klikk deretter OK.

  Tips!: Hvis du vil definere den standard kolonnebredden for alle nye arbeidsbøker og regneark, kan du opprette en arbeidsbokmal eller en regnearkmal, og deretter basere nye arbeidsbøker eller regneark på disse malene.

Endre kolonnebredden ved hjelp av musen

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil endre bredden på én kolonne, drar du kantlinjen til høyre for kolonneoverskriften til kolonnen har ønsket bredde.

  Grenselinjen for kolonne som dras

 • Hvis du vil endre bredden på flere kolonner, merker du kolonnene du vil endre, og deretter drar du en kantlinje til høyre for en merket kolonneoverskrift.

 • Hvis du vil endre bredden på kolonnene slik at de er tilpasset innholdet, merker du kolonnen eller kolonnene du vil endre, og deretter dobbeltklikker du kantlinjen til høyre for en merket kolonneoverskrift.

 • Hvis du vil endre bredden på alle kolonnene i regnearket, klikker du Merk alt, og deretter drar du kantlinjen på en hvilken som helst kolonneoverskrift.

  Merk alt-knappen

Angi en rad til en bestemt høyde

 1. Merk raden eller radene du vil endre.

 2. Klikk Format i Celler-gruppen i kategorien Hjem.

  Klikk Format i kategorien Hjem

 3. Klikk Radhøyde under Cellestørrelse.

 4. Skriv inn verdien du vil bruke, i Radhøyde-boksen, og klikk deretter OK.

Endre radhøyden slik at den passer til innholdet

 1. Merk raden eller radene du vil endre.

 2. Klikk Format i Celler-gruppen i kategorien Hjem.

  Klikk Format i kategorien Hjem

 3. Klikk Beste tilpassing av radhøyde under Cellestørrelse.

  Tips!: Hvis du raskt vil tilpasse alle radene i regnearket, klikker du Merk alt, og dobbeltklikker deretter kantlinjen under en av radoverskriftene.

Merk alt-knappen

Endre radhøyden ved hjelp av musen

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil endre radhøyden på én rad, drar du kantlinjen under radoverskriften til raden har ønsket høyde.

  Kantlinje som dras

 • Hvis du vil endre radhøyden for flere rader, merker du radene du vil endre, og deretter drar du kantlinjen under en av de merkede radoverskriftene.

 • Hvis du vil endre radhøyden for alle radene i regnearket, klikker du Merk alt, og deretter drar du i kanten under en radoverskrift.

  Merk alt-knappen

 • Hvis du vil endre radhøyden slik at den passert il innholdet, dobbeltklikker du kantlinjen under radoverskriften.

Til toppen av siden

Hvis du foretrekker å arbeide med kolonnebredder og radhøyder i tommer, bør du arbeide i sideutformingvisning (Sideutforming-knappen i Arbeidsbokvisninger-gruppen på Vis-fanen). I sideutformingvisning kan du angi en kolonne kolonnebredde eller radhøyde i tommer. I denne visningen er tommer standard måleenhet, men du kan endre måleenheten til centimeter eller millimeter (i Excel 2007 klikker du Microsoft Office-knappen Office-knappen > Alternativer for Excel> Avansert. I Excel 2010 klikker du Fil > Alternativer > Avansert kategori).

Angi en kolonne til en bestemt bredde

 1. Merk kolonnen eller kolonnene du vil endre.

 2. Klikk Format i Celler-gruppen i kategorien Hjem.

  Excel-båndsymbol

 3. Klikk Kolonnebredde under Cellestørrelse.

 4. Skriv inn en verdi i Kolonnebredde-boksen.

Endre kolonnebredden slik at den passer automatisk til innholdet

 1. Merk kolonnen eller kolonnene du vil endre.

 2. Klikk Format i Celler-gruppen i kategorien Hjem.

  Excel-båndsymbol

 3. Klikk Beste tilpassing av kolonnebredde under Cellestørrelse.

Tips    Hvis du raskt vi tilpasse alle kolonnene i regnearket automatisk, klikker du Merk alle-knappen, og deretter dobbeltklikker du en hvilken som helst kantlinje mellom to kolonneoverskrifter.

