Endre innholdstyper for lister eller biblioteker

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Alle endringer du utfører for en innholdstype for en liste eller et bibliotek, gjelder bare for den forekomsten av innholdstypen som er lagt til i listen eller biblioteket. Den overordnede områdeinnholdstypen som innholdstypen er basert på, oppdateres ikke med endringene.

Du må minst ha tillatelsesnivået Utforming for å endre innholdstyper for en liste eller et bibliotek.

Hva vil du gjøre?

Legge til en dokumentmal til en innholdstype

Legge til en kolonne i en innholdstype

Endre rekkefølgen på kolonner for en innholdstype

Gjøre en kolonne obligatorisk for en innholdstype

Legge til en arbeidsflyt i en innholdstype

Skrivebeskytte en innholdstype

Angi en policy for informasjonsbehandling for en innholdstype

Endre innstillingene for dokumentinformasjonspanelet for en innholdstype

Legge til en dokumentmal for en innholdstype

Du kan bare knytte en dokumentmal til en dokumentinnholdstype (en innholdstype som er basert på den overordnede områdeinnholdstypen for dokumentet). Når du knytter en dokumentmal til en innholdstype, sikrer du at alle nye dokumenter forfattere oppretter med denne innholdstypen, baseres på samme mal.

Kanskje organisasjonen for eksempel bruker en bestemt dokumentmal for juridiske avtaler. Hvis du knytter denne dokumentmalen til innholdstypen organisasjonen bruker for juridiske avtaler, vil alle nye juridiske avtaler som opprettes ved hjelp av denne innholdstypen, være basert på denne dokumentmalen.

 1. Hvis biblioteket ikke er åpent, klikker du navnet på det på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på biblioteket.

  1. Klikk innstillingene for den typen bibliotek du åpner, på Innstillinger-menyen Innstillinger-meny .

   Eksempel: Klikk Innstillinger for dokumentbibliotek i et dokumentbibliotek.

 2. Klikk navnet på innholdstypen du vil endre, under Innholdstyper.

  Hvis dokumentbiblioteket ikke er konfigurert til å tillate flere innholdstyper, vises ikke Innholdstyper-delen på Tilpass-siden for biblioteket.

 3. Klikk Avanserte innstillinger under Innstillinger.

 4. Du kan oppgi URL-adressen for en eksisterende dokumentmal ved å klikke Skriv inn URL-adressen til en eksisterende dokumentmal i Dokumentmal-delen, og deretter skriver du inn URL-adressen for stedet der dokumentmalen du vil bruke, befinner seg.

  Du kan bruke en absolutt Nettadresse eller en URL-adresse som er i forhold til en plassering på en server, området eller ressurs-mappen. Tabellen nedenfor inneholder eksempler på hvilke typer URL-adresser som du kan bruke. Eksemplene antar at finnes en innholdstype ressursmappe (mappen som inneholder filene for innholdstyper for område) som er plassert på http://contoso/_cts/ContentTypeName/, og at dokumentmalen har navnet Docname.doc.

  Det finnes en ressursmappe som heter _cts/ContentTypeName, der ContentTypeName er navnet på innholdstypen for område, på rotnivå for hvert område.

Type URL-adresse

Eksempel

Absolutt

http://contoso/_cts/innholdstypenavn/Doknavn.doc

Områderelativ

~site/Biblioteknavn/Doknavn.doc

Serverrelativ

_cts/innholdstypenavn/Doknavn.doc

Ressursmapperelativ

Doknavn.doc

 1. Hvis du vil laste opp dokumentmalen du vil bruke, klikker du Last opp en ny dokumentmal i delen Dokumentmal. Klikk deretter Bla gjennom. Bla frem til mappen som inneholder filen du vil bruke, i dialogboksen Velg fil, velg filen og klikk deretter Åpne.

 2. Klikk OK.

Til toppen av siden

Legge til en kolonne i en innholdstype

Du kan angi hvilke egenskaper eller metadata du vil samle inn for et element med en bestemt innholdstype ved å legge til kolonner for innholdstypen. Kanskje organisasjonen for eksempel vil spore et bestemt sett med metadata for alle kjøpsordrer, for eksempel kontonummer, prosjektnummer og prosjektleder. Hvis du legger til kolonner for kontonummer, prosjektnummer og prosjektleder i innholdstypen for kjøpsordrer, får brukerne beskjed om å oppgi disse metadataene for elementer med denne innholdstypen.

