Endre innstillinger for e-postkonto

Du må oppdatere innstillingene for e-postkonto når passordet for serviceleverandøren for Internett (ISP) endres, e-postserveren eller sikkerhetsinnstillingene endres, eller når du vil tilpasse innstillinger, for eksempel hvordan navnet ditt vises for andre personer.

Elementene du kan endre, varierer etter kontotype. Hvis du for eksempel bruker en Exchange-konto, er det bare administratoren for Exchange-serveren som kan endre navnet som vises for andre personer.

Hva vil du gjøre?

Endre innstillingene for en Microsoft Exchange-konto

Endre innstillingene for en POP3- eller IMAP-konto

Endre innstillingene for en Microsoft Exchange-konto

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Kontoinnstillinger og deretter Kontoinnstillinger.

  Kontoinnstillinger i Backstage-visningen

 3. Velg Exchange-kontoen, og klikk deretter Endre.

  • Som standard angis Exchange-kontoinformasjonen automatisk, basert på Microsoft Windows-nettverkslegitimasjonen.

 4. Hvis du vil slå bufret Exchange-modus på eller av, merker du av eller fjerner merket for Bruke bufret Exchange-modus.

  Mer informasjon om bufret Exchange-modus

  Bufret Exchange-modus gir en bedre brukeropplevelse når du bruker en Exchange-konto. I denne modusen lagres det en kopi av postboksen på datamaskinen. Denne kopien gir rask tilgang til dataene, og den oppdateres jevnlig med serveren som kjører Microsoft Exchange.

  Hvis du ikke kan aktivere bufret Exchange-modus, kan det skyldes ett av følgende:

  • Det finnes ikke en Exchange-e-postkonto i Microsoft Outlook-profilen din    Funksjonen krever at Outlook-profilen har en Exchange-konto.

  • Systemansvarlig for Exchange Server har deaktivert funksjonen    Systemansvarlig for Exchange kan deaktivere funksjonen i Outlook. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du systemansvarlig for Exchange.

  • Microsoft Terminal Services er installert     Bufret Exchange-modus er ikke tilgjengelig på datamaskiner der Windows Server kjører når Microsoft Terminal Services er installert.

 5. Klikk Flere innstillinger.

 6. Du kan endre følgende innstillinger:

  • Skriv inn et navn som gjør det enklere å identifisere kontoen, for eksempel Jobb-e-post, under Exchange-konto i kategorien Generelt.

  • Under Når du starter i kategorien Generelt velger du hvordan tilkoblingsstatusen skal bestemmes når Outlook starter.

  • I kategorien Avansert kan du angi at flere Exchange-postbokser skal åpnes. Dette kan brukes hvis en annen person har gitt deg tilgang til hans eller hennes Exchange-mapper, eller noen har gitt deg representanttilgang.

  • Hvis du vil redusere størrelsen på frakoblet Outlook-datafil (OST), går du til Avansert-fanen, klikker Datafilinnstillinger for Outlook og klikker deretter Komprimer nå.

  • Sikkerhetsinnstillinger kan endres i kategorien Sikkerhet. Du bør ikke justere disse innstillingene med mindre du blir bedt om det av systemansvarlig for Exchange.

  • Når du er borte fra organisasjonens nettverk, kan du bruke Outlook overalt til å koble Outlook til Exchange-serveren fra alle Internett-steder uten å bruke en VPN-tilkobling (virtuelt privat nettverk). Hvis du vil aktivere Outlook overalt, merker du av for Koble til Microsoft Exchange ved hjelp av HTTP under Outlook overalt i kategorien Tilkobling, og deretter klikker du Proxy-innstillinger for Exchange. Exchange-administratoren må aktivere denne funksjonen og gi deg proxy-innstillingene.

Til toppen av siden

Endre innstillingene for en POP3- eller IMAP-konto

I denne inndelingen

Endre passordet for e-postkontoen

Endre e-postadressen

Endre e-postserveren

Endre måten navnet ditt vises for andre på

Tilleggsinnstillinger

Endre passordet for e-postkontoen

Hvis du vil endre passordet du bruker til å få tilgang til e-postserveren, følger du instruksjonene du har fått av Internett-leverandøren eller e-postadministratoren. Når passordet for e-postserveren er endret, endrer du passordet som lagres i kontoinnstillingene i Outlook.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Kontoinnstillinger og deretter Kontoinnstillinger.

  Kontoinnstillinger i Backstage-visningen

 3. Velg e-postkontoen du vil endre passordet for, og klikk deretter Endre.

 4. Under Påloggingsinformasjon i Passord-boksen skriver du inn passordet du fikk av Internett-leverandøren eller e-postadministratoren, eller passordet du opprettet.

