Endre gratisnummer eller gratisnumre på lydkonferanser-bro

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du kjøper Lydkonferanser lisenser, er Microsoft vert for dine lydkonferanser bridge for organisasjonen. Broen lydkonferanser gir ut innringing telefonnumre fra ulike plasseringer slik møtearrangører og deltakerne kan bruke dem til å bli med i Skype for Business- eller Microsoft Teams møter med en telefon.

I tillegg til telefonnumre som allerede er tilordnet til konferanser-bridge, kan du få flere service-numre (gratisnummer og gratisnumre brukes til lydkonferanser) fra andre plasseringer og deretter tilordne dem til i konferanser viske slik at du kan Utvid dekning for brukerne.

Merknad: Hvis du vil tilordne/oppheve et telefonnummer for bindeledd konferanser, må telefonnummeret er et tall fortjenesten. Du kan se hvilken type tall er det ved å bruke tale >telefonnumre-fanen og ser under Tall i Type -kolonnen.

Trinn 1 – tilordne det nye telefonnummeret til lydkonferanser-bro

 1. Logg deg på Office 365 med arbeid-kontoen.

 2. Gå til administrasjonssenteret for Office 365 > administrator Midtstiller > Skype for Business > Voice > telefonnumre og Finn telefonnummeret.

 3. Klikk tilordne Velg telefonnummeret fra listen og i handlingsruten.

 4. Klikk Lagre på siden tilordne.

  Du kan angi bare et service gratisnummer tall som er Standardnummeret for konferanser-bro, service gratisnumre kan ikke angis som standardantall konferanser-bridge. Hvis du tilordner et service gratisnummer tall, og du ønsker å angi det som et nytt tall for standard for lydkonferanser-bro, Merk Bruk dette nummeret som standard.

  Merknad: Når et nytt telefonnummer er tilordnet, selv om hvor ble det nye Standardnummeret, endres ikke er Standardnummeret for eksisterende brukere. Hvis du vil angi standard gratisnummer eller et gratisnummer som er lagt til en arrangør møteinvitasjoner, kan du se Angi telefonnummeret som skal brukes når brukere blir med i et møte.

Trinn 2 – endre standard telefonnumrene som er inkludert i møtet inviterer brukere (valgfritt)

Standard telefonnumrene for brukeren er de som er inkludert på møtet inviterer når de planlegger et møte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi telefonnummeret som skal brukes når brukere blir med i et møte.

 1. Logg deg på Office 365 med jobb- eller skolekontoen.

 2. Gå til administrasjonssenteret for Office 365 > administrator Midtstiller > Skype for Business > lydkonferanse > innringingsbrukere og finne brukere i listen.

 3. Klikk Rediger i handlingsruten.

 4. Velg nummeret i listen under gratisnummer Standardnummeret eller standard gratisnummer, og klikk Lagre.

Når endringene er lagret, inviterer nye standard telefonen tall som skal tas med på møtet av arrangører neste gang de planlegge et nytt møte.

Trinn 3 – oppdatere eksisterende møte invitasjoner av brukere ved hjelp av møtet Overføringstjenesten (valgfritt)

For disse to neste trinn må du starte Windowspowershell. Hvis du vil se hvordan du gjør dette, kan du klikke her.

Bruker møte Overføringstjenesten, kan du også oppdatere møteinvitasjoner som ble sendt til brukere i organisasjonen allerede før deres standard telefonnumre hadde blitt endret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se innstillingen opp møtet overføring Service (MMS).

 • Kjøre møte overføring Service (MMS) for brukere som hadde deres standard telefonnumre endret i trinn 2. Hvis du vil gjøre dette, kjører du følgende kommando:

	Start-CsExMeetingMigration user@contoso.com

 • Du kan også vise møtet Overføringsstatus. Alle møtene vil flyttes når det finnes ingen operasjoner i ventende eller Pågående tilstand.

	Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Når du oppheve et telefonnummer fra bindeledd konferanser, vil ikke brukerne kunne delta i møte ved hjelp av det telefonnummeret lenger. Fordi telefonnummeret endres, er det viktig å oppdatere alle brukere som kan ha et telefonnummer som deres standardantall (hvis aktuelt) og å oppdatere de eksisterende møte invitasjoner før telefonnummeret er ikke-tilordnede fra lydkonferanser broen.

Hvis telefonnummeret fjernes uten å oppdatere brukerne og møter, kan de eksisterende møte invitasjoner inneholde et nummer som ikke fungerer for å bli med i møter lenger.

For de tre første trinnene må du starte Windowspowershell. Hvis du vil se hvordan du gjør dette, kan du klikke her.

