Endre eller fjerne et tema

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvilket Office-program bruker du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Et tema er en kombinasjon av temafarger og temaskrifter. Alle dokumentene inneholder et tema. Office-temaet er standard. Dette har en ren bakgrunn og begrenset med farger.

Endre fra nåværende tema til et annet tema

 1. Klikk TemaerHjem-fanen under Temaer, og klikk deretter temaet du vil bruke.

  Hjem-fanen, Temaer-gruppen

  Tips!: Temaer fungerer sammen med stiler. Hvis du vil se temaendringer, må du kontrollere at du har brukt stiler på overskrifter og brødtekst.

Endre farger, skrifter eller bakgrunner for å endre utseendet til et tema

Bruke et annet sett med farger for et dokument

Temafarger bidrar til å sikre at forskjellige elementer i dokumentet koordineres med hverandre og bidrar til et enhetlig utseende. Temaer bruker ulike farger for elementer i et dokument, for eksempel skrifter, fargefyll i tabeller, diagrammer, figurer eller linjer. Temaer fungerer mer effektivt når teksten er formatert ved bruk av stiler. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en stil, kan du se Bruke, endre, opprette eller slette en stil.

 1. Klikk PubliseringsoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk FargerHjem-fanen under Temaer, og klikk deretter temafargen du vil bruke.

  Publiseringsoppsett-visning, Hjem-fanen, Temaer-gruppen

Endre skrifter for hele dokumentet

Hvis du vil endre skrifter for et helt dokument, finnes det en enklere måte enn å merke hele teksten og endre skriften. Du kan endre skrifter for alle overskrifter og brødteksten i ett trinn.

 1. Klikk PubliseringsoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk SkrifterTemaer-fanen under Temaalternativer, og klikk deretter skriftpaletten du vil bruke.

  Publiseringsoppsett-visning, Hjem-fanen, Temaer-gruppen

Endre bakgrunnsfargen på et dokument

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk FargeOppsett-fanen under Sidebakgrunn, og klikk deretter fargen du vil bruke.

  Tips!: Velg en temafarge hvis du vil koordinere med andre temaelementer, for eksempel skrifter, SmartArt og diagramfarger.

Bruke et bilde som dokumentbakgrunn

Et bilde, for eksempel en logo, som brukes som bakgrunn, er også kjent som et vannmerke.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk VannmerkeOppsett-fanen under Sidebakgrunn, og klikk deretter fargen du vil bruke.

 3. Klikk bilde.

 4. Klikk Velg bilde, og finn deretter bildet du vil bruke som vannmerke.

 5. Velg alternativene du vil bruke.

  Tips: 

  • Hvis bildevannmerket gjør det vanskelig å lese teksten, velger du Bleke for å gjøre bildet lysere.

  • Du kan bruke hurtigmenyen Skala til å endre størrelsen på bildevannmerket.

Følg disse fremgangsmåtene for å oppnå best resultater

Et tema er en samling med bestemte skrifter og farger. Når disse elementene formateres manuelt, overstyrer denne formateringen temaet. Hvis presentasjonen for eksempel bruker skriften Courier og du manuelt formaterer deler av teksten som skriften Tahoma, vil ny bruk eller endring av temaet ikke påvirke teksten som er i Tahoma.

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil at de manuelt formaterte elementene skal endres tilbake til temainnstillingene.

Få teksten til å bruke temaskriften

Hvert tema har to sett med skrifter, én for overskrifter og en annen for brødtekst. Hvis teksten er en overskrift, bruker du skriften for temaoverskrifter. Ellers kan du bruke skriften for tematekst.

 1. Merk teksten du vil endre til en temaskrift.

 2. Klikk pilen ved siden av skriftboksen på Hjem-fanen under Skrift.

 3. Klikk skriften for Temaoverskrifter eller skriften for Tematekst hvis du vil endre teksten til en temaskrift.

  Et merke viser at skriften for temaoverskrifter eller skriften for tematekst er merket

  Hurtigmeny for skrifter

Fjerne et tema

I Word må alle dokumenter inneholde et tema. Du kan derfor faktisk ikke fjerne et tema, men du kan bruke et annet tema. Hvis målet ditt er å vise svært få eller ingen farger i dokumentet, kan du bruke Office-temaet som er standard.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk TemaerHjem-fanen under Temaer, og klikk deretter Office-temaet.

