Endre innstillingene for Søkeresultater-nettdelen

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Søkeresultater-nettdelen viser søkeresultatene av en spørring som ble angitt i en Søkeboks-nettdel.

I søkeresultater-nettdelen brukes som standard på alle søkevertikaler. Søkevertikaler tilpasses for å søke etter bestemt innhold, for eksempel (Alt, personer, diskusjoner og videoer ), og de viser søkeresultater som er filtrert og formatert for en bestemt innholdstype eller klasse. I søkeresultater-nettdelen viser søkeresultatene, og det også sender søkeresultatene til webdelen for presisering og den Søkenavigasjon.

Obs!: Se Konfigurere en webdel for innholdssøk i SharePoint til å legge til en innhold Søk Web del (webdel for Innholdssøk) på siden og Konfigurer den enkle og avanserte resultatet.

Søkeresultater-nettdelen bruker en spørring som er angitt i nettdelen for visning av søkeresultater. Du kan som SharePoint Online-administrator endre spørringen eller andre innstillinger for visning av søkeresultater.

Hvis du vil legge til og konfigurere en webdel for søkeresultater på en side, kan du se konfigurere i søkeresultater-nettdelen. Du kan også finne mer informasjon, se konfigurere egenskaper for Søkenavigasjon i SharePoint Server.

Hva du vil gjøre?

Endre spørringen i Søkeresultater-nettdelen

Angi spørringen ved å bruke KQL (Keyword Query Language) i Avansert modus

Legge til presiseringer

Angi sortering

Legge til flere innstillinger

Teste spørringen

Angi spørringen ved å bruke forhåndsdefinerte verdier i Hurtigmodus

Endre innstillinger for visningsmal

Endre resultatinnstillinger og resultatkontrollinnstillinger

Endre spørringen i Søkeresultater-nettdelen

I søkeresultater-nettdelen bruker en spørring som er angitt i webdelen for å vise søkeresultater. Som standard bruker denne spørringen spørringen variable {searchboxquery}. Spørringsvariabelen er en plassholder for en verdi, noe som betyr at når du kjører spørringen, erstatter en verdi plassholderen. Når en bruker skriver inn søkeordet gule i søkeboksen, søker for eksempel {searchboxquery} variabelen i nettdelen for innholdssøk resultatene for alle elementer som inneholder uttrykket gule.

Ved å endre spørringen i Søkeresultater-nettdelen, kan du:

 • Endre resultatkilden for å angi hvilket innhold som som skal søkes i. Resultatkildene angis som standard for de ulike sidene for søkevertikaler:

 • Alt (results.aspx): Lokale SharePoint-resultater (system)

 • Personer (peopleresults.aspx): Lokale personresultater (system)

 • Diskusjoner (conversationresults.aspx): Diskusjoner (system)

 • Videoer (videoresults.aspx): Lokale videoresultater (system)

 • Legg til spørringsvariabler eller egenskapsfiltre for å tilpasse søkeresultatene for ulike brukere eller grupper.

 • Flytt elementer eller sider opp eller ned i søkeresultatene.

 • Endre sorteringen av søkeresultater.

Du kan endre spørringen på to måter:

Angi spørringen ved å bruke KQL (Keyword Query Language) i Avansert modus

 1. Klikk på Innstillinger og deretter Rediger side på søkeresultatsiden. Søkeresultatsiden åpnes i redigeringsmodus.

 2. I webdelen for søkeresultater flytter du markøren til høyre for tittelen for webdelen. Klikk på pilen og deretter på Rediger webdel på menyen. Verktøyruten for webdel for søkeresultater åpnes under båndet øverst til høyre på siden.

 3. Klikk på Endre spørring under Søkekriterier i verktøyruten for webdelen. Dialogboksen Bygg spørringen åpner i Avansert modus.

 4. I inndelingen GRUNNLEGGENDE i inndelingenVelg en spørring, velger du en resultatkilde for å angi hvilket innhold det skal søkes etter.

