Endre innstillinger for e-postkonto

Du kan endre en rekke ulike innstillinger for e-posten, inkludert:

 • Passord

 • Profilbildet

 • Navnet ditt og e-postadressen (bare for POP- og IMAP-kontoer)

Endre passordet

Først må du endre passordet for e-postleverandøren, og deretter oppdaterer du Outlook med det nye passordet.

Oppdatere passordet i Outlook

Outlook vil be deg om å oppdatere passordet. Når du ser ledeteksten Skriv inn passord, skriver du inn det nye passordet og merker eventuelt av i avmerkingsboksen Husk passord.

Endre passordet

Først må du endre passordet for e-postleverandøren, for eksempel Gmail, Yahoo eller Xfinity, og deretter oppdaterer du Outlook med det nye passordet.

Gå til leverandørens nettsted, for eksempel Gmail eller Yahoo, og følg instruksjonene for å endre passordet.

Oppdatere passordet i Outlook

 1. Velg Fil > Kontoinnstillinger > Kontoinnstillinger i Outlook.

  Alternativene som er tilgjengelige når du velger kontoinnstillinger i Outlook

 2. Velg e-postkontoen du vil endre, og velg deretter Endre.

  Endre innstillinger for e-postkonto

 3. Oppdater passordet i Endre konto-vinduet.

  Du kan endre en rekke kontoinnstillinger
 4. Velg Lukk når Outlook har testet kontoinnstillingene, og deretter Fullfør > Lukk for å gå tilbake til Outlook.

 1. Klikk Fil, og klikk deretter Endre under bildet.

  Endre bildet for Office fra Outlook

 2. Klikk Bla gjennom, finn og merk bildet du vil bruke, og klikk deretter Åpne.

Hvis du blir bedt om å logge på Outlook Web App, ser du knappen Bla gjennom når du logger på.

Merknad: Outlook kan bruke bildefilformatene JPG, PNG, GIF, BMP og TIF.

Det kan ta noen minutter før nye bildet vises i kontaktkort.

For Exchange-, Outlook.com- og Office 365-kontoer kan du bare endre noen få bestemte innstillinger. Du kan åpne flere postbokser, aktivere eller deaktivere bufret Exchange-modus, kontrollere nedlastingen av delte mapper og endre innstillinger for Outlook-datafil.

 1. Velg Fil > Kontoinnstillinger > Kontoinnstillinger i Outlook.

  Alternativene som er tilgjengelige når du velger kontoinnstillinger i Outlook

 2. Velg e-postkontoen du vil endre, og velg deretter Endre.

  Endre innstillinger for e-postkonto

 3. Merk av eller fjern merket i boksen Bruk bufret Exchange-modus.

 4. Velg Neste > Fullfør > Lukk for å gå tilbake til Outlook.

 1. Velg Fil > Kontoinnstillinger > Kontoinnstillinger i Outlook.

  Alternativene som er tilgjengelige når du velger kontoinnstillinger i Outlook

 2. Velg e-postkontoen du vil endre, og velg deretter Endre.

  Endre innstillinger for e-postkonto

 3. Velg Flere innstillinger > Avansert.

 4. Velg Legg til, skriv deretter inn postboksnavnet du vil legge til, og velg OK.

 5. Velg OK > Fullfør > Lukk for å gå tilbake til Outlook.

 1. Velg Fil > Kontoinnstillinger > Kontoinnstillinger i Outlook.

  Alternativene som er tilgjengelige når du velger kontoinnstillinger i Outlook

 2. Velg e-postkontoen du vil endre, og velg deretter Endre.

  Endre innstillinger for e-postkonto

 3. Velg Flere innstillinger > Avansert.

 4. Merk av eller fjern merket i boksen Last ned delte mapper under Innstillinger for bufret Exchange-modus, og velg deretter OK

 5. Velg OK > Fullfør > Lukk for å gå tilbake til Outlook.

 1. Velg Fil > Kontoinnstillinger > Kontoinnstillinger i Outlook.

  Alternativene som er tilgjengelige når du velger kontoinnstillinger i Outlook

 2. Velg e-postkontoen du vil endre, og velg deretter Endre.

  Endre innstillinger for e-postkonto

 3. Velg Flere innstillinger > Avansert.

 4. Velg Innstillinger for Outlook-datafil > Komprimer nå.

 5. Velg OK to ganger, og deretter Fullfør > Lukk for å gå tilbake til Outlook.

For andre typer kontoer, inkludert alle POP- og IMAP-kontoer,Gmail, Yahoo, iCloud og andre personlige e-postkontoer, kan du endre en rekke ulike innstillinger, inkludert navnet ditt, serverinnstillingene, standard svar-til-e-postadresse og innstillinger for sendte elementer.