  Hjem-fanen, Temaer-gruppen

  Hvis dokumentet fremdeles har en bakgrunnsfarge eller et bilde du vil fjerne

  1. Klikk Oppsett-fanen.

  2. Gjør ett av følgende under Sidebakgrunn:

  Hvis du vil fjerne

  Gjør du dette

  Et bilde

  Klikk Vannmerke, og klikk deretter Uten vannmerke.

  Bakgrunnsfarge

  Klikk Farge, og klikk deretter Uten fyll.

Se også

Forskjeller mellom maler, temaer og Word-stiler

PowerPoint

Et tema er en kombinasjon av ett eller flere lysbildeoppsett med koordinerte temafarger, en passende bakgrunn, temaskrifter og temaeffekter. Alle PowerPoint-presentasjoner har et tema. Det hvite temaet er standard. Du kan velge et tema når du starter en ny presentasjon, eller bruke et tema på alle lysbildene eller en gruppe med lysbilder etter hvert som du arbeider.

Endre fra nåværende tema til et annet tema

 1. Klikk temaet du vil bruke på Temaer-fanen under Temaer.

  Temaer-fanen, Temaer-gruppen

  Pek på et tema hvis du vil se flere temaer, og klikk deretter Mer-nedoverpil .

Endre farger, skrifter eller bakgrunner for å endre utseendet til et tema

Endre fargepaletten

Du kan skape et helt nytt utseende for en presentasjon ved å endre fargepaletten. Fargepaletten påvirker fargene på figurer, tekst, SmartArt-objekter, bakgrunner og utformingselementer. Endringer er tydeligere hvis du først bruker et tema som ikke er hvitt eller svart.

 • Klikk FargerTemaer-fanen under Temaalternativer, og klikk deretter fargepaletten.

  Temaer-fanen, Temaalternativer-gruppen

Endre skrifter for hele presentasjonen

Hvis du vil endre skrifter for en hel presentasjon, finnes det en enklere måte enn å merke hele teksten på hvert lysbilde og endre skriften. Du kan endre skrifter for alle overskriftene og brødteksten i en presentasjon i ett trinn.

 • Klikk SkrifterTemaer-fanen under Temaalternativer, og klikk deretter skriftpaletten du vil bruke.

  Temaer-fanen, Temaalternativer-gruppen

Endre lysbildebakgrunnen for alle lysbildene

 1. Klikk BakgrunnTemaer-fanen under Temaalternativer.

  Temaer-fanen, Temaalternativer-gruppen

 2. Klikk bakgrunnsstilen du vil bruke.

  Kommentarer: 

  • Klikk Formater bakgrunn hvis du vil ha flere bakgrunnsalternativer.

  • Hvis du vil fjerne en bakgrunn, klikker du BakgrunnTemaer-fanen under Temaalternativer, og deretter klikker du den hvite bakgrunnen.

Bruke et bilde som lysbildebakgrunn

 1. Klikk BakgrunnTemaer-fanen under Temaalternativer.

  Temaer-fanen, Temaalternativer-gruppen

 2. Klikk Formater bakgrunn på hurtigmenyen.

 3. Klikk Fyll på sidestolpen, og klikk deretter Bilde eller tekstur.

 4. Klikk Velg bilde, finn bildet du vil bruke som bakgrunn og klikk deretter Sett inn.

  Tips!: Hvis du vil tone ned bildet slik at det fungerer bedre som bakgrunnsbilde, flytter du glidebryteren Gjennomsiktighet til høyre. Eller, hvis du vil bruke en mindre versjon av bildet som bakgrunnsbilde, merker du avmerkingsboksen Side ved side.