 5. Du kan nå endrespørretekst. Som standard er søkevariabelen {searchboxquery} definert. Endre spørreteksten ved å bruke Keyword Query Language (KQL), eller bruk listene Nøkkelordfilter og Egenskapsfilter for å bygge spørringen:

  • Nøkkelord spørringen kan bestå av ledige tekst nøkkelord, egenskapsfiltre eller operatorer. Bruke parenteser til å omslutte spørringsvariabler. Spørringsvariabler erstattes med en verdi når spørringen kjøres. Nøkkelordspørringer har en maksimal lengde på 2 048 tegn. Hvis du vil ha mer informasjon om Keyword, kan du se syntaksreferanse for Kql Keyword Query Language ().

  • Bruk nøkkelordfiltre til å legge til spørringsvariabler i spørringen. Velg forhåndsdefinerte spørringsvariabler fra listen, og deretter legge dem til i spørringen ved å klikke Legg til nøkkelordfilter. For en liste over tilgjengelige spørringsvariabler, kan du se spørringsvariabler i SharePoint Server 2013.

  • Bruk egenskapsfiltre til å spørre innholdet i forvaltede egenskaper som er angitt til kan spørres etter i søkeskjemaet. Velg forvaltede egenskaper fra Egenskapsfilter-listene. Klikk på Legg til egenskapsfilter for å legge til filteret i spørringen.

   Obs!: Egendefinert forvaltede egenskaper vises ikke i egenskapsfilter-listen. Skriv inn navnet på den egendefinerte forvaltet egenskapen etterfulgt av spørringsbetingelse, for eksempel MyCustomColorProperty:Green for å legge til en egendefinert forvaltet egenskap i spørringen, i tekstboksen spørringen

 6. Klikk Test spørring for å se en forhåndsvisning av søkeresultatene.

 7. Du kan også legge til flere detaljer i spørringen:

 8. Klikk OK for å lagre spørringen og gå tilbake til verktøyruten Nettdel.

Legge til presiseringer

I kategorien PRESISERINGER kan du velge å begrense hvilke resultater som skal returneres, ved å legge til forhåndsvalgte presiseringer i spørringen.

Du kan angi at søkeresultatene som returneres i Søkeresultater-nettdelen, skal begrenses til én eller flere verdier fra presiseringene. Listen viser alle forvaltede egenskaper som er aktivert som presiseringer i søkeskjemaet.

 • Du legger til en presisering i spørringen ved å velge en presisering fra listen og deretter klikke Legg til.

Du kan angi at søkeresultatene skal grupperes basert på én eller flere forvaltede egenskaper. Dette er nyttig når det er flere varianter for et bestemt element, og du vil gruppere dem under ett enkelt resultat.

 • Di angir gruppering av resultater ved å klikke Vis flere for å vise inndelingen Grupper resultater.

Angi sortering

Bruk kategorien Sortering for å angi hvordan søkeresultatene skal sorteres. Du kan angi flere sorteringsnivåer, velge hvilken rangeringsmodell som skal brukes, og legge til regler for dynamisk sortering.

Sorter etter-listen viser alle forvaltede egenskaper som er angitt som sorterbare i søkeskjemaet.

 • Slik sorterer du resultater basert på forvaltede egenskaper:

  1. Velg en forvaltet egenskap i Sorter etter-listen, og velg deretter Synkende eller Stigende.

  2. Hvis du vil legge til flere sorteringsnivåer, klikker du Legg til sorteringsnivå.

 • Slik sorterer du resultater etter relevansrangering:

  1. Velg Rangering i Sorter etter-listen.

  2. (Valgfritt) Velg rangeringsmodellen du vil bruke, i Rangeringsmodell-listen.

  3. (Valgfritt) Under Dynamisk organisering kan du angi andre rangeringer ved å legge til regler som vil endre rekkefølgen av resultater når visse betingelser gjelder. Klikk på Legg til dynamisk organiseringsregel, og angi deretter betingede regler.