 5. Hvis du ikke vil bli bedt om å skrive inn passordet for e-postkontoen hver gang du sender og mottar meldinger, merker du av for Husk passord.

  Merknad: Hvis du merker av for Husk passord, er kontoen din tilgjengelig for alle som har tilgang til datamaskinen.

Endre e-postadressen

Navn på e-postdomener kan endres fra tid til annen. arne@cohovineyardandwinery.com kan for eksempel bli arne@cohowinery.com.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Kontoinnstillinger og deretter Kontoinnstillinger.

  Kontoinnstillinger i Backstage-visningen

 3. Velg e-postkontoen du vil oppdatere e-postadressen for, og klikk deretter Endre.

 4. Under Brukerinformasjon i boksen E-postadresse skriver du inn den fullstendige e-postadressen som du fikk av e-postadministratoren eller Internett-leverandøren. Pass på at du inkluderer brukernavnet, @-symbolet og domenenavnet. arne@cohowinery.com er for eksempel en gyldig adresse.

 5. Klikk Flere innstillinger.

 6. Hvis du allerede har angitt en e-postadresse i Svaradresse-boksen under Annen brukerinformasjonGenerelt-fanen, kontrollerer du at den fremdeles er korrekt. Hvis du lar Svaradresse-boksen være tom, brukes adressen du anga i trinn 4, når personer svarer på e-post fra deg.

Endre e-postserveren

Noen ganger kan det hende at serveren du kobler til for å motta og sende e-post, endres.

Internett-leverandøren varsler deg for eksempel om at serveren for utgående e-post eller SMTP-e-postserveren endres fra utgående.example.com til smtp.example.com. Du kan oppdatere serverinnstillingene i kontoinnstillingene.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Kontoinnstillinger, og klikk deretter Kontoinnstillinger.
  Kontoinnstillinger i Backstage-visningen

 3. Klikk e-postkontoen du vil endre, på fanen E-post, og klikk deretter Endre.

 4. Under Serverinformasjon i boksen Server for innkommende e-post skriver du inn det fullstendige navnet på serveren fra Internett-leverandøren eller e-postadministratoren. Dette er vanligvis mail. etterfulgt av domenenavnet, for eksempel mail.example.com.

 5. Under Serverinformasjon i boksen Server for utgående e-post skriver du inn det fullstendige navnet på serveren fra Internett-leverandøren eller e-postadministratoren. Dette er vanligvis smtp. etterfulgt av domenenavnet, for eksempel smtp.example.com.

Endre hvordan navnet ditt vises for andre

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Kontoinnstillinger i kategorien Info, og klikk deretter Kontoinnstillinger.

  Kontoinnstillinger i Backstage-visningen

 3. Velg e-postkontoen du vil oppdatere visningsnavnet for, og klikk deretter Endre.

 4. Skriv inn navnet ditt slik du vil at det skal vises for andre, i Navn-boksen under Brukerinformasjon.

Tilleggsinnstillinger

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Kontoinnstillinger og deretter Kontoinnstillinger.

  Kontoinnstillinger i Backstage-visningen

 3. Merk kontoen du vil endre innstillingene for.

 4. Klikk Flere innstillinger, og endre deretter følgende:

  • Skriv inn et navn som gjør det enklere å identifisere kontoen, for eksempel Hjemme-e-post, under E-postkontoGenerelt-fanen.

  • Hvis du bruker en IMAP-e-postkonto, kan du bestemme når elementer skal slettes. Under Alternativer for tømming merker du av for Tøm elementer ved bytting av mapper i tilkoblet tilstand.

  • I kategorien Mapper kan du velge hvor du vil lagre post du sender fra denne kontoen.

  • På fanen Server for utgående e-post kan du angi om SMTP-serveren for utgående e-post krever godkjenning. Dette kreves nesten alltid hvis Internett-leverandøren tillater at du sender e-postmeldinger via Internett-leverandørens e-postkonto når du ikke er direkte koblet til Internett-nettverket. Hvis du for eksempel vil sende en e-postmelding med hjemmekontoen for e-post og er koblet til arbeidsnettverket fra en ekstern plassering, må du vanligvis bruke dette alternativet.

  • Bruk Tilkobling-fanen til å konfigurere hvordan Outlook kobler til postserveren.

  • Hvis Internett-leverandøren eller e-postadministratoren ber deg om å endre portnumrene eller krypteringsmetoden som brukes av e-postserveren, kan du gjøre endringen på Avansert-fanen.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×