Endre innstillinger for e-postkonto

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen forklarer hvordan du kontrollerer og endrer e-postkontoer du har konfigurert i Microsoft Office Outlook 2007. Endringer kan skje hvis du endrer passordet for Internett-leverandøren, hvis navnet på postserveren eller sikkerhetsinnstillingene endres, eller når du vil tilpasse kontokonfigurasjonen ytterligere.

Merknad: Hvis du vil legge til en ny e-postkonto, følger du koblingen i delen Se også.

Hva du vil gjøre?

Kontrollere eller endre en Microsoft Exchange-konto

Kontrollere eller endre en POP3-, IMAP- eller HTTP-konto

Kontrollere eller endre en Microsoft Exchange-konto

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

  Kommandoen Kontoinnstillinger mangler

  Kommandoen Kontoinnstillinger finnes på Verktøy-menyen i Office Outlook 2007. Hvis du bruker en tidligere versjon av Outlook, gjelder ikke instruksjonene nedenfor. Bruk hjelpen som følger med produktet du har. Hvis det står Microsoft Outlook Express i tittellinjen til programmet du har, så bruker du et annet program enn Outlook. Se Hjelp i Outlook Express for å få hjelp.

 2. Velg Exchange-kontoen, og klikk deretter Endre.

  Som standard vises Exchange-kontoinformasjonen automatisk, basert på Microsoft Windows-nettverkslegitimasjonen.

 3. Hvis du vil slå bufret Exchange-modus på eller av, merker du av eller fjerner merket for Bruke bufret Exchange-modus.

  Mer informasjon om bufret Exchange-modus

  Når du bruker bufret Exchange-modus, lagres det en kopi av postboksen på datamaskinen. Denne kopien synkroniseres ofte med Exchange-serveren og gir rask tilgang til dataene.

  Hvis du ikke kan aktivere bufret Exchange-modus, kan det skyldes ett av følgende:

  • Systemansvarlig for Exchange kan ha deaktivert denne funksjonen    Systemansvarlig for Exchange kan deaktivere funksjonen i Microsoft Office Outlook 2007. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du systemansvarlig for Exchange. Tilleggsinformasjon for systemansvarlige er tilgjengelig i Microsoft Office Resource Kit.

  • Du har installert Microsoft Terminal Services    Bufret Exchange-modus bruker en fil med frakoblede mapper (OST). Denne filen kan ikke brukes hvis du har installert Microsoft Terminal Services for Microsoft Windows Server 2003. Installering av Terminal Services-klient eller klient for tilkobling til eksternt skrivebord hindrer imidlertid ikke tilgang til bufret Exchange-modus.

 4. Klikk Flere innstillinger.

 5. Du kan endre følgende innstillinger:

  • Skriv inn et navn som gjør det enklere å identifisere kontoen, for eksempel Jobb-e-post, under Exchange-konto i kategorien Generelt.

  • Under Når du starter i kategorien Generelt velger du hvordan tilkoblingsstatusen skal bestemmes når Outlook starter.

  • I kategorien Avansert kan du angi at flere Exchange-postbokser skal åpnes. Dette kan brukes hvis en annen person har gitt deg tilgang til hans eller hennes Exchange-mapper, eller noen har gitt deg representanttilgang.

  • Hvis du vil redusere størrelsen på OST-filen, klikker du Innstillinger for fil med frakoblede mapper og deretter Komprimer nå i kategorien Generelt.

  • Sikkerhetsinnstillinger kan endres i kategorien Sikkerhet. Du bør ikke justere disse innstillingene med mindre du blir bedt om det av systemansvarlig for Exchange.

  • Hvis du vil slå på Outlook overalt, merker du av for Koble til Microsoft Exchange ved hjelp av HTTP under Outlook overalt i kategorien Tilkobling, og deretter klikker du Proxy-innstillinger for Exchange. Du finner en kobling til mer informasjon om Outlook overalt i delen Se også.

  • Innstillinger for ekstern post kan endres i fanen Ekstern post.