Hvis du har en liste eller et bibliotek som inneholder elementer med ulike innholdstyper, kan du samle inn unike metadata for elementer av hver innholdstype ved å legge til kolonner direkte i den relevante innholdstypen i stedet for i selve listen eller biblioteket.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åpent, klikker du navnet listen eller biblioteket på hurtigstarten.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

  1. Klikk ListeinnstillingerInnstillinger-menyen Innstillinger-meny , eller klikk innstillinger for typen bibliotek du åpner.

   Klikk for eksempel Innstillinger for dokumentbibliotek i et dokumentbibliotek.

 2. Klikk navnet på innholdstypen du vil endre, under Innholdstyper.

  Hvis listen eller biblioteket ikke er konfigurert slik at flere innholdstyper tillates, vises ikke delen InnholdstyperTilpass-siden for listen eller biblioteket.

 3. Klikk Legg til fra eksisterende område- eller listekolonner under Kolonner.

 4. Klikk pilen i Velg kolonner-delen under Velg kolonner fra for å velge gruppen du vil legge til en kolonne fra.

 5. Klikk kolonnen du vil legge til, under Tilgjengelige kolonner, og klikk deretter Legg til for å flytte kolonnen til listen Kolonner som skal legges til.

 6. Gjenta trinn 5 og 6 for å legge til flere kolonner.

Til toppen av siden

Endre rekkefølgen på kolonner for en innholdstype

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åpent, klikker du navnet listen eller biblioteket på hurtigstarten.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

  1. Klikk ListeinnstillingerInnstillinger-menyen Innstillinger-meny , eller klikk innstillinger for typen bibliotek du åpner.

   Klikk for eksempel Innstillinger for dokumentbibliotek i et dokumentbibliotek.

 2. Klikk navnet på innholdstypen du vil endre, under Innholdstyper.

  Hvis dokumentbiblioteket ikke er konfigurert til å tillate flere innholdstyper, vises ikke Innholdstyper-delen på Tilpass-siden for biblioteket.

 3. Klikk Kolonnerekkefølge under Kolonner.

 4. Klikk pilen ved siden av kolonnen du vil endre rekkefølgen for, i kolonnen Posisjon fra toppen i delen Kolonnerekkefølge, og angi deretter hvor kolonnen skal plasseres i rekkefølgen.

Til toppen av siden

Gjøre en kolonne obligatorisk for en innholdstype

Hvis du angir at kolonner for en innholdstype skal være obligatoriske, får brukerne beskjed om å oppgi metadata (kolonneverdier) når de oppretter nye elementer med denne innholdstypen.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åpent, klikker du navnet listen eller biblioteket på hurtigstarten.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

  1. Klikk ListeinnstillingerInnstillinger-menyen Innstillinger-meny , eller klikk innstillinger for typen bibliotek du åpner.

   Klikk for eksempel Innstillinger for dokumentbibliotek i et dokumentbibliotek.

 2. Klikk navnet på innholdstypen du vil endre, under Innholdstyper.

  Hvis dokumentbiblioteket ikke er konfigurert til å tillate flere innholdstyper, vises ikke Innholdstyper-delen på Tilpass-siden for biblioteket.

 3. Klikk navnet på kolonnen du vil skal være obligatorisk, under Kolonner.

 4. Klikk Obligatorisk i Kolonneinnstillinger-delen.

Til toppen av siden

Legge til en arbeidsflyt i en innholdstype

Arbeidsflyter gjør det mulig å angi en forretningsprosess for elementer og dokumenter på et område. Organisasjoner kan bruke arbeidsflyter til å automatisere og behandle enkelte vanlige forretningsprosesser, for eksempel godkjenning av dokument, eller se gjennom. Legger til en arbeidsflyt i en innholdstype, kan du sørge for at alle elementer av denne innholdstypen er underlagt konsekvente og identiske forretningsprosesser. Hvis en arbeidsflyt er lagt til en innholdstype, kan denne arbeidsflyten startes på enkelte elementer av denne innholdstypen.

Obs!: Du kan bare legge til en arbeidsflyt for en innholdstype for en liste eller et bibliotek hvis det er distribuert en arbeidsflyt for området eller arbeidsområdet du bruker. Kontakt sentraladministratoren hvis det ikke ser ut som arbeidsflyter er tilgjengelige.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åpent, klikker du navnet listen eller biblioteket på hurtigstarten.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

  1. Klikk ListeinnstillingerInnstillinger-menyen Innstillinger-meny , eller klikk innstillinger for typen bibliotek du åpner.