Obs! Du kan ikke endre kontotypen din fra POP til IMAP. Du må legge til en ny konto. Hvis du for eksempel har en e-konto som er satt opp til å bruke POP, må du legge til kontoen på nytt og velge IMAP under installasjonsprosessen. Etter det må du kopiere mappene fra POP-kontoen til IMAP-kontoen og deretter slette POP-kontoen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Outlook e-postkonfigurering og Fjerne eller slette en e-postkonto fra Outlook.

For de fleste kontotypene kan du velge navnet som vises når noen mottar e-postmelding fra deg.

 1. Velg Fil > Kontoinnstillinger > Kontoinnstillinger i Outlook.

  Alternativene som er tilgjengelige når du velger kontoinnstillinger i Outlook

 2. Velg e-postkontoen du vil endre, og velg deretter Endre.

  Endre innstillinger for e-postkonto

 3. Oppdater navnet i Endre konto-vinduet.

  Du kan endre en rekke kontoinnstillinger
 4. Velg Lukk når Outlook har testet kontoinnstillingene, og deretter Fullfør > Lukk for å gå tilbake til Outlook.

Når du endrer e-postadressen, må du dobbeltsjekke brukernavnet ditt. Outlook oppdaterer ikke brukernavnet automatisk.

 1. Velg Fil > Kontoinnstillinger > Kontoinnstillinger i Outlook.

  Alternativene som er tilgjengelige når du velger kontoinnstillinger i Outlook

 2. Velg e-postkontoen du vil endre, og velg deretter Endre.

  Endre innstillinger for e-postkonto

 3. Oppdater e-postadressen, brukernavnet og server for innkommende og utgående e-post i Endre konto-vinduet.

  Du kan endre en rekke kontoinnstillinger
 4. Velg Lukk når Outlook har testet kontoinnstillingene, og deretter Fullfør > Lukk for å gå tilbake til Outlook.

Det finnes mange ulike innstillinger du kan oppdatere for e-postkontoene. Flere innstillinger-knappen i vinduet Endre kontoen lar deg kontrollere e-postadressen som mottakerne bruker når de svarer deg, navnet på kontoen din, hvor ulike typer elementer er lagret, og e-postserverens kryptering og portinnstillinger.

Merknad: Du kan ikke endre alle innstillingene på alle e-postkontoer. Hvis en innstilling du vil endre, er nedtonet eller utilgjengelig, kan du kontakte systemansvarlig eller Internett-leverandøren (ISP).

 1. Velg Fil > Kontoinnstillinger > Kontoinnstillinger i Outlook.

  Alternativene som er tilgjengelige når du velger kontoinnstillinger i Outlook

 2. Velg e-postkontoen du vil endre, og velg deretter Endre.

  Endre innstillinger for e-postkonto

 3. Velg Flere innstillinger.

  • Du kan endre navnet på kontoen på Generelt-fanen. Dette er det du ser i mappelisten i Outlook. Du kan også angi organisasjonen og e-postadressen du vil at mottakerne skal svare til når du sender dem e-post.

  • Du kan velge en mappe der sendte elementer skal lagres, eller deaktivere lagring av sendte elementer på Sendte elementer-fanen.

  • Slettede elementer-fanen styrer hva som skjer når du sletter en melding. Du kan flytte slettede meldinger til en bestemt mappe eller merke dem for sletting, men bare slette når postboksen tømmes.

  • Du kan angi en mappe der kladdene lagres, på Kladder-fanen.

  • Du kan angi en mappe der søppelpostmeldinger flyttes til, på Søppelpost-fanen.

  • Du kan kontrollere godkjenningsinnstillingene for den utgående serveren på Utgående server-fanen. I de fleste tilfeller bruker den utgående serveren de samme innstillinger som den innkommende postserveren.

