Endre figurfyllet eller figurkantlinjen for SmartArt-grafikk

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan endre en SmartArt-grafikk hvis du vil endre fargen på bestemte figurer, bestemte figurkantlinjer eller til og med fargene på hele grafikken.

Oversikt over endring av farger i en SmartArt-grafikk

Du kan bruke farger til å forbedre meldingen i SmartArt-grafikken. Du kan for eksempel endre fargen på en enkeltfigur, eller du kan endre fargene på alle figurene i SmartArt-grafikken ved å bruke en annen fargekombinasjon. Fargeminiatyrbilder viser de ulike måtene fargene brukes på (for eksempel skiftende eller fra mørkest til lysest), i stedet for hvordan farger brukes.

Du kan også bruke farger fra dokumentets temafarger til SmartArt-grafikken, og farge variasjonene Sams varer automatisk med fargene som brukes i lysbildet eller dokumentet. Hvis du endrer dokument temaet, vil SmartArt-grafikken også gjenspeile de nye tema fargene.

Endre fargen på en figur

 1. Klikk figuren du vil endre, i SmartArt-grafikken.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Format i gruppen Figurstiler klikker du pilen ved siden av Figurfyll, og deretter klikker du den ønskede fargen. Hvis du ikke ønsker en farge, klikker du Uten fyll.

  Figur stil gruppe i PowerPoint

  Hvis du ikke ser kommandoene på Format -fanen, må du kanskje dobbeltklikke Format -fanen for å åpne kommandoene.

  Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du den ønskede fargen i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

  Obs!: 

  • Hvis SmartArt-grafikken inneholder mange figurer, endrer du fargene for hele SmartArt-grafikken i stedet for å endre fargene for figurene enkeltvis, og deretter endrer du fargen manuelt for enkeltfigurer.

  • Du kan åpne Formater figur-ruten, som har mange alternativer for figurformatering, ved å høyreklikke figuren og deretter klikke Formater figur på hurtigmeny.

Endre fargen på kantlinjen for en figur

 1. Klikk figuren som har kantlinjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere kantlinjer for figurer til samme farge, klikker du først figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre figurene.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Format i gruppen Figurstiler klikker du pilen ved siden av Figuromriss, og deretter klikker du den ønskede fargen. Hvis du vil skjule kantlinjen, klikker du Ingen disposisjon.

  Figur stil gruppe i PowerPoint

  Hvis du ikke ser SmartArt- verktøy eller Format -fanen, må du kontrollere at du har valgt SmartArt-grafikk. Det kan hende du må dobbeltklikke figuren for å åpne Format -fanen.

  Hvis du vil endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du flere disposisjons farger, og deretter klikker du fargen du vil bruke på standard -fanen, eller du blander din egen farge på fanen egen definert . Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentets tema.

Endre fargen eller stilen på hele SmartArt-grafikken

 1. Klikk SmartArt-grafikken.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Utforming i gruppen SmartArt-stiler klikker du Endre farger, og deretter klikker du det ønskede miniatyrbildet.

  Figur stil gruppe i PowerPoint

  Hvis du ikke ser SmartArt- verktøy eller utforming -fanen, må du kontrollere at du har valgt SmartArt-grafikk. Det kan hende du må dobbeltklikke figuren for å åpne utforming -fanen.

  Obs!: 

  • Hvis du vil se hvordan en farge blir gjengitt i SmartArt-grafikken før du velger et miniatyrbilde, plasserer du pekeren over det ønskede miniatyrbildet, og deretter undersøker du SmartArt-grafikken.

  • Du kan også bruke stiler med profesjonelt utseende på SmartArt-grafikken ved å velge et alternativ i gruppen SmartArt-stiler . Klikk mer Knapp -menyen for å se alle tilgjengelige stiler, og plasser pekeren over miniatyr bildene for å forhånds vise hvordan hver stil vil se ut.

  • Du kan sørge for at dokumentet ser bra ut i svart-hvitt ved å forhåndsvise det. Klikk en figur i SmartArt-grafikken, og klikk deretter pilen på endre farger på utforming-fanen, og klikk deretter et miniatyr bilde under primære tema farger.

Oversikt over endring av farger i en SmartArt-grafikk

Du kan bruke farger til å forbedre meldingen i SmartArt-grafikken. Hvis du for eksempel vil vise at hvert trinn i en prosess er forskjellig, kan du bruke fargerik-uthevIngs farger.