Merk alt-knappen

Tilpasse kolonnebredden til en annen kolonne

 1. Merk en celle i kolonnen som har bredden du vil bruke.

 2. Klikk KopiHjem-fanen i Utklippstavle-gruppen, og velg deretter målkolonnen.

  Bilde av Excel-båndet

 3. Klikk pilen under Lim inn i Utklippstavle-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Lim inn utvalg.

 4. Velg Kolonnebredde under Lim inn.

Endre standardbredden for alle kolonner i et regneark eller en arbeidsbok

Verdien for den standard kolonnebredden angir det gjennomsnittlige antall tegn i standardskriften som passer i en celle. Du kan angi at annet tall for den standard kolonnebredden for et regneark eller en arbeidsbok.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil endre den standard kolonnebredden for et regneark, klikker du arkfanen.

  • Hvis du vil endre standard kolonnebredde for hele arbeidsboken, høyreklikker du en arkfane og klikker Merk alle arkene på hurtigmeny.

   Ark-faner i Excel

 2. Klikk Format i Celler-gruppen på Hjem-fanen.

  Excel-båndsymbol

 3. Klikk Standardbredde under Cellestørrelse.

 4. Skriv inn et nytt mål i Standard kolonnebredde-boksen.

Tips    Hvis du vil definere den standard kolonnebredden for alle nye arbeidsbøker og regneark, kan du opprette en arbeidsbokmal eller en regnearkmal, og deretter basere nye arbeidsbøker eller regneark på disse malene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lagre en arbeidsbok eller et regneark som en mal.

Endre kolonnebredden ved hjelp av musen

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil endre bredden på én kolonne, drar du kantlinjen til høyre for kolonneoverskriften til kolonnen har ønsket bredde.

  Grenselinjen for kolonne som dras

 • Hvis du vil endre bredden på flere kolonner, merker du kolonnene du vil endre, og deretter drar du en kantlinje til høyre for en merket kolonneoverskrift.

 • Hvis du vil endre bredden på kolonnene slik at de er tilpasset innholdet, merker du kolonnen eller kolonnene du vil endre, og deretter dobbeltklikker du kantlinjen til høyre for en merket kolonneoverskrift.

 • Hvis du vil endre bredden på alle kolonnene i regnearket, klikker du Merk alt, og deretter drar du kantlinjen på en hvilken som helst kolonneoverskrift.

  Merk alt-knappen

Angi en rad til en bestemt høyde

 1. Merk raden eller radene du vil endre.

 2. Klikk Format i Celler-gruppen i kategorien Hjem.

  Excel-båndsymbol

 3. Klikk Radhøyde under Cellestørrelse.

 4. Skriv inn en verdi i Radhøyde-boksen.

Endre radhøyden slik at den passer til innholdet

 1. Merk raden eller radene du vil endre.

 2. Klikk Format i Celler-gruppen i kategorien Hjem.

  Excel-båndsymbol

 3. Klikk Beste tilpassing av radhøyde under Cellestørrelse.

Tips    Hvis du raskt vil tilpasse alle radene i regnearket automatisk, klikker du Merk alle, og dobbeltklikker deretter kantlinjen under en av radoverskriftene..

Merk alt-knappen

Endre radhøyden ved hjelp av musen

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil endre radhøyden på én rad, drar du kantlinjen under radoverskriften til raden har ønsket høyde.

  Kantlinje som dras

 • Hvis du vil endre radhøyden for flere rader, merker du radene du vil endre, og deretter drar du kantlinjen under en av de merkede radoverskriftene.

 • Hvis du vil endre radhøyden for alle radene i regnearket, klikker du Merk alt, og deretter drar du i kanten under en radoverskrift.

  Merk alt-knappen

 • Hvis du vil endre radhøyden slik at den passert il innholdet, dobbeltklikker du kantlinjen under radoverskriften.

Til toppen av siden

Visste du at?

Hvis du ikke har et Office 365-abonnement eller den nyeste versjonen av Office, kan du prøve dette nå:

Prøv Office 365 eller den siste versjonen av Excel

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legg inn spørsmål i Excel-fellesskapsforumet

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? Hvis det er tilfelle, kan du se emnene på Excel User Voice.

Se også

Endre kolonnebredde og radhøyde i Excel for Mac

Endre kolonnebredden og radhøyden i Excel Online

Oversikt over formler i Excel

Slik unngår du brutte formler

Finn og korriger feil i formler

Funksjonstaster og snarveier for tastatur i Excel

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Excel-funksjoner (etter kategori)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×