  • Du kan endre portnumrene for e-postserveren, typen kryptert tilkobling, tidsavbrudd for server og banen til rotmappen på Avansert-fanen.

 4. Når du har oppdatert innstillingene, kan du velge OK og deretter Neste.

 5. Velg Lukk når Outlook har testet kontoinnstillingene, og deretter Fullfør > Lukk for å gå tilbake til Outlook.

Hvis du glemmer passordet, tror at passordet er utsatt for risiko, eller hvis passordet er utløpt, må du først endre passordet hos e-postleverandøren, for eksempel Office 365, Outlook.com, Gmail, Yahoo eller Xfinity, og deretter oppdatere Outlook med det nye passordet.

Endre passordet hos e-postleverandøren

Oppdatere passordet i Outlook

Når du har endret passordet hos e-postleverandøren, kan du oppdatere Outlook med det nye passordet. Velg hvilken type konto du har for å få detaljerte instruksjoner.

Exchange, Office 365 eller Outlook.com

For Office 365-, Outlook.com- og Exchange-kontoer blir du bedt om å oppdatere passordet. Når du ser ledeteksten Skriv inn passord, skriver du inn det nye passordet og merker eventuelt av i avmerkingsboksen Husk passord.

Gmail, Yahoo eller en annen e-postkonto

 1. Velg Verktøy > Kontoinnstillinger i Outlook.

 2. Velg e-postkontoen du vil endre, og velg deretter Endre.

 3. Oppdater passordet i Endre e-postkonto-vinduet.

  Dialogboksen Endre e-postkonto

 4. Hvis du vil, kan du merke av i avmerkingsboksen Husk passord.

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

 2. Velg Exchange-, Office 365- eller Outlook.com-kontoen i kategorien, og klikk deretter på Endre.

 3. Hvis du vil slå bufret Exchange-modus på eller av, merker du av eller fjerner merket for Bruke bufret Exchange-modus.

  Mer informasjon om bufret Exchange-modus

  Når du bruker bufret Exchange-modus, lagres det en kopi av postboksen på datamaskinen. Denne kopien synkroniseres ofte med serveren som kjører Exchange og gir rask tilgang til dataene.

  Hvis du ikke kan aktivere bufret Exchange-modus, kan det skyldes ett av følgende:

  • Systemansvarlig kan ha deaktivert denne funksjonen   . Systemansvarlige for Exchange kan deaktivere funksjonen i Microsoft Office Outlook 2007. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du systemansvarlig for Exchange. Tilleggsinformasjon for systemansvarlige er tilgjengelig i Microsoft Office Resource Kit.

  • Du har installert Microsoft Terminal Services    Bufret Exchange-modus bruker en fil med frakoblede mapper (OST). Denne filen kan ikke brukes hvis du har installert Microsoft Terminal Services for Microsoft Windows Server 2003. Installering av Terminal Services-klient eller klient for tilkobling til eksternt skrivebord hindrer imidlertid ikke tilgang til bufret Exchange-modus.

 4. Klikk Flere innstillinger.

 5. Du kan endre følgende innstillinger:

  • Skriv inn et navn som gjør det enklere å identifisere kontoen, for eksempel Jobb-e-post, under Exchange-konto i kategorien Generelt.

  • Under Når du starter i kategorien Generelt velger du hvordan tilkoblingsstatusen skal bestemmes når Outlook starter.

  • I kategorien Avansert kan du angi at flere Exchange-postbokser skal åpnes. Dette kan brukes hvis en annen person har gitt deg tilgang til hans eller hennes Exchange-mapper, eller noen har gitt deg representanttilgang.

  • Hvis du vil redusere størrelsen på OST-filen, klikker du Innstillinger for fil med frakoblede mapper og deretter Komprimer nå i kategorien Generelt.

  • Sikkerhetsinnstillinger kan endres i kategorien Sikkerhet. Du bør ikke justere disse innstillingene med mindre du blir bedt om det av systemansvarlig for Exchange.

  • Hvis du vil slå på Outlook overalt, merker du av for Koble til Microsoft Exchange ved hjelp av HTTP under Outlook overalt i kategorien Tilkobling, og deretter klikker du Proxy-innstillinger for Exchange. Du finner en kobling til mer informasjon om Outlook overalt i delen Se også.

  • Innstillinger for ekstern post kan endres i kategorien Ekstern post.