Til toppen av siden

Kontrollere eller endre en POP3-, IMAP- eller HTTP-konto

I denne inndelingen

Endre hvordan navnet ditt vises for andre

Endre passordet for e-postkontoen

Endre e-postadressen

Endre adressen til e-postserveren

Tilleggsinnstillinger

Endre hvordan navnet ditt vises for andre

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

  Kommandoen Kontoinnstillinger mangler

  Kommandoen Kontoinnstillinger finnes på Verktøy-menyen i Office Outlook 2007. Hvis du bruker en tidligere versjon av Outlook, gjelder ikke instruksjonene nedenfor. Bruk hjelpen som følger med produktet du har. Hvis det står Microsoft Outlook Express i tittellinjen til programmet du har, så bruker du et annet program enn Outlook. Se Hjelp i Outlook Express for å få hjelp.

 2. Velg e-postkontoen du vil endre, og klikk deretter Endre.

 3. Skriv inn navnet ditt slik du vil at det skal vises for andre, i Navn-boksen under Brukerinformasjon.

  Dialogboksen Endre e-postkonto

Endre passordet for e-postkontoen

Du bør endre passordet regelmessig for å sikre systemet ditt.

Use strong passwords that combine uppercase and lowercase letters, numbers, and symbols. Weak passwords don't mix these elements. Strong password: Y6dh!et5. Weak password: House27. Passwords should be 8 or more characters in length. A pass phrase that uses 14 or more characters is better. For more information, see Help protect your personal information with strong passwords.

Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Skriv ned passordet, og oppbevar det på et trygt sted atskilt fra informasjonen det beskytter.

Merknad: Endre passordet som lagres i Outlook etter at du har endret passordet for postserveren. Følg instruksjonene fra Internett-leverandøren eller e-postadministratoren for å endre passordet for postserveren.

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

  Kommandoen Kontoinnstillinger mangler

  Kommandoen Kontoinnstillinger finnes på Verktøy-menyen i Office Outlook 2007. Hvis du bruker en tidligere versjon av Outlook, gjelder ikke instruksjonene nedenfor. Bruk hjelpen som følger med produktet du har. Hvis det står Outlook Express i tittellinjen til programmet du har, så bruker du et annet program enn Outlook. Se Hjelp i Outlook Express for å få hjelp.

 2. Velg e-postkontoen du vil endre, og klikk deretter Endre.

 3. Under Påloggingsinformasjon i Passord-boksen skriver du inn passordet du fikk av Internett-leverandøren eller e-postadministratoren, eller passordet du opprettet.

  Dialogboksen Endre e-postkonto

 4. Merk av for Husk passord.

  Merknad: Du kan angi at Outlook skal huske passordet ved å skrive det inn i Passord-boksen, og deretter merke av for Husk passord. Hvis du velger dette alternativet, er kontoen din sårbar for alle som har tilgang til datamaskinen.

Endre e-postadressen

Navn på e-postdomener kan endres fra tid til annen. Dette betyr at en person med e-postadressen noen@example.com må endre example.com til noe nytt, som angis av Internett-leverandøren.

La oss for eksempel si at e-postadressen din er paula@contoso.com. Internett-leverandøren, Contoso, Ltd., varsler deg om at den har fusjonert med et annet selskap og vil endre e-postadressen din til paula@example.com.

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

  Kommandoen Kontoinnstillinger mangler

  Kommandoen Kontoinnstillinger finnes på Verktøy-menyen i Office Outlook 2007. Hvis du bruker en tidligere versjon av Outlook, gjelder ikke instruksjonene nedenfor. Bruk hjelpen som følger med produktet du har. Hvis det står Outlook Express i tittellinjen til programmet du har, så bruker du et annet program enn Outlook. Se Hjelp i Outlook Express for å få hjelp.