 5. Gjør noe av følgende:

Hvis du vil ta i bruk endringene for

Klikk

Gjeldende lysbilde

Bruk

Alle lysbilder

Bruk på alle

Følg disse fremgangsmåtene for å oppnå best resultater

Et tema er en samling med bestemte skrifter, farger og lysbildeoppsett. Når disse elementene formateres manuelt, overstyrer denne formateringen temaet. Hvis presentasjonen for eksempel bruker skriften Courier og du manuelt formaterer deler av teksten som skriften Tahoma, vil ny bruk eller endring av temaet ikke påvirke teksten som er i Tahoma.

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil at de manuelt formaterte elementene skal endres tilbake til temainnstillingene.

Få teksten til å bruke temaskriften

Hvert tema har to sett med skrifter, én for overskrifter og en annen for brødtekst. Hvis teksten er en overskrift, bruker du skriften for temaoverskrifter. Ellers kan du bruke skriften for tematekst.

 1. Merk teksten du vil endre til en temaskrift.

  Tips!: Du kan holde nede SHIFT hvis du vil merke mer enn én tekstboks eller ett objekt som inneholder tekst. Hvis du ikke kan merke et objekt eller tekst på et lysbilde, endrer du lysbildemalen.

 2. Klikk pilen ved siden av skriftboksen på Hjem-fanen under Skrift.

 3. Klikk skriften for Temaoverskrifter eller skriften for Tematekst hvis du vil endre teksten til en temaskrift.

  Et merke viser at skriften for temaoverskrifter eller skriften for tematekst er merket

  Hurtigmeny for skrifter

Gjenopprett temaoppsett

Hvis du bruker et tema og noen lysbilder ikke endres til temaoppsettet, ble oppsettet trolig endret manuelt. Hvis du for eksempel flytter en overskrift til et annet sted på lysbildet eller endrer plasseringen av en tabell, vil disse elementene ha manuelt formaterte oppsett som ikke endres når temaet endres.

 1. Klikk elementet du vil gjenopprette til temaoppsettet, for eksempel en flyttet overskrift.

 2. Klikk OppsettHjem-fanen under Lysbilder, og klikk deretter Tilbakestill oppsett til standardinnstillinger.

  Hjem-fanen, Stiler-gruppen

Endre tema for valgte lysbilder

Noen ganger inneholder en presentasjon et lysbilde eller to som ikke fungerer så bra med enkelte temaer. Hvis du for eksempel har et diagram eller flytskjema som dekker mesteparten av lysbildet, vil du kanskje unngå at utformingselementer eller bakgrunnsfarger tar opp plass eller tar oppmerksomheten vekk fra resten av lysbildet.

 1. Hold nede KOMMANDO , og klikk lysbildene du vil endre temaet for i navigasjonsruten.

  Hvordan velger du lysbilder i navigasjonsruten

  1. Klikk Normal på fanen Visning.

  2. Klikk kategorien lysbilder   Lysbilde-fanen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter et lysbilde. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, ser du enten Lysbildenavn-fanen og Disposisjonsfane med navn kalt tabulatorer eller lysbilder   Lysbilde-fanen og Disposisjon   Disposisjon-fanen ikonet kategorier.

 2. Pek på temaet du vil bruke på Temaer-fanen under Temaer, hold nede CTRL og klikk deretter Bruk på valgte lysbilder.

  Temaer-fanen, Temaer-gruppen

  Pek på et tema hvis du vil se flere temaer, og klikk deretter Mer-nedoverpil

  Tips!: Klikk det hvite temaet hvis du vil at lysbildet skal se tomt ut.

Fjerne et tema

I PowerPoint må alle presentasjoner inneholde et tema. Du kan derfor faktisk ikke fjerne et tema, men du kan bruke et annet tema. Hvis målet ditt er å vise få eller ingen farger i presentasjonen, kan du bruke det hvite temaet.

 1. Klikk HvitTemaer-fanen under Temaer.

  Temaer-fanen, Temaer-gruppen

  Pek på et tema hvis du vil se flere temaer, og klikk deretter Mer-nedoverpil

Se også

Tilpasse og lagre et tema i PowerPoint for Mac

Forskjeller mellom maler, temaer og Word-stiler

Angi et standardtema for presentasjoner

Excel

Et tema er en kombinasjon av temafarger, temaskrifter og temaeffekter. Alle dokumentene inneholder et tema. Office-temaet er standard. Dette har en ren bakgrunn og begrenset med farger.