   Klikk for eksempel Innstillinger for dokumentbibliotek i et dokumentbibliotek.

 2. Klikk navnet på innholdstypen du vil legge til en arbeidsflyt for, under Innholdstyper.

  Hvis listen eller biblioteket ikke er konfigurert slik at flere innholdstyper tillates, vises ikke delen InnholdstyperTilpass-siden for listen eller biblioteket.

 3. Klikk Arbeidsflytinnstillinger under Innstillinger.

 4. Klikk Legg til en arbeidsflyt på siden Endre arbeidsflytinnstillinger.

 5. Klikk arbeidsflytmalen du vil bruke, i Arbeidsflyt-delen på siden Legg til en arbeidsflyt.

 6. Skriv inn et unikt navn på arbeidsflyten i Navn-delen.

 7. Angi hvilken oppgaveliste som skal brukes med denne arbeidsflyten, i delen Oppgaveliste.

  • Du kan bruke standardoppgavelisten eller opprette en ny oppgaveliste. Hvis du bruker standardoppgavelisten, er det enkelt for arbeidsflytdeltakerne å finne og vise sine arbeidsflytoppgaver ved hjelp av visningen Mine oppgaver i oppgavelisten.

  • Opprett en ny oppgaveliste hvis oppgavene for denne arbeidsflyten involverer eller avslører sensitive eller konfidensielle data du vil holde atskilt fra den generelle oppgavelisten.

  • Opprett en ny oppgaveliste hvis organisasjonen har mange arbeidsflyter, eller hvis arbeidsflytene omfatter mange oppgaver. I så fall kan det være lurt å opprette oppgavelister for hver arbeidsflyt.

 8. Velg logglisten som skal brukes med denne arbeidsflyten, i Loggliste-delen. I logglisten vises alle hendelser som utføres under hver forekomst av arbeidsflyten.

  Du kan bruke standardlisten Logg, eller du kan opprette en ny loggliste. Hvis organisasjonen har mange arbeidsflyter, kan det være lurt å opprette en egen loggliste for hver arbeidsflyt.

 9. Angi hvem som kan starte en arbeidsflyt, hvordan den kan startes eller når den kan startes i Start alternativer-delen.

  Obs!: 

  • Det kan være at noen av alternativene ikke er tilgjengelige hvis de ikke støttes av arbeidsflytmalen du valgte.

  • Alternativet Start denne arbeidsflyten for å godkjenne publisering av en hovedversjon av et element er bare tilgjengelig hvis det er aktivert støtte for versjonskontroll av hovedversjoner og underordnede versjoner for biblioteket og hvis arbeidsflytmalen du valgte, kan brukes til innholdsgodkjenning.

 10. Klikk Neste.

 11. Velg tilleggsalternativer du vil bruke, på Tilpass arbeidsflyt-siden, og klikk deretterOK.

Til toppen av siden

Gjøre en innholdstype skrivebeskyttet

Hvis du vil hindre at andre brukere gjør endringer i en innholdstype som er lagt til i en liste eller et bibliotek, kan du gjøre innholdstypen for liste skrivebeskyttet. Hvis du gjør en innholdstype for liste skrivebeskyttet, hindrer det at den arver endringer som er utført i innholdstypen for det overordnede området.

 1. Hvis listen eller biblioteket du vil endre en innholdstype for, ikke er åpen, klikker du navnet under Lister eller Dokumenter i hurtigstarten.

 2. Innstillinger-menyen Innstillinger-meny , gjør du ett av følgende:

  • Hvis du arbeider i en liste, klikker du Innstillinger for liste.

  • Hvis du arbeider i et dokumentbibliotek, klikker du Innstillinger for dokumentbibliotek.

 3. Klikk navnet på innholdstypen du vil skrivebeskytte, under Innholdstyper.

  Hvis listen eller biblioteket ikke er konfigurert slik at flere innholdstyper tillates, vises ikke delen InnholdstyperTilpass-siden for listen eller biblioteket.

 4. Klikk Avanserte innstillinger under Innstillinger.

 5. Klikk Ja under Skal denne innholdstypen være skrivebeskyttet? i Skrivebeskyttet-delen.

Til toppen av siden

Angi en policy for informasjonsbehandling for en innholdstype

Du kan bruke en eksisterende policy for områdesamling for en innholdstype for en liste eller et bibliotek. Du kan også definere en policy for informasjonsbehandling som bare gjelder for én listeinnholdstype.