Endre hvordan navnet ditt vises for andre

Endre e-postadressen

Endre adressen til e-postserveren

Tilleggsinnstillinger

Endre hvordan navnet ditt vises for andre

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

 2. Velg e-postkontoen du vil endre, og klikk deretter Endre.

 3. Skriv inn navnet ditt slik du vil at det skal vises for andre, i Navn-boksen under Brukerinformasjon.

  Dialogboksen Endre e-postkonto

Endre e-postadressen

Navn på e-postdomener kan endres fra tid til annen. Dette betyr at en person med e-postadressen noen@example.com må endre example.com til noe nytt, som angis av Internett-leverandøren.

La oss for eksempel si at e-postadressen din er paula@contoso.com. Internett-leverandøren, Contoso, Ltd., varsler deg om at den har fusjonert med et annet selskap og vil endre e-postadressen din til paula@example.com.

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

 2. Under Brukerinformasjon i boksen E-postadresse skriver du inn den fullstendige e-postadressen som du fikk av e-postadministratoren eller Internett-leverandøren. Pass på at du inkluderer domenenavnet @ i brukernavnet, for eksempel paula@example.com. Dialogboksen Endre e-postkonto

 3. Klikk Flere innstillinger.

 4. Hvis du allerede har angitt en e-postadresse i Svaradresse-boksen under Annen brukerinformasjon i kategorien Generelt, kontrollerer du at den fremdeles er korrekt. Hvis du lar Svaradresse-boksen være tom, brukes adressen du angav i trinn 2, når personer svarer på e-post fra deg.

Endre adressen til e-postserveren

I sjeldne tilfeller kan det hende at serveren du kobler til for å motta og sende e-post, endres.

La oss for eksempel anta at gjeldende POP3- og SMTP-servere for e-post er innkommende.example.com og smtp.example.com. Internett-leverandøren varsler deg om at den har utført en serveroppgradering og vil endre POP3-e-postserveren til mail.example.com.

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk e-postkontoen du vil endre, i kategorien E-post, og klikk deretter Endre.

  Skjermbilde

 3. Velg POP3, IMAP eller HTTP under Serverinformasjon i Kontotype-listen.

  Merknad: Internett-leverandøren kan fortelle deg hvilken kontotype du har, men POP3 er den vanligste typen.

  Dialogboksen Endre e-postkonto

 4. Under Serverinformasjon i boksen Server for innkommende e-post skriver du inn det fullstendige navnet på serveren fra Internett-leverandøren eller e-postadministratoren. Dette er vanligvis mail. etterfulgt av domenenavnet, for eksempel mail.example.com.

 5. Under Serverinformasjon i boksen Server for utgående e-post skriver du inn det fullstendige navnet på serveren fra Internett-leverandøren eller e-postadministratoren. Dette er vanligvis smtp. etterfulgt av domenenavnet, for eksempel smtp.example.com.

Tilleggsinnstillinger

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

 2. Velg kontoen du vil endre.

 3. Klikk Flere innstillinger, og endre deretter følgende:

  • Skriv inn et navn som gjør det enklere å identifisere kontoen, for eksempel Hjemme-e-post, under E-postkonto i fanen Generelt.

  • Hvis du bruker en IMAP-konto, kan du bestemme når elementer skal slettes. Under Alternativer for tømming merker du av for Tøm elementer ved bytting av mapper i tilkoblet tilstand.

  • I kategorien Mapper kan du velge hvor du vil lagre post du sender fra denne kontoen.

  • I kategorien Server for utgående e-post kan du angi om SMTP-serveren for utgående e-post krever godkjenning. Dette kreves nesten alltid hvis Internett-leverandøren tillater at du sender e-postmeldinger via Internett-leverandørens e-postkonto når du ikke er direkte koblet til Internett-nettverket, for eksempel hvis du vil sende en e-postmelding med hjemmekontoen for e-post og er koblet til arbeidsnettverket fra en ekstern plassering.

   Skjermbilde

  • I kategorien Tilkobling kan du konfigurere hvordan Outlook kobler til postserveren.

  • Hvis Internett-leverandøren eller e-postadministratoren ber deg om å endre portnumrene, eller krypteringsmetoden som brukes av e-postserveren, kan du endre dette på Avansert-fanen.

   Skjermbilde

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×