Trinn 1 – Oppdater brukere som har telefonnummeret skal ikke-tilordnede som et av standardnumrene deres

Erstatte standard gratisnummer eller gratisnummer for alle brukere som har nummer skal være ikke-tilordnede som et standardantall som og starte prosessen med å planlegge møter. Hvis du vil gjøre dette, kjører du følgende kommando:

Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber <Number to be removed> -ToNumber <Number to be set as new default> -NumberType <"Toll" or "Toll-Free"> -RescheduleMeetings

Merknad: Dette kan ta litt tid å fullføre avhengig av størrelsen på organisasjonen.

Du kan også endre standard gratisnummer eller gratisnummer brukere i Skype for Business-administrasjonssenteret, men ikke dette automatisk planlegge møter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi innringing telefonnumrene for møtearrangører som er inkludert på invitasjoner.

Trinn 2 – vise møtet overføring statusen ved hjelp av Windows PowerShell

Alle møtene vil flyttes når det finnes ingen operasjoner i ventende eller Pågående tilstand.

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Hvis du vil ha mer informasjon om møtet Overføringstjenesten, kan du se innstillingen opp møtet overføring Service (MMS).

Trinn 3 – oppheve gamle telefonnummeret broen lydkonferanser

 1. Logg deg på Office 365 med jobb- eller skolekontoen.

 2. Gå til administrasjonssenteret for Office 365 > administrator Midtstiller > Skype for Business > Voice > telefonnumre og Finn telefonnummeret.

 3. Merk telefonnummeret fra listen i handlingsruten, og klikk Fjern tilordning.

 4. I den er du sikker på at du vil oppheve dette nummeret?-vinduet klikker du Ja.

Viktig: Når et telefonnummer er ikke-tilordnede fra bindeledd lydkonferanser, lenger telefonnummeret ikke tilgjengelig for brukere å delta i ny eller eksisterende møter.

Kontrollere at Windows PowerShell er klar til å sendes

Kontroller at du kjører Windows PowerShell versjon 3.0 eller nyere

 1. Slik kontrollerer du at du kjører versjon 3.0 eller nyere: Start-menyen > Windows PowerShell.

 2. Kontroller versjonen ved å skrive inn Get-Host i Windows PowerShell-vinduet.

 3. Hvis du ikke har versjon 3.0 eller nyere, må du laste ned og installere oppdateringer for Windows PowerShell. Se Windows Management Framework 4.0 for å laste ned og oppdatere Windows PowerShell til versjon 4.0. Start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.

 4. Du må også installere Windows PowerShell-modulen for Skype for Business Online som gjør det mulig å opprette en ekstern Windows PowerShell-økt som kobler seg til Skype for Business Online. Denne modulen, som bare støttes på 64-biters datamaskiner, kan lastes ned fra Microsoft Download Center på Windows PowerShell-modulen for Skype for Business Online. Start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det.

Hvis du vil vite mer, kan du se Koble til alle Office 365-tjenester i et enkelt Windows PowerShell-vindu.

Starte Windowspowershell

Start en Windows PowerShell-økt

 1. Fra Start-menyen søker du etter Windows PowerShell.

 2. I Windows PowerShell -vinduet kobler du til Office 365-organisasjonen ved å kjøre:

  Merknad: Du trenger bare å kjøre Import-Module -kommandoen første gangen du bruker Windows PowerShell-modulen for Skype for Business Online .

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter Windows PowerShell, kan du se Koble til alle Office 365-tjenester i ett enkelt Windows PowerShell-vindu eller Koble deg til Skype for Business Online ved hjelp av Windows PowerShell.

Spare tid eller automatisere

Hvis du vil spare tid eller automatisere dette, kan du bruke Set-CsOnlineDialInConferencingUser ellerSet-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -cmdleter.

 • Bruk cmdleten Set-CsOnlineDialInConferencingUser til å endre standard gratisnummer eller gratisnummer for bestemte brukere.

  • Hvis du vil endre standard gratisnummer for en bruker, kan du kjøre:

   Set-CsOnlineDialinConferencingUser –Identity amos.marble@Contoso.com -TollFreeServiceNumber  80045551234
 • Bruk cmdleten Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber til å endre standard gratisnummer eller gratisnummer av brukere som er basert på sin opprinnelige Standardnummeret eller plasseringen.

  Merknad: Obs:for å finne BridgeID, kan du bruke Get-CsOnlineDialInConferencingBridge.

  • Hvis du vil angi standard gratisnummer for alle brukere uten én til 8005551234, kjører du:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber $null -ToNumber 8005551234 -NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> 
  • Hvis du vil endre standard gratisnummer over alle brukere som har 8005551234 som deres standard gratisnummer til 8005551239, og Planlegg automatisk møter, kjører du:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber 8005551234 -ToNumber 8005551239 NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings
  • Hvis du vil angi standard gratisnummer over alle brukere som er plassert i USA til 8005551234, og Planlegg automatisk møter, kjører du:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -Country US -ToNumber 8005551234 -NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings

   Merknad: Plasseringen som brukes til å samsvare med kontaktinformasjonen for brukerne som er angitt i administrasjonssenteret for Office 365 over behov.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×