Fargeendringsgalleri

Eller du kan bruke en bredde på gradErt område 1 til å understreke meldingens retning for en lineær prosess.

Fargeendringsgalleri med Gradert område - Strek 1 valgt

Du kan endre fargene på alle figurene i SmartArt-grafikken ved å bruke en annen farge kombinasjon. Miniatyr bilder av farger viser de ulike måtene farger er brukt på (for eksempel vekslende eller mørkeste for de lyseste), i stedet for hvordan farger brukes.

Du kan også bruke farger fra dokumentets temafarger til SmartArt-grafikken, og farge variasjonene Sams varer automatisk med fargene som brukes i lysbildet eller dokumentet. Hvis du endrer dokument temaet, vil SmartArt-grafikken også gjenspeile de nye tema fargene.

Du kan lage en effekt som gradvis endrer farge ved å bruke en gradering på et objekt, slik at fargen varierer jevnt fra en mørkere til en lysere sjattering. Du kan også bruke en gradering til å gi figurene i grafikken en regnbue effekt.

Endre fargen på en figur

 1. Klikk figuren du vil endre, i SmartArt-grafikken.

  Hvis du vil endre flere figurer til samme farge, klikker du den første figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre figurene.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Format i gruppen Figurstiler klikker du pilen ved siden av Figurfyll, og deretter klikker du den ønskede fargen. Hvis du ikke ønsker en farge, klikker du Uten fyll.

  Kategorien Format under SmartArt-verktøy.
  kategorien Format under SmartArt-verktøy i PowerPoint 2010

  Hvis du ikke ser fanen SmartArt-verktøy eller Format , må du kontrollere at du har valgt SmartArt-grafikk. Det kan være du må dobbeltklikke figuren for å åpne fanen Format.

  Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du den ønskede fargen i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

  Obs!: 

  • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker gradert fyll, kan du se legge til gradert fyll i en figur.

  • Hvis SmartArt-grafikken inneholder mange figurer, endrer du fargene for hele SmartArt-grafikken i stedet for å endre fargene for figurene enkeltvis, og deretter endrer du fargen manuelt for enkeltfigurer.

  • Hvis du bruker en hurtig stil og deretter endrer fargen på en figur, kan du tilpasse effektene som er brukt på figuren.

  • Hvis du vil åpne dialog boksen Formater figur med mange alternativer for figur formatering, høyre klikker du figuren og klikker deretter Formater figur på hurtigmeny.

Endre fargen på kantlinjen for en figur

 1. Klikk figuren som har kantlinjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere figur kant linjer til samme farge, klikker du den første figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre figurene.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Format i gruppen Figurstiler klikker du pilen ved siden av Figuromriss, og deretter klikker du den ønskede fargen. Hvis du vil skjule kantlinjen, klikker du Ingen disposisjon.

  Kategorien Format under SmartArt-verktøy.
  kategorien Format under SmartArt-verktøy i PowerPoint 2010

  Hvis du ikke ser fanen SmartArt-verktøy eller Format , må du kontrollere at du har valgt SmartArt-grafikk. Det kan være du må dobbeltklikke figuren for å åpne fanen Format.

  Hvis du vil endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du flere disposisjons farger, og deretter klikker du fargen du vil bruke på standard -fanen, eller du blander din egen farge på fanen egen definert . Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentets tema.

Endre fargen på hele SmartArt-grafikken

 1. Klikk SmartArt-grafikken.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Utforming i gruppen SmartArt-stiler klikker du Endre farger, og deretter klikker du det ønskede miniatyrbildet.

  Kategorien Utforming under SmartArt-verktøy
  kategorien utforming under SmartArt-verktøy i PowerPoint 2010

  Hvis kategoriene SmartArt-verktøy eller Utforming ikke vises, kontrollerer du at du har merket SmartArt-grafikk. Det kan være du må dobbeltklikke figuren for å åpne fanen Format.

  Obs!: 

  • Hvis du vil se hvordan en farge blir gjengitt i SmartArt-grafikken før du velger et miniatyrbilde, plasserer du pekeren over det ønskede miniatyrbildet, og deretter undersøker du SmartArt-grafikken.

  • Hvis du vil at dokumentet skal se bra ut i svart-hvitt, klikker du et miniatyr bilde under primære tema farger.

