Endre innstillingene for Søkeresultater-nettdelen

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Søkeresultater-nettdelen viser søkeresultatene av en spørring som ble angitt i en Søkeboks-nettdel.

By default, the Search Results Web Part is used on all default search vertical pages. Search verticals are customized for searching specific content, such as (Everything, People, Conversations, and Videos), and they display search results that are filtered and formatted for a specific content type or class. The Search Results Web Part shows search results, and it also sends the search results to the Refinement Web Part and to the Search Navigation Web Part.

Obs!: See Configure a Content Search Web Part in SharePoint to add a Content Search Web Part (CSWP) to your page and configure it for simple and advanced results.

Søkeresultater-nettdelen bruker en spørring som er angitt i nettdelen for visning av søkeresultater. Du kan som SharePoint Online-administrator endre spørringen eller andre innstillinger for visning av søkeresultater.

To add and configure a Search Results Web Part on a page, see About configuring the Search Results Web Part. You can also find additional information see Configure properties of the Search Results Web Part in SharePoint Server.

Hva vil du gjøre?

Change the query in the Search Results Web Part

Define the query by using Keyword Query Language (KQL) in Advanced Mode

Add refiners

Define sorting

Add more settings

Test your query

Define the query by using predefined values in Quick Mode

Change display template settings

Change Results settings and Results control settings

Endre spørringen i Søkeresultater-nettdelen

The Search Results Web Part uses a query that is specified in the Web Part to show search results. By default, this query uses the query variable {searchboxquery}. The query variable is a placeholder for a value, which means that when you run the query, a value replaces the placeholder. For example, when a user types the search term yellow in the Search Box, the {searchboxquery} variable in the Search Results Web Part searches for all items that contain the phrase yellow.

Ved å endre spørringen i Søkeresultater-nettdelen, kan du:

 • Endre resultatkilden for å angi hvilket innhold som som skal søkes i. Resultatkildene angis som standard for de ulike sidene for søkevertikaler:

 • Alt (results.aspx): Lokale SharePoint-resultater (system)

 • Personer (peopleresults.aspx): Lokale personresultater (system)

 • Diskusjoner (conversationresults.aspx): Diskusjoner (system)

 • Videoer (videoresults.aspx): Lokale videoresultater (system)

 • Legg til spørringsvariabler eller egenskapsfiltre for å tilpasse søkeresultatene for ulike brukere eller grupper.

 • Flytt elementer eller sider opp eller ned i søkeresultatene.

 • Endre sorteringen av søkeresultater.

Du kan endre spørringen på to måter:

Angi spørringen ved å bruke KQL (Keyword Query Language) i Avansert modus

 1. Klikk på Innstillinger og deretter Rediger side på søkeresultatsiden. Søkeresultatsiden åpnes i redigeringsmodus.

 2. I webdelen for søkeresultater flytter du markøren til høyre for tittelen for webdelen. Klikk på pilen og deretter på Rediger webdel på menyen. Verktøyruten for webdel for søkeresultater åpnes under båndet øverst til høyre på siden.

 3. Klikk på Endre spørring under Søkekriterier i verktøyruten for webdelen. Dialogboksen Bygg spørringen åpner i Avansert modus.

 4. I inndelingen GRUNNLEGGENDE i inndelingenVelg en spørring, velger du en resultatkilde for å angi hvilket innhold det skal søkes etter.

 5. You can now change the Query text. By default, the query variable {searchboxquery} is defined. Change the query text by using Keyword Query Language (KQL), or use the Keyword filter and Property filter lists to build the query:

  • The keyword query can consist of free-text keywords, property filters, or operators. Use braces to enclose query variables. The query variables will be replaced with a value when the query is run. Keyword queries have a maximum length of 2,048 characters. For more information about KQL, see Keyword Query Language (KQL) syntax reference.

  • Use keyword filters to add query variables to your query. Select predefined query variables from the list, and then add them to the query by clicking Add keyword filter. For a list of available query variables, see Query variables in SharePoint Server 2013.

  • Use property filters to query the content of managed properties that are set to queryable in the search schema. Select managed properties from the Property filter lists. Click Add property filter to add the filter to the query.

   Obs!: Custom managed properties are not shown in the Property filter list. To add a custom managed property to your query, in the Query text box, enter the name of your custom managed property followed by the query condition, for example MyCustomColorProperty:Green

 6. Klikk Test spørring for å se en forhåndsvisning av søkeresultatene.

 7. Du kan også legge til flere detaljer i spørringen:

 8. Klikk OK for å lagre spørringen og gå tilbake til verktøyruten Nettdel.

Legge til presiseringer

I kategorien PRESISERINGER kan du velge å begrense hvilke resultater som skal returneres, ved å legge til forhåndsvalgte presiseringer i spørringen.