Legge til flere innstillinger

Bruk kategorien Innstillinger til å velge flere innstillinger for spørringen. Du kan velge å bruke Spørringsregler, bruke URL-adressen skrive på nytt og angi om du vil fjerne dupliserte resultater eller ikke.

Teste spørringen

I kategorien Test vises den endelige spørringsteksten, basert på valgene du har foretatt i de andre kategoriene. Du kan teste alternative spørringer ved å redigere direkte i spørringsteksten. Du kan også teste andre spørringsalternativer ved å klikke på Vis mer.

Obs!:  Eventuelle endringer du gjør i spørringen i kategorien Test, lagres ikke.

Inndeling

Beskrivelse

Spørringstekst

Viser den endelige spørringen som skal kjøres av Søkeresultater-nettdelen. Den endelige spørringsteksten er basert på den opprinnelige spørringsmalen der dynamiske variabler erstattes av med gjeldende verdier. Andre endringer av spørringen kan gjøres som en del av spørringsregelen.

Klikk Vis mer for å vise mer informasjon.

Spørringsmal

Innholdet i spørringsmalen som brukes på spørringen.

Presisert etter

Presiseringene som brukes på spørringen, som angitt i kategorien PRESISERINGER.

Gruppert etter

Den forvaltede egenskapen som søkeresultatene skal grupperes etter, som angitt i kategorien PRESISERINGER.

Brukte spørringsregler

Viser hvilke spørringsregler som er brukt på spørringen.

Variabler for spørringsmal

Spørringsvariablene som vil bli brukt på spørringen, og verdiene av variablene som gjelder for den gjeldende siden. Skriv inn andre verdier for å teste effekten de vil ha på spørringen.

Termer for brukersegment

Test hvordan spørringen fungerer for ulike termer for brukersegment. Klikk på Legg til term for brukersegment for å legge til vilkår til søket.

Test spørring

Klikk knappen Test spørring for å forhåndsvise søkeresultatene.

Til toppen av siden

Angi spørringen ved å bruke forhåndsdefinerte verdier i Hurtigmodus

 1. Kontroller i kategorien Grunnleggende at du er i avansert modus. Klikk på Bytt til hurtigmodus øverst i høyre hjørne hvis du er i avansert modus.

 2. I inndelingen Velg en spørring, velger du en resultatkilde for å angi hvilket innhold det skal søkes etter.

 3. I inndelingen Begrens etter app velger du et alternativ fra listen for å begrense resultatene til et bestemt område, bibliotek, liste eller URL-adresse.

 4. Velg alternativer i inndelingen Begrens etter merke for å begrense resultater til innhold som er merket med en term fra et termsett:

 5. Ikke begrens etter merke: Søkeresultater blir ikke begrenset etter merker (standard).

 6. Begrense etter navigasjonsterm for gjeldende side: Søkeresultatene vil være begrenset til innhold som er merket med termen for den gjeldende siden. Gjeldende merke vises som den siste delen av en egendefinert URL-adresse. Dette valget er bare fornuftig hvis området bruker administrert navigasjon.

 7. Begrens etter gjeldende og underordnede navigasjonstermer:Søkeresultatene vil være begrenset til innhold som er merket med termen for den gjeldende siden (vises som siste del av den egendefinerte URLen), og innhold som er merket med undertermer for den gjeldende siden. Bare relevant hvis området bruker administrert navigasjon.

 8. Begrens etter dette merket: Søkeresultater vil bli begrenset til innhold som er merket med merket du skriver inn i boksen.

 9. Du kan også legge til flere detaljer i spørringen:

 10. Klikk OK for å lagre spørringen og gå tilbake til verktøyruten Nettdel.

Til toppen av siden

Endre innstillinger for visningsmal

 1. Klikk på Innstillinger og deretter Rediger side på søkeresultatsiden. Søkeresultatsiden åpnes i redigeringsmodus.

 2. I webdelen for søkeresultater flytter du markøren til høyre for tittelen for webdelen. Klikk på pilen og klikk deretter på Rediger webdel i menyen. Verktøyruten for webdel for søkeresultater åpnes under båndet øverst til høyre på siden.