Bruke en policy for områdesamling for en liste, et bibliotek eller en listeinnholdstype

Hvis det allerede er opprettet policyer for informasjonsbehandling for ditt område som policyer for områdesamling, kan du bruke én av disse policyene for områdesamling for en liste eller et bibliotek. Hvis en liste eller et bibliotek støtter behandling av flere innholdstyper, kan du ikke angi en policy for informasjonsbehandling som gjelder for hele listen eller biblioteket. I stedet må du definere en policy for informasjonsbehandling for hver enkelt listeinnholdstype som er tilnyttet listen eller biblioteket (forekomster av en områdeinnholdstype som er tilknyttet en bestemt liste eller et bestemt bibliotek, kalles listeinnholdstyper). Du må minst ha tillatelsesnivået Utforme for å endre innstillinger for policyen for informasjonsbehandling for en liste eller et bibliotek.

 1. Åpne listen eller biblioteket du vil angi en policy for informasjonsbehandling for.

  1. Klikk ListeinnstillingerInnstillinger-menyen Innstillinger-meny , eller klikk innstillinger for typen bibliotek du åpner.

   Klikk for eksempel Innstillinger for dokumentbibliotek i et dokumentbibliotek.

 2. Klikk Innstillinger for policy for informasjonsbehandling under Tillatelser og behandling.

  Hvis listen eller biblioteket støtter behandling av flere innholdstyper, velger du innholdstypen du vil angi en policy for informasjonsbehandling for, og deretter klikker du OK.

 3. Klikk Bruk en policy for områdesamling i delen Angi policyen, og velg deretter policyen du vil bruke, fra listen.

  Hvis alternativet Bruk en policy for områdesamling ikke er tilgjengelig, er det ikke definert noen policyer for områdesamling for områdesamlingen.

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Opprette en ny policy for informasjonsbehandling for en innholdstype

Du kan definere en policy for informasjonsbehandling som bare gjelder for én liste eller ett bibliotek. Hvis du gjør det, kan du ikke bruke denne policyen på nytt for andre lister, biblioteker eller områder. Hvis en liste eller et bibliotek støtter behandling av flere innholdstyper, kan du ikke definere en policy for informasjonsbehandling som gjelder for hele listen eller biblioteket. I stedet må du definere en policy for informasjonsbehandling for hver enkelt listeinnholdstype som er tilnyttet listen eller biblioteket (forekomster av en områdeinnholdstype som er tilknyttet en bestemt liste eller et bestemt bibliotek, kalles listeinnholdstyper), Du må minst ha tillatelsen Administrere lister for å endre innstillinger for policyen for informasjonsbehandling for en liste eller et bibliotek.

 1. Åpne listen eller biblioteket du vil angi en policy for informasjonsbehandling for.

  1. Klikk ListeinnstillingerInnstillinger-menyen Innstillinger-meny , eller klikk innstillinger for typen bibliotek du åpner.

   Klikk for eksempel Innstillinger for dokumentbibliotek i et dokumentbibliotek.

 2. Klikk Innstillinger for policy for informasjonsbehandling under Tillatelser og behandling.

 3. Velg innholdstypen du vil angi en policy for informasjonsbehandling for, og klikk deretter OK.

 4. Klikk Definer en policy under Angi policyen.

 5. Klikk OK.

 6. Skriv inn en kort beskrivelse av policyen du oppretter, i delen Navn og administrativ beskrivelseRediger policy-siden.

  Obs!: Du kan bare angi navn på policyer for informasjonsbehandling som er definert i listen Policyer for områdesamling.

 7. Skriv inn en beskrivelse som gir brukerne informasjon om formålet med policyen, i delen Policyutsagn. Dette utsagnet vises når brukerne åpner dokumenter eller elementer som er underlagt policyen. Utsagnet bør forklare hvilke policyfunksjoner som skal brukes for innholdet, eller hvilke spesialbehandling innholdet krever. Et policyutsagn kan være på opptil 512 tegn.

 8. I de neste delene velger du de enkelte policyfunksjonene du vil legge til policyen for informasjonsbehandling.

 9. Hvis du vil kreve at dokumenter som er underlagt denne policyen, skal ha etiketter, klikker du Aktiver etiketter. Deretter angir du innstillingene du vil bruke for etikettene.

  Hvordan?