Endre fra nåværende tema til et annet tema

 1. Klikk TemaerHjem-fanen under Temaer, og klikk deretter temaet du vil bruke.

  Hjem-fanen i Excel, Temaer-gruppen

Endre farger, skrifter eller bakgrunner for å endre utseendet til et tema

Bruke et annet sett med farger for et dokument

Temafarger bidrar til å sikre at forskjellige elementer i dokumentet koordineres med hverandre og bidrar til et enhetlig utseende. Temaer bruker ulike farger for elementer i en arbeidsbok, for eksempel fargefyll i tabeller, diagrammer, figurer eller linjer.

 • Klikk FargerHjem-fanen under Temaer, og klikk deretter temafargen du vil bruke.

  Publiseringsoppsett-visning, Hjem-fanen, Temaer-gruppen

Endre skrifter for hele arbeidsboken

Hvis du vil endre skrifter for et helt dokument, finnes det en enklere måte enn å merke hele teksten og endre skriften. Du kan endre skrifter for alle overskrifter og brødteksten i ett trinn.

 • Klikk SkrifterTemaer-fanen under Temaalternativer, og klikk deretter skriftpaletten du vil bruke.

  Publiseringsoppsett-visning, Hjem-fanen, Temaer-gruppen

Følg disse fremgangsmåtene for å oppnå best resultater

Et tema er en samling med bestemte skrifter og farger. Når disse elementene formateres manuelt, overstyrer denne formateringen temaet. Hvis regnearket for eksempel bruker skriften Courier og du manuelt formaterer deler av teksten som skriften Tahoma, vil ny bruk eller endring av temaet ikke påvirke teksten som er i Tahoma.

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil at de manuelt formaterte elementene skal endres tilbake til temainnstillingene.

Få teksten til å bruke temaskriften

Hvert tema har to sett med skrifter, én for overskrifter og en annen for brødtekst. Hvis teksten er en overskrift, bruker du skriften for temaoverskrifter. Ellers kan du bruke skriften for tematekst.

 1. Merk teksten du vil endre til en temaskrift.

 2. Klikk pilen ved siden av skriftboksen på Hjem-fanen under Skrift.

 3. Klikk skriften for Temaoverskrifter eller skriften for Tematekst hvis du vil endre teksten til en temaskrift.

  Et merke viser at skriften for temaoverskrifter eller skriften for tematekst er merket

  Hurtigmeny for skrifter

Gjenopprett temafarger til diagramelementer

Hvis du aktiverer et tema og noen av diagramelementene ikke endres til temafargene, er det trolig at manuelle formateringer er i bruk.

 1. Merk diagramobjektet du vil gjenopprette temafargene for.

 2. Klikk pilen ved siden av FyllFormat-fanen under Diagramelementstiler, og klikk deretter Automatisk.

  Diagramelementer, Stiler-gruppen

Gjenopprett temafargen til en SmartArt-grafikk

Hvis du bruker et tema og noen deler av SmartArt-grafikken ikke endres til temafargene, er det trolig at manuelle formateringer er i bruk.

 1. Merk objektet du vil gjenopprette temafargene for.

 2. Klikk Tilbakestill grafikkFormat-fanen under Tilbakestill.

  Merknad: Tilbakestill grafikk endrer også plasseringene til figurene slik at de samsvarer med den opprinnelige konfigurasjonen.

  SmartArt-fanen i Excel, Tilbakestill-gruppen

Fjerne et tema

I Excel må alle presentasjoner inneholde et tema. Du kan derfor faktisk ikke fjerne et tema, men du kan bruke et annet tema. Hvis målet ditt er å vise svært få eller ingen farger i dokumentet, kan du bruke Office-temaet som er standard.

 1. Klikk TemaerHjem-fanen under Temaer, og klikk deretter Office-temaet.

  Hjem-fanen i Excel, Temaer-gruppen

Se også

Forskjeller mellom maler, temaer og Word-stiler

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×