Endre fargen, stilen eller tykkelsen på en linje

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan endre utseendet på en linje ved å endre fargen, linjestilen eller tykkelsen. Hvis du bruker Excel, Outlook, Word eller PowerPoint, kan du bruke en forhåndsdefinert hurtigstil til raskt å endre utseendet på linjen.

Obs!: Disse funksjonene er bare tilgjengelig i skrivebordsversjoner av programmene som er oppført ovenfor.

Hva du vil gjøre?

Legge til en hurtigstil på en linje

Endre fargen på en linje

Gjøre en linje stiplet

Endre tykkelsen på en linje

Arbeide med linjer i Project

Formater cellekantlinjer i Excel

Legge til en hurtigstil på en linje

Blant hurtigstiler for linjer finner du temafarger fra dokument temaet, skygger, linjestiler, graderinger og tredimensjonale (3D) perspektiver. Når du holder markøren over et miniatyrbilde for en hurtigstil, kan du se hvordan hurtigstilen påvirker linjen. Du kan prøve forskjellige hurtigstiler til du finner en du liker

 1. Merk linjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere linjer, merker du den første linjen, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre linjene.

 2. Klikk hurtigstilen du vil bruke, i kategorien Format.

  Viser Hurtigstiler i Office

  Hvis du vil vise flere hurtigstiler, klikker du mer-knappen Mer-knappen .

  Obs!: Hvis du ikke ser kategorien Format, kontrollerer du at du har merket linjen.

Til toppen av siden

Endre fargen på en linje

 1. Merk linjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere linjer, merker du den første linjen, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre linjene.

 2. Klikk pilen ved siden av Figuromriss i kategorien Format, og klikk deretter fargen du vil bruke.

  Viser fargealternativene for linjer i Office

  Obs!: Hvis du ikke ser kategorien Format, kontrollerer du at du har merket linjen.

  Hvis du vil bruke farge som ikke er en temafarge, klikker du Flere disposisjonsfarger , og deretter klikker du den ønskede fargen i kategorien Standard , eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert . Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokument temaet.

Til toppen av siden

Gjøre en linje stiplet

 1. Merk linjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere linjer, merker du den første linjen, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre linjene.

 2. Klikk pilen ved siden av Figuromriss i kategorien Format.

  Viser ulike linjestiler i Office

  Obs!: Hvis du ikke ser kategorien Format, kontrollerer du at du har merket linjen.

 3. Velg Stiplet, og klikk deretter ønsket stil.

  Hvis du vil opprette en egendefinert stil, klikker du Flere linjer, og deretter velger du de ønskede alternativene.

Til toppen av siden

Endre tykkelsen på en linje

 1. Merk linjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere linjer, merker du den første linjen, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre linjene.

 2. Klikk pilen ved siden av Figuromriss i kategorien Format.

  Viser ulike linjetykkelser i Office

  Obs!: Hvis du ikke ser kategorien Format, kontrollerer du at du har merket linjen.

 3. Velg Tykkelse, og klikk deretter ønsket linjetykkelse.

  Hvis du vil opprette en egendefinert linjetykkelse, klikker du Flere linjer, og deretter velger du de ønskede alternativene.

  Obs!: Hvis du vil ha en dobbel linje, tegner du én linje som du kopierer og limer inn ved siden av den første, og deretter grupperer du de to linjene.

Til toppen av siden

Arbeide med linjer i Project

Du må ha et åpent Gantt-diagram for å følge denne fremgangsmåten.

 1. Høyreklikk linjen du vil endre, og klikk Egenskaper.

 2. Under Linje velger du en farge fra Farge-listen og en linjetykkelse fra linje-listen.

Til toppen av siden

Formater cellekantlinjer i Excel

Hvis du vil bruke farger og linjestiler til kantlinjer i Excel-regneark eller tabeller, kan du se følgende artikler:

Til toppen av siden

Se også

Tegne eller slette en linje eller kobling

Formatere stolpediagrammet i et Gantt-visning i Project

Hva du vil gjøre?

Legge til en hurtigstil på en linje

Endre fargen på en linje

Gjøre en linje stiplet

Endre tykkelsen på en linje

Legge til en hurtigstil på en linje

Hurtigstiler for linjer inkluderer temafarger fra dokumentet tema, skygger, linjestiler, graderinger og tredimensjonale (3D) perspektiver. Du kan prøve forskjellige hurtigstiler til du finner et du liker. Med direkte forhåndsvisning, når du holder pekeren over et miniatyrbilde hurtigstil, kan du se hvordan hurtigstilen påvirker linjen.

 1. Merk linjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere linjer, merker du den første linjen, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre linjene.

 2. Klikk på hurtigstilen du ønsker under Tegneverktøy i Figurstiler-gruppen på Format-fanen.

  Hvis du vil vise flere hurtigstiler, klikker du mer-knappen Mer-knappen .

  Kategorien format under Tegneverktøy i PowerPoint 2010.
  simulert Figurstiler-gruppen i kategorien Format

  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, må du kontrollere at du har merket linjen. Du må kanskje dobbeltklikke linjen for å åpne kategorien Format.

Til toppen av siden

Endre fargen på en linje

 1. Merk linjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere linjer, merker du den første linjen, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre linjene.

 2. Klikk pilen ved siden av Figuromriss under TegneverktøyFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og klikk deretter fargen du vil bruke.

  Kategorien format under Tegneverktøy i PowerPoint 2010.
  simulert Figurstiler-gruppen i kategorien Format.

  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, må du kontrollere at du har merket linjen. Du må kanskje dobbeltklikke linjen for å åpne kategorien Format.

  Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere disposisjonsfarger. Klikk deretter den ønskede fargen i kategorien Standard, eller bland din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

Til toppen av siden

Gjøre en linje stiplet

 1. Merk linjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere linjer, merker du den første linjen, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre linjene.

 2. Klikk pilen ved siden av Figuromriss i Figurstiler-gruppen i kategorien Format under Tegneverktøy.

  Endre strektypen for en linje

  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, dobbeltklikker du linjen å forsikre deg om at du har merket den.

 3. Pek på stiplet, og klikk deretter linjestilen du vil bruke.

  Hvis du vil opprette en egendefinert stil, klikker du på Flere linjer og deretter velger du de ønskede alternativene.

Til toppen av siden

Endre tykkelsen på en linje

 1. Merk linjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere linjer, merker du den første linjen, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre linjene.

 2. Klikk pilen ved siden av Figuromriss i Figurstiler-gruppen i kategorien Format under Tegneverktøy.

  Endre tykkelsen på en linje

  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, dobbeltklikker du linjen å forsikre deg om at du har merket den.

 3. Velg Tykkelse, og klikk deretter ønsket linjetykkelse.

  Hvis du vil opprette en egendefinert linjetykkelse, klikker du Flere linjer, og deretter velger du de ønskede alternativene.

Obs!: Hvis du vil ha en dobbel linje, tegner du én linje som du kopierer og limer inn ved siden av den første, og deretter grupperer du de to linjene.

Til toppen av siden

Se også

Tegne eller slette en linje eller kobling

Hva du vil gjøre?

Legge til en hurtigstil på en linje

Endre fargen på en linje

Gjøre en linje stiplet

Endre tykkelsen på en linje

Arbeide med linjer i Publisher

Legge til en hurtigstil på en linje

Viktig!: Hurtigstiler er bare tilgjengelig i disse 2007 Microsoft Office-system-programmene: Excel, Outlook, Word og PowerPoint.

Hurtigstiler for linjer inkluderer temafarger fra dokumentet tema, skygger, linjestiler, graderinger og tredimensjonale (3D) perspektiver. Du kan prøve forskjellige hurtigstiler til du finner et du liker. Når du plasserer pekeren over et miniatyrbilde for en hurtigstil, kan du se hvordan hurtigstilen påvirker linjen.

 1. Merk linjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere linjer, merker du den første linjen, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre linjene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger linjene, kan du se merke en figur eller et annet objekt.

 2. Klikk på hurtigstilen du ønsker under Tegneverktøy i Figurstiler-gruppen på Format-fanen.

  Hvis du vil vise flere hurtigstiler, klikker du mer-knappen Mer-knappen .

  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, dobbeltklikker du linjen å forsikre deg om at du har merket den.

Til toppen av siden

Endre fargen på en linje

 1. Merk linjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere linjer, merker du den første linjen, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre linjene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger linjene, kan du se merke en figur eller et annet objekt.

 2. Klikk pilen ved siden av Figuromriss under TegneverktøyFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og klikk deretter fargen du vil bruke.

  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, dobbeltklikker du linjen å forsikre deg om at du har merket den.

  Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du på Flere disposisjonsfarger. Klikk deretter på den ønskede fargen på Standard-fanen, eller bland din egen farge på Egendefinert-fanen. Egendefinerte farger og farger på Standard-fanen oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

Gjøre en linje stiplet

I Excel, Outlook, PowerPoint og Word

 1. Merk linjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere linjer, merker du den første linjen, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre linjene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger linjene, kan du se merke en figur eller et annet objekt.

 2. Klikk pilen ved siden av Figuromriss i Figurstiler-gruppen i kategorien Format under Tegneverktøy.

  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, Dobbeltklikk linjen for å forsikre deg om at valgte du den.

 3. Pek på stiplet, og klikk deretter linjestilen du vil bruke.

  Hvis du vil opprette en egendefinert stil, klikker du Flere linjer, og deretter velger du de ønskede alternativene.

Endre tykkelsen på en linje

I Excel, Outlook, PowerPoint og Word

 1. Merk linjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere linjer, merker du den første linjen, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre linjene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger linjene, kan du se merke en figur eller et annet objekt.

 2. Klikk pilen ved siden av Figuromriss i Figurstiler-gruppen i kategorien Format under Tegneverktøy.

  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, Dobbeltklikk linjen for å forsikre deg om at valgte du den.

 3. Velg Tykkelse, og klikk deretter ønsket linjetykkelse.

  Hvis du vil opprette en egendefinert linjetykkelse, klikker du Flere linjer, og deretter velger du de ønskede alternativene.

Obs!: Hvis du vil tegne en dobbel linje, tegner du én linje, kopiere og lime inn en ny linje ved siden av den og deretter grupperer du de to linjene. For mer informasjon, kan du se gruppere eller dele opp grupper med figurer, bilder eller andre objekter.

Til toppen av siden

Arbeide med linjer i Publisher

 1. Merk linjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere linjer, merker du den første linjen, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre linjene.

 2. Klikk Tankestrek stil Knapp , Linje-/ kantlinjestil Knapp eller pilen ved siden av Linjefarge Knapptegningen verktøylinje, og klikk deretter stilen du vil bruke.

  Hvis du vil endre til en farge som ikke vises, klikker du Flere disposisjonsfarger, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller du blande din egen farge i kategorien Egendefinert.

  Hvis du vil opprette en egendefinert tykkelse, klikker du Flere linjer, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

Til toppen av siden

Se også

Tegne eller slette en linje eller kobling

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×