 3. I verktøyruten for nettdel i inndelingen Visningsmaler, kan du velge en visningsmal i listen Visningsmal for resultatkontroll for å styre det overordnede utseendet på nettdelen.

 4. I de andre listene i denne inndelingen, velger du en visningsmal for enkeltresultater:

  • Standardvalget er Bruk resultattyper for å vise elementer. Denne inndelingen vil bruke ulike visningsmaler i henhold til resultattypen for søkeresultatet. Eksempel: Hvis resultattypen for et søkeresultat er en PDF-fil, brukes malen PDF-element. Hvis resultattypen for et søkeresultat er et bilde, brukes malen Bildeelement.

  • Hvis du vil bruke én visningsmal for alle resultattypene for søkeresultatene, merker du av for Bruke én enkelt mal til å vise elementer, og deretter velger du visningsmalen du vil bruke.

Se Endre hvordan søkeresultater slå ved å bruke resultattyper og visningsmaler for mer informasjon.

Til toppen av siden

Endre resultatinnstillinger og resultatkontrollinnstillinger

 1. Klikk på Innstillinger og deretter Rediger side på søkeresultatsiden. Søkeresultatsiden åpnes i redigeringsmodus.

 2. I webdelen for søkeresultater flytter du markøren til høyre for tittelen for webdelen. Klikk på pilen og klikk deretter på Rediger webdel i menyen. Verktøyruten for webdel for søkeresultater åpnes under båndet øverst til høyre på siden.

 3. I inndelingen Innstillinger i verktøyruten for nettdelen, endrer du Innstillinger for resultater for å angi hvordan resultatene vises:

Hvis du velger

Vises nettdelen

Merket som standard

Antall resultater per side

Maksimalt antall søkeresultater som vises per side.

Vis rangerte resultater

Rangerte resultater.

Fjern for å vise bare forfremmede blokker (for eksempel forfremmede resultater eller personlige favoritter) eller resultatkontroller (for eksempel resultatantall).

Ja

Vis forfremmede resultater

Søkeresultater forfremmes ved hjelp av spørringsregler.

Ja

Vis Mente du?

Korrekt stavemåte for spørring som Mente du-forslag.

Ja

Vis personlige favoritter

Brukerens personlige favoritter, som er resultater en bruker har klikket tidligere.

Ja

Vis koblingen Vis duplikater

En Vis duplikater-kobling som brukere kan klikke for å vise resultater som ble klassifisert som duplikater.

Nei

Vis kobling til søkesentral

Kobling til søkesentral.

Nei

4. Endre Innstillinger for resultatkontroll for å angi flere alternativer for hva som skal vises i den søkeresultater-nettdelen i verktøyruten webdel i delen Innstillinger :

Hvis du velger

Vises nettdelen

Merket som standard:

Vis avansert kobling

En kobling til den avanserte søkesiden.

Ja

Vis resultatantall

Antall resultater som ble funnet.

Ja

Vis rullegardinliste for språk

En rullegardinliste for språk. Lar brukere bytte språk for spørringen. Rullegardinlisten vises bare hvis brukeren valgte to eller flere språk fra siden for søkeinnstillinger for brukeren.

Ja

Vis rullegardinliste for sortering

En rullegardinliste for sortering. Lar brukere endre sorteringsrekkefølgen for resultatene.

Nei

Vis sideinndeling

En sideinndelingskontroll nedenfor søkeresultatene.

Ja

Vis kobling til innstillinger

En kobling til siden for søkeinnstillinger for brukeren.

Ja

Vis Varsle meg-kobling

En kobling til Varsle meg-siden.

Ja

Vis også resultater fra

En ekstra blokk med resultater fra privat OneDrive for Business-innhold. Privat OneDrive for Business-innhold er innhold som er bare eieren av har tilgang til.

Hvis du ikke velger dette alternativet, viser resultatsiden bare resultater fra delte OneDrive for Business og SharePoint-innhold, ikke fra privat OneDrive for Business-innhold.

Nei

Til toppen av siden

Se også:

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×