Oversikt over endring av farger

Du kan endre fargene på alle figurene i SmartArt-grafikken ved å bruke en annen farge kombinasjon. Miniatyr bilder av farger viser de ulike måtene farger er brukt på (for eksempel vekslende eller mørkeste for lyseste), i stedet for hvordan farger brukes.

Du kan bruke farger fra dokumentets temafarger på SmartArt-grafikken, og farge variasjonene Sams varer automatisk med fargene som brukes i lysbildet eller dokumentet. Hvis du endrer dokumentets tema farger, vil SmartArt-grafikken også gjenspeile de nye tema fargene.

Det finnes en rekke farge valg som er utformet for å fungere bra med alle oppsett for SmartArt-grafikk. Bruk SmartArt-stiler og- farger på SmartArt-grafikken for å samsvare med meldingen du vil kommunisere. Du kan også velge et oppsett, en SmartArt-stil og farger, og deretter endre oppsettet på nytt. SmartArt-stilen og fargene blir værende med SmartArt-grafikken, så du trenger ikke å gjøre dem på nytt.

Hvis du oppretter flere SmartArt-grafikk og vil at de skal se identiske ut, kan du bruke de samme fargene og SmartArt-stilene for å få et konsekvent, profesjonelt utseende.

Du kan bruke farger til å fremheve meldingen i SmartArt-grafikken. Hvis du for eksempel vil fremheve at hvert trinn i en prosess er forskjellig, kan du bruke fargerik-uthevIngs farger.

Fargeendringsgalleri

Eller du kan bruke en bredde på gradErt område 1 til å understreke meldingens retning for en lineær prosess.

Fargeendringsgalleri med Gradert område - Strek 1 valgt

Du kan lage en effekt som gradvis endrer farge ved å bruke en gradering på et objekt, slik at fargen varierer jevnt fra en mørkere til en lysere sjattering. Du kan også bruke en gradering til å gi figurene i grafikken en regnbue effekt.

Endre fargen på en figur

 1. Klikk figuren du vil endre.

  Hvis du vil endre flere figurer til samme farge, klikker du den første figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre figurene.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Format i gruppen Figurstiler klikker du pilen ved siden av Figurfyll, og deretter klikker du den ønskede fargen. Hvis du ikke ønsker en farge, klikker du Uten fyll.

  Bilde av kategorien Format under SmartArt-verktøy

  Hvis fanene SmartArt-verktøy eller Format ikke vises, må du kontrollere at du har valgt SmartArt-grafikk.

  Hvis du vil endre til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du flere fyll farger, og deretter klikker du fargen du vil bruke på standard -fanen, eller du blander din egen farge i kategorien egen definert . Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentets tema.

Tips!    

 • Hvis SmartArt-grafikken inneholder mange figurer, endrer du fargene for hele SmartArt-grafikkeni stedet for å endre fargene for alle figurene enkeltvis, og deretter endrer du fargen på alle figurer manuelt.

 • Hvis du bruker en hurtig stil og deretter endrer fargen på en figur, kan du tilpasse effektene som er brukt på figuren.

 • Hvis du vil åpne dialog boksen formater figur med mange alternativer for figur formatering, høyre klikker du figuren og klikker deretter Formater figur på hurtigmeny.

Opprette et gradert fyll

Du kan bruke en gradering til å lage en effekt som gradvis endrer farge fra en lysere sjattering til en mørkere sjattering eller fra én farge til en annen. Du kan til og med bruke forløpninger til å lage regnbuee effekter.

 1. Høyre klikk på figuren eller kant linjen for figuren, og klikk deretter på Formater figur.

  Hvis du vil endre flere figurer og figur kant linjer, klikker du den første figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre figurene. Hvis du vil endre alle figurene i SmartArt-grafikk, klikker og drar du for å merke alle figurene samtidig.

 2. Klikk Fyll -ruten, og klikk deretter gradert fyll.

 3. Hvis du vil velge et standard gradert fyll, klikker du forhåndsinnstilte farger Forhåndsinnstillinger-knappen , og deretter klikker du alternativet du vil bruke.

 4. Hvis du vil angi egen definerte alternativer for det graderte fyllet, gjør du ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil angi retningen som skal brukes når du tegner det graderte fyllet, velger du et alternativ fra type -listen. Typen du velger, bestemmer alternativene som er tilgjengelige under retning.