  1. Hvis du vil kreve at brukerne skal legge til en etikett i et dokument, merker du av for Ber brukerne om å sette inn en etikett før lagring eller utskrift.

   Hvis du ikke vil at etiketter skal være obligatoriske, merker du ikke av for dette alternativet.

  2. Hvis du vil låse en etikett slik at den ikke kan endres etter at den er satt inn, merker du av for Forhindre endringer i etiketter når de er lagt til.

   Obs!: Hvis du vil at etiketten skal oppdateres når egenskapene for dokumentet eller elementet oppdateres, merker du ikke av for dette alternativet.

  3. Skriv inn etiketteksten slik du vil at den skal vises, i Etikettformat-boksen. Etiketter kan inneholde opptil ti kolonnereferanser, og hver av disse kan bestå av opptil 255 tegn. Gjør følgende for å opprette formatet for etiketten:

   • Skriv inn navnene på kolonnene du vil ta med i etiketten, i den rekkefølgen du vil at de skal vises. Sett kolonnenavn i klammeparenteser ({}), som vist i eksempelet på Rediger policy-siden.

   • Skriv inn ord for å identifisere kolonnene utenfor parentesene, som vist i eksempelet på Rediger policy-siden.

   • Hvis du vil legge til et linjeskift, skriver du inn \n der du vil at linjeskiftene skal vises.

  4. Velg skriftstørrelsen og stilen du vil bruke, i Utseende-delen, og angi om du vil at etiketten skal plasseres til venstre, høyre eller midtstilles i dokumentet. Velg en skrift og stil som er tilgjengelig på brukernes datamaskiner. Skriftstørrelsen påvirker hvor mye tekst som kan vises på etiketten.

  5. Skriv inn høyden og bredden på etiketten under Etikettstørrelse. Etiketthøyden kan være fra 0,64 cm til 50,8 cm, og etikettbredden kan være fra 0,64 cm til 50,8 cm. Etikettekst midtstilles alltid loddrett innenfor etikettbildet.

  6. Klikk Oppdater for å forhåndsvise etikettinnholdet.

 10. Hvis du vil aktivere overvåking for dokumentene og elementene som er underlagt denne policyen, klikker du Aktiver overvåking, og deretter angir du hvilke hendelser du vil overvåke.

  Ved hjelp av funksjonen for overvåkingspolicy kan organisasjoner opprette og analysere overvåkingsspor for dokumenter og listeelementer, for eksempel oppgavelister, lister med problemer, diskusjonsgrupper eller kalendere. Når du bruker denne policyfunksjonen, registreres hendelsene i en overvåkingslogg. Loggen inneholder for eksempel informasjon om når innhold vises, redigeres eller slettes. Når du aktiverer overvåking som en del av en policy for informasjonsbehandling, kan administratorer vise overvåkingsdata i rapporter om policybruk som lages i Microsoft Excel, og som inneholder et sammendrag av gjeldende bruk. Administratorer kan bruke disse rapportene til å kontrollere hvordan informasjon brukes innenfor organisasjonen. Disse rapportene gir også organisasjoner mulighet til å kontrollere og dokumentere at regelverk overholdes og til å undersøke potensielle problemer.

  Følgende informasjon registreres i overvåkingsloggen: navn på hendelse, dato og klokkeslett for hendelsen og systemnavnet til brukeren som utfører handlingen.

 11. Hvis du vil angi en oppbevaringsperiode for dokumenter og elementer som er underlagt denne policyen, klikker du Aktiver utløpsdato. Deretter angir du oppbevaringsperioden og handlingene du vil skal utføres når elementer utløper.

  Hvordan?

  1. Velg et alternativ for oppbevaringsperiode for å angi når dokumenter eller elementer skal utløpe. Gjør ett av følgende:

   • Hvis du vil at utløpsdatoen skal baseres på en datoegenskap, klikker du En periode basert på elementegenskapene, og deretter velger du dokument- eller elementhandlingen (for eksempel Opprettet eller Endret) og angir hvor lenge etter denne handlingen du vil at elementet skal utløpe (for eksempel antall dager, måneder eller år).

   • Hvis du vil bruke en arbeidsflytformel eller en egendefinert formel for oppbevaring for å bregne utløpsdatoen, klikker du Angitt programmatisk.

  2. Angi hva du vil skal skje når dokumentet eller elementet utløper, under Når elementet utløper. Gjør ett av følgende:

   • Hvis du vil angi at en bestemt hendelse skal utføres for dokumentet eller elementet (for eksempel sletting), klikker du Utfør denne handlingen, og deretter velger du en handling fra listen.