Du kan angi at søkeresultatene som returneres i Søkeresultater-nettdelen, skal begrenses til én eller flere verdier fra presiseringene. Listen viser alle forvaltede egenskaper som er aktivert som presiseringer i søkeskjemaet.

 • Du legger til en presisering i spørringen ved å velge en presisering fra listen og deretter klikke Legg til.

Du kan angi at søkeresultatene skal grupperes basert på én eller flere forvaltede egenskaper. Dette er nyttig når det er flere varianter for et bestemt element, og du vil gruppere dem under ett enkelt resultat.

 • Di angir gruppering av resultater ved å klikke Vis flere for å vise inndelingen Grupper resultater.

Angi sortering

Bruk kategorien Sortering for å angi hvordan søkeresultatene skal sorteres. Du kan angi flere sorteringsnivåer, velge hvilken rangeringsmodell som skal brukes, og legge til regler for dynamisk sortering.

Sorter etter-listen viser alle forvaltede egenskaper som er angitt som sorterbare i søkeskjemaet.

 • Slik sorterer du resultater basert på forvaltede egenskaper:

  1. Velg en forvaltet egenskap i Sorter etter-listen, og velg deretter Synkende eller Stigende.

  2. Hvis du vil legge til flere sorteringsnivåer, klikker du Legg til sorteringsnivå.

 • Slik sorterer du resultater etter relevansrangering:

  1. Velg Rangering i Sorter etter-listen.

  2. (Valgfritt) Velg rangeringsmodellen du vil bruke, i Rangeringsmodell-listen.

  3. (Valgfritt) Under Dynamisk organisering kan du angi andre rangeringer ved å legge til regler som vil endre rekkefølgen av resultater når visse betingelser gjelder. Klikk på Legg til dynamisk organiseringsregel, og angi deretter betingede regler.

Legge til flere innstillinger

Use the Settings tab to select more settings for your query. You can choose to use query rules, use URL rewriting, select loading behavior, and specify whether to remove duplicate results or not.

Teste spørringen

I kategorien Test vises den endelige spørringsteksten, basert på valgene du har foretatt i de andre kategoriene. Du kan teste alternative spørringer ved å redigere direkte i spørringsteksten. Du kan også teste andre spørringsalternativer ved å klikke på Vis mer.

Obs!:  Eventuelle endringer du gjør i spørringen i kategorien Test, lagres ikke.

Inndeling

Beskrivelse

Spørringstekst

Viser den endelige spørringen som skal kjøres av Søkeresultater-nettdelen. Den endelige spørringsteksten er basert på den opprinnelige spørringsmalen der dynamiske variabler erstattes av med gjeldende verdier. Andre endringer av spørringen kan gjøres som en del av spørringsregelen.

Klikk Vis mer for å vise mer informasjon.

Spørringsmal

Innholdet i spørringsmalen som brukes på spørringen.

Presisert etter

The refiners that are applied to the query, as defined on the REFINERS tab.

Gruppert etter

Den forvaltede egenskapen som søkeresultatene skal grupperes etter, som angitt i kategorien PRESISERINGER.

Brukte spørringsregler

Viser hvilke spørringsregler som er brukt på spørringen.

Variabler for spørringsmal

Spørringsvariablene som vil bli brukt på spørringen, og verdiene av variablene som gjelder for den gjeldende siden. Skriv inn andre verdier for å teste effekten de vil ha på spørringen.

Termer for brukersegment

Test hvordan spørringen fungerer for ulike termer for brukersegment. Klikk på Legg til term for brukersegment for å legge til vilkår til søket.

Test spørring

Klikk knappen Test spørring for å forhåndsvise søkeresultatene.

Top of Page

Angi spørringen ved å bruke forhåndsdefinerte verdier i Hurtigmodus

 1. Kontroller i kategorien Grunnleggende at du er i avansert modus. Klikk på Bytt til hurtigmodus øverst i høyre hjørne hvis du er i avansert modus.

 2. I inndelingen Velg en spørring, velger du en resultatkilde for å angi hvilket innhold det skal søkes etter.

 3. I inndelingen Begrens etter app velger du et alternativ fra listen for å begrense resultatene til et bestemt område, bibliotek, liste eller URL-adresse.

 4. Velg alternativer i inndelingen Begrens etter merke for å begrense resultater til innhold som er merket med en term fra et termsett:

 5. Ikke begrens etter merke: Søkeresultater blir ikke begrenset etter merker (standard).

 6. Begrense etter navigasjonsterm for gjeldende side: Søkeresultatene vil være begrenset til innhold som er merket med termen for den gjeldende siden. Gjeldende merke vises som den siste delen av en egendefinert URL-adresse. Dette valget er bare fornuftig hvis området bruker administrert navigasjon.

