Endre farger og stil i en punktliste eller nummerert liste

Vil du endre farge, stil eller størrelse på punkter eller numre i en PowerPoint-presentasjon? Eller endre nummeret du vil starte fra? Da er du på riktig sted.

 1. Hvis du vil endre ett punkt eller tall, plasserer du markøren på begynnelsen av linjen du vil endre. Hvis du vil endre flere punkt eller tall, merker du teksten i alle punktene eller tallene du vil endre.

 2. Klikk Hjem, klikk pilen på knappen Punktmerking eller Nummerering, og klikk deretter Punktmerking og nummerering.

  Knapper for punkt og numre

  Tips!: Du kan raskt endre stilen på en punktliste eller nummerert liste. Bare klikk stilen du vil bruke i listen som vises når du klikker pilen ved siden av Punktmerking eller Nummerering.

 3. I dialogboksen Punktmerking og nummerering velger du stilendringene du vil ha, i kategorien Punktmerket eller Nummerert (alt etter hvilken type liste du arbeider med), for eksempel:

  • Punkt- eller nummerstil.

  • Farge.

  • Størrelse (hvis du vil endre størrelsen på et punkt eller tall slik at det får en bestemt størrelse i forhold til teksten, klikker du Størrelse og angir en prosentverdi).

  • Startnummer (angi nummeret du vil ha, i Start på-boksen i kategorien Nummerert).

  • Bilder (hvis du vil bruke et bilde som punkt, klikker du Bilde i kategorien Punktmerket, og deretter blar du for å finne et bilde).

  • Symboler (hvis du vil legge til et tegn fra symbollisten midlertidig til Punktmerking-fanen på Punktmerking-fanen, klikker du Tilpass, klikk et symbol og klikk OK. Du kan bruke symbolet i lysbildene fra stillistene).

  • SmartArt-grafikk (hvis du vil konvertere en eksisterende punktliste eller nummerert liste til SmartArt-grafikk, klikker du Hjem > Konverter til SmartArt).

  Tips: 

  • Hvis du vil endre formatet på bare én eller noen av punkt- eller tallstilene i en liste, som farge eller størrelse, plasserer du markøren på begynnelsen av linjen du vil endre før du åpner dialogboksen Punktmerking og nummerering. Bare de valgte linjene vil bli endret.

  • Hvis du vil endre justeringen av elementer i en liste, kan du se Justere innrykket i punktlister eller nummererte lister på linjalen.

Bruke egendefinerte stiler på flere lysbilder

Den beste måten å bruke egendefinerte listestiler på alle lysbildene i presentasjonen på, er å endre lysbildemalen. Eventuelle tilpasninger du gjør for listen i lysbildemalen lagres og brukes på alle lysbildene. Du kan også redigere eller opprette ett eller flere lysbildeoppsett som omfatter de tilpassede listestilene og legge til disse oppsettene i presentasjonen der du vil bruke dine egne listestiler.

Begrensninger

Det er et par ting du ikke kan gjøre med lister i PowerPoint, men som du kan gjøre i andre Office-programmer som Word. PowerPoint støtter for eksempel ikke følgende:

 • Nummererte lister som inneholder desimaltall (1.1, 1,2, osv.).

 • Definere nye tallformater (du må velge fra standardsettet med stiler som tilbys på Nummerert-fanen i dialogboksen Punktmerking og nummerering).

 • Bruke formateringen fet, kursiv og understreking på punktene eller tallene (eventuell formatering brukes på hele den valgte linjen eller listen).

 • Nestede lister (du kan trykke TAB eller klikke Øk innrykk Øk innrykk-knapp for å skape den samme effekten, men nye innrykkede punkter eller tallstiler angis ikke automatisk av PowerPoint).

Se også

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×