 2. Under Brukerinformasjon i boksen E-postadresse skriver du inn den fullstendige e-postadressen som du fikk av e-postadministratoren eller Internett-leverandøren. Pass på at du inkluderer domenenavnet @ i brukernavnet, for eksempel paula@example.com. Dialogboksen Endre e-postkonto

 3. Klikk Flere innstillinger.

 4. Hvis du allerede har angitt en e-postadresse i Svaradresse-boksen under Annen brukerinformasjon i kategorien Generelt, kontrollerer du at den fremdeles er korrekt. Hvis du lar Svaradresse-boksen være tom, brukes adressen du angav i trinn 2, når personer svarer på e-post fra deg.

Endre adressen til e-postserveren

I sjeldne tilfeller kan det hende at serveren du kobler til for å motta og sende e-post, endres.

La oss for eksempel anta at gjeldende POP3- og SMTP-servere for e-post er innkommende.example.com og smtp.example.com. Internett-leverandøren varsler deg om at den har utført en serveroppgradering og vil endre POP3-e-postserveren til mail.example.com.

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

  Kommandoen Kontoinnstillinger mangler

  Kommandoen Kontoinnstillinger finnes på Verktøy-menyen i Office Outlook 2007. Hvis du bruker en tidligere versjon av Outlook, gjelder ikke instruksjonene nedenfor. Bruk hjelpen som følger med produktet du har. Hvis det står Outlook Express i tittellinjen til programmet du har, så bruker du et annet program enn Outlook. Se Hjelp i Outlook Express for å få hjelp.

 2. Klikk e-postkontoen du vil endre, i fanen E-post, og klikk deretter Endre.

  Skjermbilde

 3. Velg POP3, IMAP eller HTTP under Serverinformasjon i Kontotype-listen.

  Tips!: Internett-leverandøren kan fortelle deg hvilken kontotype du har, men POP3 er den vanligste typen.

  Dialogboksen Endre e-postkonto

 4. Under Serverinformasjon i boksen Server for innkommende e-post skriver du inn det fullstendige navnet på serveren fra Internett-leverandøren eller e-postadministratoren. Dette er vanligvis mail. etterfulgt av domenenavnet, for eksempel mail.example.com.

 5. Under Serverinformasjon i boksen Server for utgående e-post skriver du inn det fullstendige navnet på serveren fra Internett-leverandøren eller e-postadministratoren. Dette er vanligvis smtp. etterfulgt av domenenavnet, for eksempel smtp.example.com.

Tilleggsinnstillinger

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

  Kommandoen Kontoinnstillinger mangler

  Kommandoen Kontoinnstillinger finnes på Verktøy-menyen i Office Outlook 2007. Hvis du bruker en tidligere versjon av Outlook, gjelder ikke instruksjonene nedenfor. Bruk hjelpen som følger med produktet du har. Hvis det står Outlook Express i tittellinjen til programmet du har, så bruker du et annet program enn Outlook. Se Hjelp i Outlook Express for å få hjelp.

 2. Velg kontoen du vil endre.

 3. Klikk Flere innstillinger, og endre deretter følgende:

  • Skriv inn et navn som gjør det enklere å identifisere kontoen, for eksempel Hjemme-e-post, under E-postkonto i fanen Generelt.

  • Hvis du bruker en IMAP-e-postkonto, kan du bestemme når elementer skal slettes. Under Alternativer for tømming merker du av for Tøm elementer ved bytting av mapper i tilkoblet tilstand.

  • I fanen Mapper kan du velge hvor du vil lagre post du sender fra denne kontoen.

  • I kategorien Server for utgående e-post kan du angi om SMTP-serveren for utgående e-post krever godkjenning. Dette kreves nesten alltid hvis Internett-leverandøren tillater at du sender e-postmeldinger via Internett-leverandørens e-postkonto når du ikke er direkte koblet til Internett-nettverket, for eksempel hvis du vil sende en e-postmelding med hjemmekontoen for e-post og er koblet til arbeidsnettverket fra en ekstern plassering.

   Skjermbilde

  • I kategorien Tilkobling kan du konfigurere hvordan Outlook kobler til postserveren.

  • Hvis Internett-leverandøren eller e-postadministratoren ber deg om å endre portnumrene eller krypteringsmetoden som brukes av e-postserveren, kan du gjøre endringen i kategorien Avansert.

   Skjermbilde

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!