   • Hvis du vil starte en arbeidsflyt for dokumentet eller elementet, klikker du Start denne arbeidsflyten, og deretter velger du navnet på arbeidsflyten.

    Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du definerer en policy for en liste, et bibliotek eller en innholdstype som det allerede er knyttet en arbeidsflyt til.

 12. Hvis du vil kreve at dokumenter eller elementer som er underlagt denne policyen, skal ha strekkoder, klikker du Aktiver strekkoder, og deretter merker du av for Ber brukerne om å sette inn en strekkode før lagring eller utskrift hvis du vil at brukerne skal få beskjed om å sette inn strekkoder.

 13. Når du er ferdig med å velge alternativer for de enkelte policyfunksjonene du vil legge til i denne policyen for informasjonsbehandling, klikker du OK for å bruke policyfunksjonene.

Til toppen av siden

Endre innstillingene for dokumentinformasjonspanelet for en innholdstype

Dokumentinformasjonspanelet, som vises i 2007 Microsoft Office-system-programmene Word, Excel og PowerPoint, gir brukerne mulighet til å vise og endre egenskapene for innholdstypen for et dokument som er lagret på en dokumentbehandlingsserver, direkte fra Office-programmet de bruker til å redigere dokumentet. Hvis for eksempel innholdstypen for et bestemt bibliotek har en statuskolonne, kan brukerne vises statusegenskapen i dokumentinformasjonspanelet i Word når de redigerer dokumentet. De kan også bruke dokumentinformasjonspanelet til å endre verdien for statusegenskapen fra Kladd til Endelig. Når dokumentet lagres til serveren, oppdateres denne egenskapen automatisk i statuskolonnen for biblioteket.

Dokumentinformasjonspanelet er et Microsoft Office InfoPath-skjema som vises i 2007 Office-utgivelse-programmer som er vert for det. I dokumentinformasjonspanelet vises de redigerbare egenskapene for det aktive dokumentet. Når du konfigurerer en innholdstype, kan du generere et egendefinert dokumentinformasjonspanel for denne innholdstypen basert på egenskapene for innholdstypen. Når et egendefinert dokumentinformasjonspanel er distribuert, har dokumentet en referanse til det, og brukerne kan bruke det i 2007 Office-utgivelse-programmer for å vise eller redigere dokumentegenskaper.

 1. Hvis biblioteket ikke er åpent, klikker du navnet på det på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på biblioteket.

  1. Klikk innstillingene for den typen bibliotek du åpner, på Innstillinger-menyen Innstillinger-meny .

   Eksempel: Klikk Innstillinger for dokumentbibliotek i et dokumentbibliotek.

 2. Klikk navnet på innholdstypen du vil endre, under Innholdstyper.

  Hvis listen eller biblioteket ikke er konfigurert til å tillate flere innholdstyper, vises ikke Innholdstyper-delen på Tilpass-siden for listen eller biblioteket.

 3. Klikk Innstillinger i Dokumentinformasjonspanel under Innstillinger.

 4. Gjør ett av følgende under Mal for Dokumentinformasjonspanel:

  • Hvis du vil bruke en standardmal som viser egenskapene (kolonnene) som er definert for innholdstypen, klikker du Bruk standardmalen for Microsoft Office-programmer.

  • Hvis du vil bruke en eksisterende egendefinert mal, klikker du Bruk eksisterende egendefinert mal (URL, UNC eller URN). Skriv deretter inn banen til mappen som inneholder malen.

  • Hvis du vil laste opp en eksisterende egendefinert mal (XSN), klikker du Last opp en eksisterende egendefinert mal (XSN) som skal brukes. Klikk deretter Bla gjennom for å finne frem til malen du vil bruke.

   Obs!: Hvis du har tenkt å laste opp en mal på denne måten, må du fjerne URL-adressen for publisering fra malen i InfoPath før du publiserer og laster opp malen.

  • Hvis du vil opprette et egendefinert panel i InfoPath, klikker du Opprett en ny egendefinert mal.

   Hvis du velger dette alternativet, startes og vises standardmalen som du kan tilpasse for å opprette et egendefinert panel.

 5. Angi om du vil at dette dokumentinformasjonspanelet skal vises automatisk første gang dokumenter med denne innholdstypen åpnes eller lagres i et 2007 Office-utgivelse-program i Vis alltid-delen.

 6. Klikk OK.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×