 7. Begrens etter gjeldende og underordnede navigasjonstermer:Søkeresultatene vil være begrenset til innhold som er merket med termen for den gjeldende siden (vises som siste del av den egendefinerte URLen), og innhold som er merket med undertermer for den gjeldende siden. Bare relevant hvis området bruker administrert navigasjon.

 8. Begrens etter dette merket: Søkeresultater vil bli begrenset til innhold som er merket med merket du skriver inn i boksen.

 9. Du kan også legge til flere detaljer i spørringen:

 10. Klikk OK for å lagre spørringen og gå tilbake til verktøyruten Nettdel.

Top of Page

Endre innstillinger for visningsmal

 1. Klikk på Innstillinger og deretter Rediger side på søkeresultatsiden. Søkeresultatsiden åpnes i redigeringsmodus.

 2. I webdelen for søkeresultater flytter du markøren til høyre for tittelen for webdelen. Klikk på pilen og klikk deretter på Rediger webdel i menyen. Verktøyruten for webdel for søkeresultater åpnes under båndet øverst til høyre på siden.

 3. I verktøyruten for nettdel i inndelingen Visningsmaler, kan du velge en visningsmal i listen Visningsmal for resultatkontroll for å styre det overordnede utseendet på nettdelen.

 4. I de andre listene i denne inndelingen, velger du en visningsmal for enkeltresultater:

  • Standardvalget er Bruk resultattyper for å vise elementer. Denne inndelingen vil bruke ulike visningsmaler i henhold til resultattypen for søkeresultatet. Eksempel: Hvis resultattypen for et søkeresultat er en PDF-fil, brukes malen PDF-element. Hvis resultattypen for et søkeresultat er et bilde, brukes malen Bildeelement.

  • Hvis du vil bruke én visningsmal for alle resultattypene for søkeresultatene, merker du av for Bruke én enkelt mal til å vise elementer, og deretter velger du visningsmalen du vil bruke.

See Change how search results look by using result types and display templates for more information.

Top of Page

Endre resultatinnstillinger og resultatkontrollinnstillinger

 1. Klikk på Innstillinger og deretter Rediger side på søkeresultatsiden. Søkeresultatsiden åpnes i redigeringsmodus.

 2. I webdelen for søkeresultater flytter du markøren til høyre for tittelen for webdelen. Klikk på pilen og klikk deretter på Rediger webdel i menyen. Verktøyruten for webdel for søkeresultater åpnes under båndet øverst til høyre på siden.

 3. I inndelingen Innstillinger i verktøyruten for nettdelen, endrer du Innstillinger for resultater for å angi hvordan resultatene vises:

Hvis du velger

Vises nettdelen

Merket som standard

Antall resultater per side

Maksimalt antall søkeresultater som vises per side.

Vis rangerte resultater

Rangerte resultater.

Fjern for å vise bare forfremmede blokker (for eksempel forfremmede resultater eller personlige favoritter) eller resultatkontroller (for eksempel resultatantall).

Ja

Vis forfremmede resultater

Søkeresultater forfremmes ved hjelp av spørringsregler.

Ja

Vis Mente du?

Query spelling corrections as Did you mean suggestions.

Ja

Vis personlige favoritter

Brukerens personlige favoritter, som er resultater en bruker har klikket tidligere.

Ja

Vis koblingen Vis duplikater

A View Duplicates link that users can click to view results that were classified as duplicates.

Nei

Vis kobling til søkesentral

Kobling til søkesentral.

Nei

4.   In the Web Part tool pane, in the Settings section, change Results control settings to specify more options for what to show in the Search Results Web Part:

Hvis du velger

Vises nettdelen

Merket som standard:

Vis avansert kobling

En kobling til den avanserte søkesiden.

Ja

Show result count

Antall resultater som ble funnet.

Ja

Show language dropdown

En rullegardinliste for språk. Lar brukere bytte språk for spørringen. Rullegardinlisten vises bare hvis brukeren valgte to eller flere språk fra siden for søkeinnstillinger for brukeren.

Ja

Show sort dropdown

En rullegardinliste for sortering. Lar brukere endre sorteringsrekkefølgen for resultatene.

Nei

Show paging

En sideinndelingskontroll nedenfor søkeresultatene.

Ja

Show preferences link

En kobling til siden for søkeinnstillinger for brukeren.

Ja

Show AlertMe link

A link to the Alert Me page.

Ja

Top of Page

Se også:

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×