  • Hvis du vil velge en annen progresjon for farger og skygger, klikker du retning, og deretter klikker du alternativet du vil bruke. Instruksjonene som er tilgjengelige, avhenger av graderings typen du velger i type -listen.

  • Hvis du vil angi vinkelen som det graderte fyllet roteres etter i figuren, skriver du inn ønsket grad i vinkel -boksen. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger lineær i type -listen.

  • Hvis du vil angi et graderings stopp, klikker du et stopp nummer i listen, og deretter angir du verdien for plassering, farge og gjennomsiktighet du vil bruke.

   Graderings stopp består av en posisjon, en farge og en gjennomsiktighet-verdi, og brukes til å opprette ikke-lineære forløpninger. Hvis du for eksempel vil opprette en gradering som går fra rødt til grønt til blått, må du legge til tre graderings stopp – én for hver farge. Hvis du vil opprette en gradering som bare vises i hjørnet av en figur, må du bruke graderings stopp for å gjøre forløpningen ikke-lineær.

   Hvis du vil angi plasseringen (plasseringen for farge-og gjennomsiktigheten endres i graderings fyllet), flytter du Glide bryte ren for plassering av stoppe steder eller skriver inn et tall i boksen ved siden av Glide bryte ren.

   Hvis du vil velge fargen som brukes for graderings stoppet, klikker du farge Fargevelger , og deretter klikker du fargen du vil bruke. Hvis du vil opprette en gradering med én farge, velger du ulike sjatteringer av samme farge. Hvis du vil opprette en flere farger gradering, velger du en annen farge for hvert graderings stopp. Du kan for eksempel lage en regnbue effekt ved å gjøre den første graderings stoppet rød, den andre graderings stoppet oransje og så videre.

   Flytt glidebryteren Gjennomsiktighet, eller skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren hvis du vil angi hvor mye som skal vises gjennom bakgrunnsfargen. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0 (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig). Verdien for gjennomsiktighet gjelder for graderings stoppet, ikke det totale fyllet.

 5. Tips!: Hvis du vil justere eksisterende graderings stopp, klikker du på Stopp nummeret du vil endre, i listen. Hvis du vil legge til eller fjerne stopp, klikker du Legg til eller Fjern.

Endre fargen på kantlinjen for en figur

 1. Klikk kant linjen for figuren du vil endre.

  Hvis du vil endre flere figur kant linjer til samme farge, klikker du den første figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre figurene.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Format i gruppen Figurstiler klikker du pilen ved siden av Figuromriss, og deretter klikker du den ønskede fargen. Hvis du vil skjule kantlinjen, klikker du Ingen disposisjon.

  Bilde av kategorien Format under SmartArt-verktøy

  Hvis fanene SmartArt-verktøy eller Format ikke vises, må du kontrollere at du har valgt SmartArt-grafikk.

  Hvis du vil endre til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du flere disposisjons farger, og deretter klikker du fargen du vil bruke på standard -fanen, eller du blander din egen farge i kategorien egen definert . Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentets tema.

Endre fargen på hele SmartArt-grafikken

 1. Klikk SmartArt-grafikken.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Utforming i gruppen SmartArt-stiler klikker du Endre farger, og deretter klikker du det ønskede miniatyrbildet.

  Båndet i Utforming-gruppen i SmartArt-verktøy

  Hvis fanene SmartArt-verktøy eller Utforming ikke vises, kontrollerer du at du har merket SmartArt-grafikk.

Tips!    

 • Hvis du vil se hvordan en farge blir gjengitt i SmartArt-grafikken før du velger et miniatyrbilde, plasserer du pekeren over det ønskede miniatyrbildet, og deretter undersøker du SmartArt-grafikken.

 • Hvis du vil at dokumentet skal se bra ut i svart-hvitt, klikker du et miniatyr bilde under primære tema farger.

 • Hvis du vil gi SmartArt-grafikken utseendet til eksemplet i galleriet Velg SmartArt-grafikk , bruker du fargerik-uthevings farger (Klikk endre farger) og SmartArt-stil tegnet.

Se også

Opprette SmartArt-grafikk

Bytte oppsett eller type for SmartArt-grafikk

Endre stilen og bredden på linjer som kobler til SmartArt-figurer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×